PROF.DR. ÜNAL KAYA    
Adı : ÜNAL
Soyadı : KAYA
E-posta : unkaya@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80 -1641
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/unal-kaya
Kişisel Akademik Bilgiler

 Eğitim Durumu


1980-1984 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans 

14.8.1986 A.Ü.D.T.C.F. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevlisi 

1987 Prof.Dr. Gürsel Aytaç'ın danışmanlığında "Elias Canetti'nin Roman Sanatı" konulu tezle yüksek lisans 

1994 Prof.Dr. Gürsel Aytaç'ın danışmanlığında "Günter Grass'ın Gdansk Üçlemesi'nde Çağ Eleştirisi" konulu tezle doktora 

30 Ocak 1995 Yardımcı Doçent 

29 Mayıs 2011 Doçent

3 Aralık 2018 Profesör


 Yayınlar

Makaleler 


1. Türken in Deutschland-Deutschland in der Türkei. Anmerkungen zur Darstellung 
Deutschlands, der deutsch-türkischen Beziehungen sowie der Türken in der Bundesrepublik  in ausgewählten türkischen Lehrwerken des Schuljahres 1985-1986 (Ingo Strutz ile birlikte). Internationale Schulbuchforschung des Georg -Eckert-Instituts. 10.Jg.1988/1. Frankfurt a.M. 1988

2. Philotas Üzerine Yapısalcı Bir İnceleme. Gündoğan Edebîyat. Cilt 3. Sayı 9. Ankara 1994

3. Frauen vor Flusslandschaft. Ein Roman mit dramatischen Elementen. A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebîyatları Dergisi III. 2. Ankara 1995 

4. Sprachproblematik im modernen österreichischen Roman. Elias Canettis “Die Blendung”. A.Ü.D.T.C.F. Dergisi. Ankara 2001 

5. Max von der Grün’ün Türk İşçisi Portresi. A.Ü.D.T.C.F. Dergisi. Ankara 2002 

6. Textarbeit im Konversationsunterricht. A.Ü.D.T.C.F. Dergisi. Ankara 2003 

7. Strukturelemente in der “Blechtrommel”. A.Ü.D.T.C.F. Dergisi. Ankara 2005 

8. Breaking Walls By Using Intercultural Literature.  Littera  Cilt 26. Ankara 2010

9.
 Günter Grass’ın  Gdansk Üçlemesinde Çağ Eleştirisi.  Littera Cilt 27. Ankara 2010 


 Çeviriler

1.
 Öykü  Çevirisi Türkçeden Almancaya: In Harput steht noch eine Kirche. Bizim Almanca Dergisi. İstanbul 1990. Erendiz Atasü’den: Harput’ta Var Bir Kilise. İstanbul 1989 

2. Deneme Çevirisi Almancadan Türkçeye: Bu Son Söz Değil. Denemeler 
Seçkisi (Almanca Kitaplardan). Gündoğan Yayınları. Ankara 1990. Günter 
Grass’tan: Kein Schlußwort. Essays, Reden, Briefe, Kommentare. Darmstadt 1987

3. Mektup Çevirisi Almancadan Türkçeye: Sevgili Rainer Herrmann. Mektup  Seçkisi. Gündoğan Yayınları. Ankara 1992. Günter Grass’tan: Lieber Rainer Herrmann. Essays, Reden, Briefe, Kommentare. Darmstadt 1987

4. Deneme  Çevirisi Almancadan Türkçeye: İnatçılık (1919). Hermann Hesse’den: Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları. Remzi  Kitapevi. İstanbul 1994 

5.  Deneme  Çevirisi Almancadan Türkçeye: Çeşit Çeşit Posta (1952). Hermann Hesse’den: Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları. Remzi Kitapevi. İstanbul 1994

6. Makale Çevirisi Almancadan Türkçeye: Metne Bağlı Yorumlama. Teori ve Eleştiri. Ankara 2004 

7. Makale Çevirisi Almancadan Türkçeye: Sanat Yapıtındaki Malzeme Kavramı. Teori ve Eleştiri. Ankara 2004.

8. Makale Çevirisi Almancadan Türkçeye: Sanatın Tarih Yazımına Katkısı. Teori ve Eleştiri. Ankara 2004


Kitap

1.
 Analyse und Interpretation Deutscher Kurzgeschichten. Ankara 2010 


Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

1. 
Der Hausfreund. Wilfried Buch’un Anısına 1926-1994. Mersin Üniversitesi 1994 

2. Goethe’nin Mektuplarında Aşkları ve Dostlukları. Doğumunun 250.Yılında Goethe. Kültür Bakanlığı. Ankara 1999

3.  Entwicklung und interkulturelle Erfahrungen des Protagonisten in Yade Karas Romanwerk. Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar.  Ankara 2011

4. Goethe Almanyası ve Klasik Döneme Giden Süreç. Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem. Ankara 2016

5. Yüzyıl Dönümü ve Alman Edebiyatı.Batı Kültür ve Edebiyatlarında Yüzyıl Dönümü. Ankara 2017

6. 20. Yüzyıl Alman Edebiyatında Eğilimler. Batı Kültür ve Edebiyatlarında 20. Yüzyıl. Ankara 2018

7. "Traum und Erwachen"-Migrationserfahrungen eines neunjährigen Jungen in Gülten Dayıoğlus Roman "Yurdumu Özledim". Yüksel Baypınar Anma Kitabı. İstanbul 2018


Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Sunulmuş ve Yayınlanmış Bildiriler

1. Alman Kısa Öyküsü. Yazınsal Türler. Uluslararası Sempozyumu. Ankara Üniversitesi 21-24 Kasım 2006.  Littera Cilt 20. Ankara 2007                                                               

2.
 Schnittpunkte von altem und neuem Leben in Renan Demirkans Roman “Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker”. 10.Türk Milletlerarası Germanistik Kongresi. Selçuk Üniversitesi 30 Mayıs-3 Haziran 2007 Konya 

3.
 Emanzipation in Renan Demirkans Roman „Schwarzer Tee mit drei Stück  Zucker“. 8.Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 14-16 Mayıs İzmir Ekonomi Üniversitesi 2008 

4.
 Interkulturalität in Yade Karas Roman “Selam Berlin”. Edebiyat ve Bilim-I Uluslararası Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2009 Ankara Üniversitesi 

5.
 Interkulturelle Aspekte in Yade Karas Roman “Cafe Cyprus”. IX. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 15-17 Ekim 2009 Sakarya Üniversitesi 

6. Interkulturalität in Feridun Zaimoğlus Entwichlungsroman „Leyla“. 12. Uluslararası Dil,Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 18-20 Ekim 2012  Trakya Üniversitesi Edirne

7. Feridun Zaimoğlu'nun "Leyla" adlı romanında "Tarih Bilinci". 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 26-28 Eylül 2013 Kafkas Üniversitesi Kars

8. Individuelle Entwicklung und kulturelles Gedächtnis in Feridun Zaimoğlus Roman “Leyla”. IVG - Shanghai Tonji Üniversitesi Çin 2015 Uluslararası Germanistik Kongresi

9. Literatur als Medium der Erinnerungskultur. Erinnerungen türkischer Migranten. BAKEA-V. Uluslararası Batı Kültürleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu. Sivas 2017

10. Migrarionsproblematik in Gülten Dayıoğlus Roman "Atıl hat Heimweh". VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi. Sivas 2018


İdari Görevler

1. 6.6.2019 tarihinden itibaren Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü       Başkanı

2.  6.6.2019 tarihinden itibaren A.Ü.D.T.C.F. Fakülte Kurulu Üyesi

3. 23.8.2016-25.12.2018 tarihleri arasında A.Ü.D.T.C.Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

4. 7.5.2005-30.6.2008 tarihleri arasında A.Ü. D.T.C.F. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkan Yardımcılığı

5.  A.Ü. Uluslararasılaşma Komisyonu Avusturya ve İsviçre Masası Başkanı

6. YÖK Bilimsel Danışma Kurulu Yabancı Diller Alt Komisyonu Üyesi

7. GIP Koordinatörü (Germanistische Institutspartnerschaft zwischen der Universität Ankara, Fachbereich Germanistik und der Universität des Saarlandes (UdS), Germanistik/Deutsch als Fremdsprache (A.Ü.D.T.C. Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Universität des Saarlandes-Saarbrücken Almanca Yabancı Dil Eğitimi (DaF) bölümüyle işbirliği)

8. 28.11.2016 - 2.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk-Alman Kültür Haftası  Koordinatörü


Burslar ve  Diğer Etkinlikler

1.  15.7.1983-15.8.1983 tarihleri arasında Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından verilen 1 aylık bursla Erlangen Friedrich Alexander Universität’in düzenlemiş olduğu yaz dönemi kurslarına katıldım

2. 1.10.1988-31.7.1989 tarihleri arasında Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından verilen 10 aylık bursla Berlin Hür Üniversitesi’nde doktora tezimle ilgili ön araştırma ve çalışmalarda bulundum

3.
  22.8.1991-24.9.1991'de Avusturya Hükümeti'nin vermiş olduğu araştırma bursuyla Viyana Üniversitesi’nde araştırmalar yaptım 

4.
 Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20.yıldönümü nedeniyle 8-9 Kasım 2009 tarihinde Berlin’de  düzenlenen uluslararası “Falling Walls Conference”a davetli olarak katıldım 

5. 10 Kasım 2009’da Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Almanca öğretmenliği bölümü öğrencilerine üniversitemizdeki lisans ve  yüksek lisans eğitimi ile staj olanakları konusunda bir seminer verdim

6. Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketlilik Faaliyeti çerçevesinde Almanya Universität des Saarlandes/Saarbrücken’de  28.05.2011 - 04.06.2011 tarihleri arasında toplam 10 saat ders ve seminerler verdim  

7. Moderne türkische Literatur. Adalet Ağaoğlu und "Ölmeye Yatmak". Alman Elçiliği Ankara 14 Mart 2012 (Sunum ve Moderatörlük)

8. “DaZ und Mehrsprachigkeit in Deutschland” 1. Fachtagung der GIP vom 18.4.-20.4.2012 in Ankara (“İkinci Dil Olarak Almanca ve Almanya’da Çokdillilik” konulu çalışma toplantısı düzenleyicisi ve katılımı)

 9. “Mehrsprachigkeit und kulturelle Heterogonität in der Schule” 2. Fachtagung der GIP vom 13.5.-16.5.2013 in Manavgat/Antalya (“Okullarda ve Üniversitelerde Çokdillilik Egitimi“ konulu çalışma toplantısı düzenleyicisi ve katılımı)

10. "Traum und Erwachen"-Migrationserfahrungen eines neunjährigen Jungen in Gülten Dayıoğlus Roman "Yurdumu Özledim". Pfeifen auf den Gurkenkönig? Zur emanzipatorischen Entwicklung der Kinderliteratur im deutsch-türkischen Vergleich (Türk ve Alman Çocuk Edebiyatı Çalıştayı). Saarland Universität Saarbrücken. 16.November 2013 (Sunum ve Moderatörlük)

11. Migrantenliteratur. Zafer Şenocak und sein Essayband "Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift". Alman Elçiliği Ankara 3 Aralık 2013 (Sunum ve Moderatörlük)

12. Die österreichische Autorin Theodora Bauer liest aus ihrem Roman "Das Fell der Tante Meri". Ankara Üniversitesi. 26 Şubat 2015 (Sunum ve Moderatörlük)

13. Şiir Sokakta. Das Gedicht ist auf der Straße. Alman şair-yazar Achim Wagner'le. Ankara Üniversitesi. 7 Aralık 2017 (Sunum ve Moderatörlük)

14. Angelika Overath "Ein Winter in Istanbul".Lesung und Gespräch. Okuma ve Söyleşi. Ankara Üniversitesi 29.4.2019 (Sunum ve Moderatörlük)


Uluslar Arası Atıflar 

1. New Trends in Turkish Foreign Affairs: Bridges and Boundaries 1996 

2. Orient 1990 

3.
 Demos 1999 

4. Turkologischer Anzeiger 1991 

5.
 Zirkular 1992 


Ulusal Atıflar 

1.
 Hece 12. Cilt, 138-140 Sayı  

Basında Anılmak 

1.
 “Falling Walls”(“Bundan Sonra Hangi Duvarlar Yıkılır”).  DAAD Ankara Newsletter.  Ausgabe II 2010 

2.
 Almanya Universität des Saarlandes/Saarbrücken ile Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği. Ankara Üniversitesi Bülten. Sayı 145. 2011

  3. Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) Ankara-                               Saarbrücken (Ankara-Saarbrücken Germanistik Kurum Ortaklığı).  DAAD Ankara Newsletter.  Ausgabe II 2013 
  

 4. Besuch der DAAD-Präsidentin Prof.Dr. Margret Wintermantel an der Ankara Universität (DAAD Başkanı Sayın Prof.Dr. Margret Wintermantel'in Ankara Üniversitesi Ziyareti).  DAAD Ankara Newsletter.  Ausgabe II 2013

  

5. Jahrestagung 2013 der Germanistischen Institutspartnerschaft Saarbrücken Ankara (Saarbrücken-Ankara Arasındaki Germanistik Konulu Enstitü Partnerliği Yıllık Konferansı). DAAD Ankara Newsletter.  Ausgabe III  2013
 

 6. Alman Akademisyenlerle Uluslararsı Çalıştay. Okul Çağındaki Türklerin Dil Sorunları. Ankara Üniversitesi Bülten. Sayı 164. 2013
 

7. Türkiye'de Erasmus. TRT Okul. Ekim 2013

8. Alman ve Türk Çocuk Edebiyatı Çalıştayı. Ankara Üniversitesi.Bülten. Sayı 169. 2013

9. Dünya Germanistik Kongresi. Ankara Üniversitesi Bülten. Sayı 189. 2015

Lisans Dersleri 


1. Edebiyat Bilimi Temel Kavramları I-II

2. Edebi Metinler I-II

3. Yeni Alman Edebiyatı Tarihi

4. Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi

5. KültürlerarasılıkYüksek Lisans ve Doktora Dersleri 

1. Genel Edebiyat Bilimi

2. Çağdaş Alman Edebiyatı

3. InterkulturalitätYönetilen Yüksek Lisans Tezleri 


1.
 Ercan Arslaner: Textdidaktik. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997

2. Nurhayat  Yalçın: Interkulturelle Aspekte in Renan Demirkans Roman “Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009

3.  Betül Yalçınkaya: Seyran Ateş'in "Große Reise ins Feuer. Die Geschichte einer deutschen Türkin" adlı eserinde  “Kadın Sorunsalı “. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010

5.Gonca Dönen: Uwe Timm’in “Sıcak Yaz”ında Konu, Sembol ve Motif Yapısı. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013

6. Nurhanım Aydın: Gesellschaftskritik im Romanwerk von Feridun Zaimoğlu. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020

 7. Ayça Torun: Zafer Şenocak'ın Alman Terbiyesi, Köşk, Yolculuk Nereye ve Dünyanın İki Ucu Adlı Romanlarında Kimlik Sorunsalı. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam etmekte)

Yönetilen Doktora Tezleri

1. Feride Taze Ayiter: Aras Ören’in Roman Sanatı.  A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011(devam etmekte)

2. Derya Perk Er:  Die Übertragung der Grimm Märchen auf die Leinwand (Grimm Masallarının Beyaz Perdeye Aktarımı) A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018

3. Gonca Kişmir: II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatında Bellek Yansımaları. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019Editörlük

1. Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm. Ankara 2015

2. Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem. Ankara 2016

3. Batı Kültür ve Edebiyatlarında Yüzyıl Dönümü. Ankara 2017

4. Yüksel Baypınar Anma Kitabı. İstanbul 2018


Hakemlik

1. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi

2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 

3. İstanbul Üniversitesi Studien zur deutschen Sprache und Literatur

4. Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

5. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

6. GERDER Diyalog

7. Littera Edebiyat Yazıları

8. UHE Uluslararası Hakemli Edebiyat Araştırması Dergisi

9. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

10. DERGİPARK

 

Bilimsel Kuruluş ve Dernek Üyeliği 

1. IVG Internationale Vereinigung für Germanistik(Dünya         Germanistler Birliği)
2.
 GERDER (Germanistler Derneği)
3. DAAD’liler Derneği (Alman Akademik Değişim Servisi) 


Araştırma Projeleri

1. GIP. Germanistische Institutspartnerschaft zwischen der Universität Ankara, Fachbereich Germanistik und der Universität des Saarlandes (UdS), Germanistik/Deutsch als Fremdsprache (A.Ü.D.T.C.Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Universität des Saarlandes-Saarbrücken Almanca Yabancı Dil Eğitimi (DaF) Bölümüyle Kurumsal İşbirliği)