PROF.DR. HAKAN ULUKAN    
Adı : HAKAN
Soyadı : ULUKAN
E-posta : ulukan@ankara.edu.tr, hulukan@gmail.com
Tel : (İş) 90.312.596 1275, 1466 (Bölüm başkanlığı), 1325 (Büro)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hakan-ulukan
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞİM

 

 (MY CV- CURRICULUM VITAE)

 

 

          04.10.1963’de İzmir’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1982’de kazandığım Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nü 1986’da bitirdim. Bin dokuz yüz seksen yedi (1987) yılında “Araştırma Görevlisi” olarak bölüme katıldıktan sonra Prof.Dr. Ekrem KÜN’ün danışmanlığında ve başlığı “Effect of Between and On Row Distance to First Development, Tillering, Yield and Yield Components in Wheat (Triticum sp.)” şeklinde olan master (MS.c) tezimi 1987’de başlayarak 1990’da tamamladım.

          Ardından, yedi (7) ay süre ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından, "Tahıl Tarımı (Corso Di Cerealicoltura)" adlı kursa katılım için İtalyanın Reggio Emilia kentine gönderildim. 

      Kurs sonrası ülkeme dönüşümünde “Relationships Between Rust (Puccinia spp.) Diseases Resistance in Some Wheat (Triticum spp.) Species" başlıklı doktora (Ph D.) tezimi, Prof Dr. A. Murat ÖZGEN’in danışmanlığında ve (1991-1998) yılları arasında tamamladım. 

     Halen, aynı bölümde öğretim üyesi olarak, Tahıllar-Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştirme ve Islahı konularında görevimi sürdürmekteyim. Ayrıca, aşağıda adlarını belirttiğim yayın organlarında baş editör, editör, yayın kurulu üyesi ve ulusal-uluslararası düzeyde hakemlik görevleri yapmaktayım:

 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TJAF)

Journal of University of Ankara, Faculty of Agriculture  (TAB-Tarım Bilimleri Dergisi)

Journal of University of Tekirdağ, Faculty of Agriculture (JOTAF)

American Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Sciences (IDOSI)

American Journal of Plant Physiology (AJPP)

International Journal of Plant Breeding and Genetics (IJBPBG)

Journal of Agronomy and Crop Science (JACS)

Crop Science

Outlook on Agriculture

ACTA Agronomica Section B Plant and Soil

Australian Journal of Crop Science (AJCS)

Journal of Applied Science (JAS)

Journal of Agronomy (JA)

Journal of Plant Breeding and Genetics (JPBG)

Basic Research Journal of Agricultural Science Revolution (BRJASR)

Asian Journal of Plant Science (AJPS)

Pakistan Journal of Biological Science (PJBS)

International Journal of Botany (IJB)

International Journal of Plant Production (IJPP)

International Journal of Agricultural Biology (IJAB)

Research Journal of Agricultural Research (RJAR)

Research Journal of Seed Science (RJSS)

Research Journal of Botany (RJBOT)

International Journal of Plant Breeding and Genetics (IJPBG)

Asian Journal of Crop Science (AJCS)

Journal of Plant Science (JPS)

Journal of Biological Science (JBS)

Journal of Applied Science (JAS)

Biological Diversity and Conservation (BIODICON)

African Journal of Biotechnology (AJB)

African Journal of Agricultural Research (AJAR)

Cereal Research Communication (CRC)

Euphytica (EUPH)

Science Research and Essays (SRE)

Fresenius Environmental Bulletin (FEB)

International Journal of Renewable Energy Research (IJRER)

Anadolu Journal of Agricultural Science (ANAJAS)

Anadolu İzlenimleri Dergisi

Derim

African Research Journal (ARJ)

African Journal of Biotechnology (AJB)

African Journal of Agricultural Research (AJAR)

Arid Land Research and Management (ALRM)

 

İLGİ VE ÇALIŞMA ALANLARIM

 

Tahıllar ve Baklagiller Yetiştirme ve Islahı, Agronomy, Çiçek Sistemleri, Ekoloji, Bitkisel Gen Kaynakları, Biyolojik Çeşitlilik, Gen Bankası, Gen Merkezleri, Genel Bitki Islahı,  Buğday Pas Hastalıkları, Küresel Isınma, İklim Değişimi, Küresel Isınmanın Tarla Bitkileri Tarımına Etkileri, Adaptasyon, Ekoloji, Kuru Tarım, Tohum, Tohumluk ve Tohumluk Tescil

 

 EĞİTİM VE AKADEMİK DENEYİM

 

Prof.Dr.        (2012- )        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

                                         Tarla Bitkileri Bölümü  Tahıllar ve Baklagiller 

                                         Yetiştirme ve Islahı

Doç. Dr.

(2005- )

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Tahıllar ve Baklagiller Yetiştirme ve Islahı

Dr.

(1988-1998)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, “Bazı Buğday (Triticum spp.) Türlerinde Paslara (Puccinia spp.) Dayanıklılık ile Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler”

Yüksek Lisans

(1988-1998)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, “Buğday (Triticum spp.)'da Sıra Arası Açıklığı ve Sıra Üzeri Sıklığının İlk Gelişme, Kardeşlenme, Verim ve Verim Ögelerine Etkisi”

Araş. Gör.

(1987-2005)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Lisans

(1982-1986)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

 

FAALİYETLER VE YURT DIŞI GÖREVLERİ

    İtalya'nın "Reggio Emilia" kentinde, I.F.O.A 'tarafından organize edilip, düzenlenen tahıl tarımı (Cerealicolturae) adlı kursa (7) aylık katılım,

    Suriye'nin "Şam" kentinde ve I.C.A.R.D.A tarafından düzenlenen 20 gün süreli "DNA Molecular Marker Techniques" adlı kursa katılım,

     Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Biyoteknoloji konulu kursa (7) günlük katılım,

   T.Ü.B.İ.T.A.K-M.A.M tarafından, Gebze’de düzenlenen ve biyoteknoloji konulu kursa 7 gün süreli katılım,

   The 2012 International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering (I.C.A.F.B.E. 2012) ‘in Çin-Guangzhou şehrinde ve May 11-13, 2012 tarihlerinde düzenlenen bir uluslararası kongrede bilim kurulu üyeliği,

     T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 13-14 Eylül 2012 tarihinde Edirne’de düzenlenen Çeltik Çalıştayına katılım.

    T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4-5 Mart 2014 Tarihlerinde Ankara/Söğütözü, Ramada Plaza Otel'de ortaklaşa düzenlenip gerçekleştirilen "Uluslararası Kuraklık Yönetimi Çalışma Toplantısına katılım.

 

A-    LİSANS DERSLERİ

Tarla Bitkileri Yetiştirme I-II

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri Yetiştirme

Ekoloji

B-  MASTER VE DOKTORA DERSLERİ

Küresel Isınmanın Tarla Bitkileri Tarımına Etkisi   (Teorik 3 saat, 0 saat pratik)

Tarla Bitkileri Ekolojisi                                        (Teorik 3 saat, 0 saat pratik)

 

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

FARKLI DOZLARDAKİ HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ

BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖGELERİNE ETKİSİ

FARKLI DOZLARDA HÜMİK ASİT UYGULAMASININ

FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ‘DE VERİM VE VERİM ÖGELERİNE ETKİSİ

 

BAZI YAYINLARIM

Ulukan H., (2020) Wild wheats (Triticum spp.) and relatives in wheat                     rust disease (Puccinia spp.) from a wheat breeder's                                   perspective: A general evaluation. Intl J Agric Biol 23:121-130        

Zencirci, N., Ulukan, H., Ordu, B., Aslan, D., Mutlu, H.T. and M. Örgeç.                 (2019) Salt, Cold and Drought stress on Einkorn and Bread                        wheat during germination, International Journal of Secondary                     Metabolite, 6(2): 113-128 


Ulukan, H., İkincikarakaya, S.Ü. ve Birsin, M. A. (2018) Buğdayda (Triticum spp.) iklim değişikliğine karşı bazı fizyolojik tepkiler: genel bir yaklaşım, Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, Sunulu Bildiri, 20-22 Aralık 2018, Bolu (ABSTRACT)


Ulukan, H., (2018) Climate change (CC) impacts on field crops: A general approach, 3th International Science Symposium, “New Horizons in Science”, Priştine, Kosova, Ecological Life Sciences, ISSN 130B 725B,  pp. 163-170, Doi: http://dx.doi.org/10.127.39/NWSA 2018.13.4.5A0105

 

Ulukan, H., (2017) Effect(s) of atmospheric components such as UV rays and Ozone (O3) on plants: A general approach, 28th International Scientific - Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 27-29 September 2017, 62(2): 672-682

 

Ulukan, H., (2016) Present and future effects of CO2 on various field         crops: A general evaluation, VII International Scientific                    Agricultural Symposium “Agrosym 2016” 6-9 September                2016, Bosnia-Herzegovina (AWARDED Poster)

 

Sözüdoğru, O. S., Kibar, M., Ulukan, H., (2016) Impact of Climate     

            Change on Agricultural Soils, 7th International Scientific                  Agricultural     Symposium "Agrosym 2016", 6-9 September 

              2016, Bosnia-Herzegovina (Poster)


Dellal, İ., Engürülü, B., Ulukan, H., Özveren, A.Ş. ve Ünal, M., (2015)         İklim değişikliğinin tarım sektörüne ekonomik yansımaları,     

            T.Z.M.O VII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Çankaya                 Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, sf. 62-80, Ankara, Türkiye 

    

Özgen, M.A., Adak, S.M., Ulukan, H., Benlioğlu, B., Peşkircioğlu, M.,         Koyuncu, N., Yıldız, A. ve Tuna, E.D., (2015) İklim değişikliği 

            ve Bitkisel Gen Kaynakları, T.Z.M.O. VII. Teknik Kongresi, 12-         16 Ocak 2015, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 

              sf. 184-211, Ankara, Türkiye (Türkçe)

 

Gençtan, T., Öktem, A., Birsin, M.A., Bilgin, O., Ulukan, H., Balkan, A.,   Sürek, H. ve Özseven, İ., (2015) Yurdumuzun tahıl üretim     potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri, T.Z.M.O. VII. Teknik         Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Çankaya Belediyesi Çağdaş                   Sanatlar Merkezi, sf. 352-386, Ankara, Türkiye (Türkçe)

 

Balkan, A., Gençtan, T., Bilgin, O. ve Ulukan, H., (2014 ) Arpa (Hordeum vulgare L.)'da osmotik stresin çimlenme ve erken fide gelişimine etkisi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 79-84, Konya, Türkiye (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2014) Küresel ısınma bitki yetiştiriciliğini etkiliyor, Türk Tarım: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Derg., Ocak-Şubat 215: 26-29, Türkiye (Türkçe)

 

Gürsoy, M., Balkan, A. ve Ulukan, H., (2013) Bitkisel Üretimde Allelopati, Uludağ Üniv. Zir. Fak. Derg., 27 (2): 115-122 (Türkçe)

 

Gürsoy, M. ve Ulukan, H., (2013) Yeni alternatif enerji kaynağı: Biyodizel, İç Anadolu bölgesi, 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013 Niğde, Türkiye 170-175 (Türkçe)

 

Gürsoy, M. and Ulukan, H., (2013) Environment-Friendly Fuel: Biodiesel, Digital Proceeding of the ICOEST 2013-Cappadocia, C. Özdemir, S. Şahinkaya, E. Kalıpçı, M.K. Oden (Eds.),744-751, (18-21) June 2013, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye (Türkçe)

 

Balkan, A., Gürsoy, M. ve Ulukan, H., (2013) Bitkilerde çeşitli stres faktörleri, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekoloji 2013 Sempozyumu, sf. 224, 2-4 Mayıs 2013 Tekirdağ, Türkiye (Türkçe)

 

Gürsoy, M., and Ulukan, H., (2012) Effects of Global Climate Change on Agriculture, The Journal of Aegean University, Faculty of Agriculture, Special Issue, (2): 439-442, İzmir, Türkiye

 

Gürsoy, M., A. Balkan and Ulukan, H., (2012) Ecophysiological responses to stress in plants: A general approach, Pakistan Journal of Biological Sciences, 15(11): 506-516


Gürsoy, M., and Ulukan, H., (2012). Effects of global climate change on agriculture, 23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry 27-29 September 2012, Book of Full Text, pp. 590-594, İzmir, Türkiye

 

Gürsoy, M ve Ulukan, H., (2012). Küresel ısınma ve Tarım, Anadolu İzlenimleri Dergisi, 6(45): 26 (Türkçe)

 

Kibar, M., Ulukan, H.,  and Gürsoy, M., (2012). Impact of climate change on agricultural soils, VIII. International Soil Science Congress, May 15-17, 2012, Vol IV, 49-54, Çeşme, İzmir, Türkiye

 

Ulukan, H. ve Gürsoy, M. (2012). Bitkisel tohumluk üretiminde genel bazı sorunlar ve çözüm yolları, Anadolu İzlenimleri Derg., 6(45): 28-29 (Türkçe)

 

Gürsoy, M., ve Ulukan, H., (2012)  Ekoloji ve Bitkisel Üretim, Poster Bildiri, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3-5 Mayıs 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ekoloji 2012 Bildiri Özetleri Kitabı, sf: 193, Kilis (Türkçe)

 

Ulukan, H., (2012)  Küresel ısınma ve ülkemiz fasulye yetiştiriciliğindeki bazı tarımsal etkileri, Tarım Türk Derg., 34(7): 60-62 (Türkçe)

 

Ulukan, H. ve Gürsoy, M., (2012)  Bitkisel tohumluk üretiminde genetik ilkelerin yeri, Anadolu İzlenimleri Derg., 44(5):6-7 (Türkçe)

 

Ulukan, H., Bayraktar, N., Öksel, A., Gürsoy, M. and Koçak, N. (2012) Agronomic Importance of First Development of Chickpea (Cicer arietinum L.) Under Semi-arid Conditions: II. Seed Imbibition, Pakistan Journal of Biological Science, 15(4): 192-197

 

Ulukan, H., Bayraktar, N. and Koçak N., (2012) Agronomic Importance of First Development of Chickpea (Cicer arietinum L.) Under Semi-arid Conditions: I. Effect of Powder Humic Acid, Pakistan Journal of Biological Science, 15(4): 203-207

 

Ulukan, H. ve Gürsoy, M., (2011)  Küresel ısınma ve ülkemiz bazı tarla bitkileri tarımına etkisi, 9. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, (2): 2043-2046, Bursa, Görükle Türkiye (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2011)  Küresel Isınmanın Ülkemize Genel Etkileri, Anadolu İzlenimleri Der., 41(5): 66-67 (Türkçe)

 

Ulukan, H., Geçit, H.H., Bayraktar, N. ve Koçak. N., (2011) Türkiye’de Tarla Ürünlerinin Depolanması, 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül Görükle, Bursa, Türkiye (1): 153-158  (Türkçe)

 

Ulukan, H., (2011) Dormansi, Anadolu İzlenimleri Derg., 5(39): 6 (Türkçe)

 

Ulukan, H. ve Gürsoy,  M., (2012) Tohumlarda Önişlem ya da Priming, Anadolu İzlenimleri Derg., 6(46): 6-7 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2011) Ülkemizde Tohumculuk, Anadolu İzlenimleri Dergisi, 5(38): 9 (Türkçe)

 

Ulukan, H. ve Gürsoy, M., (2011) Bitkisel Kökenli Tohumluk Üretiminin Genetik İlkeleri, Uyulması Gerekenler ve Karşılaşılan Sorunlar, IV. Tohumculuk Kongresi 14-17 Haziran 2011 Samsun, Samsun, Türkiye (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2011) The Use of Plant Genetic Resources and Biodiversity in Classical Plant Breeding, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Plant Soil Science, 61: 2, 97 -104

 

Avcı, S.N. ve Ulukan, H. (2011) Küresel Isınmanın Bitkisel Gen Kaynaklarına Etkisi, Bitirme Tezi, Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, sf: 31 (Basılmamış).  (Türkçe)

 

Avcı, S.N. ve Ulukan, H., (2011) Küresel Isınmanın Ankara İli Bitkisel Gen Kaynaklarına Etkisi, Ank. Üniv. Zir. Fak. 7. Öğrenci Kongresi 21 Nisan 2011 (Poster Bildiri), Ankara, sf: 313-313 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2011) Plant genetic resources and breeding: Current scenario and future prospects. International Journal of Agricultural Biology, 13: 447-454

 

Ulukan, H. (2010) Küresel ısınma faktörleri ve küresel ısınmanın bazı tarla bitkileri tarımına etkisi, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Derg., 2(1): 71-79. (Türkçe)

 

Ulukan, H. and Bayraktar, N., (2010) Sunflower (Heliathus annuus L.) Agriculture in Turkey in Global Warming Process, The 9th International Symposium on the Results of Turkish-German Research Studies in Agriculture, pg. 7, 22-27 March 2010, Hatay, Türkiye  

 

Ulukan, H. and Mokhtarzadeh, G.A., (2010) Effects of Different Doses of Powder Humic Acid (HA) on Yield and Yield Components of Some Chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars, 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) & 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), 26-30 April 2010, pg. 319, Antalya, Türkiye

 

Ulukan, H. (2010) Global Climate Change, Greenhouse Gases (GHGs) and Cultivated Plants, Ankara University Journal of Environmental Sciences, 2(1)71-79

 

Ulukan, H. (2010) Effect of Global Warming on Grain Legumes, 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) & 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), 26-30 April 2010, pg. 283, Antalya, Türkiye

 

Ulukan, H. (2010) Küresel Isınmanın Tarla Bitkileri Tarımına Etkisi, Hasat Derg., (Bitkisel Üretim kısmı), 26(305): 104-105  (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2010) Global Climate Change and Greenhouse Gases Effects on Cultivated on Biodiversity on Plant Level, The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, pg. 1471, 4-6 November 2010, Trabzon, Türkiye

 

Ulukan, H. (2010) Global Climate Change and Greenhouse Gases (GHGs) Effect on Cultivated Plants, The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, pg. 1468, 4-6 November 2010, Trabzon, Türkiye

Ulukan, H. (2010)  Responses of Cultivated Plants and Some Preventive Measures Against Climate Change, International Journal of Agricultural Biology, 13: 292-296

 

Candan, C. E. ve Ulukan, H., (2009) Küresel Isınma = Yaklaşan Son, Ank. Üniv., Zir. Fak., 5. Öğrenci Kongresi, Küresel Isınma Sürecinde Tarım, 16 Nisan 2009, pp: 84-88, Ankara, Türkiye (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2009) Tarla Bitkilerine Küresel Isınmanın Etkisi, Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, pp. 397-400, Hatay, Türkiye (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2009) Tohumlara Manyetik Alan Uygulaması, Hasad Derg., (Bitkisel Üretim Kısmı), 289: 52-53 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2009) The Evolution of Cultivated Plant Species: Classical Plant Breeding Versus Genetic Engineering, Plant Systematics Evolution, 280:133-142

 

Ulukan, H. (2009) Klasik bitki ıslahı ve genetik mühendisliği kullanılarak oluşturulan değişimlere genel bir bakış, Uludağ Üniversitesi Dergisi, 21: 27-40 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2009) Environmental Management of Field Crops: A Case Study of Turkish Agriculture, International Journal of Agricultural Biology, 11: 483-494

 

Ulukan, H. (2008) Effect of Soil Applied Humic Acid at Different Sowing Times on Some Yield Components in Wheat (Triticum spp.) Hybrids, International Journal of Botany, 4(2), 164-175

 

Ulukan, H. (2008) Salata bitkisi olarak ekmeklik buğday  (T. aestivum L.), Hasad Derg., (Bitkisel Üretim Kısmı), 279: 78-79 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2008) Salata bitkisi olarak ekmeklik buğday  (T. aestivum L.), Hasad Derg., (Bitkisel Üretim Kısmı), 279: 78-79 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2008) Salata bitkisi olarak ekmeklik buğday  (T. aestivum L.), .), Hasad Derg., (Bitkisel Üretim Kısmı), 24: 92-93 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2008) Ekmeklik buğdayın (T. aestivum L.) yeniden keşfi, Hasad Derg., (Bitkisel Üretim Kısmı), 24: 80-81 (Türkçe)

 

Akçay, N. ve Ulukan, H., (2008) Hayvancılıkta bitkisel girdi kullanımı ve sorunları, Hasad Derg., (Hayvansal Üretim kısmı), 24 (277): 38-44 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2008) Agronomic Adaptation of Some Field Crops: A General Approach, Journal of Agronomy and Crop Science, 194: 169-179

 

Coşge, B. and Ulukan, H., (2008) Bugünün ve Geleceğin Bitkisel Gen Kaynakları için Organik Tarım, TSE & Standart, Teknik ve Ekonomi Dergisi, 1554: 104-111 (Türkçe)

 

Ulukan, H. and Özgen, M., (2008) Relationship Among Leaf (Puccinia recondita Roberge ex Desmaz f. sp. tritici) and Yellow (Puccinia striiformis Westendorp. f. sp. tritici) Rust Resistance and Some Agro-Morphologic Traits in Wheat Hybrids at Seedling Stage, Pakistan Journal of Biological Science, 11: 1-16 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2007) A Research on Heterosis in Cultivated (Triticum spp.) x Semi-Wild Wheat Hybridization, Journal of Tekirdağ Univ., Agricultural Faculty (JOTAF), 4: 113-119

 

Ulukan, H. (2007) Humic Acid Application in Field Crops Agronomy, KSU. Journal of Natural and Applied Science of Kahramanmaraş Univ., 11(2): 119-129

 

Ulukan, H. and Kün, E., (2007) Effect of Between and on Row Distance of First Development, Tillering, Yield and Yield Components in Wheat Cultivars (Triticum spp.), Pakistan Journal of Biological Science, 10: 4354-4364 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2006) Pas (Puccinia spp.)  hastalıklarına dayanıklılıkta bitkisel gen kaynakları, Hasat Dergisi (Bitkisel Üretim Kısmı), 22: 78-144 (Türkçe)

 

Coşge, B. and Ulukan, H., (2005) Cultivar and Sowing Date in Our Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivation, Journal of Republic of Süleyman Demirel Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye, 9-3: 43-48

 

Ulukan., H. (2005) Tahıllarda In Vitro çalışmalar, T.C. Mustafa Kemal Üniv. Derg.  8 (1-2): 19-31 (Türkçe)

 

Özgen, M., Ertunç, F., Kınacı, G., Yıldız, M., Birsin, M., Ulukan, H., Emiroğlu, H., Koyuncu, N. and C. Sancak., (2005) Bitki Biyoteknolojisi= Tarım Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar, TZM Teknik Kongre, 3-7 Ocak 2005, sf. 315-346, Ankara, Türkiye (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2005) Ülkemizde bazı tahıl ve baklagil bitkilerinin tarımı: (1925-2003), Hasad Dergisi (Bitkisel Üretim Kısmı) 21(247): 76-84  (Türkçe)

 

Ulukan, H. (2005) Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) tohuma yaprak gübresi ön uygulamasının verim ögelerine etkisi, Ank. Üniv. Zir. Fak., Tarım Bilimleri Derg., 11 (4): 368-372 (Türkçe)

 

Özgen, M., Yıldız, M., Ulukan, H. and Koyuncu, N., (2004) Association of Gliadin Protein Pattern and Rust Resistance Derived from Aegilops umbellulata Zhuk. in Winter Triticum durum Desf., Breeding Science, 54: 287-290

 

Ulukan, H., ve Coşge, B., (2004) Tarla Bitkilerinin desteğinde sıvı yakıtlara doğru, TSE & Standard, Ekonomi ve Teknik Derg., sf. 49-56 (Türkçe)

 

Ulukan, H., ve Coşge, B., (2004) Bitkisel Gen Kaynakların Koruma ve Kulanılabilirliğinin Sürdürülebilirliğinde Organik Tarımın Önemi, Çiftçi ve Köy Derg., 239: 36-39 (Türkçe)

 

Ulukan, H., M. Güler and Keskin, S., (2003) A Path Coefficient Analysis Some Yield and Yield Components in Faba Bean (Vicia faba L.) Genotypes, Pakistan Journal of Biological Science, 6(23): 1951-1955 (Türkçe)

 

Yıldız, M., Ulukan, H. and Özbay, A., (2003) Keten’de (Linum usitatissimum L.) farklı ortam, çözücü ve eksplant yaşının sürgün rejenerasyonu ile Hipokotile etkisi, XIII. Biyoteknoloji Kongresi Kitabı, 25-29 Ağustos, Çanakkale, Türkiye, sf. 137-144 (Türkçe)

 

Koyuncu, N., Ulukan, H. ve Özgen, M., (2003) Türkiye’de yetiştirilen Çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerinin olgun embriyosundan kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu, XIII. Biyoteknoloji Kongresi Kitabı, 25-29 Ağustos, Çanakkale, Türkiye, sf. 111-116 (Türkçe)

 

Ulukan, H., M. Güler and Adak, M. S. (2002) Effect of Zinc Fertilization on Yield and Quality of Faba Bean (Vicia faba L.), The Indian Journal of Agricultural Science, 72: 742-744

 

Güler, M., Adak, M. S. and Ulukan, H., (2001) Determining Relationships Among Yield and Some Yield Component Using Path Coefficient Analysis in Chickpea (Cicer arietinum L.), European Journal of Agronomy, 14: 161-166

 

Ulukan, H. (2000) Bitkilerde Melez Gücü ve Tozlanma İlişkisi, Kooperatifçilik Dergisi, 4: 28-33 (Türkçe)

 

Ulukan, H. and Güler., M., (2000) Tarla Bitkilerinin Tarımsal Önemi ve Fizibilitesi Bakımından Güneydoğu Anadolu Projesinin Önemi, 2000 G.A.P Çevre Kongresi, 6-18 Ekim, Şanlıurfa, Türkiye, 2: 509-521 (Türkçe)

 

Özgen, M., Adak, M. S., Söylemezoğlu., G. and Ulukan, H., (2000) Bitkisel Germplasm Kaynaklarının Koruma ve Kullanımında Yeni Yaklaşımlar, T.Z.M.O V. Teknik Kongresi, 17- 21 Ocak, Milli Kütüphane, Ankara, Türkiye, 1(17-21): 259-284 (Türkçe)

 

Sayar, T. M., Birsin, A. M., Ulukan, H. and Özgen, M. (1999) Effect of Seed Size on the Tissue Culture Response of Callus from Mature Embryos of Wheat Species, Wheat Information Service (WIS), 89: 1-6 (Türkçe)

 

M. S. Adak, H. Ulukan and M. Güler., (1999) Determination of Some Agronomic Traits in Turkish Faba Bean (Vicia faba L.) Lines, Faba Bean Information Service Newsletter, (FABIS), 42: 29-31

 

Ulukan., H. and M. Özgen., (1999) Relationships Between Stem Rust (Puccinia graminis tritici Eriks. and Henn.) Resistances and Morphological Traits in Some Wheat (Triticum spp.) Hybrids, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 551-557 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1998) Bitki Hastalıkları kazanıldı ama çatışma hala sürüyor…, Kooperatifçilik Derg., 2: 92-97 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1998) Bazı buğday türlerinde (Triticum spp.) Pas hastalıklarına (Puccinia spp.) dayanıklılık ile Morfolojik Özellikler arasındaki ilişkiler, Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Türkiye, sf. 220 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1997) Bazı ekmeklik ve makarnalık buğday melezlerinin F1 kuşağında bazı morfolojik ve Tarımsal karakterler bakımından melez gücünün belirlenmesi, Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, Türkiye, sf. 6-10 (Türkçe)

 

Özgen, M, Eraç, A, Altınok, S. and Ulukan, H., (1996) Ankara koşullarında Kışlık buğday (T. aestivum L.) ve arpa’da (Hordeum vulgare L.) kardeşlenme dönemindeki tane verimine etkisi, 3. Türkiye Çayır Mera Bitkileri, 17-19 Haziran, Erzurum, Türkiye, 1: 448-456

 

Özgen., M., Özcan., S., Ulukan., H. ve M. Yıldız., (1996) Buğday (Triticum aestivum L.) ve Şeker Pancarı (Beta vulgaris var.  saccharifera)’nda gen aktarıma uygun adventik sürgün oluşumu, Sonuç Raporu, sf. 33, (Proje no: 97K1204400 T.Ü.B.İ.T.A.K / T.O.A.G.-1285, Ankara, Türkiye (Türkçe)

 

Özgen, M., ve Ulukan, H., (1997-2003) Buğday (Triticum aestivum L.) ve Şekerpancarı (Saccharum officinarum L.) ’nda gen aktarımına uygun adventik sürgün oluşumu, D.P.T Projesi, (Proje no: 97K1204400), Ankara, Türkiye (Türkçe)

 Özgen, M., Adak, M. S., Karagöz, A. and H. Ulukan., (1995) Bitkisel Gen Kaynaklarının Koruma ve Kullanımı, T.Z.M.O  IV. Teknik kongresi, 9-13 Ocak, Ankara, Türkiye, 309-343 (Türkçe)

 Ulukan., H. (1994) Bitki Biyoteknolojisinden ..., Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9:6-13 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1994) Çeltik Yetiştiriciliğinde kırmızı çeltik (Oryza sativa L.), Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9: 11-13 (Türkçe)

 

Ulukan. H. (1994) Gen aktarılmış buğday (Transgenic) Geliştirildi!, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9: 1 (Türkçe)

 

Ulukan. H. (1994) Dünya tarımından ilginç gelişmeler, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9 (108): 22-23  (Türkçe)

 

Ulukan. H. (1994) Tahıl Samanı + Plastik = Odun, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg. 10: 42  (Türkçe)

 

Ulukan. H. (1994) Bitkilerde genetik mühendisliği uygulamaları, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 10: 34-40  (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1993) Depolamada soğuk hava ?, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9: 54-56  (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1993) Tohumlu Bitki üretimi, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9: 34-39 (Türkçe)

Ulukan, H. (1993) Üretim düzeyinizi nasıl artırabilirsiniz ?, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9: 27-30

 

Ulukan, H. (1993) Sonunda melez buğday gerçekleşiyor, Hasad, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Derg., 9: 17-18 (Türkçe)

 

Kün, E., Özgen, M. ve Ulukan, H., (1992) Arpanın (Hordeum vulgare L.) kalite ögeleri üzerine araştırmalar, İkinci Arpa-Malt ve Biracılık Semineri, 25-27 Mayıs, Konya, Türkiye, 1: 1  (Türkçe)

 

Ulukan, H. ve E. Kün., (1992) Sıra arası açıklığı ve sıra üzeri sıklığının buğdayda (Triticum spp.) ilk gelişme, kardeşlenme, verim ve verim ögelerine etkisi, Ankara Üniv., Zir. Fak., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Master Tezi, Ankara, sf.108 (Türkçe)

 

Özgen, M. and Ulukan, H. (1991) Tarla Bitkilerinde genetik mühendisliği çalışmaları, Biyoteknoloji Derneği Haber Bülteni, 4: 1 (Türkçe)

 

Ulukan, H. (1990) Tarımda hormon kullanımı giderek artıyor.., Bilim ve Teknik Dergisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (T.Ü.B.İ.T.A.K), 23: 63-65 (Türkçe)

 

Kün, E., Adak, M. S., Ulukan, H., Emeklier, Y., Durutan, N., Güler, M., Karaca, M., ve B. Yılmaz., (1990) Türkiye’nin Tahıl Üretim Potansiyeli ve Stratejisi, T.Z.M.O. 3. Teknik Kongre, 8-12 Ocak, Ankara, Türkiye, 1: 225- 271 (Türkçe)