PROF.DR. İHSAN TOKER    
Name : İHSAN
Surname : TOKER
E-Mail : toker@divinity.ankara.edu.tr, iitoker@gmail.com
Phone Number : (0312) 212 68 00/1374
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/ihsan-toker
Personal Information

Prof.  Dr. İhsan TOKER

 toker@divinity.ankara.edu.tr; iitoker@gmail.com


Degree

University

Program

Year

 

B.A.                 Erciyes University         Faculty of  Divinity            1987

M.A.          Ankara University    Graduate School of Social  Sciences 1999   

PH.D.         Ankara University  Graduate School of Social  Sciences   2005           

Assist. Prof. Dr.        Ankara University       Faculty of Divinity             2009

Assoc. Prof. Dr.        Ankara University       Faculty of Divinity             2011


Prof Dr.                    Ankara University       Faculty of Divinity             2016

MA Thesis

“1940’lı Yıllar Sonrası Türk Sosyolojisinde Din Teması [Religion in Turkish Sociology],  Graduate School of Social  Sciences, Ankara University, Ankara, 1999 (Advisor: Prof. Dr. Münir Koştaş)

 

Ph. D. Thesis

“Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din –Başkent Kadın Platformu Örneği” [Women and Religion as a Structuration- The Case of Capital City Women's Platform],  Graduate School of Social  Sciences, Ankara University,  Ankara, 2005 (Advisor:  Prof. Dr. Münir Koştaş)


Administrative Positions

Administrative Board Member  in the Faculty of Divinity in Ankara University, 2012-


Languages

İngilizceArapça, Farsça


Major Fields of Scholarly Interests

Sociology of Religion, Gender Studies & Women and Religion, Qualitative Studies, Laicite / Secularism, Sociology of Islam, Islamic Movements, Islam in Turkish Culture and Society


PUBLICATIONS

BOOKS

 

İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar (Islam and Sociology) (ed.), Ankara: Eskiyeni.

Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik (Laicity/Secularism as a Theological Construct), Ankara: Eskiyeni, 2009.

Brynjar Lia, Müslüman Kardeşlerin Doğuşu, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1999.

Ali Rahnema, Müslüman Ütopyacı, Ankara: Hece Yayınları, 2005.


BOOK CHAPTERS

 

‘Geçmişten Geleceğe İslam Sosyolojisi Üzerine Düşünceler’, İslam ve Sosyoloji’, İstanbul: İSAV & Ensar, 2013, ss.141-152.

'Çağdaş İslam Düşüncesinde Ali Şeriati', Ali Şeriati. Ali Şeriati Sempozyumu 17-18 Kasım 2012, Ankara: Fecr, 2013, 123-139.

'Çağdaş Yayınlarda Geleneksel Kadın Algısına Eleştirel Yaklaşım'. 
Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi. Kadın Konulu Dinî Yayınlar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Y., 2012.

'Toplumsal Cinsiyet ve Din', N. Akyüz, İ. Çapcıoğlu (ed.), 
Din Sosyolojisi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları,2012, 727-742.


'İslam ve Sosyoloji: Sorunlar ve Arayışlar', İhsan Toker (ed.), 
İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar, Ankara: Eskiyeni, 2012, 1-10.


'İslam ve Sosyoloji. Ali Şeriati’nin Yaklaşımları Çerçevesinde Eleştirel Bir Giriş', İhsan Toker (ed.), 
İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar, Ankara: Eskiyeni, 2012, 115-135.

‘İslam Sosyolojisi. Bibliyografik Bir Başlangıç’ İhsan Toker (ed.), İslam ve Sosyoloji. Sosyal Bilimlerde İslami Arayışlar, Ankara: Eskiyeni, 2012, 149-158.


"İslami Kadın Algıları ve Modernliğin Karşılıklı Dönüşümü", 
Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, 26-28 Kasım 2010, Samsun: Canik Belediyesi, 2011,375-385.


CONTRIBUTIONS TO THE DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS

 

‘Çokeşlilik’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 132; 

‘Polygamie’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, Freiburg, Basel, Vien: Herder, 2013, 547-48.

‘Kan Davası’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.1, 428-429;

‘Blutrache’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 113.

 ‘Namus’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 577;

 ‘Ehre’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 147-48.

 ‘Şiddet’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 713;

 ‘Gewalt’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 259-60.

‘Teokrasi’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 775-76;

 ‘Theokratie’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, 673-74.

 ‘Zina’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c.2, 861;

‘Geschlechtsvekehr, außerehelicher’ Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 253.


JOURNAL ARTICLES (INT.)

 

'Women and Religion in Turkey. An Introduction', Journal of Islamic Research, 1: 2 (December 2008), pp. 74-86.

'Sosyolojik Bakış Açılarından Peygamberlik', 
Journal of Islamic Research, 4: 2 (December 2011), pp.28-38.


JOURNAL ARTICLES 

 

'Nitel Araştırma Paradigması ve Din' [Qualitative Research and Religion], Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26 (Güz 2008), ss.55-76.
http://ktp.isam.org.tr/


'İslam Sosyolojisi Kavramı ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım' [A Critical Perspective on Islamic Sociology and Ali Shari'ati], 
Bilimname, XVI (2009/1), ss.91-105.

'Dindar Kadınların Güçlenme İmkanları –Eşler Arası İlişkiler Örneği-'[Empowering of Religious Women. The Case of Relationship between Spouses] , 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (2008), ss.1-15.

'Kadınların Peygamber Algısı. Müslüman Kadınlar ve Hz. Muhammed' [Women Perceptions on the Prophet: Wuslim Women and Mohammad] , 
Usul, 7 (2007), ss.137-156.

'Şerif Mardin’de Sosyal Değişme, Modernleşme ve Din', 
İslami Araştırmalar, 20: 1 (Kış 2007), ss.71-84.

'Eşitlik ve Adalet Kavramları Çerçevesinde Müslüman Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri', 
Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1:1 (2009), ss.142-165.
http://sbedergisi.ankara.edu.tr/busayi/7.pdf

'Renk Simgeciliği ve Din', 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 50:2 (2009), ss.93–112.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1146/13441.pdf 


 TRANSLATIONS

 

 

Nayereh Tohidi, 'İslami Feminizm. Tehlikeler ve Ümit Vaad Eden Unsurlar', çev. İhsan Toker, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLV:2 (2004), ss.279-89.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/729/9263.pdf

Grace Davie, 'Avrupa Kuralı Doğrulayan İstisna mı?', çev. İhsan Toker,
 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47:1 (2006), ss.219-38.
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/58/551.pdf

Andrew Rippin, 'Feminizm’in Yeni İslam’ı', çev. İhsan Toker, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27 (Bahar 2009), ss.141-153. 

James V. Spickard, 'Din Sosyolojisinde Kurama Karşı Anlatı', çev. İhsan Toker, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(Güz 2008), ss.159-173.

Sian Hawthorne, 'Din ve Toplumsal Cinsiyet', Peter B. Clarke (der.)
 Din Sosyolojisi. Kuram ve Yöntem, Ankara: İmge, 2012, 223-49.

Eleanor Nesbitt, 'Etnograf Olarak Din Öğreticisi', P. B. Clarke (Der.), 
Din Sosyolojisi. Çağdaş Gelişmeler, Ankara: İmge, 2012, 555-87.

James W. Spickard, 'Etnografi/Din. Alanda ve Sınıfta Gelişmeler', P. B. Clarke (Der.), 
Din Sosyolojisi. Çağdaş Gelişmeler, Ankara: İmge, 2012,589-623.

 

POPULAR&ACADEMIC PUBLICATIONS

 


‘Sosyal Değişme, Modernleşme ve Din’, Din ve Toplum, 1: 1 (Haziran 2007), ss.55-65.

‘Değişme ve Din. Değişmenin Dini-Toplumsal Olgulara Etkisi’, 
Din ve Toplum, 2:1 (Temmuz 2008), ss.21-30.

‘Türkiye’de Din, Laiklik ve Değişim’, 
EskiYeni, 10 (Yaz 2008), ss.5-13.

'Dinler Ataerkil Yapılar mıdır?' 
EskiYeni, 12 (Kış 2009), ss.15-21.

'Türkiye'de Din ve Laiklik İlişkisi Ana Süreçler. Laikleşme, Dinselleşme, Post-İslamizasyon, 
Din ve Toplum, 3:1 (Haziran 2010), ss.23-34.

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (Kitap Tanıtımı), 
İslamiyat, c.4, sayı 3 (Temmuz-Eylül 2001), ss.183-87.

'İslam ve Sosyoloji. Sorunlar ve Arayışlar', 
EskiYeni, 22 (Yaz 2011), ss.5-9.

'İslam ve Sosyoloji. Ali Şeriati'nin Yaklaşımları Çerçevesinde Eleştirel Bir Giriş', 
EskiYeni, 22 (Yaz 2011), ss.61-69.

'İslam Sosyolojisi. Bibliyografik Bir Başlangıç', 
EskiYeni, 22 (Yaz 2011), ss.76-79.

'Laiklikten Yeni Bir İslam Çıkartmak. Türkiye'de Laik Yönelimli İslam Algıları', 
Din ve Toplum, 3:3 (Haziran 2012), ss.70-80.

SYMPOSIUM & CONFERENCE ACTIVITIES

 


“Günümüz Kadınlarının Hz. Muhammed (a.s.)’a Bakış Açıları”, Hz. Muhammed(A.S.)’ı Tanıma ve Tanıtma Sempozyumu (Hz.Muhammed(A.S.)’ı Tanıma ve Tanıtma Vakfı, 21 Nisan 2007 D.S.İ. Ankara, Kongre Salonu Yücetepe)

“Günümüz Kadınlarının Hz. Muhammed (a.s.)’a Bakış Açıları”, 
Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu (İslam Dünyası STK’ları Birliği, 22 Nisan 2007 İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim) 

"İslami Kadın Algıları ve Modernliğin Karşılıklı Dönüşümü"[Mutual Transformation of Islamic Perceptions about Women and Modernity], 
Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, 26-28 Kasım 2010,Samsun.

"Çağdaş Yayınlarda Geleneksel Kadın Algısına Eleştirel Yaklaşım" [Critical Perspectives on the Traditional Approaches to Women in the Current Publications], 
DİB V. Dini Yayınlar Kongresi, 2-4 Aralık 2011, Dedeman Oteli, Ankara.

'Toplumsal Cinsiyet ve Din Çalıştayı', 10 Mart 2012, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

"Ali Şeriati'nin Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri" [Ali Shari'ati and His Place in the Contemporary Islamic Thought], 
Ali Şeriati Sempozyumu, Üsküdar, İstanbul (17-18 Kasım 2012)

"İslam Sosyolojisi" İhtisas Toplantısı, 16-17 Mart 2013, 
İSAV, Üsküdar, İstanbul (2013)

‘Nasıl Bir Din Sosyolojisi: Alternatif Arayışlar’, Taklitten Ari Sosyoloji ve Din Sosyolojisi İnşasının İmkan ve Sorunları Sempozyumu, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 28-30 Haziran 2013.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2000.

Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2006

Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı Marmara Üniversitesi, İstanbul 2007

Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı Uludağ Üniversitesi, 2008'Türkiye'de İlahiyat Tecrübesi ve Laiklik", Konferans, 
İktibas, Ankara: Mart 2013.

"Laiklik", Konferans, 
İNFAK Vakfı, Ankara: 30 Mart 2013.

“Din ve Sosyoloji”, ADAM, Ankara: 22 Aralık 2013.