PROF.DR. UĞUR DOĞAN    
Adı : UĞUR
Soyadı : DOĞAN
E-posta : geoankara@gmail.com, ugdogan@yahoo.com
Tel : 0312 3103280-1248
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


PROF DR. UĞUR DOĞAN

Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Coğrafya Bölümü 06100 Sıhhiye-ANKARA

E- Posta: geoankara@gmail.com

Tel: 0312 310 32 80-1248

Faks:0312 310 57 13

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Doktora                                                                1998

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans                                                      1992

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans                                                                   1991

Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü

 

AKADEMİK DENEYİM

 

Doçent                                                                       2006

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Yardımcı Doçent                                                        2003

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Araştırma Görevlisi                                                    1994

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

 

İLGİ ALANLARI

Kuvaterner ortamları (Flüvyal Jeomorfoloji-jeoarkeoloji, Karst Jeomorfolojisi, Kuaterner deniz seviyesi değişimi)

                                                                              

 YAYINLAR

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Çeviri kitap

Doğan, U. (Ed) 2015  Jeomorfolojinin Temelleri.  Nobel yayınevi.

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm

Doğan, U., 2009. The geomorpholohy of the Birkleyn Caves (Diyarbakır-Türkiye): Prelimnary Results (in Ed. Schachner, A). Assyriens Könige An Einer Der Quellen Des Tigris. Ernst Wasmusth Verlag, Tübingen.

MAKALELER

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki  dergilerde yayımlanmış makale

Doğan, U., Şenkul, Ç., Yeşilyurt, S., 2018. First Paleo-Fairy Chimney Findings in the Cappadocia Region, Turkey: a Possible GeomorphositeGeoheritage (2018). https://doi.org/10.1007/s12371-018-0320-1

Şenkul, Ç., Memiş,T., Eastwood, W., Doğan, U., 2018. Mid-to late-Holocene paleovegetation change in vicinity of Lake Tuzla (Kayseri), Central Anatolia, Turkey. Quaternay International 486, 96-106.

Şenkul, Ç., Ören, A.,, Doğan, U., Eastwood, W., 2018. Late Holocene environmental changes in the vicinity of Kültepe (Kayseri), Central Anatolia, Turkey. Quaternary International 486, 107-115.

Doğan, U. Koçyiğit, A., 2018. Morphotectonic evolution of Maviboğaz canyon and Suğla polje, SW central Anatolia, Turkey. Geomorphology 306, 13-27.

Doğan, U., Koçyiğit, A., Gökkaya, E., Development of the Kembos and Eynif structural poljes: Morphotectonic evolution of the Upper Manavgat River basin, central Taurides, Turkey. Geomorphology, 278, 105-120, 2017.

 

Koçyiğit, A., Doğan, U., 2016. Strike-slip neotectonic regime and related structures in the Cappadocia region: a case study in the Salanda basin, Central Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 25, 393-417, 2016.


Çiner, A., Doğan, U., Yıldırım, C., Akçar, N., Ivy-Ochs, Alfimov, V., Kubik, P.W., Schlüchter, C., 2015. Quaternary uplift rates of the Central Anatolian Plateau, Turkey: insights from cosmogenic isochron-burial nuclide dating of the Kızılırmak River terraces. Quaternary Science Reviews 107, 81-97.


Şenkul, Ç., Doğan, U., 2013. Vegetation and climate of Anatolia and adjacent regions during the Last Glacial period. Quaternary International 302, 110-122.

 

Doğan, U., Koçyiğit, A., Varol, B., Özer, İ., Molodkov, A., Zöhra, A., 2012. Reply to the comments by Erdem Bekaroğlu on “MIS 5a and MIS 3 relatively high sea-level stands on the Hatay-Samandag coast, Eastern Mediterranean, Turkey”.  Quaternary International 262, 84-87.

 

Doğan, U., Koçyiğit, A., Varol, B., Özer, İ., Molodkov, A., Zöhra, A., 2012. MIS 5a and MIS 3 relatively high sea-level stands on the Hatay-Samandağ Coast,Eastern Mediterranean, Turkey. Quaternary International 262, 65-79.

Doğan, U., 2011. Climate-controlled river terrace formation in the Kızılırmak Valley, Cappadocia section, Turkey: Inferred from Ar-Ar dating of Quaternary basalts and terraces stratigraphy. Geomorphology 12666–81.

Doğan, U., Yılmaz, M., 2011. Natural and induced sinkholes of the Obruk Plateau and Karapınar-Hotamıs Plain, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 40, 496–508.

Doğan, U., 2010. Fluvial response to climate change during and after the Last Glacial Maximum in Central Anatolia, Turkey. Quaternary International 222, 221-229.

Çiçek, İ., Doğan, U. 2006. Detection of Urban Heat Island in Ankara, Turkey. Il Nuovo Cimento 29, 399-409.

Doğan, U., 2005. Land subsidence and caprock dolines caused by subsurface gypsum dissolution and the effect of subsidence on the fluvial system in the Upper Tigris Basin (Between Bismil–Batman, Turkey). Geomorphology 71, 389-401.

Doğan, U., Özel, S., 2005. Gypsum karst and its evolution east of Hafik (Sivas, Turkey). Geomorphology, 71, 373-388.

Doğan, U., 2005. Holocene fluvial development of the Upper Tigris Valley (Southeastern Turkey) as documented by archaeological data. Quaternary International 129, 75-86. 

Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

Doğan, U., Yeşilyurt, S., 2004. Gypsum karst south of Imranlı, Sivas, Turkey. Cave and Karst Science 31, 7-14.

Doğan, U., 2003. Sarıot Polje, Central Taurus (Turkey): a border polje developed at the contact of karstic and non-karstic lithologies. Cave and Karst Science 30, 117-123.

Doğan, U. Nazik, L. 2003.  The Çamlık Caves System. Cave and Karst Science. 30, 9-14.

Doğan, U., Çiçek, İ., 2002. Occurence of cover-collapse sinkholes (Cover-collapse dolines) in The May Dam reservoir area (Konya, Turkey. Cave and Karst Science 29, 111-116.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Çiçek, İ., Doğan, U. 2005. Ankara’da şehir ısı adasının incelenmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi 3, 57-72.

Doğan, U., Bekaroglu, E., 2005. Zaman, İklim ve Akarsu Gelişimi. Coğrafi Bilimler Dergisi 3, 70-81 (Çeviri: Vandenberghe, J. 1995. Timescale, climate and river development, Quaternary Science Reviews 14, 631-638).

Doğan, U., 2004. Dolin Sınıflamasında Yeni Yaklaşımlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 249-269.

Doğan, U. 2003. Dipsiz Göl Kapalı Havzasındaki Çökme ve Sübsidans Dolinleri (Batı Toroslar). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, 1-22.

Doğan, U., 2002. Manavgat Nehri Havzasının Jeomorfolojik Evrimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 51-65.

Doğan, U., 2002. Çankırı Doğusunda Jips Karstlaşmasıyla Oluşan Sübsidans Dolinleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 67-82.

Diğer bilimsel dergilerde makale

Doğan, U. 2001. Kesikköprü-Avcıköy (Kırşehir) arasındaki Granitoid Kökenli Kayaçlar Üzerinde Klimajeomorfolojik Gözlemler. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 8, 67-87.

Doğan, U., 2001. Mucur Obruğu’nun Jeomorfolojisi ve Turizme Kazandırılması. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 8, 89-107.

Doğan, U., 1997. Gidengelmez Dağlarında Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 6, 41-62.

Doğan, U., 1996. Polye ve Fluvio-Karstik Depresyonlar (Seydişehir’in Güneybatısından Örnekler). Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 5, 229-246.

Doğan, U., 1996. Çandır Miosen Havzası’nın Jeomorfolojisi. Coğrafya Araştırmaları Dergisi 12, 135-152.

 

BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri

 

Doğan U., Ören A. 2012. Late Pleistocene-Holocene sedimentation and valley floor development of  the Dicle River, Southeastern Turkey: implications from geoarchaeological data.Geomorphic Processes and Geoarchaeology 20-24 Agust 2012, Moscow-Smolensk, Russia, p.74-75.

Besonen, M.R., Doonan, O., Doğan, U., 2011. Holocene geomorphic evolution of the akliman river valley (Sinop, Turkey). 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis (9–12 October 2011) Minneapolis, Minnesota, Geological Society of America Vol. 43, No.5, p.236.

Doğan, U., 2011. Late Pleistocene raised shorelines on the Hatay-Samandağı coast of Turkey, Eastern Mediterranean. XVIII. INQUA Congress, Bern.

Yeşilyurt, S., Doğan, U., 2011. Late Quaternary glaciations of the Munzur Mountains, Eastern Anatolia, Turkey: an assessment using remote sensing and GIS techniques. XVIII. INQUA Congress, Bern.

Doğan, U., Yılmaz, M., Yeşilyurt, S., 2011. Risk assessment of sinkhole hazard in Turkey. EGU General Assembly 2011,Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-7946-3, 2011.

Doğan, U., Yılmaz, M., 2010. Natural and induced collapse and caprock dolines hazard, Karapınar, Turkey. EGU General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts,Vol. 12, EGU2010-9907-1, 2010.

Doğan, U., Yıldırım, C., Çiner, A., 2010. The Quaternary uplift history of Central Anatolia Plateau, Turkey: Evidences from the terraces of Kizilirmak River in Cappadocia. EGU General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-9428-1, 2010.

Doğan, U., Koçyiğit, A., Wijbrans, J., 2009. Kızılırmak Nehri’nin Evrimsel Tarihi, Kapadokya Kesimi: İç Anadolu Bölgesi’nde Neotektonik Rejimin Başlangıcı İçin Bir Çıkarsama, Türkiye. 62. Jeoloji Kurultayı (13-17 Nisan 2009) Bildiri Özleri Kitabı II s. 806-807, Ankara.

Doğan, U., 2008. Fluvial Response to Late Quaternary Climate Change in Central Anatolia, Turkey. Symposium of the Paleoenvironmental Reconstruction and Material Circulation by Water System (22-25 December 2008), p.34-36, Kyushu, Japan.

Doğan, U., 2002. Aşağı Salat Höyüğünün Jeoarkeolojisi. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 24. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Bildiri Kitabı 131-140, Ankara.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri ve konferans

Yeşilyurt, S., Doğan, U., 2013. Cilo ve Sat dağlarında 1955'ten 2007'ye kadar iklim değişimi ve buzul gerilemesi. 66 Jeoloji Kurultayı, Ankara.

Kapan-Yeşilyurt, S. ve Doğan, U., 2011, Mağaracık Köyü (Antakya) Geç Pleyistosen Gastropoda-Bivalvia Faunası: Paleocoğrafik–Paleoekolojik ve İzotopik Yorumlar., 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitapcığı, s: 269-270., Ankara.

Yeşilyurt, S., Doğan, U. 2010. Munzur Dağları’nın buzul jeomorfolojisi: CBS ve uzaktan algılama yöntemleri ile bir değerlendirme. TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (3-5 Kasım 2010)

Doğan, U., Koçyiğit, A., 2009. Samandağ (Hatay) Kıyı Kuşağında Deniz Seviyesi Değişiminin izleri ve Aktif Tektonik ile ilişkisi, Doğu Akdeniz, Türkiye. ATAG 13 Aktif tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, 08-11 Ekim 2009, Bildiri Kitabı s. 16, Çanakkale.

Doğan, U., 2008. Kızılırmak’ın Pleistosen teraslarının oluşumu, Gülşehir. Ar-Ar tarihlendirmesi sonuçlarına göre tektonik ve iklim değişimleri açısından bir değerlendirme. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (20-23 Ekim 2008), Bildiriler Kitabı s. 20, Çanakkale.

Doğan, U., Bekaroğlu, E. 2008. Kızılırmak’ın iklim değişimine tepkisi: Son Buzul Maksimumu ve sonrası. TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı s. 299-301, Ankara.

Şenkul, Ç., Doğan, U., 2008. Son Buzul Maksimumu ve sonrasında Anadolu’nun vejetasyon örtüsü ve iklimi: Polen kayıtlarına göre bir değerlendirme. TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı s. 303-305, Ankara.

Doğan, U., 1998. Suğla Gölü’nün Dünü, Bugünü ve Yarını. Türkiye Jeomorfologlar Derneği 15. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 33-34, Ankara.

Somuncu, M., Aytun, A., Doğan, U., Uncu, L., Yılmaz, M., Tonyalı, L., 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu, Bildiri Özetleri s. 80-81, Ankara.

Doğan, U., 1996. Gidengelmez Dağlarında Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri s. 8-9, Ankara.

Çiçek, İ., Doğan, U., Uncu, L., 1996.Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri s.6-7, Ankara.

Doğan, U., 1994.Çandır Miosen Havzası’nın Jeomorfolojisi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi II Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, s.18, Ankara.

PROJELER

TÜBİTAK  Kızılırmak Nehri’nin Kapadokya Bölgesinde Geç Kuvaterner Esnasındaki İklim    Değişimine Tepkisi. Tübitak Proje No: 112Y153, Yürütücü, Kasım 2012/2,5 yıl

TÜBİTAK     Türkiye’nin Hatay Kıyılarında Geç Pleistosen Rölatif Deniz Seviyesi Değişimleri. TÜBİTAK Proje No: 107Y191, Yürütücü, Mayıs 2007/2 yıl.

BAP    Gülşehir-Şahinler Arasında Kızılırmak’ın Uzun Dönemli Sekileri ve Taşkın Ovasının Gelişimi. Ankara Üniversitesi                      BAP Proje No: 06B535804, Yürütücü, Mayıs 2006/ Mayıs 2009.

DANISMANLIĞINDA TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ DÖNEM PROJESİ ve TEZ

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi

Serdar Yeşilyurt, 2010. CBS ve uzaktan algılama yöntemleriyle Munzur Dağları glasyal jeomorfolojisinin analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yüksek Lisans Tezi

Sadettin Özel. 2005. Hafik-Ekinli Arasında (Kızılırmak Çevresinde) Jips Karstı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Nurcan Avşin. 2006. Sarıhıdır-Çiftedam (Avanos) arasında Kızılırmak Vadisinin jeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yayın Kurulu Üyeliği

Türk Speleoloji Dergisi

DERSLER

Lisans

Kuvaterner, Flüvyal Jeomorfoloji, Alüvyal Jeomorfoloji, Karst Jeomorfolojisi, Kıyı Jeomorfolojisi

 

Yüksek Lisans

Karst Jeomorfolojisi ve Hidrolojisi,

Flüvyal süreçler ve yerşekilleri

Doktora

Akarsular ve Taşkınovaları

Tektonik Jeomorfoloji

DANIŞMANLIK

Doktora

Nurcan Avşin Görendağlı 2013. Mut-Silifke arasında Göksu Nehri sekilerinin uzun dönemli gelişimi, Doğu Akdeniz, Türkiye. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.