PROF.DR. GÜL NİLHAN TUĞ    
Adı : GÜL NİLHAN
Soyadı : TUĞ
E-posta : tug@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720/1086
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

1974

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06100 Tandoğan-ANKARA

Telefon :

0312 2126720/1086

Faks :

0312 2232395

e-posta :

tug@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Lisans

1998

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji A.B.D.

Yüksek Lisans

2001

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bİlimleri Enstitüsü

Biyoloji A.B.D.

Doktora

2006AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

1998-2006

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi Doktor

2006-2009

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Yardımcı Doçent Doktor

2009-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Doçent Doktor

2011-

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Bitki Ekolojisi, Halofitik Bitkiler

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Genel Toprak Bilimi

Özel Vejetasyon Tipleri

Toprak Mikrobiyolojisi

Herbaryum ve Botanik Bahçeleri

Doğal Koruma Alanları

Vejetasyon Sınıflandırma Metotları

Genel Botanik II

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

14

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

3

8

Doktora

-

1

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Türkiye'deki Jipsli Toprakların Sinekolojik Yönden Araştırılması 

Salicornia freitagii Yaprak & Yurdakulol ve S. perennans Willd. Türlerinin Tuz Gölü Kıyısında Mikro-Habitat Seçimlerinde Dimorfik Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Etkisinin Belirlenmesi 

Tuz Gölü çevresinde değişen toprak koşullarının bitki zonlaşması üzerine etkileri 

Türkiye’deki Centaurium erythraea ve C. tenuiflorum (Gentianaceae) kompleks türleri üzerinde taksonomik çalışmalar 

Türkiyede yayılış gösteren Salsola (Chenopodiaceae) cinsinin taksonomik revizyonu 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

TUG, G.N., KETENOGLU,O., BİLGIN, A., 2012. The relationships between plant zonation and edaphic factors in halophytic vegetation around Lake Tuz, Central Anatolia, Turkey. Rend. Fis. Acc. Lincei. 23: 355-363.

KETENOGLU, O., TUĞ, G.N., BİNGÖL, Ü., GEVEN, F., KURT, L., GÜNEY, K., 2010. Synopsis of syntaxonomy of Turkish forests. J. Environ. Biol. 31: 71-80.

KETENOĞLU, O., TUĞ, G.N., KURT, L. 2010. An ecological and syntaxonomical overview of Castanea sativa and a new association in Turkey. J. Environ. Biol. 31: 81-86.

TUG, G.N., DUMAN, F., 2010. Heavy metal accumulation in soils around Salt Lake in Turkey. Pak. J. Bot., 42 (4): 2327-2333.

PINAR, N.M., DURAN, A., ÇETER, T., TUĞ, G.N., 2009. Pollen and seed morphology of the Genus Hesperis L. (Brassicaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany. 33(2):97-104

ÇELİK, S., YÜCEL, E., MENDES, M., TUĞ, G.N., ÖZTÜRK, M., 2008. Canonical correlation analysis for studying the relationship between the basic morphological and some soil chemical characteristics of Centaurea mucronifera DC. (Asteraceae). Asian Journal of Chemistry. 20(3): 2451-2456.

YILDIZ, A., AKSOY, A., TUG, G.N., ISLEK. C., DEMIREZEN, D., 2008. Biomonitoring of heavy metals by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. in Ankara (Turkey). Journal of Atmospheric Chemistry, 60:71-81.

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

KETENOĞLU,O., AYDOĞDU, M., KURT, L., HAMZAOĞLU, E., TUĞ, G.N., ARSLANTURK, N., 2008. New syntaxa from steppe vegetation in Cappadocia, Turkey. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(1): 123-133

TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., KETENOĞLU, O., 2008. Soil determinants for distribution of Halocnemum strobilaceum Bieb. (Chenopodiaceae) around Lake Tuz, Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. 11 (4): 565-570.

DUMAN, F., SEZEN, G., TUĞ, G.N., 2007. Seasonal changes of some heavy metal concentrations in Sapanca Lake water, Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 1(3): 25-28.

OCAK, A., KURT, L., ÖZ, M., TUĞ, G.N., 2007. Floristical and ecological studies on burned blackpine (Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) forest area at Central Anatolia. Asian Journal of Plant Sciences. 6(6): 892-905.

ÇÖLGEÇEN H. & TUĞ, G.N., 2006. Leaf anatomy of Turkish endemic Iris schachtii Markgraf. International Journal of Botany. (4): 437-439.

KURT, L., TUĞ, G.N., KETENOGLU, O., 2006. Synoptic view of the steppe vegetation of Central Anatolia (Turkey). Asian Journal of Plant Sciences. 5(4):733-739.

PINAR, N.M., GEVEN, F., TUĞ, G.N., KETENOĞLU, O., 2004. Ankara atmosferinde Gramineae polen sayılarının meteorolojik faktörlerle ilişkisi (1999-2002). Astım Alerji İmmünoloji, 2(2):65-70.

TUĞ, G.N., 2004. Karnivor Bitkiler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(2):201-213.

TUĞ, G. N. & KETENOĞLU, OSMAN, 2004. Alucra (Giresun) Şiran (Gümüşhane) arasında kalan bölgenin florasına katkılar. OT SİSTEMATİK BOTANİK DERGİSİ 11(2): 123-147.

KURT, L., HAMZAOĞLU, E., TUĞ, G.N., EVREN, H., 2004. A study on the relationships of salinity and endemism ratios in the surrounding of Salt Lake (Inner Anatolia, Turkey), F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4):745-756.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

TUĞ, G.N., ÇÖLGEÇEN, H., YAPRAK, A.E., 2008. Endemik Petrosimonia nigdeensis Aellen türünün anatomik açıdan incelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran, Trabzon, TÜRKİYE (Poster Sunumu).

TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., KETENOĞLU, O., 2007. Soil determinants for distribution of Halocnemum strobilaceum Bieb. (Chenopodiaceae) around Lake Tuz, Turkey. International symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PLOSWA). 25-29 June, Eskişehir, TÜRKİYE. (Poster Sunumu)

YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N., 2006. Halophytic Endemics of Turkey. IV Balkan Botanical Congress Sofia-Bulgaria, 20-26 June. (Poster Sunumu)

KURT, L., TUĞ, G.N., KETENOĞLU, O., 2006. Syntaxonomic analysis of the gypsaceous vegetation of Central Anatolia (Turkey). IV Balkan Botanical Congress Sofia-Bulgaria, 20-26 June. (Poster Sunumu)

ÇÖLGEÇEN, H., TUĞ, G.N., 2005. Leaf Anatomy of the Turkish Endemic Iris schachtii Markgraf. XVII. International Botanical Congress Vienna – Austria, 17-23 July.  (Poster sunumu)

KURT, L., TUĞ, G.N., HAMZAOĞLU , E.,  AYDOĞDU, M., *KETENOĞLU, O., DURAN, A., 2004. Türkiye Karasal Halofitik Komüniteleri Üzerine Fitososyolojik Bir Çalışma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 21-24 Haziran 2004. (Poster sunumu)

KETENOĞLU, O., KURT, L., TUĞ, G.N., GEVEN, F., 2003. Syntaxonomic Analysis of the Steppe Vegetation of Central Anatolia (Turkey), Third International Balkan Botanical Congress, Sarajevo, May 18-24, 2003. (Poster sunumu)

 

Kitaplar

AKMAN, Y., KÜÇÜKÖDÜK, M., DÜZENLİ, S., TUĞ, G.N., 2001. Bitki Fizyolojisi, Ankara.

PINAR, M., AKGÜL,G., TUĞ, G.N., 2003. Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:66.

YURDAKULOL, Y., BİNGÖL, Ü., AKGÜL, G., TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., 2003, Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:68.

AKMAN, Y., KETENOĞLU, O., KURT, L., GÜNEY, K., TUĞ, G.N., 2004. Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık.

KETENOĞLU, O., OBALI, O., KURT, L., GÜNEY, K., TUĞ, G.N., GEVEN, F., BİNGÖL, Ü., KÖRÜKLÜ, T., 2011. Ekonomik Bitkiler. Palme Yayıncılık.

TUĞ, G.N., 2012. Anemone. Şu Eserde: GÜNER, A., ASLAN, S., EKİM, T., VURAL, M., BABAÇ, M.T. (edlr). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. Pp: 772.

TUĞ, G.N., 2012. Pulsatilla. Şu Eserde: GÜNER, A., ASLAN, S., EKİM, T., VURAL, M., BABAÇ, M.T. (edlr). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. Pp:780.

TUĞ, G.N., 2012. Amaranthus. Şu Eserde: GÜNER, A., ASLAN, S., EKİM, T., VURAL, M., BABAÇ, M.T. (edlr). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. Pp: 21.