DOÇ.DR. TUĞBA TAŞ    
Adı : TUĞBA
Soyadı : TAŞ
E-posta : tkanli@media.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KISA ÖZGEÇMİŞ

Türkçe

2006 – 2012: Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı.

Tez başlığı: “Türkiye’de Feminist Görsel Kültür ve Beden Sanatı”

2003 – 2006: Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı.

Tez başlığı: “Medya ve Modernleşme: 1945-1960 Döneminde National Geographic Dergisinde Türkiye’nin Sunumu”

1997 – 2002: Lisans, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü.

Akademik İlgi Alanları: Görsel kültür, görsel sanatlar, fotoğraf, feminist sanat.

 

İngilizce

2006 – 2012: PHD in Radio Television and Film, Ankara University.

Thesis title: “Feminist Visual Culture and Body Art in Turkey”

2003 – 2006: MA in Radio Television and Film, Ankara University.

Thesis title: “Media and Modernization: Representation of Turkey in National Geographic Magazine During the Period from 1945 to1960 ”

1997 – 2002: BA in Journalism, Ankara University.

Research Interests: Visual culture, visual arts, photography, feminist art.

AKADEMİK GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr.                 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi                     2014 –

Araştırma Görevlisi       Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi                     2004 – 2014

ESERLER

Kitaplar

Kitap editörlüğü

Taş, Tuğba (der.) (2011) Edebi Gündelik: Türkiye Romanında Gündelik Hayat. Ankara: De Ki.


Kitap Editör Yardımcılığı

Cangır, Atila (ed). (2008) Cumhuriyetin Başkenti. (3 Cilt). Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Yayınları.

Cangır, Atila (ed). (2008) Cumhuriyetin Üniversitesi. Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Yayınları.

 Hakemli dergilerde makaleler

Ulusal

Taş, Tuğba (2016) “Izdırabın İmgesi: Göstermenin Zorunluluğu ile Gizlemenin Zorluğu Arasında.” Kültür ve İletişim. 37.

Taş, Tuğba (2013) “Medya ve Modernleşme: National Geographic’in Türkiye’ye Açılan Penceresi.” Kültür ve İletişim. 16(1).

Taş, Tuğba (2013) “Bir Cinayetin Anatomisi: Seremoni’de Cinsiyet, Sınıf ve Şiddet.” İletişim Araştırmaları. 8(2).

Taş, Tuğba (2013) “Canan: Feminist Bir Müdahale Olarak Sanatçının Bedeni.” Toplum ve Bilim. Sayı 25.

Uluslararası

Taş, Tuğba ve Oğuzhan Taş (2015) “Resistance on the walls, reclaiming public space: Street art in times of political turmoil in Turkey.” Interactions: Studies in Communication& Culture 5(3): 327-349.

Taş, Oğuzhan ve Tuğba Taş (2015) “Ankara’da Sokak Sanatı: Kent Hakkı, Protesto ve Direniş.” Mülkiye 39(2): 85-114.

Kitapta bölümler

Taş, Oğuzhan ve Tuğba Taş (2014) “Contesting Urban Public Space:  Street Art as an Alternative Medium in Turkey”(ed.) Alternative Media and Participation. Cost Action ISO906. (eds.) D. Beybin Kejanlıoğlu ve Salvatore Scifo. 13-17.

 

Taş, Tuğba (2011) “Çöpten Kurulan Bir Gündelik Hayat.” Edebi Gündelik: Türkiye Romanında Gündelik Hayat. Tuğba Taş (der.) içinde. Ankara: De Ki. 93-110.

 

Kanlı, Tuğba (2009) “Odalık: Avrupanın Görsel İmgeleminde ‘Doğulu’ Kadın”. Karaelmas 2009: Medya ve Kültür. Nurçay Türkoğlu ve Sevilen Toprak Alayoğlu (der.) içinde. İstanbul: Urban. 561-569.


Bilimsel Toplantılarda bildiriler

Taş, Oğuzhan ve Tuğba Taş (2015) Duvarları, Sokağı, Kenti Sahiplenmek: Sokak Sanatı ve Politik Muhalefet. Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu. Mersin Üniversitesi. 12 Kasım 2015.

Taş, Tuğba (2014) “Görsel Kültür ve Feminizm” Gaziantep Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar Paneli. 2 Mayıs 2014. Gaziantep.

Taş, Oğuzhan ve Tuğba Taş (2013) “Street Art in Turkey: Urban Public Space as a Site of Artistic Production and Political Protest.” International Conference on New Media and Participation. 22-23 Kasım 2013. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Kanlı, Tuğba (2009) “Fotoğraf ve Beden: 1970 Sonrası Feminist Fotoğrata Beden Temsilleri”. Yakın Doğu Üniversitesi, 6. Uluslararası Fotoğraf Günleri. 5 Kasım 2009. Lefkoşa, KKTC.

Kanlı, Tuğba (2009) “Odalık: Avrupanın Görsel İmgeleminde ‘Doğulu’ Kadın”. Medya ve Kültür Sempozyumu. 2 Temmuz 2009. Zonguldak.

Taş, Tuğba (2008) “Alternative in the Mainstream?: A 'Radical' Newspaper of Turkey.” ECREA Young Scholars Network. 28 Temmuz-8 Ağustos 2008. University of Tartu.

Kanlı, Tuğba ve Sarı, Engin (2005) “İletişim Alanında Lisansüstü Çalışmalar: Bir Sınıflama ve Yorumlama Denemesi”. Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu. 20 Ekim 2005. Ankara.

Diğer Toplantılarda Bildiriler / Söyleşiler

Taş, Tuğba (2016) “Feminist Fotoğraf” AFSAD, 11 Kasım 2016. Ankara

Taş, Tuğba (2014) “CANAN’la Söyleşi.” 20. Gezici Festival. 29 Kasım 2014. Ankara.

Taş, Tuğba (2014) “Belgesel Fotoğrafın Toplumsal Değişimdeki Rolü.” Bursa FotoFest, 4. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali. 8 Aralık 2014. Bursa

Taş, Tuğba (2013) “Yeni İletişim Teknolojileri ve Fotoğraf.” Fotoğraflarla Yabancılaşma Öyküleri Paneli. 13. Uluslararası Ankara Öykü Günleri. 1 Mayıs 2013. Ankara.

Kanlı, Tuğba (2008) “National Geographic Dergisi’nde Türkiye’nin Sunumu”. AFSAD 7. Fotoğraf Sempozyumu. 4 Mayıs 2008. Ankara.

Kanlı, Tuğba (2008) “Sinemada Marksist Estetik”. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali. 5 Mayıs 2008. Ankara.

Projeler

Moderatör, “Sosyal Güvenlik ve Medya Atölyesi”. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen bu atölye çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdam Teşviki Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 9-13 Şubat 2015. Ankara.

Moderatör, “Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi”. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bu atölye çalışmasını İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından UNFPA’nın teknik, AB’nin mali desteği ile yürüttüğü Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında gerçekleştirmiştir. 25 – 29 Ocak 2010. Ankara.

Moderatör, “Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi”. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bu atölye çalışmasını İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından UNFPA’nın teknik, AB’nin mali desteği ile yürüttüğü Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında gerçekleştirmiştir. 2 Temmuz-6 Şubat 2009. Ankara.

Moderatör, “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bu atölye çalışmasını UNFPA’nın teknik, AB’nin mali destek verdiği ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KAdına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında gerçekleştirmiştir. 30 Haziran – 1 Temmuz 2008. Ankara

Moderatör, “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bu atölye çalışmasını UNFPA’nın teknik, AB’nin mali destek verdiği ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KAdına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında gerçekleştirmiştir. 28 Ocak – 1 Şubat 2008. Ankara

Medya ve sanat çalışmaları

Yerleştirme Sergisi

3-10 Haziran 2011 - yüzde bin dört yüz: kadın, şiddet ve medya başlıklı yerleştirme sergisinin düzenleyicisi (Prof. Dr. Eser Köker ile birlikte).

Ödüller

Yurt Dışı Araştırma Bursu (6 ay)

Tübitak BİDEB, Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında verilen bursla, University of Westminster, Communication and Media Research Institute (CAMRI)’da 5 Eylül 2010– 5 Mart 2011 tarihleri arasında 6 aylık doktora araştırması.

Dersler

Temel Fotoğraf (Lisans)

Fotoğraf Uygulamaları I (Lisans)

Karanlık Oda Çalışmaları (Lisans)

Belgesel Fotoğraf (Lisans)

Kavramsal Fotoğraf (Lisans)

Fotoğraf Uygulamaları II (Lisans)

Görsel Kültür (Lisans)

Toplumsal Cinsiyet ve Görsel Kültür (Yüksek Lisans)

Görsel Kültür Çalışmaları (Doktora)

Diğer

“Kadın gözünden Serhat illeri” Fotoğraf projesi. (2016). Serhat Kalkınma Ajansı.

Four Day Training Workshop for Journalism Students: Reporting Diversity/Adversity. Univeristy of Athens, Panteion University, Ankara University, Ege University, and Gazi University. European Centre for Common Ground, EC. İzmir, September 28-October 2, 2000.