PROF.DR. İHSAN TOKER    
Adı : İHSAN
Soyadı : TOKER
E-posta : toker@divinity.ankara.edu.tr, iitoker@gmail.com
Tel : (0312) 212 68 00/1374
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ihsan-toker
Kişisel Akademik Bilgiler

                                   


Prof. Dr. İhsan TOKERLisans               
Erciyes Üniversitesi     İlahiyat Fakültesi              1987 

Y. Lisans           Ankara Üniversitesi      Sosyal Bilimler Enstitüsü     1999

Doktora             Ankara  Üniversitesi    Sosyal Bilimler Enstitüsü     2005        

Yrd. Doç. Dr.          Ankara Üniversitesi      İlahiyat Fakültesi              2009

Doç. Dr.                 Ankara Üniversitesi      İlahiyat Fakültesi              2011

Prof.Dr.              Ankara Üniversitesi      İlahiyat Fakültesi              2016

                           Yüksek Lisans Tezi

“1940’lı Yıllar Sonrası Türk Sosyolojisinde Din Teması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999 (Danışman: Prof. Dr. Münir Koştaş)

 

Doktora Tezi

“Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din –Başkent Kadın Platformu Örneği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005 (Danışman: Prof. Dr. Münir Koştaş)


İdari Görevler

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, 2012-2015

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, 2015-2016


Yabancı Dil

İngilizce, Arapça, Farsça


YAYINLAR

KİTAPLAR

 

Hafızlık.Anlam ve Deneyim, Ankara: Fecr Yayınları, 2016.

        2. bs., Ankara: Fecr Yayınları, 2017.

İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar (ed.), Ankara: Eskiyeni, 2012.

Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik, Ankara: Eskiyeni, 2009.

Brynjar Lia, Müslüman Kardeşlerin Doğuşu, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1999.

        3. bs., İstanbul: Ekin Yayınları, 2014.

Ali Rahnema, Müslüman Ütopyacı, Ankara: Hece Yayınları, 2005.


KİTAP BÖLÜMLERİ

 

'Süleymancılık', N. Akyüz (ed.) Dini gruplar Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2016.

-‘Bir Teoloji Olarak Sekülerleşme’, “Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları”, Uluslararası Sempozyum, İstanbul: Kartal, 10-12 Ekim 2016, İstanbul: 2016, 644-52

"Bir Anlam ve Yaşam Deneyimi Olarak Hafızlık', Geleceğimle Buluşuyorum Projesi. Bildiriler, Müzakereler, 2. bs. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015, 11-31.

'2013'te Türkiye'de Dini Hayat', Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2014, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği, 2014, 79-89.

‘Geçmişten Geleceğe İslam Sosyolojisi Üzerine Düşünceler’, İslam ve Sosyoloji’, İstanbul: İSAV & Ensar, 2013, 141-152

'Çağdaş İslam Düşüncesinde Ali Şeriati', Ali Şeriati. Ali Şeriati Sempozyumu 17-18 Kasım 2012, Ankara: Fecr, 2013, 123-139.

'Çağdaş Yayınlarda Geleneksel Kadın Algısına Eleştirel Yaklaşım'.
Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi. Kadın Konulu Dinî Yayınlar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Y., 2012.

'Toplumsal Cinsiyet ve Din', N. Akyüz, İ. Çapcıoğlu (ed.),
Din Sosyolojisi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları,2012, 727-742.


'İslam ve Sosyoloji: Sorunlar ve Arayışlar', İhsan Toker (ed.),
İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar, Ankara: Eskiyeni, 2012, 1-10.


'İslam ve Sosyoloji. Ali Şeriati’nin Yaklaşımları Çerçevesinde Eleştirel Bir Giriş', İhsan Toker (ed.),
İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar, Ankara: Eskiyeni, 2012, 115-135.

‘İslam Sosyolojisi. Bibliyografik Bir Başlangıç’ İhsan Toker (ed.), İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar, Ankara: Eskiyeni, 2012, 149-158.


"İslami Kadın Algıları ve Modernliğin Karşılıklı Dönüşümü",
Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, 26-28 Kasım 2010, Samsun: Canik Belediyesi, 2011,375-385.


ANSİKLOPEDİ/SÖZLÜK MADDELERİ

 

 

‘Çokeşlilik’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 132;

‘Polygamie’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, Freiburg, Basel, Vien: Herder, 2013, 547-48.

‘Kan Davası’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.1, 428-429;

‘Blutrache’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 113.

 ‘Namus’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 577;

 ‘Ehre’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 147-48.

 ‘Şiddet’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 713;

 ‘Gewalt’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 259-60.

‘Teokrasi’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 775-76;

 ‘Theokratie’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, 673-74.

 ‘Zina’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 861;

‘Geschlechtsvekehr, außerehelicher’ Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 253.


HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (ULUSLARASARASI)

 

'Women and Religion in Turkey. An Introduction', Journal of Islamic Research, 1: 2 (December 2008), pp. 74-86.

'Sosyolojik Bakış Açılarından Peygamberlik',
Journal of Islamic Research, 4: 2 (December 2011), pp.28-38.


HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (ULUSAL)

 

'Nitel Araştırma Paradigması ve Din', Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26 (Güz 2008), 55-76.
http://ktp.isam.org.tr/


'İslam Sosyolojisi Kavramı ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım',
Bilimname, XVI (2009/1), 91-105.

'Dindar Kadınların Güçlenme İmkanları –Eşler Arası İlişkiler Örneği-',
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (2008), 1-15.

'Kadınların Peygamber Algısı. Müslüman Kadınlar ve Hz. Muhammed',
Usul, 7 (2007), 137-156.

'Şerif Mardin’de Sosyal Değişme, Modernleşme ve Din',
İslami Araştırmalar, 20: 1 (Kış 2007), 71-84.

'Eşitlik ve Adalet Kavramları Çerçevesinde Müslüman Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri',
Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1:1 (2009), 142-165.
http://sbedergisi.ankara.edu.tr/busayi/7.pdf

'Renk Simgeciliği ve Din',
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 50:2 (2009), 93–112.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1146/13441.pdf

'Dini Lider Tipolojisi (FETÖ Örneği)', Eskiyeni 34 (Bahar 2017), 119-125.

“Laiklik ve Sekülerleşme Bağlamında İmam Hatip Liselerinin Dünü, Bugünü, Yarını”, Cela Özcan ile birlikte, Eskiyeni 35 (Güz 2017), 33-50.ÇEVİRİ MAKALELER

 

 

Nayereh Tohidi, 'İslami Feminizm. Tehlikeler ve Ümit Vaad Eden Unsurlar', çev. İhsan Toker, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLV:2 (2004), ss.279-89.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/729/9263.pdf

Grace Davie, 'Avrupa Kuralı Doğrulayan İstisna mı?', çev. İhsan Toker,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47:1 (2006), ss.219-38.
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/58/551.pdf

Andrew Rippin, 'Feminizm’in Yeni İslam’ı', çev. İhsan Toker,
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27 (Bahar 2009), ss.141-153.

James V. Spickard, 'Din Sosyolojisinde Kurama Karşı Anlatı', çev. İhsan Toker,
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(Güz 2008), ss.159-173.

Sian Hawthorne, 'Din ve Toplumsal Cinsiyet', Peter B. Clarke (der.)
Din Sosyolojisi. Kuram ve Yöntem, Ankara: İmge, 2012, 223-49.

Eleanor Nesbitt, 'Etnograf Olarak Din Öğreticisi', P. B. Clarke (Der.),
Din Sosyolojisi. Çağdaş Gelişmeler, Ankara: İmge, 2012, 555-87.

James W. Spickard, 'Etnografi/Din. Alanda ve Sınıfta Gelişmeler', P. B. Clarke (Der.),
Din Sosyolojisi. Çağdaş Gelişmeler, Ankara: İmge, 2012,589-623.

 

POPÜLER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 


‘Sosyal Değişme, Modernleşme ve Din’, Din ve Toplum, 1: 1 (Haziran 2007), ss.55-65.

‘Değişme ve Din. Değişmenin Dini-Toplumsal Olgulara Etkisi’,
Din ve Toplum, 2:1 (Temmuz 2008), ss.21-30.

‘Türkiye’de Din, Laiklik ve Değişim’,
EskiYeni, 10 (Yaz 2008), ss.5-13.

'Dinler Ataerkil Yapılar mıdır?'
EskiYeni, 12 (Kış 2009), ss.15-21.

'Türkiye'de Din ve Laiklik İlişkisi Ana Süreçler. Laikleşme, Dinselleşme, Post-İslamizasyon,
Din ve Toplum, 3:1 (Haziran 2010), ss.23-34.

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (Kitap Tanıtımı),
İslamiyat, c.4, sayı 3 (Temmuz-Eylül 2001), ss.183-87.

'İslam ve Sosyoloji. Sorunlar ve Arayışlar',
EskiYeni, 22 (Yaz 2011), ss.5-9.

'İslam ve Sosyoloji. Ali Şeriati'nin Yaklaşımları Çerçevesinde Eleştirel Bir Giriş',
EskiYeni, 22 (Yaz 2011), ss.61-69.

'İslam Sosyolojisi. Bibliyografik Bir Başlangıç',
EskiYeni, 22 (Yaz 2011), ss.76-79.

'Laiklikten Yeni Bir İslam Çıkartmak. Türkiye'de Laik Yönelimli İslam Algıları',
Din ve Toplum, 3:3 (Haziran 2012), ss.70-80.

'Bireyselciliğin Kültürel Kökenleri ve Sonuçları', Din ve Toplum, 5:2 (2016), 8-15.

'Toplumsal ve Kültürel önemi Açısından Hafızlık', Din ve Hayat 31 (2017), 59-62.

'Kadın ve Toplum. Sosyolojik Bir Bakış', Kadın ve Toplum, 1:1 (Kasım 2017), 6-11.

'Akademinin Din Sorunu, Dinin Akademi Sorunu', Yetkin Düşünce 7 (2019), 99-109.

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ VE KONFERANSLAR

 


“Günümüz Kadınlarının Hz. Muhammed (a.s.)’a Bakış Açıları”, Hz. Muhammed(A.S.)’ı Tanıma ve Tanıtma Sempozyumu (Hz.Muhammed(A.S.)’ı Tanıma ve Tanıtma Vakfı, 21 Nisan 2007 D.S.İ. Ankara, Kongre Salonu Yücetepe)

“Günümüz Kadınlarının Hz. Muhammed (a.s.)’a Bakış Açıları”,
Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu (İslam Dünyası STK’ları Birliği, 22 Nisan 2007 İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim)

"İslami Kadın Algıları ve Modernliğin Karşılıklı Dönüşümü",
Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, 26-28 Kasım 2010,Samsun.

"Çağdaş Yayınlarda Geleneksel Kadın Algısına Eleştirel Yaklaşım",
DİB V. Dini Yayınlar Kongresi, 2-4 Aralık 2011, Dedeman Oteli, Ankara.

'Toplumsal Cinsiyet ve Din Çalıştayı', 10 Mart 2012, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

"Ali Şeriati'nin Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri",
Ali Şeriati Sempozyumu, Üsküdar, İstanbul (17-18 Kasım 2012)

"İslam Sosyolojisi" İhtisas Toplantısı, 16-17 Mart 2013,
İSAV, Üsküdar, İstanbul.

‘Nasıl Bir Din Sosyolojisi: Alternatif Arayışlar’, Taklitten Ari Sosyoloji ve Din Sosyolojisi İnşasının İmkan ve Sorunları Sempozyumu, 28-30 Haziran 2013, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

'İlahiyatçılığı Bir Meslek Olarak Seçen Öğrencilerin ilahiyat Öğrenimine ve Mesleğe Yönelik Zihinsel Tutumlarında Toplumsal Cinsiyet Kodlarının Etkileri', Horizonte der Islamischen Theologie, 1-5 Eylül 2014 Goethe Universitat, Frankfurt Am Main, Almanya.

'Teolojik Sekülerleşme', Müslüman Kimliği ve Dünyevileşme Sempozyumu,  Çorum: 18-19 Ekim 2014.

 ‘Bir Anlam ve Yaşam Deneyimi Olarak Hafızlık’, “Geleceğimle Buluşuyorum Paneli”, Ankara: Büyük Anadolu Termal Oteli, 30 Nisan 2015.

‘İlahiyat ve Cemaat Arasında Türkiye’de Din Sorunu’, II. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi Bursa: Uludağ Üniversitesi, 1-2 Kasım 2017.


Ulusal Sosyoloji Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2000.

Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2006

Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı Marmara Üniversitesi, İstanbul 2007

Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı Uludağ Üniversitesi, 2008

“Türkiye’de Dini Grupların Değişimi Çalıştayı”, Üsküdar: İLEM, 9 Mayıs 2015

'Türkiye'de İlahiyat Tecrübesi ve Laiklik", Konferans,
İktibas, Ankara: Mart 2013.

"Laiklik", Konferans,
İNFAK Vakfı, Ankara: 30 Mart 2013.

“Din ve Sosyoloji”,Konferans,  ADAM, Ankara: 22 Aralık 2013."İlahiyat Laikliği", VENHAR, Konferans. Kayseri: 8 Şubat 2014.

  ‘Ali Şeriati ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri’, Şanlıurfa:  TYB Şanlıurfa Şubesi, 20 Mart 2015.

‘Din ve Sosyoloji’, Konferans, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 21 Mart 2014.

  ‘Müslüman Ütopyacı Üzerinden Ali Şeriati’  Şanlıurfa: 1 Eser 1 Yazar Projesi, 21 Mart 2014

İhsan Toker (moderatör) 15 Temmuz Darbe Girişimi Paneli, Ankara: KADEM, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu, 24 Eylül 2016.

'Yeni Dini Hareket Olarak Gülenizm', Bildiri, 'İfsat Projesi FETÖ', pANEL, Ankara: Pursaklar, 19 Ekim 2016.

‘Dini Lider Tipolojisi (FETÖ Örneği)’, Tebliğ, ‘Nifak Hareketleri ve Müslümanların Gafleti”, Panel, Ankara: Anadolu İlahiyat Akademisi, 22 Ekim 2016.

‘Bireysellik ve Cematçilik Arasında Müslümanlar’, Ankara: Mekdav, 10 Aralık 2016.

  ‘Cemaat Kültürü ve İslam’, Konferans, İstanbul: İstanbul İktibas, Fatih, 31 Aralık 2016.

‘Ali Şeriati ve Düşüncesi’, Ankara: MEKDAV, 30 Aralık 2017.

‘Hasan El-Benna’, Ankara: Anadolu İlahiyat Akademisi, 5 Ocak 2017.

'Türkiye'de Cemaat ve Birey Yönelimlilikler Arasında Din', Birlikte Yaşama Kültürü ve Din Sempozyumu, Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü, 25 Ekim 2019.

'Felsefe ve Din Bilimlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını', 70. Yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi -Geçmiş ve Gelecek Perspektifleri- Uluslararası Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, 7 Kasım 2019.