DOÇ.DR. MUSTAFA AYHAN TEKİNSOY    
Adı : MUSTAFA AYHAN
Soyadı : TEKİNSOY
E-posta : tekinsoy@law.ankara.edu.tr, tekinsoy@yahoo.com
Tel : 0 (312) 595 50 00-2199
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ:  Pazartesi 14.30-16.30 


ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN  Enerji Sektöründe Serbestleştirme Politikaları.  Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008, 4, 249-254. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:677417)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması (2013)., TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN,  Savaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 202, ISBN:978-605-5343-56-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 676857)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2014).  Danıştay ın Temyiz İncelemesi Üzerine Verdiği Kararların Uygulanması.  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5 (2), 23-50. (Kontrol No: 1342274)

D2. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2013).  Anayasa Mahkemesinin Kamu Görevlilerinin Kişisel Sorumluluğu Konusundaki Yaklaşımının Muhtemel Sonuçları.  Ankara Barosu Dergisi (1), 19-55. (Kontrol No: 3580985)

D3. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN, MISIR MUSTAFA BAYRAM (2012).  Öğretim Üyeliğine Atanma Sürecinin Başlangıcı  Ek Koşullar ve Jüri Raporları.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt 61, Sayı 1), 351-382. (Kontrol No: 676324)

D4. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2008).  İmar Planlarının Hukuksal Niteliği  İmar Planı İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş Ruhsatlar Üzerindeki Etkisi.  Ankara Barosu Dergisi (Yıl 66, Sayı 2, Bahar 2008), 46-56. (Kontrol No: 676195)

D5. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2007).  Bağımsız İdari Otoriteler ve Regülasyon Anlayışı  Tartışmalar  Sorunlar.  Ankara Barosu Dergisi (Yıl 65, Sayı 2, Bahar 2007), 119-134. (Kontrol No: 676371)

D6. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2006).  İdarî Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt 55, Sayı 2), 181-227. (Kontrol No: 676448)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2005).  Regülasyon Döneminin Muktedirleri  Düzenleyici Kurumların Yapı ve İşlevleri.  9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:866668)

F. Diğer yayınlar:

F1. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2011).  Boğaziçi Kanununda Öngörülen İmar Düzeni.  Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu Armağanı (1), 705-740. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 676264)

F2. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2007).  İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlara Karşı İtirazda Özel Bir Durum  Çalışmaya Ara Verme Süresi İçinde İtiraz.  Ankara Barosu Dergisi (Yıl 65, Sayı 4, Güz 2007), 52-59. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 676112)

F3. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2007).  İdari İşlemlerde Geri Alma Süresi.  Ankara Barosu Dergisi (Yıl 65, Sayı 2, Bahar 2007), 235-242. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 676035)

F4. TEKİNSOY MUSTAFA AYHAN (2006).  Tüpraş ın Özelleştirilmesi  Yürütmenin Durdurulması Kararları ve Sorunlar.  Hukuk Gündemi (4), 17-22. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 675894)