PROF.DR. MURAT TÖRÜNER    
Adı : MURAT
Soyadı : TÖRÜNER
E-posta : toruner@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 508-2166
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : İç Hastalıkları A.B.D. / Gastroenteroloji B.D.
Kişisel Akademik Bilgiler