ARŞ. GÖR. SELÇUK YALÇINKAYA    
Adı : SELÇUK
Soyadı : YALÇINKAYA
E-posta : yalcinkayas@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 2126723 / 1424
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Astronomi ve Uzay Bilimleri
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/selcuk-yalcinkaya
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim:

  •  Lisans: 2009 - 2016 A.Ü. Fen Fak., Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

  • Yüksek Lisans: 2016 - 2020 A.Ü. Fen Bil. Enst., Astronomi ve Uzay Bil. Anabilim Dalı

  • Doktora: 2020 - ... A.Ü. Fen Bil. Enst., Astronomi ve Uzay Bil. Anabilim Dalı

Akademik Ünvanlar:

  • 2021 - ... Araştırma Görevlisi