PROF.DR. YUSUF YAYLI    
Adı : YUSUF
Soyadı : YAYLI
E-posta : yayli@science.ankara.edu.tr
Tel : 1414
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1.      Adı Soyadı: Yusuf Yaylı

2.      Doğum Tarihi: 01.05.1960

3.      Unvanı: Prof.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

İnönü Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Matematik

Gazi Üniversitesi

1985

Doktora

Matematik

Gazi Üniversitesi

1988

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1990        

Doçentlik Tarihi                 :1995                                               

Profesörlük Tarihi             : 2001

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 TAMAMLANAN TEZLER

     Yüksek Lisans

 

1)  Bahaddin Bükçü ,“ Kuaterniyonlar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1992-1994.

2)  Faik BABADAĞ, “ Bikompleks Sayılar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1993-1995.

3)  Şefik ZARARSIZ ,“ Riemann Manifoldu “ Gazi Üniv. Fen Bil. Ens. 1993-1996.

4)  Ekrem UÇAR ,“ Küresel Hareketler” Harran Üniv. Fen Bil. Ens. 1994-1997.

5)  Murat ADIVAR ,“ Perplex Sayılar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1996-1998.

6)  Levent KULA, “ Semi- Öklidyen Hareketlerin Geometrisi” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1996-1998.

7)  Özge AKSOY, “ Öteleme Yüzeyleri” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2002-2005.

8)  İsmet ÖNCÜ, “Özel Eğriler ve Regle Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2002-2005.

9)   Veysel Kıvanç KARAKAŞ, “Kinematik ve Diferensiyel Geometri” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens.2000–2002

10) Oktay ÖLMEZ, “Genelleştirilmiş Kuaterniyonlar ve Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2004-2006

11) Özgür Hakan Aydoğmuş, “Lorenz Uzay Hareketleri ve Lie Grupları”, Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2005-2007

12) Türkan Yaylacı “Lineer Vektör Alanları ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2006

13) Fatih Doğan”Lie Grupları Üzerinde İnvaryant Metrikler” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2009

14) Esra Betül Koç”Homotetik Hareketler ve Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2009

15) Ferdağ Kahraman “Minkowski Uzayında Sabit Ortalama Eğrilikli Dönel Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2010                                                                      

16) Rahaleh GHADAMİ “Uzayda Helis Eğrilerinin Üretilmesi” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2010

17)  Gülsüm Biçer”Dual Dönüşümler ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2011,Eş Danışman: Prof.Dr.Rafael Lopez(İspanya)

18)  Esma Demir  ”Lorentz Uzayında Umbilik Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2010  Eş Danışman: Prof.Dr.Rafael Lopez(İspanya)

19) Elif Hatice Yardımcı, ''Altın Diferensiyel Geometri ', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2010.

20) Çağla Ramis ''PH Eğrileri ve Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen  Bil. Ens., 2014.

21) Seher Kaya ''Benzer Eğriler ve Benzer Yüzeylerin  Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Enst.,2014.

22) Gizem Cansu ''Afin Diferensiyel Geometride Eğriler Teorisi'',  Ankara Üniv.   Fen   Bil. Ens., 2015.

23) Alper Çay ''Göz Hareketlerinin Geometrisi'', Ankara Üniv.  Fen Bil. Enst., 2016.

24)  Derya Kahveci ''Euler-Rodrigues Formülü ve Geometrik Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2016.

25)  Murat Aksar ''Regle Yüzeylerin Karakterizasyonları'', Ankara   Üniv. Fen Bil. Ens., 2017.Doktora Tezleri

 

1)      Levent KULA, “ Bölünmüş Kuaterniyonlar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1998-2003.

2)      Bahattin BÜKÇÜ, “ Semi-Riemann Uzaylarında Hareketler” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1998-2003.

3)      M.Kemal KARACAN, “İki Parametreli Hareketler” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2000-2005.

4)      Zafer ÜNAL, “ Lorentz Uzayında Cebirsel Metotlarla Kinematik” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2003-2007

5)      Ali Şenol, “ Uzay Formlarında Genel Helisler” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2004-2008.

6)      Esra Esin Tütüncü “Galile Uzaylarında Hareketlerin Geometrisi” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens-2009.

7)      Erhan GÜLER, “3- Boyutlu Minkovski Uzayında Lightlike Üreteç Dayanak eğrili Timelike Dönel Helisoidal Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens-2010.

8)      Sıddıka Özkaldı,”tensor Çarpım Yüzeyleri” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens-2010

9)      Nemat Abazarı’Hareket Geometrisinde Sabit İvmeli Eğriler’”

               Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

10)  Esra Betül Koç’Spiral Vektöt Alanları ve Uygulamaları’’

Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

              11)  Naser Masrouri, Frenet Hareketleri Ve Yüzeyler

               Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

             12)  Mehdi Jafarı, Genelleştirilmiş Hamilton Operatörleri Ve Lie Grupları Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

13)   Fatih Doğan, Genelleştirilmiş Kanal Yüzeyleri

      Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

 14)  Bülent Altunkaya,Küresel Koni

 Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

               15)Fatma Karakuş,Fermi-Walker Türevi ve Geometrik Uygulamaları

      Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

16) Murat Babaarslan, ''Sabit Eğilimli Yüzeyler ve Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2013.

17) Rahaleh G. Naser, ''Kuaterniyonlar ve Interpolasyonlar'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2013.

18) Esma Demir Çetin, ''Lorentz Uzayında Hareketler ve Sabit Eğimli Yüzeyler'', Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2014.

19) Elif Hatice Ilgaz, ''Altın Manifoldlar ve Altın Manifoldların Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

20) Gülsüm Yüca, ''Dual Uzaylarda Dual Dönüşümler ve Geometrik Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

21) Murat Bekar, ''Kuaterniyonların İnvolüsyonları ve Anti-İnvolüsyonları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

22) Zafer Şanlı, ''Lorentz-Minkowski Uzayında Yüzeylerin Arakesit Eğrilerinin Diferensiyel Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

23) Beyhan Yılmaz, ''Rektifiyan Eğriler ve Geometrik Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2016.

24) Elif Aybike Büyükyılmaz, ''Dual Fraktallar ve Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2016.

25) Emre Öztürk, ''W-Eğrilerinin Geometrik Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2017.

26) Selahattin Aslan, ''Kuaterniyonların Diferensiyel Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2017.

 

DEVAM EDEN

 

10 Yüksek Lisans ve 5- Doktora öğrencisinin tez danışmanlığı devam etmektedir.

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER117) S. Kaya and  Y. Yaylı, Generalized helices and singular points, Caspian journal of mathematical science, 6 (2), 121-132 (2017).


116)  F. Ateş, S. Kaya, Y. Yaylı and F. N. Ekmekci,  W-curves in Lorentz-Minkowski space, Mathematical sciences and applications e-notes, 5(2), 26-35 (2017).


115) E. Öztürk and Y. Yaylı,  W-curves in Lorentz-Minkowski space, Mathematical sciences and applications e-notes, 5(2), 76-88 (2017).


114) B. Yılmaz, Ç. Ramis and Y. Yaylı,On developable ruled surface of the principal direction curve, Konuralp journal of mathematics, 5(2), 172-180 (2017).


113) S. Aslan and Y. Yaylı,  Generalized constant ratio surfaces and quaternions, Kuwait journal of science, 44 (1), 42-47, (2017) (SCI-Exp).


112) F. Doğan and Y. Yaylı,  The relation between parameter curves and lines of curvature on canal surfaces, Kuwait journal of science, 44(1), 42-47, (2017) (SCI-Exp).


111) M. Bekar and Y. Yaylı,  Slant helix curves and acceleration centers in Minkowski 3-space E1-3, Journal of Advanced Physics, 6(1), 133-141, (2017) (ESCI).


110) N. Abazari, M. Bohner, I. Sağer and Y. Yaylı,  Stationary acceleration of frenet curves, Journal of Inequalities and Applications, DOI: 10.1186/s13660-017-1354-7, (2017) (SCI).


109)  E. Kocakuşaklı, O. O. Tuncer, İ. Gök and Y. Yaylı, A new representation of canal surfaces with split quaternions , Advances in applied clifford algebras, 27(2), 1387-1409, (2017) (SCI-Exp).


108) F. Karakuş and Y. Yaylı, The fermi-walker derivative in minkowski space, Advances in applied clifford algebras, 27 (2), 1353-1368, (2017) (SCI-Exp).


107) M. Bekar and Y. Yaylı, Lie algebra of unit tangent bundle, Advances in applied clifford algebras, 27 (2), 965-975, (2017) (SCI-Exp).


106) F. Hathout, M. Bekar and Y. Yaylı, N-Legendre and N-slant curves in the unit tangent bundles of surfaces, Kuwait journal of science, 44 (3), 28-33, (2017) (SCI-Exp).


105) A. Uçar, F. Karakuş and Y. Yaylı,Generalized Fermi-Walker derivative and non-rotating frame, International journal of geometric methods in modern physics, 14 (9), Article number: 1750131, (2017) (SCI-Exp).


104) A. Atasoy, E. Ata, Y. Yaylı and Y. Kemer, A new polar representation for split and dual split quaternionsAdvances in applied clifford algebras, 27 (3), 2307-2319, (2017) (SCI-Exp).

103) F. Hathout, M. Bekar and Y. Yaylı, Ruled surfaces and tangent bundle of unit 2-spheres, International journal of geometric methods in modern physics, 14 (11), Article number:1750145, (2017) (SCI-Exp).

102) O. Keskin and Y. Yaylı, An application of N-Bishop frame to spherical images for direction curves, International journal of geometric methods in modern physics, 14 (11), Article number:1750162, (2017) (SCI-Exp).


101) S. Aslan and Y. Yaylı, Quaternionic shape operator, Advances in applied clifford algebras, 27 (4), 2921-2931, (2017) (SCI-Exp).


100) M. Bekar, F. Hathout and Y. Yaylı, N-Legendre and N-slant curves in the unit tangent bundle of Minkowski surfaces, Asian-European journal of mathematics doi:10.1142/S1793557118500080 (ESCI).


99) E. Büyükyılmaz, Y. Yaylı and İ. Gök, A new construction of the sierpinski triangles with galilean transformations, Mathematical sciences and applications e-notes, 4 (1), 151-163, (2016).


98) S. Aslan and Y. Yaylı, Split quaternions canal surfaces in Minkowski 3-space,International journal of geometry, 5 (2), 51-61, (2016).


97) M. Jafari and Y. Yaylı, One-parameter homothetic motion in the Minkowski 3-space, TWMS Journal of applied and engineering  mathematics, 6 (1), 87-94, (2016) (ESCI).


96) Z. Okuyucu, İ. Gök, Y. Yaylı and F.N. Ekmekci, Bertrand curves in three dimensional lie groups, Miskolc mathematical notes, 17 (2), 999-1010, (2016) (SCI-Exp).


95) B. Yılmaz, Z. Özdemir, İ. Gök and Y. Yaylı, What is the locus of the centers of meusnier spheres in the Minkowski 3-space, Facta Universitatis-series  mathematics and informatics, 31 (3), 717-740, (2016).


94) E. Güler, M. Magid and Y. Yaylı, Laplace-Beltami operatör of a helicoidal hypersurface in four space, Journal of geometry and symmetry in physics, 41, 77-95, (2016) (SCI-Exp).


93) B. Uzunoğlu, İ. Gök  and Y. Yaylı, A new approach of curves of constant precession, Applied mathematics and computations, 275, 317-323, (2016) (SCI).


92) F. Karakuş and Y. Yaylı, The Fermi-Walker derivative and the spherical indicatrix of timelike curve in Minkowski 3-space, Advances in applied clifford algebras, 26 (1), 199-215, (2016) (SCI-Exp).


91) F. Karakuş and Y. Yaylı, The Fermi-Walker derivative on the spherical indicatrix of a space curve, Advances in applied clifford algebras, 26 (1), 183-197, (2016) (SCI-Exp).


90) S. Aslan and Y. Yaylı, Canal surfaces with quaternions, Advances in applied clifford algebras, 26 (1), 31-38, (2016) (SCI-Exp).


89) F. Kahraman and Y. Yaylı, Flat rotational surfaces with pointwise 1-type Gauss map in E4, Honam mathematical journal, 38 (2), 305-316, (2016).


88) B. Yılmaz, İ. Gök and Y. Yaylı, Extended rectifying curves in Minkowski 3-space, Advances in applied clifford algebras, 26 (2), 861-872, (2016) (SCI-Exp).


87) F. Karakuş and Y. Yaylı, On the surface the Fermi-Walker derivative in Minkowski 3-space, Advances in applied clifford algebras, 26 (2), 625-644, (2016) (SCI-Exp).


86) M. Bekar and Y.Yaylı, Involutions in dual split-quaternions, Advances in applied clifford algebras, 26 (2), 553-571, (2016) (SCI-Exp).


85) M. Bekar and Y.Yaylı, Semi-Euclidean quasi-elliptic planar motions,International journal of geometric methods in modern physics, 13 (7), (2016) (SCI-Exp).


84) D. Kahveci and Y.Yaylı, The geometrical and algebraic interpretations of Euler-Rodrigues formula in Minkowski 3-space, International journal of geometric methods in modern physics, 13 (10), (2016) (SCI-Exp).


83) E. Özyılmaz and Y.Yaylı, The differential geometry of regular curves on a regular timelike surface, Dynamic systems and applications, 24, 349-360 (2015).


82) M. Babaarslan and Y.Yaylı, On spacelike constant slope surfaces and Bertrand curves in Minkowski 3-space, Annals of the Alexandru Ioan Cuza, DOI: 10.1515/aicu-2015-0009 (2015).


81) F. Karakuş and Y.Yaylı, The Fermi derivative in the hypersurfaces, International journal of geometric methods in modern phsics, journal of science, 12 (1), (2015) (SCI-Exp).


80) E. Güler and Y.Yaylı, Generalized Bour's theorem, Kuwait journal of science, 42 (1), 79-90 (2015) (SCI-Exp).


79) F. Kahraman and Y.Yaylı, Homothetic motions and surfaces in E4, Bulletin of the Malaysian mathematical sciences society, 38 (1), 249-269 (2015) (SCI-Exp).


78) Z. Özdemir, İ. Gök, Y.Yaylı and F.N. Ekmekci, Notes on magnetic curves in 3D semi-Riemannian manifolds ,Turkish journal of  mathematics, 39 (3), 412-426 (2015) (SCI-Exp).


77) F. Doğan and Y. Yaylı, On isotropic curves and their characterization , Turkish journal of  mathematics, 39 (5), 650-664 (2015) (SCI-Exp).


76) M. Jafari and Y.Yaylı, Generalized quaternions and rotations in 3-space, TWMS journal of pure and applied mathematics, 6 (2), 224-232 (2015).


75) F. Kahraman and Y.Yaylı, General rotational surfaces with pointwise 1-type Gauss map, Indian journal of pure&applied mathematics, 46 (1), 107-118 (2015) (SCI-Exp).


74) S. Kızıltuğ and Y.Yaylı, On the quaternionic Mannheim curves of AW(k)-type in Euclidean E3 space, Kuwait Journal of Science, 42 (2), 128-140 (2015) (SCI-Exp).


73) M. Babaarslan and Y.Yaylı, Differential equation of the loxodrome on a helicoidal surface, Journal of navigation, 68 (5), 962-970 (2015) (SCI-Exp).


72) E. Yılmazer and Y.Yaylı, The differential geometry of regular curves on a regular timelike surface, Dynamic system and applications, 24 (3), 349-360 (2015) (SCI-Exp).


71)

On Darboux Helices in Minkowski Space

Author(s): Senol, A (Senol, Ali)1; Ziplar, E (Ziplar, Evren); Yayli, Y (Yayli, Yusuf)

Editor(s): Ashyralyev, A; Lukashov, A

Source: FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2012) Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1470 Pages: 53-56 DOI: 10.1063/1.4747637 Published: 2012

 

70)

On Developable Ruled Surfaces in Minkowski Space

Author(s): Yayli, Y (Yayli, Yusuf)1; Saracoglu, S (Saracoglu, Semra)2

Source: ADVANCES IN APPLIED CLIFFORD ALGEBRAS Volume: 22 Issue: 2 Pages: 499-510 DOI: 10.1007/s00006-011-0305-5 Published: JUN 2012 (SCIE)

 

69)

Bicomplex number and tensor product surfaces in R-2(4)

Author(s): Karakus, SO (Karakus, S. O.)1; Yayli, Y (Yayli, Y.)2

Source: UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL Volume: 64 Issue: 3 Pages: 344-355 DOI: 10.1007/s11253-012-0651-z Published: AUG 2012 (SCIE)

 

68)

ON THE FERMI-WALKER DERIVATIVE AND NON-ROTATING FRAME

Author(s): Karakus, F (Karakus, Fatma)1; Yayli, Y (Yayli, Yusuf)1

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS Volume: 9 Issue: 8 Article Number: 1250066 DOI: 10.1142/S0219887812500661 Published: DEC 2012 (SCIE)

67) Involutions of Complexified Quaternions and

Split Quaternions,Advances in Applied Clifford Algebras,2012 (SCIE)DOI10.1007/s00006-012-0376-y

Murat Bekar,YusufYaylı

66) MECHANICAL SYSTEMS ON GENERALIZED-QUATERNIONIC KÄHLER MANIFOLDS

MEHMET TEKKOYUN and YUSUF YAYLI

International Journal of Geometric Methods in Modern Physics (IJGMMP)

Volume: 8, Issue: 7 (November 2011)SCIE

65)  Raheleh Ghadami1, Yusuf Yayli International Journal of Pure and Applied Mathematics

Volume 74 No. 4 2012, 455-463

64)    Murat Babaarslan, Yusuf Ali Tandogan and Yusuf Yayli A note on Bertrand curves and constant slope surfaces according to Darboux frame ,

J. Adv. Math. Stud. Vol. 5(2012), No. 1, 87-96   

 

63) Altunkaya, Bulent; Yayli, Yusuf; Hacisalihoglu, H. Hilmi; Arslan, Fahrettin |

Electronic Journal of Mathematics and Technology 2011

 

62) Nemat Abazarı, Yusuf Yayli ,Stationary Acceleration Curves of Geodesic Frame in SE(3), Australian Journal of Basic and Applied Sciences,5(9) ,pp 1071-1076,2011(SCIE)
    

61) F.E.Kaya,Y.Yaylı,H.H.Hacısalihoğlu,The conical helix strip in E3
International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 66, no. 2, pp. 145–156, 2011

60) M.Babaarslan,Y.Yaylı,The characterizations of constant slope surfaces and Bertrand curves
International Journal of Physical Sciences, vol. 6, no. 8, pp. 1868–1875, 2011(SCIE)

59) ) M.Jafari,H.Murtazaasl, Y.Yaylı De-moivre's formula for matrices of quaternions
JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, vol. 21, no. 1, pp. 57–67, 2011

58)   Y.Yaylı,E.Zıplar,Frenet-serret motion and ruled surfaces with constant slope
International Journal of Physical Sciences, vol. 6, no. 29, pp. 6727–6734, 2011(SCIE)

57)   N.Abazari,Y.Yaylı Stationary Acceleration Curves of Geodesic Frame in SE(3)
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 5, no. 9, pp. 1071–1076, 2011(SCIE)

56)  Y.Yayli,S.Saracoğlu,On Developable Ruled Surfaces in Minkowski Space Advances in Applied Clifford Algebras, pp. 1–12, 2011 (SCIE)

 

55) S. Ozkaldi, K.İlarslan, Y.Yayli,On Mannheim partner curves in dual Lorentzian space
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, vol. 40, no. 5, pp. 649–661, 2011
 (SCIE)

 

54) H. Kabadayı, Y. Yaylı, Homothetic Motions at E4 with Bicomplex Numbers
Advances in Applied Clifford Algebras, vol. 21, no. 3, pp. 541–546, 2011
(SCIE)

 

53) S. Ozkaldı ,  I. Gök , Y.Yaylı , H.H.Hacısalihoğlu, J. Pure Appl. Math. V.1, N.2, 2010, pp. 137-145,LC Slant Helix onHypersurfaces in Minkowski Space En+1

 

52) I.Sağel,N.Abazari,N.Ekmekci,Y.Yaylı “The Classical Elastic Curves in Lorentz-Minkowski Space, Int.J.Comtemp.Math.Sciences,Vol.6,2011,No7,309-320

51) İlkay Arslan Güven, Semra Kaya and Yusuf Yayli , General helix and associated plane curve in Minkowski 3-space Far East Journal of Mathematical Sciences, vol. 47, no. 2, pp. 225–233, 2010

50) M.Jafari,Y.Yaylı Homothetıc Motion at E(4,αβ),Int.J.Comtemp.Math.Sciences,Vol.5,2010,

     No.47,2319-2326

 

49) Kula, L.; Ekmekci, N.; Yaylı, Y.; İlarslan, K. Characterizations of slant helices in Euclidean 3-space. Turkish J. Math. 34 (2010), no. 2, 261–273(SCIE)

48) Babadağ, Faik; Yayli, Yusuf; Ekmekcí, Nejat Homothetic motions at$(E^8)$(E8) with bicomplex numbers $(C_3)$(C3)Int. J. Contemp. Math. Sci. 4 (2009), no. 33-36, 1619–1626,

 

47) D.Sağlam,H. Kabadayı, Y. YaylıCyclic surfaces in E1 5 generated by homothetic motions
Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science, vol. 34, no. 1, pp. 19–26, 2010
(SCIE)

46) S. Yilmaz, E. Ozyilmaz, Y. Yayli and M.Turgut "Tangent and Trinormal Spherical Images of a Time-like Curve on Pseudohyperbolic Space H30", Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, (SCIE)

 

45) E. Güler, Y. Yayli and H.H.Hacısalihoğlu, Bour's theorem on the gauss map in 3-Euclidean space Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, vol. 39, no. 4, pp. 515-525,2010(SCIE)

 

44) S. Özkaldı and Y.Yaylı   Tensor Product Surfaces and Lie Groups,    Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 33(1) (2010), 69–77(SCIE)

 

43) S. Ozkaldi, K.İlarslan, Y.Yayli   On Mannheim Partner Curves In Dual Space,    Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, vol XVII, fasc. 2.(SCIE)

 

42) Babadag, F., Yayli, Y., and Ekmekci N., 2009 Homothetic Motions and Bicomplex Numbers. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara, Series A1 Volume 58, Number1, Pages 23-28.

 

41) Yusuf Yayli, Esra Esin Tütüncü, Generalized Galilean Transformations and Dual Quaternions, Scientia Magma Vol.5(2009), No.1, 95-101

 

40) Ali Şenol, Yusuf Yayli, LC helices in space forms,

Chaos, Solitons & Fractals, Volume 42, Issue 4, 30 November 2009, Pages 2115-2119 (SCI)

 

39) Erhan Ata, Yusuf Yayli Split quaternions and semi-Euclidean projective spaces
Chaos, Solitons & Fractals, Volume 41, Issue 4, 30 August 2009, Pages 1910-1915
Erhan Ata, Yusuf Yaylı (SCI)

 

38) Erhan Ata, Yusuf Yayli Dual quaternions and dual projective spaces
Chaos, Solitons & Fractals, Volume 40, Issue 3, 15 May 2009, Pages 1255-1263(SCI)

 

37) Yılmaz Tuncer, M.Kemal Sağel, Yusuf Yaylı, On Kinematics Of Semi-Euclidean Submanifolds On The Plane E31, Novi Sad J. Math, Vol. 38 No:1, 2008, 11-23

 

36) Çetin Camci, Yusuf Yayli, H. Hilmi Hacisalihoglu On the characterization of spherical curves in 3-dimensional Sasakian spaces
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 342, Issue 2, 15 June 2008, Pages 1151-1159 (SCI)

35) Karacan, Murat Kemal; Yayli, Yusuf On the geodesics of tubular surfaces in Minkowski 3-space. Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 31 (2008), no. 1, 1--10. (SCI)

 

34) Aydogmus, Ozgur; Kula, Levent; Yayli, Yusuf On point-line displacement in Minkowski 3-space. Differ. Geom. Dyn. Syst. 10 (2008), 32--43.

 

 

33) Ata, Erhan; Yayli, Yusuf Dual unitary matrices and unit dual quaternions. Differ. Geom. Dyn. Syst. 10 (2008), 1--12.

 

32) Tunçer, Yılmaz; Yaylı, Yusuf; Sağel, M. Kemal On kinematics and differential geometry of Euclidean submanifolds. Balkan J. Geom. Appl. 13 (2008), no. 2, 102--111. (SCI)

 

31) Ata, Erhan; Yaylı, Yusuf A global condition for the triviality of an almost split quaternionic structure on split complex manifolds. Int. J. Math. Sci. (WASET) 2 (2008), no. 1, 47--51.

 

30) Karacan, Murat Kemal; Yayli, Yusuf On the instantaneous screw axes of two parameter motions. Facta Univ. Ser. Mech. Automat. Control Robot. 6 (2007), no. 1, 81--88.

 

29) Ata, Erhan; Hacisalihoğlu, H. Hilmi; Yayli, Yusuf Curvature of almost split quaternion Kaehler manifolds. Int. J. Math. Sci. (WASET) 1 (2007), no. 2, 113--120 (electronic).

 

28) Kabadayi, Hesna; Yayli, Yusuf Split quaternions and the Lie group $S\sp 4\sb 3$. Demonstratio Math. 40 (2007), no. 3, 601--607.

 

27) Kula, Levent; Yayli, Yusuf Split quaternions and rotations in semi Euclidean space $\Bbb E\sp 4\sb 2$. J. Korean Math. Soc. 44 (2007), no. 6, 1313--1327. (SCI)

 

26) Tunçer, Yilmaz; Sağel, M. Kemal; Yayli, Yusuf Homothetic motion of submanifolds on the plane in $E\sp 3$. J. Dyn. Syst. Geom. Theor. 5 (2007), no. 1, 57--64.

 

25) Kula, L.; Yayli, Y. Dual split quaternions and screw motion in Minkowski 3-space. Iran. J. Sci. Technol. Trans. A Sci. 30 (2006), no. 3, 245--258. (SCI)

 

24) Karacan, M. K.; Es, H.; Yayli, Y. Singular points of tubular surfaces in Minkowski 3-space. Sarajevo J. Math. 2 (2006), no. 1, 73--82.

 

23) Kula, L.; Yayli, Y. On slant helix and its spherical indicatrix. Appl. Math. Comput. 169 (2005), no. 1, 600—607 (SCI)

 

22) Kula, L.; Yayli, Y. Homothetic motions in semi-Euclidean space $\Bbb E\sb 2\sp 4$. Math. Proc. R. Ir. Acad. 105A (2005), no. 1, 9--15 (electronic).

 

21) Karacan, M. K.; Yayli, Y. General two parameter motion. Algebras Groups Geom. 22 (2005), no. 1, 137--144.

 

20) Karacan, Murat Kemal; Yayli, Yusuf Special two parameter motion in Lorentzian plane. Thai J. Math. 2 (2004), no. 2, 239--246.

 

19) Yayli, Yusuf; Yaz, Nergiz; Karacan, Murat Kemal Hamilton operators and homothetic motions in $\bold R\sp 3$. Chinese translation appears in Appl. Math. Mech. 25 (2004), no. 8, 819--823. Appl. Math. Mech. (English Ed.) 25 (2004), no. 8, 898--902. (SCI)

 

18) Yayli, Yusuf; Hacisalihoglu, H. Hilmi; Kula, Levent Quaternions and Lie groups on $S\sp 2$. Kragujevac J. Math. 25 (2003), 201--208.

 

17) Özyilmaz, Emin; Yayli, Yusuf; Tantay, Bahadir On time-like line congruences and dual spherical areas on Lorentzian spheres. Math. Proc. R. Ir. Acad. 103A (2003), no. 1, 9--21. 

 

16) Yayli, Y.; Çalişkan, A.; Uğurlu, H. H. The E. Study maps of circles on dual hyperbolic and Lorentzian unit spheres $H\sb 0\sp 2$ and $S\sb 1\sp 2$. Math. Proc. R. Ir. Acad. 102A (2002), no. 1, 37--47. 

 

15) Özyilmaz, E.; Yayli, Y. About the rotation of the space-like surface strips and the trihedrons on it. Hadronic J. 24 (2001), no. 6, 757--767.

 

14) Yayli, Y.; Hacisalihoglu, H. H.; Ergin, A. A. On the division algebras in $\bold R\sp 3$. Algebras Groups Geom. 18 (2001), no. 3, 341--348.

 

13) Yayli, Y.; Soytürk, E. On the commutative algebras in the Minkowski 3-space. Hadronic J. 24 (2001), no. 4, 385--393.

 

12) Özyılmaz, Emin; Yaylı, Yusuf On the integral invariants of a time-like ruled surface. Math. Comput. Appl. 6 (2001), no. 2, 137--145.

 

11) Özyılmaz, E.; Yaylı, Y. On the closed motions and closed space-like ruled surfaces. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat. 49 (2000), no. 1-2, 49--58.

 

10) Özyilmaz, E.; Yayli, Y. O. Bonnet integral formula and some theorems in Minkowski space. Hadronic J. Suppl. 15 (2000), no. 4, 397--414.

 

9) Yayli, Y.; Hacisalihoglu, H. H. Closed curves in the Minkowski 3-space. Hadronic J. 23 (2000), no. 3, 259--272.

 

8) Özyilmaz, E.; Yayli, Y. On the closed space-like developable ruled surface. Hadronic J. 23 (2000), no. 4, 439—456

 

7) Yayli, Yusuf On the motion of the Frenet vectors and spacelike ruled surfaces in the Minkowski 3-space. Math. Comput. Appl. 5 (2000), no. 1, 49—55

 

6) Kula, Levent; Yaylı, Yusuf Acceleration axes and acceleration pole curves of motion in semi-Euclidean $n$-space. Hacet. Bull. Nat. Sci. Eng. Ser. B 28 (1999), 31--36.

 

5) Yayli, Yusuf On the geometry of motion in the semi-Euclidean space. Bull. Calcutta Math. Soc. 89 (1997), no. 5, 411--416.

 

4) Yayli, Yusuf Unit octonions and some geometrical interpretations. Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 28 (1997), no. 5, 749--751.

 

3) Yusuf Yayli, Bahaddin Bükcü Homothetic motions at E8 with cayley numbers
Mechanism and Machine Theory, Volume 30, Issue 3, April 1995, Pages 417-420(SCI)

2) Yayli, Yusuf The factorization of elements of ${\rm SO}(n)$ in terms of the Euler's angles. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. A$\sb 1$ Math. Statist. 41 (1992), no. 1-2, 67--71 (1994).

1) Yusuf Yayli Homothetic motions at E4
Mechanism and Machine Theory, Volume 27, Issue 3, May 1992, Pages 303-305(SCI)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1] Y. YAYLI- H.H.HACISALİHOĞLU, 1989, G.Ü.Fen-Edebiyat Fak. Mat. İst. Dergisi, “ On The Geodesics of 2-Torus” Vol.2, sh: 35-45.

[2] Y.YAYLI, 1991, “ On The Planar Hometetic Motions” J.Ins.Sci. Technol, Gazi Üniv. Vol.4, No: 1. pp.116-123.

[3] Y.YAYLI, S.AYDINTAN,  1994, “ On The Geodesics of Tubular Surface” J.Ins.Sci. Technol, Gazi Üniv. Vol.7, No: 1. pp.71-77.

[4] Y.YAYLI, M.ADIVAR,1998, “ Perplex Numbers and Applications to Lorentzian Geometry” Gazi Üniv. J.Ins.Sci. Technol,Vol:12 ,No:4,pp.971-976

[5] Y.YAYLI, N.EKMEKÇİ, 1999, “  Lorentz Düzleminde Afin Dönüşümler” Gazi Üniv. J.Ins.Sci. Technol,Vol:12 ,No:1,pp.111-115

[6] Y.YAYLI,2000, “On The Motion Of The Frenet Vectors And Timelike Ruled Surfaces

In The Mınkowski 3- Space” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,Yıl:1-Sayı:1, pp:247-254

 [7] Y.YAYLI,H.H.HACISALİHOĞLU,2000,’’ Holditch Teoremi Üzerine’’ Fırat

      Üniversitesi Fen  Bilimleri Enstitüsü Fen Ve Mühendislik Dergisi Vol.11,No.3, pp.35-38

      7.3.Ulusal ve  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1.   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, 1990, “ E3 de Homotetik Hareketler ve Şemsiye Hareketleri” III. Ulusal Mat. Semp. Van Yüzüncüyıl Üniv. pp. 88-97.

2.   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, 1996, “ n- Boyutlu Lorentz Uzayında Hareketlerin Geometrisi” 19-21 Eylül 1996 Ulusal Mat. Semp. Sakarya Üniv. Journal of Faculty of Sci. and Arts Special İssue Vol: 1, No: 1, pp. 254-263.

3.   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, L. Kula,1997, “ Semi- Öklidyen Uzayda Hareketler” Sakarya Mat. Semp. Bildiri Özeti Basıldı sh. 29.Bildiri sunuldu

4.   Y.Yayli, H.H.Uğurlu, 1998, “ The Study Map of a Circle on Dual Hyperbolic     Unit Sphere ” II. Ulusalarası Kızılırmak Fen Bil.Kongresi ,Kırıkkale , sh: 226-233.

5.   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, M.Adivar, 1998, “   de Homotetic Hareketler” X1.Ulusal Matematik Sempozyumu ,Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta,pp,205-209

6.   Y.Yayli,  ‘’On The Motion Of The Frenet Vectors And Spacelıke Ruled Surface İn The Minkowski 3-Space’’ I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu ,29 Haziran-2 Temmuz 1999 Elazığ, Bildiri Sunuldu.

7.   S. Özkaldı, Y. Yaylı   Tensör Çarpım Yüzeyleri ve Karakterizasyonları,    III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu,Ankara, 22-23 Mayıs 2008

8.   S.Özkaldı, Y. Yaylı   Ani Homotetik Hareketler,    VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, 1-4 Temmuz 2008

9.   S.Özkaldı, İ.Gök, Y.Yaylı, H.H.Hacısalihoğlu    n+1 boyutlu Minkowski Uzayında Bir Hiperyüzey Üzerinde LC Slant Helisler,    IV.Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, ODTÜ, 4-5 Haziran 2009

10. S. Özkaldı, Y.Yaylı   3-boyutlu Öklid Uzayında Sabit Açılı Yüzeyler ve Eğriler,    IV.Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, ODTÜ, 4-5 Haziran 2009

11. S. Özkaldı, K.İlarslan, Y.Yaylı   3-boyutlu Öklid Uzayında Eğriler ve Frenet Düzlemleri Üzerine,    VII.Ulusal Geometri Sempozyumu, 7-10 Temmuz 2009, Kırşehir

12. Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, L. Kula,. 2002. “Quaternions and Lie Groups on S2  ”. 13. Yugoslav Geometrical Seminar, 4,  Kragujevac (Uluslararası).

13. İ. .Gök, S.Özkaldı, Y.Yaylı, H.H.Hacısalihoğlu   LC Slant Helix on Hypersurfaces in Euclidean Space En+1,    Of The Third Congress of the World Mathematical Society of Turkic Countries, Almaty, June 30-July 4, 2009 (Uluslararası).

14. S.Saraçoğlu, Y.Yaylı, Dual Spherical Indicatrix Curves, Seventh International Conference organized by SMAI-AFA, Curves Surfaces, Avingon-France, June 24-30, 2010

15-VIII.Geometri sempozyumuna 8 bildiri ile katılmıştır(Antalya)

16-IX.Geometri Sempozyumu 5 Bildiri( Samsun)

17-X.Geometri Sempozyumu 6 Bildiri(Balıkesir)

18-I.Avrasya Matematik Sempozyuımu.4Bildiri(Kosova/Priştina)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.H.H.Hacisalihoğlu, E.Özdamar, Y.Yayli, N.Ekmekçi, C.Murathan “Çözümlü Diferensiyel Geometri Problemleri” 2.Cilt 1996, Ertem Matbaa-Ankara.

2.Editör :H.H.Hacısalihoğlu

   Çeviri: Ömer Akın,Adnan Köksal,Yusuf Yaylı

‘’Diferensiyel ve İntegral Hesap’’Nobel Yayın Dağıtım.484 sayfa,(Yıl.2000)

3. Editör :H.H.Hacısalihoğlu

   Çeviri: Ömer Akın,Adnan Köksal,Yusuf Yaylı,Fazilet Erkekoğlu

‘’Lineer Cebir’’Nobel Yayın Dağıtım.484 sayfa,(Yıl.2000)

4. İlköğretim Matematik 1 ve 3.sınıf kitaplarında bölüm yazarı.(2004-2005yılında MEB tarafından okullarda okutulmasına karar verildi)

 

8.    Projeler

MEB Liselerde Geometri Dersinin Programlarının Yeniden Yapılması

2009- 2010 yılında MEB Orta Öğretim 9-10-11-12. Sınıf Geometri Ders Müfredatlarının yeniden

düzenlenmesinde görev almıştır

 

9.    İdari Görevler

Fakülte  yönetim kurulu üyeliği(2002-2008)

Verdiği Yurtdışı Seminerler

1-13-15 Aralık 2005 Malaysia Putra Üniversitesi, Matematik Bölümü yüksek lisans öğrencilerine

davetli öğretim üyesi olarak 3 gün seminer verilmiştir.

2-2010 Sırbistanda Geometri sempozyumuna çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır

3-2012 de Hindistan/Calcutta da Geometri sempozyumuna çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır.

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Aldığı Burslar ve Ödüller

 

 1983–1984 TUBİTAK Yüksek Lisans bursu                         

   TUBİTAK dan 15 yayın destekleme ödülü

 12. Dergi Editörlüğü

a)International Journal of Management Science and Engineering Management(Co-Editor in chief)

b) International Electronic Journal of Geometry(Managing Editör)

c) INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING AND DEVELOPMENT (IJETED)( ASSOCIATE EDITOR)

d) Global Perspective on Engineering Management(GPEM)

e) IJSRA Publishing(Editor)

 

                                                          Verdiği Lisans Dersleri

Diferensiyel Geometri,Lineer Cebir,Analitik Geometri,Dönüşümler ve Geometriler,Kinematik,Genel Matematik,

                                                  Verdiği Yüksek Lisans Dersleri

 

İleri Projektik Geometri,Hareket Geometrisi,İleri Diferensiyel Geometri,Kuaterniyonlar Teorisi,Yarı Rieman Geometrisi,Öklit Dışı Geometriler,Rieman Geometrisi