PROF.DR. DİLBER ULAŞ    
Adı : DİLBER
Soyadı : ULAŞ
E-posta : ulas@politics.ankara.edu.tr
Tel : 595 14 88
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/dilber-ulas
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: DİLBER ULAŞ

Doğum Tarihi: 25 Mart 1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F.

1988-1992

Y. Lisans

İşletme

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

1995-1997

Doktora

İşletme

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

1997-2002


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalı

Aralık 1994-2003

Dr.Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalı

25 Kasım 2002-2006

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalı

Ağustos 2006-

Yurt Dışı Araştırma Bursu

“Sasakawa Young Leaders Fellowship Foundation”’dan alınan burs ile Pittsburgh, Katz Business School, USA, Doktora Programında Misafir Araştırmacı.

(8 Ağustos 2001 – 15 Haziran 2002 ).

1

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Hikmet Aliyev, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknolojik Yeniliklerin Hizmet Algılamasında Tüketicilere Etkisi: NBC Bank Müşterileri Düşünceleri Üzerine Bir Uygulama”, 2007-2008.

Seçil Çelik, “Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlanması”, 2007-2008.

Samir Gezalov, “İşletmelerde Rekabet Avantajı Yaratmada Lojistik Pazarlamanın Rolü ve Etkinliği”, 2009.

Tezsiz Finans Yüksek Lisans (Dört mezun öğrenci, üç öğrenci devam etmekte)

İnsan Kaynakları Programı (Bir öğrenci)

Projelerde Yaptığı Görevler :

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Küçük İşletmecilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM) tarafından hazırlanan ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından kabul edilen, Ankara Üniversitesi Teknoparkı’nın stratejik geleceğini belirlemek için yapılan “Ankara Üniversitesi Teknoparkı İçin Teknoloji Uzgörüsü” projesinde yardımcı araştırmacı, Proje No: 2008090800, Mayıs 2007-2008.

Ankara Üniversitesi, Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, TEPEK Projesi (Türkiye’nin AB Bilgi Toplumuna Entegrasyon) TÜBİTAK Projesi, yardımcı araştırmacı ve eğitici, 2008-2009.

İdari Görevler

26 Mart 2004- Şubat 2007 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Dilber Ulaş, Motives And Partner Selection Criteria For Formulation of IJVs in High-Technology Industries in Turkey”, Problems and Perspectives in Management, Spring 2005. vol 3, p.10-23.

A2. Dilber Ulaş ve H.Bader Arslan, “An Emprical Investigation of The Turkish Cola Market”, British Food Journal, Emerald Group Publishing, vol 108, no 3, 2006, p.156-168.

A3. Dilber Ulaş ve Hatice Çalıpınar, “Evaluating the relationship between brand and supply chain management on Turkish SMEs”, Innovative Marketing, vol 4, issue 3 , 2008, p.58-66.

A4.Nelson Oly Ndbusi, Naresh K.Malhotra, Dilber Ulas, Gibson C.Ndubisi, Journal of International Consumer Marketing , “Examining Uncertainty Avoidance, Relationship Quality, and Customer Loyalty in Two Cultures”,vol 24, 2012, p.320-337.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Dilber Ulaş, “Küçük İşletmelerin “CE” İşareti’ne Yönelik Uyum Çalışmaları”, 19-22 Mayıs 2005, Balıkesir University, Bandırma Faculty Of Economics And Business Administration International Symposium: SME’s Towards The Membership Of European Union , Bandırma, s. 471-492.

B2. Dilber Ulaş, “Franchising System and Entrepreneurship”, SME Entrepreneurship Global Confrence 2006, 17-18 October 2006, Sunway Lagoon Resort Hotel, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Monash University.

B3. Dilber Ulaş, “EU Market Access: The Way of Licensed Warehousing System For Turkish Food Producers And Exporters”, International Marketing and International Trade of Quality Food Products, Canavari M., Regazzi D., Spadoni R. (eds., 2007)., 10th Seminar of the European Association of Agricultural Economits (EAAE), March 8-10 2007, Bologna, Italy Avenue Media. ISBN: 978-88-86817-30-1.

“http://www.bean-quorum.net/EAAE/pdf/EAAE105_Proceedings.pdf

Proceedings CD-ROM of the 105th Seminar of the European Association of Agricultural Economists.

4

B4. Dilber Ulaş, Hatice Çalıpınar, “The Relation Between Brand-Supply Chains: A Research On Turkish Small And Medium Size Enterprises (SMEs) Receiving Brand Support”, 9th International forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing, Faculty of Economics and Business Sciences Complutense University of Madrid, November 29th-30th 2007, s..

B5. Akın Marşap, Dilber Ulaş, Hatice Çalıpınar, “Influencing Factors and The Adoption Of E-Commerce and E-Supply Chain in Turkish SMEs”, 5th Conference in The Series… International Conference on Intelligent Systems&Networks, ISN-2008, February 22-24, February 2008, Haryana, India, s.11-17.

B6. ULAŞ, Dilber ve ÇALIPINAR Hatice; “Model Suggestion For SMEs Economic And Environmental Sustainable Development”, Global Conference on SME and Entrepreneurship 2010, “Sustainable Economic Development And Enhancement Of Quality Of Life: The Role Of Small & Medium Enterprises And Entrepreneurship”, http://gcsme.org/ , 26-27 August 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

B7.Ulas Dilber, Hatice Çalıpınar, “INTERNET EFFECTS ON E-TRAVEL SERVICE DEVELOPMENTS IN TURKEY, 4th GLOBAL CONFERENCE ON SME, ENTREPRENEURSHIP & SERVICE INNOVATION (GCSMES), July 2012, Gold Coast, Queensland, Australia.

B8.Dilber Ulas, Medet Yolal, “An Analysis of Community Awareness and Entrepreneurial Opportunities in Kizilcahamam-Camlidere Geopark”, 4th GLOBAL CONFERENCE ON SME, ENTREPRENEURSHIP & SERVICE INNOVATION (GCSMES), July 2012, Gold Coast, Queensland, Australia.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. International Business Theory and Strategy, Large and Small Firms Perspectives, “Franchising System As An Entry Strategy and Entrepreneurship: Case of Turkey”, Edit., Nelson Oly Ndubisi, Arah Publications, 2008, Malaysia. ISBN: 978-983-3718-36-8, p.229-247.

C2. Dilber Ulaş, Hatice Çalıpınar, Enterprise Development in SMEs and Entrepreneurial Firms: Dynamic Processes, “Model Suggestion for SMEs Economic and Environmental Sustainable Development”, IGI Global, 2013. Autralia.

http://www.igi-global.com/chapter/model-suggestion-smes-economic-environmental/74471

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Dilber Ulaş, “Çokuluslu Şirketlerin Ortak Girişim Stratejisini Kullanma ve Sonlandırma Nedenleri”, A.Ü. S.B.F.Dergisi, Cilt 59, Sayı 2, 2004, s.152-178.

D2. Dilber Ulaş, “Franchising Sisteminin Franchise Alan ve Veren Yatırımcılar Açısından Verimliliğinin Değerlendirilmesi”, MPM Dergisi, 2004-2, s.29-50.

D3. Dilber Ulaş, “Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Ortak Girişimin (Joint Venture) Diğer Giriş Stratejileri İle Karşılaştırılması”, Pazarlama Dünyası, Temmuz Ağustos 2004, s.57-62.

5

D4. Dilber Ulaş ve Bader Arslan, “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Küçük İşletmeler CE İşaretine Hazır Mı? Ostim’de Bir Araştırma”, ATAUM Dergisi, cilt 4, sayı: 2, Bahar 2005, s.125-144.

D5. Bader Arslan ve Dilber Ulaş, “İstihdamın Korunması ve İşten Çıkarılanlara Uygulanan Yardımlar”, Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 4, sayı 1-2, 2004, s.107-120.

D6. Dilber Ulaş, “KOBİ’ lerin Yabancı Pazarlara Açılmada Kullandıkları Stratejiler”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , 6(3), 2004, s.179-204.

D7. Dilber Ulaş, “Franchising Sisteminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, cilt 8, sayı 3, 2006, s.133-151.

D8. Dilber Ulaş, “AB’ye Yönelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Çok Uluslu İşletmelerin Üretim Yeri Seçim Kararları”, ATAUM Dergisi, 2009.

D9. Ulaş Dilber, Macahel’de Hidroelektrik Santrallerin ve Ekoturizmin Çevreye ve Yöre Halkına Etkileri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 21, sayı 1, Bahar 2010, Prof.Dr.Hasan Işın Dener Özel Sayısı, s.151-158.

D10. Inda Begoviç, Dilber Ulaş, “ AB’ye Uyum Sürecind, Türk tarımına Yeni bir Alternatif: Enerji Tarımı”, AGROSKOP, Tarım Gıda Hayvancılık Dergisi, 2011, Mayıs-Haziran, s.10-14.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Dilber Ulaş, “Bir Pazarlama ve Dağıtım Yöntemi Olarak Franchising Sistemi ”, 4.Ulusal Pazarlama Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 18-21 Kasım 1999, Antakya/Hatay, s.126-134.

E2. Dilber Ulaş, Akın Koçak, Alper Özer, 10.Ulusal Pazarlama Kongresi, “Çin Tehdidine Yönelik Hazır Giyim Sektörünün Değerlendirilmesi ”, 16-19 Kasım 2005, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, s.189-212.

E3. Dilber Ulaş, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Samsun Büyükşehir Belediyesi, , 4-6 Mayıs 2006, 'Küresel Rekabet Karsısında Samsun’daki İhracatçı Firmaların Rekabet Stratejileri' s.585-598.

E4. Dilber Ulaş, Franchising Sistemi ve Girişimcilik, Kültür Üniversitesi, KOBİ Verimlilik Kongresi, 17-18 Kasım 2006.

E5. Dilber Ulaş, “KOBİ’ler İçin Marka Geliştirme Model Önerisi”, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, MARKATEK 2007, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 18-19 MAYIS 2007, Gaziantep, s.23-36.

E6. Dilber Ulaş, Hatice Çalıpınar, Marka Oluşturma Sürecinin Tedarik Zinciri Yönetimi İle İlişkisi: Marka Desteği Alan Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma, 4. KOBİ'ler Ve Verimlilik Kongresi, 7-8 Aralık 2007, İstanbul, s.369-377.

E7. D.Ulaş, N.Kazancı, S.Boyraz, O.T. Yücel, Ö.Yedek, M. Baykara, M, Eker, N. Mülazımoğlu, Y.Suludere3, M.Kazancı, N. Koçan, G. Koçak, B. Taştan, “ Jeolojik Koruma, Jeopark Ve Jeoturizm Kavramlarının Algılanması Konularında Alan Çalışması, (Kızılcahamam, Ankara)”, Jeoloji Kurultayı Nisan 2011, Ankara.

6

E8. Medet Yolal, Dilber Ulaş, “A Descriptive Study on Kizilcahamam-Çamlidere Geopark”, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24 - 29 April 2012, Fethiye, Turkey.

http://www.anatoliajournal.com/interdisciplinary/

E9. Dilber Ulaş, Hülya Coştan, KOBİ’lerin Web’e Uyum Süreçleri ve Türk Ticaret Kanunundaki Yeni Düzenlemeler”, 1.ULUSAL ÜNYE İ.İ.B.F İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU”, 24-25 Nisan 2012.

F. Diğer yayınlar :

Yayınlanan Kitaplar

F1. Dilber Ulaş, Franchising Sistemi, Nobel Yayınevi, Ankara, 1999. (Genişletilmiş Yüksek Lisans Tezi).

F2. Dilber Ulaş, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Ortak Girişimler (Joint Venture) ve Türkiye’de Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003.( Genişletilmiş Doktora Tezi).

F3.Dilber Ulaş, Küreselleşme Sürecinde Dışa Açılma Stratejileri, Nobel Yayınevi, Nisan 2009, Ankara.

KİTAP BÖLÜMLERİ:

F4. ULAŞ, Dilber; “EES, Integrated Information Systems”, Intellectual Capital Report of Turkey and Business Cases, CFCU Civil Society Programme Turkey’s Participation in the European Knowledge Economy, Ankara, Eylül 2009, s.61-65.

F5. ULAŞ, Dilber; FIKIRKOCA Ali ve KAPTANGİL Kerem; “Eray Technology Case Study”, Intellectual Capital Report of Turkey and Business Cases, CFCU Civil Society Programme Turkey’s Participation in the European Knowledge Economy, Ankara, Eylül 2009, s.165-169.

F6. ULAŞ, Dilber; FIKIRKOCA Ali ve KAPTANGİL Kerem; “Gate Electronic Case Study”, Intellectual Capital Report of Turkey and Business Cases, CFCU Civil Society Programme Turkey’s Participation in the European Knowledge Economy, Ankara, Eylül 2009, s.171-176.

F7. ULAŞ, Dilber; FIKIRKOCA Ali; “Gökser Company Case Study”, Intellectual Capital Report of Turkey and Business Cases, CFCU Civil Society Programme Turkey’s Participation in the European Knowledge Economy, Ankara, Eylül 2009, s.177-181.

GÖREVLER

A.Ü. SBF Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi danışma Kurulu üyeliği, 2012.

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/

Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM) Müdürlüğü (30.11.2011-)

7 8

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” Değerlendirme Komitesi Üyeliği, 20-24 Şubat 2012.

2012-1-Bilim ve Toplum Panelleri TÜBİTAK Proje Değerlendiriciliği