ARŞ.GÖR. TUNAHAN ERPAY    
Adı : TUNAHAN
Soyadı : ERPAY
E-posta : tunahanerpay2@gmail.com
Tel : 03123633350 (Dahili: 3111)
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM
Doktora, 2017, Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halen Devam Ediyor
Yüksek Lisans, 2014-2017, Ankara Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Yüksek Lisans Tezi Başlığı: ‘Tek Başına Olma ve Tek Başına Olmayı Tercih Etmenin Yalnızlık, Yaşamda Anlam Ve Utangaçlıkla İlişkisinin İncelenmesi’
Lisans, 2010-2014, Hacettepe Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Lise, 2006-2010, Mersin 75. Yıl Fen Lisesi
MESLEKİ DENEYİM
2015 - … Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara.
YAYINLAR
Kongre Bildirileri
-Erpay, T., & Atik, G. (2018, Mayıs). Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi. Manisa.
-Erpay, T., & Atik, G. (2018, Mayıs). Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi. Manisa.
-Erpay, T., & Atik, G. (2018, Mayıs). Tek başına olma ve tek başına olmayı tercih etmenin yalnızlık, yaşamda anlam ve utangaçlıkla ilişkisi. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. Antalya.
-Erpay, T., & Atik, G. (2016, Nisan). Pozitif psikoloji bağlamında tek başına olma. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.