DOÇ.DR. MUSTAFA UYAR    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : UYAR
E-posta : uyar@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 310 32 80 (Dahili: 1283)
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


https://mustafauyar.academia.edu/


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı: Mustafa UYAR

Doğum Tarihi: 1977

Akademik Geçmiş:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

Ankara Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2002

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2007

Doçent

Ortaçağ Tarihi ABD

Ankara Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tezi: İlhanlı Devletinde Argun Dönemi (1284-1291) (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2002)

Doktora Tezi: İlhanlı Devleti’nin Askerî Teşkilâtı (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007)

Bildiği Diller: İngilizce; Arapça; Farsça; Eski Türkçe/Osmanlıca

İlgi ve Uzmanlık Alanları:

İlhanlı (İran Moğolları) Devleti Tarihi, Ortaçağ Ortadoğu Askerî Tarihi, Moğol Hâkimiyeti Döneminde Türkiye Tarihi.

Görevler: 

 

 

Katıldığı Kurslar:

※ Tahran Üniversitesi (Dahkhoda Institute), ileri düzey Farsça dil eğitimi, 2005.

※ Şam Üniversitesi (Arabic Teaching Institute), bir yıl süre ile Arapça dil eğitimi, 2003-2004.

※ İran Kültür Merkezi, Farsça Öğretim Merkezi, ileri düzey Farsça kursu, 2002.

※ Ankara Üniversitesi, TÖMER, İngilizce Dil Eğitimi, 1998.

※ İran Kültür Merkezi, Farsça Öğretim Merkezi, Farsça kursu, 1997-1998.

 

Burs ve Destekler:

※ TÜBİTAK, Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2011.

※ Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı (Suriye) Araştırma ve Dil Eğitimi Bursu, 2003.

 

Yurtdışı Çalışmaları:

※ Taiwan National Cheng Chi University, Turkish Language and Culture Department, 2013-2016 misafir öğretim üyesi.

※ Yale UniversityCouncil on Middle East Studies’te altı ay süre ile araştırma, 2011.

※ Tahran Üniversitesi’nde ve İran Merkez Kütüphanesi’nde doktora tez konusu ile ilgili Farsça kaynak ve tetkik eserler üzerinde araştırma, 2005.

※ Suriye Şam Üniversitesi ve Suriye Milli Kütüphanesi’nde, doktora tez konusu ile ilgili çalışma, 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı.

 

ESERLER/YAYINLAR

Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

※ Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî, Tabakât-ı Nâsırî (Moğol İstilasına Dair Kayıtlar), Çeviri ve Notlar: Mustafa Uyar, İstanbul 2016.

※ Mustafa Uyar-Ankhbayar Danuu, Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu ve Hei Ta shi lu, Ankara 2012.

※ Şîrîn Beyânî, Moğol Dönemi İran'ında Kadın, çev. Mustafa Uyar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2015.

 

Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde, Kitaplarda ve Ansiklopedilerde Yayımlanan Makaleler:

※ Mustafa Uyar, “Buqa Chīngsāng: Protagonist of Qubilai Khan’s Unsuccessful Coup Attempt against the Hülegüid Dynasty”, BELLETEN, LXXXI/291 (Ağustos 2017), s. 373-386.

※ Mustafa Uyar, “Vahşi Hayvanlar Üzerinde Savaş Pratiği: Ortaçağ Moğol Ordularının Sürek Avları”, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür, 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, ed. Musa Şamil Yüksel, Ankara 2017, s. 77-83.

※ Mustafa Uyar, “Ulemanın Zorlu Tercihi: İslam Padişahı Gazan Han’ın Aşkı mı, Ümmetin Geleceği mi?”, Toplumsal Tarih Dergisi (Tarih Vakfı Yayınları), 267, Mart 2016, s. 68-72.

※ Mustafa Uyar, “İlhan Ölceytü’ye Verilen Ḫarbende İsminin Kökeni ve Anlamı Hakkında Yeni Bir Yaklaşım”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXI/2, 2016, s. 595-607.

※ Mustafa Uyar, “Ortaçağ İslam Dünyasında ‘İsyanın Makus Talihi Müzesi’: Başlar Hazinesi (Hızânetü’r-Ru’ûs)”, Toplumsal Tarih Dergisi (Tarih Vakfı Yayınları), 265, Ocak 2016, s. 90-93.

※ Mustafa Uyar, “Ortaçağ Moğol Hükümdarlarının İslâmlaşmasında Türk Unsurların ve Türk Din Anlayışının Rolü Üzerine”, Yücel Özkaya’ya Armağan Yazılar, ed. Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Ankara 2015, s. 211-233.

※ Mustafa Uyar, “Bir Ortaçağ Anadolu Sûfîsi Hakkında Yeni Bulgular: Aybek Baba Şeyh mi, Emîr mi?”, BELLETEN, LXXVIII/283, (Aralık 2014), s. 879-890.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’nin Önemli Yaylak ve Kışlakları”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, İstanbul 2013, s. 244-257.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı Hükümdarlarının İslâm’a Girmesinde Rol Alan Türk Sûfileri: İlhan Tegüder ve Gazan Han Devirleri”, BELLETEN, LXXVI/275 (Nisan 2012), s. 7-30.

Mustafa Uyar, “La batalla de Ayn Jālūt: mamelucos contra mongoles”, Desperta Ferro, 12 (Temmuz, 2012) s. 40-45.

Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesi ve Suriye: Ekolojik Yaklaşımlar”, Beşinci Uluslararası Ortadoğu Semineri (el-Maşrık el-Arabî ve el-Anadol fî el-Usûr el-İslâmiyye), 2-4 Kasım 2010, Şam-SuriyeBildiriler, Elazığ 2012, s. 205-213.

Mustafa Uyar, “Moğol İstilası Döneminde Selçuklular”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, s. 409-438.

※ Mustafa Uyar, “Ortaçağ: Tarihsel Süreç ve Kavramlar”, Uygarlık Tarihi, ed. İsmail Güven-Ümüt Akagündüz, Ankara 2012, s. 309-350.

※ Osman Gazi Özgüdenli-Mustafa Uyar, “Erzi, Adnan Sadık, (1923-1990), Turkish historian who carried out major research on Persian manuscripts, historical texts, and enšāʾliterature”, Encyclopaedia Iranica, General Editor: Ehsan Yarshater, Columbia University. (İlgili madde, Encyclopaedia Iranica Web sitesinde elektronik olarak yayınlanmıştır. [http://www.iranicaonline.org/articles/erzi-adnan-sadik])

※ Mustafa Uyar, “Bir Ortaçağ Kaynağında Yerel Yönetim ve Köy Reisliğine (Riyâset-i Dîh)İlişkin Veriler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, XXI/2, Nisan 2012, s. 69-77.

※ Mustafa Uyar, “Shahnāma-i Jangizī: Rewriting of Jāmi al-Tawārīkh in Verse (Шахнаме-иЖенгизи: Жами ел-Теварих шүлэглэсэн хэлбэрээр шинээр туурвигдсан нь)”, Historical Study of Mongolia and its Sources, Symposium jointly organized by the Institute of History, Mongolian Academy of Sciences, Institute of Mongolian Cultural Studies, Inner Mongolian Normal University and Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, Ulaanbaatar 20-21 September 2009, ed. by. CH. Dashdavaa, Cinggeltü, Hiroki Oka, Published by Tohoku University, Sendai-Japan 2011, s. 61-71.

※ Mustafa Uyar, “Ortaçağ Moğol Saraylarında ‘Cadı Avı’”, Toplumsal Tarih (Tarih Vakfı Yayınları), 215, Kasım 2011, s. 60-64.

※Mustafa Uyar, “Gazan Han’ın İlhanlı Ordusunu Reformasyonu”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı, ed. Mehmet Ali Hacıgökmen, Konya 2011, s. 263-288.

※ Mustafa Uyar, “Ortaçağ Moğol Askerî Eğitiminin Teorik ve Pratik Unsurları”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, ed. Cemil Öztürk-İlhami Fındıkçı, Ankara 2011, s. 1297-1303.

※ Mustafa Uyar, “Jewish Vizier Sad al-Dawla’s Centralization Reform of Ilkhānid Financial Policy and the Reaction to it”, Jewish History Quarterly-Kwartalnik Historii Zydow, 229 (2009), s. 5-12.

※Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunun Birimleri”, Selçukludan Osmanlı’ya Bilim, Kültür ve Sanat, ed. Mustafa Demirci, Konya 2009, s. 297-306.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunda Hiyerarşi: Askeri Yetkililer ve Nitelikleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XLIX/1 (2009), s. 33-48.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları Ordularının Savaş Öncesinde Yaptığı Stratejik Hazırlıklar ve Savaş Sırasında Yaptıkları Hileler”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIX (Temmuz 2009), s. 437-447.

※Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Devleti Tarihi Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, ed. Altan Çetin, İstanbul, 2008.

※ Ömer Soner Hunkan-Mustafa Uyar, “Selçuklu Devletleri Tarihi Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), İstanbul, 2008, s. 30-38.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesinde Bir Kırılma Noktası: Vâdî el-Hazindâr Savaşı”, ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 14 Eylül 2007, Ankara-Türkiye.

※ Mustafa Uyar, “Ādāb el-Ḥarb ve el-Şecā’a’ya Göre ‘Hisar ve Kuşatma Geleneği’”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/40 (2006), s. 215–224.

※ Mustafa Uyar, “Hinduşâh Nahçivânî’ye Ait Düstûr el-Kâtib fî Ta’yîn el-Merâtib Adlı Eserde Casusluk Anlayışı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV/38 (2005), s. 281–289.

※Mustafa Uyar, “İlhanlı Devletinde Yahudi Bir Vezir: Sa‘düddevle”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33 (2003), s. 226–242.

※ İlhan Erdem-Mustafa Uyar, “Akkoyunlular”, Genel Türk Tarihi, ed. Hasan Celâl Güzel-Ali Birinci, Ankara 2002, IV, s. 365–379.

※ İlhan Erdem-Mustafa Uyar, “Karakoyunlular”, Genel Türk Tarihi, ed. Hasan Celâl Güzel-Ali Birinci, Ankara 2002, IV, s. 351–364.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

※ "Mongol Patronage of Trade between China and the Middle East during the Middle Ages", International Conference on New Silk Road and Asia-Europe Interactions, NCCU, 27 October 2015, Taipei-Taiwan.

※ Mustafa Uyar, "Yalnızca Bir Harf Tarih Yazımını Nasıl Etkiler? Ortaçağ Türkiyesi Tarihinden Bir Örnek", XI. Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 11-13 Kasım 2014, İstanbul-Türkiye.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunun Önemli Bir Birimi: Selçuklu Yardımcı Birlikleri”, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27-30 Eylül 2010, Kayseri-Türkiye.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesi ve Suriye: Ekolojik Yaklaşımlar”, Beşinci Uluslararası OrtadoğuSemineri (el-Maşrık el-Arabî ve el-Anadol fî el-Usûr el-İslâmiyye), 2-4 Kasım 2010, Şam-Suriye.

Mustafa Uyar, “Câmi’ü’t-Tevârîh’in Manzum Bir Muhtasarı: Şehnâme-i Cengizî”, Türkiye’deki Farsça Yazmalar ve İran’daki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü–Süleymaniye Kütüphanesi–İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği Ortak Etkinliği), 18-19 Haziran 2009, İstanbul-Türkiye.

※ Mustafa Uyar, “Shahnāma-i Jangizī: Rewriting of Jāmi al-Tawārīkh in Verse (Шахнаме-иЖенгизи: Жами ел-Теварих шүлэглэсэн хэлбэрээр шинээр туурвигдсан нь)”, Historical Study of Mongolia and its Sources, Symposium jointly organized by the Institute of History, Mongolian Academy of Sciences, Institute of Mongolian Cultural Studies, Inner Mongolian Normal University and Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, Ulaanbaatar 20-21 September 2009.

※ Mustafa Uyar, “Moğol Tarihinin Arapça Kaynakları”, Moğolistan Bilimler Akademisi, 25 Eylül 2009, Ulan Batur-Moğolistan.

※ Mustafa Uyar, “Nizâmî Arûzî: Halka-i Vâsit-i Mekteb-i Rûdekî der-Derbâr-i Selcûkî (نظامیعروضی حلقۀ واسط مکتب رودکی در دربار سلجوقی)”, International Conference in Commemorating the1150th Anniversary of the Birth of Rudaki, organized by UNESCO, 21-23 December 2008, Tahran-İran.

※ Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesinde Bir Kırılma Noktası: Vâdî el-Hazindâr Savaşı”, ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 14 Eylül 2007, Ankara-Türkiye.

 

Ulusal/Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Tercümeler:

※ Müctebâ Mînovî, “Hicrî Sekizinci Yüzyıl’da Çin Bilimlerinin Farsçaya Tercümesi”, çev. Mustafa Uyar, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, Ankara 2016, s. 412-429.

※ Reuven Amitai-Preiss, "Īlhān Unvanının Moğollar Arasında İlk Kullanımına Dair Tespitler", Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/2, 2014, s. 645-656.

※ Adel Allouche, “Tegüder’in Kalavun’a Ültimatomu”, çev. Mustafa Uyar, Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, 46/1 (2007), s. 243–254.

※ A. Bausani, “İlhanlı Hâkimiyeti Zamanında İran’da Din”, çev. Mustafa Uyar, Tarih Araştırmaları Dergisi, 32, Ankara 2002, s. 223-231.

 

Ulusal/Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Kitap Tanıtımları:

※ Mustafa Uyar, “Bruno De Nicola, Charles Melville (2016). The Mongols’ Middle East, Continuity and Transformation in Ilkhanid Iran, Leiden-Boston: Brill, 346 s., ISBN: 978-9004311992.”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 25 (2016-Autumn), s. 275-278.

※ Mustafa Uyar, “Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian Predecessors, ed. Reuven Amitai & Michal Biran, University of Hawai’i Press, Honolulu 2015. IX+345 sayfa, ISBN 978-0-8248-3978-9”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXXIV/57 (2015), s. 367-370.

※ Mustafa Uyar, “Osman G. Özgüdenli, Turco-Iranica, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları”, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Dergisi, 18 (2005), s. 413-414.

※ Mustafa Uyar, “Ahmed İsâ Bek, Tarih-i Bîmâristânhâ der-İslam”, Belleten, 248 (Nisan 2003), s. 201–202.

※ Mustafa Uyar, “A. Yaşar Ocak, Sarı Saltık, Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ankara 2002”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33 (2003), s. 185–195.