ÖĞR. GÖR. SAVAŞ YAĞLIKÇI    
Adı : SAVAŞ
Soyadı : YAĞLIKÇI
E-posta : yaglikci@eng.ankara.edu.tr
Tel : 03122126720-1317
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ENERJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/savas-yaglikci
Kişisel Akademik Bilgiler

Yüksek Lisans Konusu: Karbon nanotüp üretiminde katalizörün gaz fazı derişim profiline etkisinin incelenmesi


Doktora Konusu:


2009- Arş.Gör. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü


Makaleler


Uluslararası Tebliğler


Yaglikci, S., Salgara, B., Soysal, F., Cicek, B., 2011. Investigation of gas phase composition during carbon nanotube production. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59, 2107-2112.

Ulusal Tebliğler


Salgara, B., Yağlıkçı, S., Madakbaş, H., Çiçek, B., Effect of gas phase on carbon nanotube production, NanoTR VII, 27 Haziran – 1 Temmuz 2011, Sabancı Üniversitesi, İstanbul


Yaglikci, S., Soysal, F., Erkmen, B., Cicek, B., Comparison of carbon nanotubes by hot wall and cold wall chemical vapor deposition,, NanoTR IX, 24-28 Haziran 2013, Erzurum Üniversitesi, Erzurum


Uygulamalar


Lisans: CHE 236, KYM 342


Araştırma Konuları

- Karbon Nanotüpler

- Gaz Faz Tepkimeler

- Kromatografik Yöntemler

- Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Sentez Yöntemleri