PROF.DR. AYŞEN SÜLÜN ÜSTÜN    
Name : AYŞEN SÜLÜN
Surname : ÜSTÜN
E-Mail : ustun@science.ankara.edu.tr, arda556@gmail.com
Phone Number : 2126720/1070
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF SCIENCES
Department :
Personal Information

Date of birth :

 

Mailing address :

Ankara University , Faculty of Science, Department of Biology 06100 Tandogan /Ankara, TURKEY

Phone :

+90 03122126720/1070

Fax :

+90 03122232395

E-mail :

ustun@science.ankara.edu.tr

web-page:

 ACADEMIC EDUCATION

Country

University

Faculty/Institute

Area of Education

Degree

Graduation date

Turkey

Ankara Uni.

Faculty of Science

Biology

Undergraduate

1975

Turkey

Ankara Uni.

Institute of Graduate Studies in Science

Biology

Master

1981

Turkey

Ankara Uni.

Institute of Graduate Studies in Science

Biology

pHD

1991ACADEMIC/BUSINESS EXPERIENCE

Institution/Company

Country

Province

Department/Unit

Title

Year

GATA

Turkey

Ankara

Biochemistry

Biologist

1975-1978

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

General Botany

Specialist

1978-1991

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

Biology

Assistant Professor

1992-2000

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

Biology

Associate Professor

2000-2004

A.U Faculty of Science

Turkey

Ankara

Biology

Professor Doctor

2004-

 

 

 

FIELDS OF INVESTIGATION

Plant Physiology, Plant Biotechnology

 

TEACHING EXPERIENCE

 

Under Graduate

Graduate

Botany and Lab.

Secondary Plant Metabolites

Biology

Transmission in Plants

General Biology and Lab.

Plant Growth Hormones

Plant Physiology and LAB.

 

Plant Tissue and Cell Culture

 

 

OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

Number of consultancy for the Articles/Reviews in Journals recorded in international indexes for the recent year

3

Number of Adviser Positions in Projects for the recent year

1

Total number of Citations to the Publications (According to web of Science,)

140

Number of Supervising to the students

 

Completed

Continuing

MS

8

1

pHD

2

 

Uzmanlık

 

 

Other Activities (Work/duty/activity/ charge/case/memberships etc.)

1-

2-

3-

 

 

AWARDS

Name of the award

Taken From

Year

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

Project name

Institution

Budget

Dates

Duty

Project type

 

1.            Biberlerde kökboğazı yanıklıgı hastalığına dayanıklılığın nedenlerinin fizyolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi.

Ankara  Uni.

1988

Research Fund

 

2.            Biberlerde kökboğazı yanıklığı ( Phytophthora capsici Leon.) hastalığına duyarlı ve dayanıklı çeşitlerin yaprak, gövde ve kökboğazının anatomik, morfolojik ve sitolojik yapılarının karşılaştırılması .

Tübitak

TBAG

 

3.            Bazı biyotik uyarıcılar ile inokule edilen biber meyvesinde kapsidiol birikimi .

Ankara  Uni.

1992

Research Fund

 

4.            Kökboğazı yanıklığın( Phytophthora capsici Leon . ) duyarlı ve dayanıklı biber çeşitlerinde prolin birikimi

Ankara  Uni.

1992

Research Fund

 

5.            Değişik biyotik ve abiyotik uyarıcılar ile inokule edilen biber( Capsicum annuum    L . ) hücre süspansiyon kültüründe kapsidiol üretimi

Tübitak

TOGTAG

 

6.            Biber  ( Capsicum annuum L . ) hücre süspansiyon kültürlerinde kapsidiol üretimine çeşitli uyarıcıların etkisi.

Ankara  Uni.

1995

Research Fund

 

7.            Bazı buğday çeşitlerinde mor ötesi-B ışığına dayanıklılığın fizyolojik ve biyokimyasal parametreler ile belirlenmesi

Ankara  Uni.

1996

Research Fund

 

8.            Süperkritik karbondioksit ekstraksiyonunun biyolojik ortamlara uygulanması.

Ankara  Uni.

1997

Research Fund

 

9.            İkincil Bitki Metabolitlerin Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ve Matematik Modelleme

Tübitak

MİSTAG

 

10.        Solanaceae familyası majör fitoaleksinlerinin hücre süspansiyon kültüründe üretilmesi.

Ankara  Uni.

2002

Biotechnology

 

11.        Serbest ve Tutuklanmış Capsicum annuum L. Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kapsaisin Üretimi Üzerine Bazı Uyarıcıların Etkisi

Ankara  Uni.

BIYEP

 

PUBLICATIONS

Publications in SCI, SSCI, AHCI indexes

1.             Öncel, I., Keleş, Y. ve Üstün, A. S., 2000. Interactive effects of temperature and heavy metal stress on the growth and some biochemical compounds in wheat seedlings. Environmental Pollution, 107, (3): 315- 32

2.             Üstün, A. S., Mehmetoğlu, Ü ve Ellialtıoğlu, Ş., 2004. The effect of biotic and abiotic elicitors on the capsidiol synthesis in cell suspension cultures of pepper(Capsicum annuum L.). Biotechnology and Biotechnological Equipment, 18(1): 47

3.             Salgın U, Üstün A.S., Mehmeoglu Ü., Çalımlı A., 2005. Supercritical CO2 Extraction Of Accumulated Capsidiol in Capsicum annuum L. Fruit Tissues Changed Metabolic Activity With Biotic Elicitor. J of Chem. Tech. and Biotechnology, 80:124-132

4.             Koç, E., Üstün, A.S. , İşlek, C., Arıcı, Y.K., Defence responses in leaves of resistant and susceptible pepper (Capsicum annuum L.) cultivars infected with different inoculum concentrations of Phytophthora capsici Leon. 2011. Scientia Horticulture, 128 (4): 434-442

5.             Koç, E., Üstün, A.S., Differential Induction of Phenylalanine Ammonia Lyase and Phenolics in Peppers (Capsicum annuum) in Response to Inoculation with Phytophthora capsici. 2011. International Journal of Agriculture and Biology, 13: 881-887.

6.             Koç, E. Üstün, A.S., Influence of Phytophthora capsici L. inoculation on disease severity, necrosis length, peroxidase and catalase activity, phenolic content of resistant and susceptible pepper (Capsicum annuum L.) plants. 2012. Turkish Journal of Biology, 36: 357-371.

7.             Koç  E, Üstün A.S., Çelik, N., Effect of exogenously applied salicylic acid on cadmium chloride (CdCl2) induced oxidative stress and nitrogen metabolism in tomato (Lycopersicon esculentum L.). Turkısh Journal of Biology. 2013. DOI: 10.3906/biy-1211-13 .

 

Publications in other indexes

1.             Üstün, A. S., 1993. Biberlerde kökboğazı yanıklığına (Phytophthora capsici Leon.) inokulum konsantrasyonunun etkisi. Turkish J. of Agri. and Foresty, 17: 683- 693

2.             Üstün, A. S., 1991. Bitkilerde uyarılan dayanıklılık ve fitoaleksinler. Tr . J . of  Biology  , 15 ( 3 ) : 230 – 239

3.             Ercoşkun, T. A., Toker, M. C., Üstün, A. S. ve Yılmazer,R, 1994. Biber ( Capsicum annuum L. ) gövde ve yapraklarında Phytophthora capsici Leon.'nin morfolojik ve histolojik etkisi. C. Ü. Fen- Ed. Fak., Fen Bilimleri Der. ,17: 137- l52

4.             Üstün, A. S., Ercoşkun, A. T., 1994. Bazı uyarıcıların kökboğazı yanıklığına( Phytophthora capsici Leon. ) duyarlılığı farklı biberlerin(Capsicum annuum L. )meyvelerinde kapsidiol miktarına etkisi. Turkish J.of Biology, l8: 173 -188

5.             Üstün, A. S., l995. Effects of some elicitors on the capsidiol amount in the leaves of peppers (Capsicum annuum L. ) having different sensitivities to root rot ( Phytophthora capsici Leon. ). The Jour. of Turkish Phytopatho.,24 ( 3 ): 101- 114

6.             Öncel, I. ,Üstün , A. S. ve Keleş, Y., 1996. Proline accumulation in peppers ( Capsicum annuum L. ) resistant and susceptible to root rot ( Phytophthora capsici Leon. ). Turkish J. of Botany 20: 489- 495

7.             İlarslan, H., Üstün, A. S . ve Yılmazer, R., 1996. Ultrastructural changes in crowns of peppers resistant and susceptible to Phytophthora capsici Leon . The Jour. of Turkish Phytopatho.,25 ( 1 -2 ): 11 - 22 .

8.             İlarslan, H. , Üstün, A. S. ve Yılmazer, R., l996. Phytophthora capsici Leon.’ye dayanıklı ve duyarlı biberlerin (Capsicum annuum L.) yapraklarında histolojik ve ultrstrüktürel değişimler. Turkish J. of Botany , 20 ( Ek Sayı ): 2l - 30 .

9.             İlarslan, H., Üstün, A. S. ve Yılmazer, R., l996. Phytophthora capsici Leon.ye dayanıklı ve uyarlı biberlerin (Capsicum annuum L.) gövdelerinde histolojik ve ultrastrüktürel değişimler.Turkish J. of Botany 20 (Ek Sayı ): l - l9.

10.         Üstün , A . S ., Çökmüş, C. ve Saçılık, S. C. ,1996 . Bazı biyotik uyarıcılar ile inokule edilen biber ( Capsicum annuum L. ) meyvelerinde kapsidiol birikimi. Turkish J. of Agri. and Foresty 20 ( 5 ): 431 - 438

11.         İlarslan, H., Üstün, A. S. ve Yılmazer, R. 1997., Phytophthora capsici Leon.’ye dayanıklı ve duyarlı biberlerin(Capsicum annuum L.) kökboğazlarında histolojik değişimler. Turkish. J. of Agri. and Foresty . 21(2):113-120

12.         Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü. 1998. Hücre süspansiyon kültüründe fitoaleksin üretimi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri. E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22-26 Haziran 1998, Bornova, İZMİR, S: 82- 96

13.         Ellialtıoglu Ş., Üstün, A. S. ve Mehmetoğlu, Ü. 1999. Biberde (Capsicum annuum L) kökboğazı yanıklığı( Phytophthora capsici Leon) hastalığına dayanıklılık ile in vitro koşullarda kallus süspansiyon kültürlerinde kapsidiol oluşumu arasındaki ilişkiler üzerinde bir araştırma. Biyoteknoloji (KÜKEM): 22(2): 61- 69

14.         Öncel, I., Keleş, Y.ve Üstün, A.S., 2001. Effects of supplementary ultraviolet-B (290-300 nm) radiation on growth and pigment content in wheat seedlings. Ondokuz Mayıs Üni. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi, 11 (1),1-13

15.         Üstün, A. S. , Mehmetoğlu Ü ve Ellialtıoğlu , Ş. 2001, The effect of biotic and abiotic elicitors on the capsidiol synthesis in cell suspension cultures of pepper(Capsicum annuum L.). Eucarpia, XI th Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2001, Antalya-Turkey, 122- 127

16.         Üstün A. S. ve Dolar S., 2001. Ascochyta yanıklığı (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.) 'na dayanımları farklı nohut çeşitlerinde oransal su, kuru madde ve prolin miktarlarındaki değişimler. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1): 119-124

17.         Üstün A. S, Ellialtıoglu Ş. ve Mehmetoğlu Ü., 2001. Biber(Capsicum annuum L.) hücre süspansiyon kültüründe kapsidiol oluşumunu etkileyen bazı etmenler. Biyoteknoloji (KÜKEM): 25(3): 33- 39

18.         Salgın U., Üstün, A.S., Mehmetoğlu Ü. ve Çalımlı A.,S., 2002 Supercritical fluid extraction of secondary plant metabolites from Capsicum annuum L., Technology and Health Care. 10: 357-361

19.         Koç, E. and Üstün, A.S., Pathogenesis related proteins in stem and leaf tissues of peppers (Capsicum annuuum L. ) infected by the root fungus (Phytophthora capsici Leon). 2009. Advances in Food Science (AFS) 31(3); 146-150.

20.         Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S., Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Bakır Sülfatın (CuSO4) Fenilalanin Amonyum Liyaz (PAL) Enzim Aktivitesi, Fenolik Bileşikler Ve Toplam Klorofil Üzerine Etkisi. 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 13-2 ; 128-131, ISSN 1300-7668.

21.         İşlek C., Koç E., Üstün, A.S., Biber (Capsicum annuum L.) tohumlarında bazı bitki büyüme düzenleyicilerinin in vitro çimlenme üzerine etkisi. (2010). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 12 (2): 41-49.

22.         Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S., Effect of Cold on Protein, Proline, Phenolic compounds and Chlorophyll Content of Two Pepper (Capsicum annuum L.) varieties. 2010. Gazi University Journal of Science, 23(1); 1-6, ISSN 1303-9709.

23.         Koç, E., Üstün, A.S., Kaşko Arıcı, Y. Biber (Capsicum annuum L.) fidelerinde çinko’nun peroksidaz aktivitesi, total protein ve hidrojen peroksit içeriği üzerine etkisi. Artvin Çoruh Üni. Orman Fak. Dergisi,  2012. 13(2): 210-217.

24.         Koç, E. ve Üstün, A.S., Phenylalanine Ammonia Lyase Activity in Stem of Pepper (Capsicum annuum L.) Infected by Phytophthora capsici L. 2012. Gazi University Journal of Science. 25(2): 307-312.

25.         Koç, E. ve Üstün, A.S., Phytophthora capsici Leon. ile Enfekte Edilen Duyarlı ve Dayanıklı Biber Genotiplerinin Köklerinde Antioksidatif Tepkiler ve Lipid Peroksidasyonu. Erciyes Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü  Dergisi, (in press).

26.         E. Koç, A. S. Üstün. Patojenlere karşı bitkilerde Savunma ve Antioksidanlar. (2008). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 82 - 100

27.         E. Koç, A. S. Üstün. Bitkilerde Protein kinazların Rolü. (2008). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 : 25-34

 

 

International and national meetings on congress (Proceedings):

1.             Öncel, I., Duygu, E. ve Üstün, S., 1980 .Türkiye’de yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinin dona dayanıklılıklarının  morfolojik ve biyokimyasal indeksleri ile ıslah verilerinin saptanması . TÜBİTAK - VII.Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri ( Tarla Bitkileri Seksiyonu ), 6 - 10 Ekim 1980 , Adana, 89 - 98

2.             Üstün, A. S., Duygu, E., 1982. Farklı sulama aralıklarının ayçiçeğinin gelişme devrelerinde fizyolojik özelliklerine etkilerinin araştırılması . Atatürk Üniv., Fen Fak., Der., C. I ,Özel Sayı 1, 562 - 573

3.             Üstün, A. S., 1991, Biber meyvesinden kapsidiol izolasyonu KÜKEM Dergisi , 7.KÜKEM Kongresi Özel Sayı. 2: l64 – 165

4.             Üstün, A. S., Ercoşkun, A. T., 1994. Bazı uyarıcıların kökboğazı yanıklığına ( Phytophthora capsici Leon. ) duyarlılığı farklı biberlerin( Capsicum annuum L. ) gövdelerinde kapsidiol miktarına etkisi. XII . Ulusal Biyoloji Kongresi ( 6 - 7 Temmuz  l994 ) Botanik Seksiyonu, Edirne , 1: 308 - 317.

5.             Öncel, I., Üstün, A. S. ve Keleş, Y., 1995, Morötesi ışığın etkisinde kalan buğday fidelerinde büyüme ve bazı biyokimyasal değişimlerin incelenmesi. II - Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , 11 - 13 Eylül 1995, Ankara , S: 36- 49

6.             İlarslan, H., Üstün, A. S. ve Yılmazer, R., 1995. Ultrastructural changes in roots of peppers resistant and susceptible to Phytophthora capsici. Proceedings, Microscopy and Microanalysis, 1995, Microscopy Society of America 53 rd . Annual Meeting, 982 – 983

7.             Öncel, I., Keleş, Y., Üstün, A.S., Mermer, A 1996. Buğday fidelerinde sıcaklık ve ağır metal stresi etkileşiminin büyüme ve bazı biyokimyasal bileşikler üzerindeki etkileri., XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 17-20 Eylül 1996, İstanbul,

8.             Öncel I., Keleş Y. ve Üstün A. S. 1998. Buğday fidelerinde sıcaklık ve ağır metal stresi etkileşiminin karbonhidrat düzeyleri üzerine etkileri. II-Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, 1998, S: 1- 8

9.             Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü.1998.Bazı biber çeşitlerinde İn vitro Kallus oluşumu için en uygun besin ortamı bileşiminin belirlenmesi. II-Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, 1998-KIRIKKALE, S:51- 58

10.         Üstün A. S, Ellialtıoglu Ş., ve Mehmetoğlu Ü.1998.  Bazı uyarıcıların, biber( Capsicum annuum L.) hücre süspansiyon kültürlerinde kapsidiol üretimine etkisi. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 21-25 Eylül,1998-ANKARA, S: 81- 84

11.         Erdem N.D., Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü.1998. Biberde ( Capsicum annuum L.) Farklı eksplantlardan elde edilen kallus süspansiyon kültürlerinde kapsidiol oluşumu .2.Sebze Tarımı Sempozyumu, 28-30 Eylül 1998-TOKAT, S: 87- 92

12.         Üstün, A. S. , Ellialtıoğlu , Ş. ve Mehmetoğlu Ü. , 1998. Alternaria alternata’nın fungal elisitör olarak biberde in vitro koşullarda kapsidiol birikimi üzerine etkisi. Biyoteknolojide Üniversite Sanayii İşbirliği, Tebliğler, 23- 24 Ekim 1998-, ESKİŞEHİR, S: 19- 23 

13.         Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü. 1998. Hücre süspansiyon kültüründe fitoaleksin üretimi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri. E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22-26 Haziran 1998, Bornova, İZMİR, S: 82- 96

14.         Öncel I, Keleş Y ve Üstün A. S.,1999. Ultraviyole- B etkisi altındaki buğday fidelerinde büyüme ve bazı biyokimyasal değişimlerin incelenmesi. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu 23-25 Eylül 1999, Kütahya, S: 379- 388

15.         Ellialtıoglu Ş., Üstün A. S. ve Mehmetoğlu Ü.2000. A research on the relationships between the resistance to root rot and capsidiol accumulation in vitro callus suspension cultures of peppers . The 4th  İnternational Symposium on in vitro Culture and Horticultural Breeding, Tampere, FINLAND, 2- 7 July ( Poster).

16.         Üstün, A. S. , Mehmetoğlu Ü ve Ellialtıoğlu , Ş. 2001, The effect of biotic and abiotic elicitors on the capsidiol synthesis in cell suspension cultures of pepper(Capsicum annuum L.). Eucarpia, XI th Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2001, Antalya-Turkey, 122- 127

17.         Ellialtıoğlu , Ş., Üstün, A. S. ve Mehmetoğlu Ü., 2001 Using AgNO3 and CuSO4 as elicitors in the callus suspension cultures of different pepper genotypes. Eucarpia, XI th Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2001, Antalya-Turkey, 129- 132( Poster)

18.         Salgın U., Üstün, A.S., Mehmetoğlu Ü. ve Çalımlı A., Kapsidiolün Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu. XII.Biyoteknoloji Kongresi,17- 21 Eylül 2001 Ayvalık, BALIKESİR. s.74 ( Poster)

19.         Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. 2008. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn vitro Ortamda Biber (Capsicum annuum L. ) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 /06/ 2008 , Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

20.         Koç, E., Üstün, A.S. Phytophthora capsici Leon. ile Enfekte Edilen Dayanıklı ve Duyarlı Biber Genotiplerinin Köklerinde Peroksidaz Aktivitesi. IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri ,syf: 337, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

21.         Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. Tuz stresi altında biber (Capsicum annuum L.) tohumlarının çimlenmesi ve büyümesi üzerine spermin’in etkileri. X. Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, syf: 391, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale.

22.         Cemil İşlek, A.Sülün Üstün, Esra Koç. Serbest ve tutuklanmış biber hücre süspansiyon kültürlerinde kapsaisin üretimi üzerine metil jasmonat’ ın etkisi. 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 696, 3-7 eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.

23.         Dilek Arık, Cemil İşlek, Esra Koç,  A. Sülün Üstün. Spermin’in biber hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin birikimine etkisi. 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 708, 3-7 eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.

 

BOOKS

 

Date of organizing: 6 March 2013