PROF.DR. ESER FUNDA TUĞCU    
Adı : ESER FUNDA
Soyadı : TUĞCU
E-posta : tugcu@dentistry.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Mezun olduğu üniversite: Ankara üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Üniversite mezuniyet yılı:1984

Ankara Üniversitesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalında Doktora,1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör ünvanını almış olup  halen aynı bölümde çalışmaktadır.