PROF.DR. VELİ DUYAN    
Adı : VELİ
Soyadı : DUYAN
E-posta : vduyan@health.ankara.edu.tr, duyanveli@yahoo.com
Tel : 05333179052
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Unvanı, Adı Soyadı

 

Prof. Dr. Veli DUYAN

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

 

2.  Doğum Tarihi: 01.01.1965

 

3. İletişim Bilgileri

 

Adres: Şükriye Mah. Plevne Cad. No 5 Aktaş Kavşağı Altındağ ANKARA

 

Telefon: (0 312) 3191450/1176

 

Belge geçer: (0 312) 3197016

 

E-posta: vduyan@health.ankara.edu.tr ve duyanveli@yahoo.com

 

4. Çalışma Alanları

 

Sosyal hizmet kuramı ve uygulaması, aile, aile danışmanlığı, sosyal hizmet etiği, özürlülük, özürlü aileleri, sağlık alanında sosyal hizmet, gençlik ve sorunları, cinsel tutumlar, cinselliğin psiko-sosyal yönü, AIDS’in psiko-sosyal yönü

 

 5. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl 

Doktora

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

01.10.1993-25.07.1997

Y. Lisans

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

25.09.1989-14.09.1992

Lisans

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

1983-1987

 6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


 


6.1.  Yüksek Lisans Tezleri


 


 1. Nur Eda Koç, (2017). Sosyal Hizmetler Alanında Çalışan Profesyonellerin Yaşlılığa Karşı Tutumlarının ve Geriatrik Yetkinliklerinin Belirlenmesi Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

 2. Şerif Uzunaslan, (2016). Ortopedik ve görme engelli bireylerin farklılığa yönelik görüşlerinin damgalama kuramı çerçevesinde incelenmesi: Elazığ örneği, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı

 3. Serdarhan Duru (28.07.2016). Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 4. Necati Buğra Kuddaş (20.07.2016). Sosyal Hizmet Uzmanlarında Depresyonun Yapısal Sebepleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 5. Buse Erzeybek (10.08.2015). Anne-Babaların Çocuk Yetiştirirken Benimsedikleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 6. Nilda Duran (03.08.2015). Sağlık Çalışanlarının Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı.

 7. İlknur Aydın (08.07.2015). Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 8. Feyyaz Ceren (08.07.2015). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yoksulluğun Nedenlerine İlişkin Algıları ve Yoksulluğa Yönelik Tutumları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 9. Semih Sütçü (08.07.2015). Hastanelerin Evde Bakım-Evde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Bireylerin Sosyal Hizmet İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 10. Ezgi Arslan (06.07.2015). Sosyopolitik Kontrolün Sosyal Hizmet Eğitimi ile İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 11. Münevver Göker (02.02.2015). Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlerin Sosyal Destek Algısı: Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 12. Mustafa Karataş (14.02.2014). Emniyet Genel Müdürlüğünde Çalışan Emniyet Teşkilatı Personelinin Sorun Çözme Düzeyi İle Özdenetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 13. Pınar Özdemir (12.09.2013). Boşanma Sürecindeki Çiftlerin Aile İle İlgili Görüşleri ve Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi: Ordu İli Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 14. Rumeysa Akgün (16.07.2012). Kadın Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda Yaşadıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi: Eskişehir Çifteler Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 15. Ceren Suntekin (2008). Roman Çocukların Gözüyle Ailelerin işlevselliği: Tarlabaşı Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 16. Ercan Mutlu (2007). Hemodiyaliz Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri, Sosyal Destek Kaynakları ve Hastalık Sürecinin Benlik Saygısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 17. Cafer Çay (2006). Çalışan Kadınların iş yerinde Kadın istismarı Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 18. Deniz Hayat Han (2006). Kadının insan Hakları Eğitimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi: İstanbul ili Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 19. Ercan Sayar (2005). Yetiştirme Yurtlarında Strese Yol Açan Faktörler ve Ergenlerin Stresle Başaçıkma Tarzları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 20. Burcu Akyunak Özdemir (2005). Koroner Kalp Hastalarının Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

 21. İshak Aydemir (2003). Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

   

  6.2.  Doktora Tezleri

   


 1. Cem Satman (2013). Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Ekip Çalışması Konusundaki Yaklaşımları, Ekip Çalışmasına İlişkin Motivasyon ve Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikoloji Programı.

 2. Sevgi Birsel Nemlioğlu (2011). Ergen Romantik İlişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikoloji Programı.

 3. Kamil Alptekin (2008). Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde intihar Girişimlerinin incelenmesi: Bir Model Önerisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

   

   

   

   

   

   

  6.3. Dönem Projeleri

   


 1. Nahide Doğrucan (20.06.2016). Çocuk İhmal ve İstismarında Olgu Örnekleri ile Sosyal Hizmet Yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 2. Ali İlkin (20.06.2016). 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Aile İlişkilerini Algılamaları (Tavas Örneği). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 3. Sibel Demirel (08.02.2016). Doğum Sonrası Depresyon: Birey ve Aileye Etkileri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 4. Nilgün Eski (10.08.2015). Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 5. Mehmet Sıdık Yerlikaya (02.02.2015). Sağlıkta Şiddetin İncelenmesi: Ergani Devlet Hastanesi Araştırması. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 6. Ayşegül Yalçınkaya Aydemir (22.06.2015). Beden Tarihi Kadın Bedeni ve Biyoiktidar: Türkiye'de Son 10 Yıl Özelinde Beden Politikalarının Sosyal Hizmette Feminist Kuram Açısından Eleştirisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 7. Gülşah Kılıç (15.06.2015). 15-18 Yaş Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Özdenetim Farklılaşmaları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 8. Derya Kıvcı (29.06.2015). Çocuklarda Cinsel İstismarın Etkileri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 9. Talat Emrah Talay (22.06.2015). Saygın Ölüm ve Sosyal Hizmet. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 10. Duygu Ata (15.06.2015). Otizmli Çocukları Olan Ebeveynlerin Yaşamı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 11. Ernur Yanbastıoğlu (15.06.2015). Aile Yaşam Döngüsü ve Olası Kriz Durumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 12. Raşide Gövebakan (15.06.2015). Madde Kullanan Çocuğa Sahip Anne-Babalara Yönelik Grup Eğitimi Programı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

 13. Songül Karahan (10.08.2015). Yazılı Basında Aile Yaşam Olayları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.

   

  7.     Yayınlar

   

  7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

   


 1. SERPEN AYŞE SEZEN, DEMİRBİLEK MELAHAT, DUYAN VELİ, MEGAHEAD HAMİDO A (2017).  Using Movies to Change Homophobic Attitudes of Social Work Students  Turkish Example.  Research on Social Work Practice, Doi: 10.1177/1049731516681850 (Yayın No: 3146683)

 2. DEMİR AYTEN, SANÇAR BEHİRE, YAZGAN EDA ÖZGE, ÖZCAN SEVGİ, DUYAN VELİ (2017).  INTENSIVE CARE AND ONCOLOGY NURSES’ PERCEPTIONS AND EXPERIENCES WITH ‘FUTILE MEDICAL CARE’ AND ‘PRINCIPLES OF GOOD DEATH’.  Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 20(2), 116-124. (Yayın No: 3600898)

 3. Soygür Haldun, DUYAN VELİ, HASGÜL ERGÜN, ADIBATMAZ MUSTAFA (2017).  Turkish Adaptation Study Of Multidimensional Observation Scale For Elderly Subjects.  Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(3), 171-185., Doi: 10.21763/tjfmpc.336150 (Yayın No: 3587373)

 4. ARSLAN ÖZDEMİR EZGİ, AKGÜL GÖK FULYA, DUYAN VELİ (2017).  Psychiatric social work needs of families having children with mental diseases in Turkey.  European Psychiatry, 41, 601, Doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.01.936 (Yayın No: 3645139)

 5. DUYAN VELİ, ŞAHİN KARA GÜLAY, ÇAMUR DUYAN GÜLSÜM, ÖZDEMİR BURCU, A MEGAHEAD HAMİDO (2016).  The Effects of Group Work With Institutionalized Elderly Persons.  Research on Social Work Practice, 1-9., Doi: 10.1177/1049731516654572 (Yayın No: 2847310)

 6. ALTINOVA HASAN HÜSEYİN, DUYAN VELİ, Megahead Hamido (2016).  The Impact of the Human Rights Education Program for Women on Gender Perceptions of Social Work Students.  Research on Social Work Practice, 1-9., Doi: 10.1177/1049731516679889 (Yayın No: 3234003)

 7. SERPEN AYŞE SEZEN, DEMİRBİLEK MELAHAT, DUYAN VELİ, Megahead Hamido (2016).  Using Movies to Change Homophobic Attitudes of Social Work Students  Turkish Example.  Research on Social Work Practice, 1-6., Doi: 10.1177/1049731516681850 (Yayın No: 3233499)

 8. DUYAN VELİ, GELBAL SELAHATTİN (2016).  Passivity  Assertiveness and Aggression Scale PAAS  Study of Reliability and Validity.  Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(4), 233-242., Doi: 10.21763/tjfmpc.271329 (Yayın No: 3234261)

 9. ÜNLÜ HAYRİYE, BEDÜK TÜLİN, DUYAN VELİ (2016).  The attitudes of the undergraduate nursing students towards lesbian women and gay men.  Journal of Clinical Nursing, 1-10., Doi: 10.1111/jocn.13347 (Yayın No: 2847300)

 10. TAYMUR İBRAHİM, Özdel Kadir, Aypak Cenk, DUYAN VELİ, Güngör Buket Belkız (2016).  Evaluation of the Relationship between Major Depressive Disorder and Bereavement Symptoms in Elderly Patients Who Present Either to Psychiatry or Family Medicine.  Noro Psikiyatri Arsivi, 53(2), 108-114., Doi: 10.5152/npa.2015.10095 (Yayın No: 3169063)

 11. EYLEN ÖZYURT BERRİN, DUYAN VELİ (2016).  The Comparison of Grandparents   Parents   and Young People s Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Turkey.  Journal of GLBT Family Studies, 1-16., Doi: 10.1080/1550428X.2016.1152570 (Yayın No: 2847294)

 12. TAYMUR İBRAHİM, Budak Ersin, DUYAN VELİ, Biçer Kanat Bilgen,ÖNEN SİNAY (2016).  Examination of personality traits and social problem-solving skills of individuals whose driving licenses have been confiscated due to drunk driving.  Traffic Injury Prevention, 18(1), 3-8., Doi: 10.1080/15389588.2016.1177639 (Yayın No: 3645133)

 13. ATLI ÖZBAŞ AZİZE, GÜRHAN NERMİN, DUYAN VELİ (2016).  Evaluation of Sexual Attitudes of Nursing Students.  Journal of Psychiatric Nursing, 7(3), 114-120., Doi: 10.5505/phd.2015.35002 (Yayın No: 3233725)

 14. Duyan, V., Serpen, AS., Duyan, G. ve Yavuz Y. (2015). Opinions of Social Workers in Turkey About the Principles on Die with Dignity Journal of Religion and Health, 1-16. doi 10.1007/s10943-015-0090-x.

 15. Tuncay, T. ve Duyan, V. (2015). Turkish adaptation of the geriatric social work competency scale in a group of social work bacher students. Turkish Journal of Geriatrics. 18(1): 60-67.

 16. Özcan, S. ve Duyan, V. (2015). Fetal health locus of control in a sample of pregnant Turkish women. Turkish Journal of Medical Sciences. 45: 714-722. doi:10.3906/sag-1405-20.

 17. Taymur İ, Özdel K, Duyan V, Sargın AE, Demiran G, Türkçapar MH. (2014). İlaçla intihar girişiminde bulunan bireylerde mizaç ve karakter özellikleri ile sosyal sorun çözme arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Öncü sonuçlar. Anadolu Psikiyatri Derg. 15(1): 31-38.

 18. Duyan, V. ve Gelbal, S. ve Çalık Var, E. (2013). Sosyal ilişki unsurları ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (H.U. Journal of Education) 44: 159-169.

 19. Duyan, V. ve Gelbal, S. (2013). Yaşlılara yönelik tutum ölçeğinin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Journal of Geriatrics. 16 (2), 202-209.

 20. Duyan, V., Gelbal, S. ve Çalık Var, E. (2013). Socio-demographic effects on social support in a group of adolescents. The Indian Journal of Social Work. 74 (1), 87-100.

 21. Özcan, S., Duyan, V., Koç, F. ve Bozdemir, N. (2013). Üçüncü sınıf tıp öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumları: Bir eğitim programının etkisinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics. 16 (2), 210-215.

 22. Duyan, V., Gökçearslan Çifci, E. ve Yolcuoğlu, İ.E. (2012). Attitudes of social care professionals toward children in Turkey. The Indian Journal of Social Work. 73 (3), 395-407.

 23. Alptekin, K ve Duyan, V. (2011). A study of young adults who attempted suicide. The Indian Journal of Social Work, 72 (3), 419-440.

 24. Duyan, V., Uçar, M.E. ve Kalafat, T. (2011). Duygu Gereksinimi Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 116-130.

 25. Bedük, H., Ünlü, H. ve Duyan V. (2011). AIDS knowledge and risky sexual behaviors among registered female sex workers in Turkey, Turk J Med Sci, 41 (3): 521-531.

 26. Erdem, Y. ve Duyan V. (2011). A determination of the factors that affect the level of pediatric nurses' liking of children, Turk J Med Sci., 41 (2): 295-305.

 27. Gelbal, S. ve Duyan, V. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenleriincelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (H.U. Journal of Education) 38: 127-137.

 28. Duyan V. ve Sahin-Kara G.(2010). The effect of social work with groups on self-esteem and life satisfaction of a group of elderly who live in a nursing home. Gerobilim, 2: 33-44.

 29. Özbesler, C. ve DuyanV. (2009). Okul ortamlarında sosyal hizmet. Eğitim ve Bilim, 34 (154), 17–25

 30. Duyan, V. ve Çamur Duyan G. (2009). HIV/AIDS knowledge among a group of youngsters under social protection in Turkey. Turk J Med Sciences, 39 (3) 429-437.

 31. Karataş, K. ve Duyan, V. (2008). Difficulties that elderly people encounter and their life satisfaction". Social Behavior and Personality, 36, (8) 1073-1084.

 32. Gelbal, S., Duyan, V. ve Burcu Öztürk, A. (2008). Gender differences in sexual information sources, and sexual attitudes and behaviors of university students in Turkey". Social Behavior and Personality, 36,(8) 1035-1052.

 33. Duyan, V., Çamur Duyan, G., Gökçearslan Cifçi, E., Sevin, Ç., Erbay, E. ve İkizoğlu, M. (2008). Lisede okuyan öğrencilerin yalnızlık durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi". Eğitim ve Bilim-Education and Science, 33,(150) 28-41.

 34. Duyan V. ve Gelbal S. (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim. 33, (148) 40-48.

 35. Alptekin, K., Duyan, V. ve Uçan, Ö. (2008). İntiharı önleme çalışmalarında sosyal hizmet mesleğinin rolü. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9 (3) 179-187.

 36. Gelbal, S. ve Duyan V. (2006). Attitudes of university students toward lesbians and gay men in Turkey. Sex Roles. 55: 573-579.

 37. Duyan V. ve İl, S. (2006). Attitudes of university students toward the subjects with AIDS in Turkey. HIV/AIDS Review. 5 (2). 11-16.

 38. Yazıcıoğlu K, Duyan V, Karatas K, Ozgül, Yılmaz B, Duyan GC, Aksu S (2006). The effects of socio-demographic characteristics, illness process and social support on the levels of perceived quality of life in veterans. Military Medicine. 171 (11), 1083-1088.

 39. Alptekin, K., Duyan, V. ve Demirel, S. (2006). Adıyaman’da intihar girişimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7 (3) 150-156.

 40. Duyan, V (2005). Relationships between the sociodemographic and family characteristics, street life experiences and the hopelessness of street children. Childhood. 12 (4), 445-459.

 41. Duyan, V. ve Karataş K. (2005) Effects of the 1999 earthquake on the completely blind living in and outside Marmara, Turkey. International Social Work. 48 (5) 609-619.

 42. Duyan V, B. Kurt, Z. Aktaş, G.C. Duyan ve D.Ö. Kulkul (2005). Relationship between quality of life and characteristics of patients hospitalised with tuberculosis. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 9 (12), 1-6.

 43. Duyan, V. ve Duyan G. (2005) Turkish Social Work Student's Attitudes toward Sexuality. Sex Roles. 52 (9/10), 697-706.

 44. Duyan, V. ve Yıldırım, G. (2004). Life after AIDS. HIV/AIDS Review. 3 (2). 48-55.

 45. Karataş, K. ve Duyan V. (2004). Self-Esteem and Trait Anxiety Levels of The Persons With Disabilities Who Live In The Earthquake Region. International Journal of Mental Health. 33 (1), 67-80.

 46. Onder, O., N. Sarp, Y. Akbulut ve V. Duyan (2004). An Evaluation of Educational Activities about HIV/AIDS for High School Students: An Application on Seniors at High School. HIV/AIDS Review. 3 (4), 21-25.

 47. Duyan V. ve Çamur-Duyan, G. (2004). Gays and lesbians’ HIV/AIDS knowledge and their attitudes toward the persons living with HIV/AIDS in Turkey. HIV/AIDS Review. 3 (4). 15-20.

 48. Duyan V. ve Yıldırım G. (2003). A brief picture of HIV/AIDS in Turkey. AIDS Patient Care and STDs. 17 (8), 373-375.

 49. Duyan, V., Ağalar, F. ve Sayek G. (2001). “Surgeons Attitudes Toward HIV/AIDS”, AIDS Care, 13,2, 243-250.

   

  7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler   

     


 1. DURU SERDARHAN, DUYAN VELİ (2017).  Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri.  3. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3448368)

 2. DUYAN VELİ,Yüceer Kardeş Tuba,Göker Münevver (2016).  Attitudes of tradesmen towards Somalian asylum seekers.  Turkish Migration Conference (Özet Bildiri/)(Yayın No:3236044)

 3. DUYAN VELİ (2015).  A Research on Psychosocial Support and Future Expectations of the Syrian Female Asylum Seekers Living in Turkey.  Turkish Migration Conference 2015 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1935040)

 4. Duyan, V. (1999). “HIV/AIDS ve Sosyal Hizmet” 4. AIDS Kongresi (Uluslar arası katkı ile) Kongre Kitabı. izmir.

 5. S. Ünal, V. Duyan ve Y. Laleli (1998). “Effectiveness of an Educational Programme on HIV/AIDS”, 12th AIDS Congress”, Genova, Abstract Book.

 6. Duyan, V., F. Ağalar ve G. Sayek, (1997). “Doctors Attitudes Towards HIV/AIDS in the Workplace”, Clinical Microbiology and Infection, Switzerland, Vol.3, Supp. 2, Lausanne.

   

  7.4.  Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler

   


 1. Duyan, V. (2007). The community effects of disabled sports, (ss. 70-77) Amputee  sports for victim  of terrorism (Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara Turkey). IOS Press.

 2. Duyan, V. ve F. Çok (2005) Human Services in Turkey, Human Services: International Perspective (Ed. L.A. Gray) Council for Standards in Human Service Education, CSHSE Monograph, October

 3. Duyan, V. (2006) Ethical Challenges and Human Rights Issues Related to HIV/AIDS and Social Work. (Chapter 8: 129-142), in Nigel Hall (ed) Social Work: Making Difference, Oslo, Norway: International Federation of Social Workers.

   

  7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   


 1. GÖNENÇ İLKNUR MÜNEVVER,DUYAN VELİ,İlhan Erkan Sibel,PURUTÇUOĞLU EDA,Kaan Güven Huriye (2016).  Antenatal Dönemde Verilen Gebe Eğitiminin Fetal Sağlık Kontrol Odağına Etkisinin İncelenmesi.  Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(1), 12-17. (Kontrol No: 3235511)

 2. DUYAN VELİ,ÇALIK VAR ESRA,KILIÇ ESRA (2015).  The adaptation study of the loneliness scale for children to Turkish.  Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, 9(2), 40-45., Doi: 10.5455/tjfmpc.180061 

 3. Duyan, V., Serpen, AS. ve Akgün, R. (2014). Sosyal Hizmet İmajı: Öğrencilerin Çalışma Ortamlarına ve Mesleki Pozisyonlara Yönelik İlgileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 25 (2), 7-20.

 4. Bayoğlu-Serpen, A., Duyan, V. ve Uğurluoğlu Aldoğan, E. (2014). Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 25 (1), 21-34.

 5. Taymur, İ., Özdel, K., Duyan, V., Sargın, AE., Demiran, G. ve Türkçapar, H. (2014). Alkollü araç kullanımı nedeniyle sürücü belgelerine el konulan bireylere uygulanan “sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi”nin bireylerin özdenetimlerine etkisi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 3(3): 182-190.

 6. Çamur-Duyan, G., Çelenk, Ö. ve Duyan V. (2014). Talasemili Üyesi Olan Ailelerin Aile İşlevlerinin Kadın Bakış Açısından Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği.  Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16(1): 46-55.

 7. Duyan, V. ve Çamur Duyan G. (2014). Golombok-Rust Evlilik Durumu Envanteri’nin Türkçe Sürümünün Bir Grup Evli Çift Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. TJFMPC. 8 (29), 82-89.

 8. Duyan V. (2014). Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları Değerlendirme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. TJFMPC. 8(1): 25-31.

 9. Altınova, HH. ve Duyan, V. (2013).  Onkolojik Sosyal Hizmet. TJFMPC, 7(3): 40-45.

 10. Altınova, HH. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24 (2), 9-22.

 11. Yazıcı, Z., Duyan, V. ve Gelbal, S. (2013). Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği’nin 60-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24 (2), 45-58.

 12. Duyan, V., Kapısız, S.G., ve Yakut, H. İ. (2013). Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri’nin Bir Grup Gebe Üzerinde Uyarlama Çalışması. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 10, 39, 1609-14.

 13. Duyan, V., Gülden, Ç. ve Gelbal, S. (2012). Öz-Denetim Ölçeği (ÖDÖ) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (1), 19-30.

 14. Mutlu, E. ve Duyan, V. (2012). Sosyo-demografik ve Sosyo-ekonomik Özellikler ile Sosyal Desteğin Hemodiyaliz Hastalarının Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 1-38.

 15. Duyan, V., Özcan, S. ve Cömert Okutucu, A. (2012). Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı (AKBSDO) Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (1), 9-18.

 16. Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 1 (2), 1-15.

 17. Özcan S., Duyan V. ve İncecik Y. (2011). Aile Hekimliği’nde Aile APGAR Ölçeği’nin Kullanımı: Türkçeye Uyarlama Çalışması.Turkish Family Physician. 2 (3), 22-29.

 18. Duyan, V., Tuncay, T., Sevin, Ç. ve Erbay E. (2011). Sosyal hizmet öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Tutumları: Bir Atölye Eğitimin Etkileri, Toplum ve Sosyal Hizmet, 22 (2).7-18.

 19. Boysan, M. ve Duyan V. (2010). Gelişimsel Psikopatolojinin Bakış Açısıyla Disosiyasyon, Kriz Dergisi, 18 (1): 17-33.

 20. İl, S., Duyan, V. ve Tuncay, T. (2010). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri, Bazı Sorunları ve Stresle Başetme Tarzları” Toplum ve Sosyal Hizmet, 21 (2).19-30.

 21. Gelbal, S., Duyan, V., Sevin, Ç. ve  Erbay, E. (2010). “Lise Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sosyal Destek Durumları İle Benlik Saygısı Düzeyleri Arasında İlişkinin İncelenmesi” Toplum ve Sosyal Hizmet, 21 (2). 7-18.

 22. Özdemir, U., Baykara Acar, Y., Acar, H. ve Duyan, V. (2010). “Social Skill Levels of Students of Social Work: Do Outside Activities Make a Difference?” Toplum ve Sosyal Hizmet, 21 (1). 45-57.

 23. Alptekin K ve Duyan V. (2009). İntiharı Önleme: Sorunlar ve Öneriler. Kriz Dergisi, 17 (2): 13-21.

 24. Saruç, S. ve Duyan V. (2009). Psikiyatride ekip çalışması ve sosyal hizmet bakış açısı. Kriz Dergisi. 17 (1) 37-44.

 25. Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 19 (1). 1-25.

 26. Karataş, K. ve Duyan, V. (2007). Görme engelli ilköğretim öğrencilerinin benlik saygısı. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 7 (1) 4-16.

 27. Duyan, V. (2005). Engelli çocuğa sahip annelerin problemlerle başaçıkma tarzları. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 5 (2) 4-13.

 28. Duyan, V., Yazıcıoğlu, K., Karataş, K., Taşkaynatan, M., Çamur Duyan, G. ve S. Aksu (2005).Sosyo demografik özelliklerin, hastalık sürecinin ve sosyal desteğin gazilerin benlik saygısı ve kaygı düzeyine etkisi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 5 (1) 5-16.

 29. Aydemir, G. ve V. Duyan (2005). Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştıkları hasta sorunları ve bu sorunlara yönelik verdikleri hizmetler. Sağlık ve Toplum. 15 (1) 82-89.

 30. Duyan, V. ve Çamur Duyan. G. (2004). Okullarda HIV/AIDS. Türk HIV/AIDS, 7 (2) 51-56.

 31. İl S. ve Duyan V. (2004) The effects of gender differences on social work student’s locus of control and ways of coping in Turkey. Toplum ve Sosyal Hizmet. 15 (2) 83-93

 32. Duyan V. ve Gökçearslan E. (2004). Sosyal grup çalışması uygulamasının psikolojik  gereksinimlere etkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 15 (1) 61-74.

 33. Duyan V. ve Saruç S. (2004) Hemşirelerin hastaların problem özelliklerine yönelik algıları. Toplum ve Sosyal Hizmet. 15 (2) 51-66.

 34. Duyan, V. ve İ.Aydemir (2004). Sağlık alanında sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışmaları. Sağlık ve Toplum. 14 (4) 19-27.

 35. Duyan, V. ve S. Gelbal (2004). Lezbiyen ve geylere yönelik tutum (LGYT) ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. HIV/AIDS Dergisi. 7 (3) 106-112.

 36. Duyan V. (2003) Sosyal hizmetin işlev ve rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 14 (2) 1-22

 37. Duyan V. (2003) Aileye yönelik planlı müdahale sürecinin aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet. 14 (1) 41-61.

 38. Karataş, K. ve V. Duyan (2002). Marmara depreminden iki yıl sonra görme engellilerin benlik saygısı ve kaygı düzeyleri ile sosyo-demografik etmenler arasındaki ilişkiler. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2 (2) 1-14.

 39. Karataş, K. ve Duyan V. (2002) Kocatepe Yaşlı Dayanışma Merkezinin hizmet çevresinde oturan yaşlıların sosyo-demografik özellikleri ve gereksinimleri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 13 (2) 77-90.

 40. Duyan V. (2002) Hastalık süreci ve HIV/AIDS’le yaşayan insanların kimi özellikleri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 13 (2) 38-53.

 41. Duyan, V. (2001). “HIV/AIDS’e ilişkin Damgalama ve Sosyal Destek”, Sağlık ve Toplum, 11 (1) 3-11.

 42. Duyan V. (2001). “HIV/AIDS’in Psikolojik Boyutu” Toplum ve Sosyal Hizmet, 12 (2) 61-76

 43. Duyan, V. (2001). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgileri ve HIV/AIDS’li Kişilere Yönelik Tutumları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 12 (3), 81-92.

 44. Karataş, K. ve V. Duyan (2001). “Görme Engellilerde Benlik Saygısı ve Kaygı”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 1 (2), 1-14.

 45. Duyan, V. Fatih Ünal, Figen Çok ve Serhat Ünal. (2001). “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Ailelerin Ve Gençlerin Bilgilendirilmesi”, HIV/AIDS Dergisi, 4 (1) 11-16.

 46. Duyan, V., (2000). “Tıbbi Sosyal Hizmet”, Sağlık ve Toplum, 10 (1): 42-49

 47. Erkan, G. ve V. Duyan, (2000). “Sosyal Hizmette Mülakat Dersinin Öğrencilerin Empatik Anlayışına Etkisi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 1 (1): 29-37.

 48. Duyan, V. ve diğ, (1998). “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS’e ilişkin yaklaşımları”,HIV/AIDS Dergisi, 1 (1): 30-34

 49. Duyan, V., (1998). “HIV/AIDS’li Olduğunu Başkalarına Söyleme”, HIV/AIDS Dergisi, 1 (2): 61-65

 50. Duyan, V., (1998) “HIV/AIDS’li Hastalarda Psikolojik ve Sosyal Uyum”. HIV/AIDS Dergisi. 1 (4): 175-179

   

  7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   


 1. Duyan V. (2010). Kırsal bölgelerde sosyal gereksinimlerin belirlenmesi ve sosyal hizmet müdahalesi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010. Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet. 9-11 Aralık 2010. Ankara.

 2. Duyan V. ve Mutlu, E. (2005) Sokak çocuklarında madde bağımlılığı sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar İzmir IV. Sempozyumu

 3. Duyan V. ve Acar, H. (2004). Sokakta çalışan çocuklar, yeniden toplumsallaştırma projesi, sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar İzmir III. Sempozyumu

 4. Onat, Ü., V. Duyan ve B. Tufan (2001). “Depremin İkinci Yılında Prefabrik Konutlarda Yaşayan Gençlerin Sosyal ve Psikolojik Durumu” 2. Uluslararası Adölesan Sorunları Kongresi. Kapadokya.

 5. V. Duyan ve H. Gövercin (2001). “Sokak Çocukları Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği” 2. Uluslar arası Adölesan Sorunları Kongresi. Kapadokya.

   

   

   

   

   

   

   

  7.7.  Diğer yayınlar

   

  7.7.1. Yazılan ulusal kitaplar

   


 1. Engelli Ailesinde Şiddet (2017)., DURU SERDARHAN,DUYAN VELİ,  Yeni İnsan Yayınevi, Editör:Pamuk Akif, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 112, ISBN:978-975-2498-13-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3507055)

 2. Sosyal Hizmete Giriş (2016)., DUYAN VELİ,Bayır Özge Özgür,  Sosyal Çalışma Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 194, ISBN:978-605-66852-1-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3168953)

 3. Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler (2016)., ERYALÇIN MÜNEVVER,DUYAN VELİ,  Yeni İnsan Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5895-96-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3240663)

 4. Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Ortopedi Hastalarının Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi (2015)., DUYAN VELİ,  Aydınlar Matbaacılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1375867)

 5. Madde Bağımlılığı ve Aile (2015)., DUYAN VELİ,  Yeni İnsan Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 118, ISBN:978-605-5895-71-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1801536)

 6. Duyan, V., Yolcuoğlu, İG. ve Artan, T. (2014). Dünü, Bugünü, Yarınıyla İnsanı Anlamak. Nar Yayınevi. İstanbul.

 7. Alptekin, K. Ve Duyan V. (2014). İntihar ve İntihar Girişimi. Yeni İnsan Yayınevi.  İstanbul.

 8. Duyan V. (2010).  Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 16. Ankara.

 9. Şahin Kara, G. ve Duyan V. (2010) Yaşlılık ve Anılar. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 15. Ankara.

 10. Alptekin, K. Ve Duyan V. (2009). İntihar ve intiharı Önleme. Yeni İnsan Yayınevi.  İstanbul.

 11. Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008) Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 11. Ankara.

 12. Tufan, B. ve Duyan, V. (2008) Prefabrik Konutlarda Depremzede Olmak. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 12. Ankara.

 13. Duyan V. (2007) Gruplarla Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara.

 14. Duyan V. (2004) Cinsel Tutum Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 14. Ankara.

 15. Duyan, V. (1997) Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Ortopedi Hastalarının Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi. Aydınlar Matbaacılık. Ankara.

 16. Duyan, V. (1996) Sağlıkta Psiko-Sosyal Boyut (Tıbbi Sosyal Hizmet). 72TDFO. Ankara.

   

  Panel

  Duyan V. (2006). Afetlerde risk grupları. Afetlerde psiko-sosyal hizmet uygulamaları paneli. 16-17 Ağustos 2006, Kızılay Düzce Şube Başkanlığı, Düzce.

   


7.7.2. Kitap Editörlüğü


 


 1. Trauma Treatment Professionals Training (Prof. Dr. A.Beril Tufan ve Doç. Dr. Aliye Mavili Aktaş ile birlikte). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını. Yayın No: 5. Aydınlar Matbaacılık. Ankara. 2000.

 2. Yaşam Boyu Sosyal Hizmet: Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan. (Prof. Dr. Nesrin Koşar ile birlikte) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını. Yayın No: 4. Ankara. 1999.

 3. Sosyal Kişisel Çalışma (Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet) Aydınlar Matbaacılık. Ankara. 1999.

 4. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. (Doç. Dr. Aliye Mavili Aktaş ile birlikte). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 008. Ankara.

   


7.7.3. Kitap Çevirisi


 


 1. Duyan, V. ve Çalık E. (2010). İnsan Haklarının Karşılanmasında Sosyal Hizmet Uygulaması Standartları. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını. Ankara

 2. Duyan, V. (2004). Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını. Ankara

 3. Duyan, V. (1997) “Bütünleştirici Anlayış-Kendini Dinamik Olarak Anlama” Psikolojik Danışmaya Giriş-Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmetini Vermede Sistematik Bir Model. (Ed.Füsun Akkoyun). Form Ofset. Ankara.

 4. Duyan, V. (1995) “Meslek Seçimi ve Gelişimi Kuramı: Gelişimsel ve Davranışsal”. Danışma Psikolojisi Kuramları. (Ed.Füsun Akkoyun). 72TDFO. Ankara.

 5. Duyan, V. (1995) “Meslek Seçimi ve GeliĢimi Kuramı: Farklılıkçı, Yapısal ve Boş Zaman”. Danışma Psikolojisi Kuramları. (Ed.Füsun Akkoyun). 72TDFO. Ankara.

 6. Dönmez, A. ve V.Duyan (1988) Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset İmge Yayınevi.

   

  7.7.4. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

   


 1. CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ, Bölüm adı:(Gebelik) (2017)., SARI ENVER,DUYAN VELİ,ÖKSÜZ YÜCEL,KUMCAĞIZ HATİCE,BARUT YAŞAR,TAŞ ERTUĞRUL,DİCLE ABDULLAH NURİ,BOZKURT İLKAY,ULUBAŞOĞLU HASAN,  pegem akademi, Editör:Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 309, ISBN:978-605-318-595-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3355109)

 2. Cinsel Sağlık Eğitimi, Bölüm adı:(Cinsel gelişim kuramları) (2016)., DUYAN VELİ,  Pegem, Editör:Kurtman Ensarlı, Hatice Kumcağız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 303, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3234474)

 3. Çamur-Duyan, G. ve Duyan, V. (2014). Aile, Okul ve Çevrenin Suç Davranışına Etkisi, (Ed. V. Işıkhan, ss. 82-92), Sosyal Hizmet ve Mülakat, Ankara, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği.

 4. Duyan, V. (2014). Türkiye’de Kırsal Toplumun Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Ed. V. Işıkhan, ss. 52-60), Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma, Ankara, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği.

 5. Duyan, V. (2011). Eşcinsellik: Tarihsel gelişimi, kökeni ve eşcinsellerle yönelik tutumlar ve güçlendirme, (Ed. Y.Özkan, ss. 159-182). Ankara, Maya Akademi.

 6. Duyan Veli (2011) Türkiyede Cinsellik. Eskin, M., Dereboy, F., Harlak, H., Dereboy, Ç. (Ed.), Türkiye'de Gençlik: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?, Ankara, Hekimler Yayın Birliği.

 7. Duyan, V. (2001) “Sosyal Kişisel Çalışma Uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Yaklaşım”. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. (Ed. Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 008. Ankara.

 8. Duyan, V. (2001) “Sosyal Hizmette Sorun Çözme Yaklaşımı ve Tek Birimlik Araştırma Dizaynları”. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 008. Ankara.

 9. Duyan, V. (2001) “Sözlü ve Sözsüz iletişim”. (Ed. Nejat Basım). Etkili Yönetim için iletişim. KKK KHO Komutanlığı. KHO Basımevi. Ankara.

 10. Duyan, V. (2001) “Kendini ve Başkalarını Anlama”. (Ed. Nejat Basım). Etkili Yönetim için iletişim. KKK KHO Komutanlığı. KHO Basımevi. Ankara.

 11. Duyan, V. (2001) “Grupla iletişim ve Etkileşim”. (Ed. Nejat Basım). Etkili Yönetim için iletişim. KKK KHO Komutanlığı. KHO Basımevi. Ankara.

 12. Duyan, V. (2000) “Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tarihine Kısa Bir Bakış”.Travma Tedavisi Uzman Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 005. Ankara.

 13. Tufan, B., A.M. Aktaş ve V. Duyan. (2000) “Türkiye, Deprem ve Genel Değerlendirme” Travma Tedavisi Uzman Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 005. Ankara.

 14. Duyan, V. (2000) “Yaşlılık ve Gerontolojik Sosyal Hizmet” Antropoloji ve Yaşlılık. (Ed. Gönül Erkan ve Vedat Işıkhan) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 006. Ankara.

 15. Duyan, V. (2000) “Sosyal Hizmet Mesleği ve HIV/AIDS Danışmanlığı”. Modern Tıp Seminerleri: 10. AIDS. (Ed. Serhat Ünal). Güneş Kitapevi. Ankara.

 16. Duyan, V. (1999) “Yaşantısal Öğrenme: Bir Grup Oturumu Örneği” Yaşam Boyu Sosyal Hizmet. (Ed. Nesrin G. Koşar ve V. Duyan) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 004. Ankara.

 17. Duyan, V. (1998) “HIV enfeksiyonunda Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık”. HIV/AIDS. Güncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS. (Ed.Serhat Ünal). Türkiye Eczacılar Birliği. Bilimsel Tıp Yayınevi. Ankara.

   

  7.8.  Uluslararası atıf sayısı:

   

  8.   Ulusal Projeler

  Syrian Medical Translator and Nurses Training  Curriculum Development  Project, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Danışman,  World Health Organization (WHO), 10/09/2016 - 11/11/2016 (Uluslararası)

  Korunmaya Muhtaç Gençler ve Sağlıklı Gelişim: Üreme Sağlığı, HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi, Tutum ve Davranış Araştırması (TÜBİTAK 105K046 nolu proje)

  Gençlerin Demografik Özellikleri, Aile ilişkileri Ve Aile işlevleri, Arkadaşlık ilişkileri, Okul Yaşamı Ve Yoksulluğun Suç Davranışına Etkisi (TÜBİTAK 106K097 nolu proje)

   

   

  9.    İdari Görevler

   

  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanı

  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı

  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

   

  10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

  Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği

   


11.  Dergi Hakemliği/Editörlüğü


 


11.1. Ulusal Dergi Hakemliği/Editörlüğü


 


Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi (Hakemlik)


CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik)


Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi (Hakemlik)


Sağlık ve Toplum Dergisi (Hakemlik)


Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi (Editörlük/Hakemlik)


Türk HIV/AIDS Dergisi (Hakemlik)


Ufkun Ötesi Bilim Dergisi (Editörlük/Hakemlik)


Yardım ve Dayanışma (Hakemlik)


 


 


11.2. Uluslararası Dergi Hakemliği/Editörlüğü


 


AIDS Care (Hakemlik)


Children & Society


Eğitim ve Bilim Dergisi (Hakemlik)


HIV & AIDS Review International Journal of HIV Related Problems dergisi Editorial Board Üyeliği


Higher Education


International Journal of Vocational and Technical Education


Journal of School Health


Journal of Homosexuality


Sex Roles (Hakemlik)


Sexuality & Culture (Hakemlik)


Social Behavior and Personality: an international journal (Hakemlik)


 


12. Verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


 


12.1. Lisans Dersleri


 


2010-2011- Güz


Dersin adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uyg.

 

Sosyal Hizmet Tarihi    

3

0

93

Sosyal Hizmet İlke Ve Yöntemleri I                   

4

0

51

Seminer           

2

3

19

Sağlık Sosyolojisi        

2

0

67

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

0

12

19

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

0

4

19


 


2010-2011 Bahar


 


Sağlık Sosyolojisi

2

0

62

Sağlık Sosyolojisi

2

0

82

Sosyal Hizmet Kuramları Ve Yaklaşımları

3

2

60

Sosyal Hizmet İlke Ve Yöntemleri II

4

0

48

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri I

0

4

48

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I

0

6

19

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

2

18

19

Afetlerde Psikososyal Destek Çalışmaları 

3

0

14


 


2011-2012 Güz


 


Sosyal Hizmet Tarihi    

3

0

108

Sosyal Hizmet İlke Ve Yöntemleri I                   

4

0

78

Seminer           

2

3

45

Sağlık Sosyolojisi        

2

0

71

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

0

12

46

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

0

4

46


 


2011-2012 Bahar


 


Sağlık Sosyolojisi

2

0

107

Sosyal Hizmet Kuramları Ve Yaklaşımları

3

2

94

Sosyal Hizmet İlke Ve Yöntemleri II

4

0

89

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

0

6

59

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

2

18

46


 


2012-2013 Güz


 


SHB105

Sosyal Hizmet Tarihi

91

SKY211

Sağlık Sosyolojisi

60

SOH301

Sosyal Hizmet İlke ve Yöntemleri I

70

SOH305

Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler

69

SOH307

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I

71

SOH405

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

58


 


2012-2013 Bahar


 


SHB204

Bireylerle Sosyal Hizmet

79

SOH302

Sosyal Hizmet İlke ve Yöntemleri II

80

SOH308

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri I

72

SOH310

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

73


 


2013-2014 Güz


 


SHB105

Sosyal Hizmet Tarihi

93

SHB301

Gruplarla Sosyal Hizmet

81

SHB307

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

81

SHB401

Sosyal Hizmette Etik

69

SOH301

Sosyal Hizmet İlke ve Yöntemleri I

16

SOH307

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I

4

SOH403

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

70

SOH407

Seminer

71


 


2013-2014 Bahar


 


SHB204

Bireylerle Sosyal Hizmet

87

SOH204

Sosyal Hizmet Kuramları Ve Yaklaşımları

2

SHB310

Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

76

SHB312

Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması

3

SHB402

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

75

SOH310

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

3


 


2014-2015 Güz


 


SHB105

Sosyal Hizmet Tarihi

91

SHB301

Gruplarla Sosyal Hizmet

84

SHB307

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

77

SHB403

Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması II

78

SHB407

Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

75

SHB409

Sosyal Hizmet Yönetimi Uygulaması

3

SOH301

Sosyal Hizmet İlke Ve Yöntemleri I

1

SOH305

Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler

2

SOH307

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I

1

SOH403

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

3

SOH405

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

3


 


 


2014-2015 Bahar


 


SHB204

Bireylerle Sosyal Hizmet

95


 

12.2. Lisansüstü Dersler

 

Tezli Yüksek Lisans
2009-10/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66723001

Sosyal Hizmet Kuramı I

3

Zorunlu

66724008

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

2

Seçmeli


Tezsiz Yüksek Lisans
2009-10/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2009-10/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

55903033

PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

2

Zorunlu

66724012

SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ UYGULAMASI

2

Seçmeli

66724004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723005

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2009-10/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

55905045

PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

2

Zorunlu

66725003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Doktora
2010-11/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66722900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

 

Tezli Yüksek Lisans
2010-11/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66724008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66724004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66724002

AİLELERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

3

Seçmeli


Tezsiz Yüksek Lisans
2010-11/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726006

AİLELERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66726002

TOPLUMLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2010-11/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

55903033

PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

2

Zorunlu

66723005

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu

66724010

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ UYGULAMASI

3

Seçmeli


Tezsiz Yüksek Lisans
2010-11/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

55905045

PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

2

Zorunlu

66726010

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2011-12/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66724002

AİLELERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

3

Seçmeli

66724004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66724008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli


Tezsiz Yüksek Lisans
2011-12/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726006

AİLELERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66726008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66726004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Doktora
2011-12/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66722900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli


Tezli Yüksek Lisans
2011-12/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

55903033

PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

2

Zorunlu

66724001

TOPLUMLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

3

Seçmeli

66724010

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ UYGULAMASI

3

Seçmeli

66724015

SOSYAL HİZMET VE İNSAN HAKLARI

2

Seçmeli

66724012

SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723005

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2011-12/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726012

SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ UYGULAMASI

2

Seçmeli

66726010

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ UYGULAMASI

2

Seçmeli

66726002

TOPLUMLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725009

SOSYAL HİZMET VE İNSAN HAKLARI

3

Zorunlu

66725003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Doktora
2012-13/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu

66722025

SOSYAL HİZMET EĞİTİM PROGRAMLARININ ANALİZİ

2

Seçmeli


Tezli Yüksek Lisans
2012-13/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66724008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2012-13/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66726008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2012-13/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715005

SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA

3

Zorunlu

66715001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Doktora
2012-13/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2012-13/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66724004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723005

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2012-13/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2012-13/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715011

SOSYAL HİZMET VE MESLEK ETİĞİ

3

Zorunlu

66715003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Doktora
2012-13/Yaz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu

66721013

KLİNİK SOSYAL HİZMET

3

Zorunlu

66722025

SOSYAL HİZMET EĞİTİM PROGRAMLARININ ANALİZİ

2

Seçmeli

66721008

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2012-13/Yaz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66724008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2012-13/Yaz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim)
2012-13/Yaz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66736007

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

3

Seçmeli

66735001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66735000

DÖNEM PROJESİ

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2012-13/Yaz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715005

SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA

3

Zorunlu

66715000

DÖNEM PROJESİ

3

Zorunlu

66715001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Doktora
2013-14/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu

66722025

SOSYAL HİZMET EĞİTİM PROGRAMLARININ ANALİZİ

2

Seçmeli

66721013

KLİNİK SOSYAL HİZMET

3

Zorunlu

66721008

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2013-14/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66724008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2013-14/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim)
2013-14/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66736007

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

3

Seçmeli

66735001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66735000

DÖNEM PROJESİ

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2013-14/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66715011

SOSYAL HİZMET VE MESLEK ETİĞİ

3

Zorunlu

66715000

DÖNEM PROJESİ

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı)
2013-14/Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

57135001

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

3

Zorunlu

57136011

AİLE YAŞAMI DÖNGÜSÜ

2

Seçmeli


Doktora
2013-14/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu

66721011

SOSYAL HİZMETTE SÜPERVİZYON

3

Zorunlu

66721010

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2013-14/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66724061

SOSYAL HİZMET VE ALKOL VE MADDE KULLANIMI

2

Seçmeli

66724004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723005

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2013-14/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726004

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim)
2013-14/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66736003

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

3

Seçmeli

66735003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2013-14/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715000

DÖNEM PROJESİ

3

Zorunlu

66715003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı)
2013-14/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

57135003

AİLE DANIŞMANLIĞINDA MÜDAHALE SÜRECİ

3

Zorunlu

57136011

AİLE YAŞAMI DÖNGÜSÜ

2

Seçmeli


Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı)
2013-14/Yaz Okulu


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

57135001

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

3

Zorunlu

57135003

AİLE DANIŞMANLIĞINDA MÜDAHALE SÜRECİ

3

Zorunlu


Doktora
2014-15/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu

66721013

KLİNİK SOSYAL HİZMET

3

Zorunlu

66721008

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I

3

Zorunlu

66722900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

66722025

SOSYAL HİZMET EĞİTİM PROGRAMLARININ ANALİZİ

2

Seçmeli


Tezli Yüksek Lisans
2014-15/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66724008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2014-15/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66726008

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

2

Seçmeli

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim)
2014-15/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66735001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66735000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2014-15/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı)
2014-15/Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

57135000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

57135001

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

3

Zorunlu

57135010

AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI

3

Zorunlu

57136047

AİLE YAŞAMI DÖNGÜSÜ

3

Seçmeli


Doktora
2014-15/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66701801

ALAN UYGULAMASI

0

Zorunlu

66722900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

66721011

SOSYAL HİZMETTE SÜPERVİZYON

3

Zorunlu

 

Tezli Yüksek Lisans
2014-15/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66723005

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans
2014-15/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66725003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu

66725000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim)
2014-15/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66735000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2014-15/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

66715003

SOSYAL HİZMET KURAMI II

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı)
2014-15/Bahar ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

57135000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

57135003

AİLE DANIŞMANLIĞINDA MÜDAHALE SÜRECİ

3

Zorunlu

57135010

AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI

3

Zorunlu

57136027

Aile Danışmanlığında Değerlendirme Yöntem Ve Araçları

3

Seçmeli


Doktora
2015-16/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66722025

SOSYAL HİZMET EĞİTİM PROGRAMLARININ ANALİZİ

2

Seçmeli

66722900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

66721013

KLİNİK SOSYAL HİZMET

3

Zorunlu


Tezli Yüksek Lisans
2015-16/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66723001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

 

Tezsiz Yüksek Lisans
2015-16/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66725001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu

66725000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

 

Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim)
2015-16/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66735000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

 

Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
2015-16/ Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

66715000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

66715001

SOSYAL HİZMET KURAMI I

3

Zorunlu


Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı)
2015-16/Güz ÖĞRETİM YILI


Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

57135000

DÖNEM PROJESİ

0

Zorunlu

57135001

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

3

Zorunlu

57135010

AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI

3

Zorunlu

57136047

AİLE YAŞAMI DÖNGÜSÜ

3

Seçmeli