PROF.DR. YUSUF YAYLI    
Adı : YUSUF
Soyadı : YAYLI
E-posta : yayli@science.ankara.edu.tr
Tel : 2168955
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yusuf-yayli
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1.      Adı Soyadı: Yusuf Yaylı

2.      Doğum Tarihi: 01.05.1960

3.      Unvanı: Prof.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

İnönü Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Matematik

Gazi Üniversitesi

1985

Doktora

Matematik

Gazi Üniversitesi

1988

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1990        

Doçentlik Tarihi                 :1995                                               

Profesörlük Tarihi             : 2001

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 TAMAMLANAN TEZLER

     Yüksek Lisans

 

1)  Bahaddin Bükcü ,“ Kuaterniyonlar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1992-1994.

2)  Faik BABADAĞ, “ Bikompleks Sayılar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1993-1995.

3)  Şefik ZARARSIZ ,“ Riemann Manifoldu “ Gazi Üniv. Fen Bil. Ens. 1993-1996.

4)  Ekrem UÇAR ,“ Küresel Hareketler” Harran Üniv. Fen Bil. Ens. 1994-1997.

5)  Murat ADIVAR ,“ Perplex Sayılar ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1996-1998.

6)  Levent KULA, “ Semi- Öklidyen Hareketlerin Geometrisi” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 1996-1998.

7)  Özge AKSOY, “ Öteleme Yüzeyleri” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2002-2005.

8)  İsmet ÖNCÜ, “Özel Eğriler ve Regle Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2002-2005.

9)   Veysel Kıvanç KARAKAŞ, “Kinematik ve Diferensiyel Geometri” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens.2000–2002

10) Oktay ÖLMEZ, “Genelleştirilmiş Kuaterniyonlar ve Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2004-2006

11) Özgür Hakan Aydoğmuş, “Lorenz Uzay Hareketleri ve Lie Grupları”, Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2005-2007

12) Türkan Yaylacı “Lineer Vektör Alanları ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2006

13) Fatih Doğan”Lie Grupları Üzerinde İnvaryant Metrikler” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2009

14) Esra Betül Koç”Homotetik Hareketler ve Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2009

15) Ferdağ Kahraman “Minkowski Uzayında Sabit Ortalama Eğrilikli Dönel Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2010                                                                      

16) Rahaleh GHADAMİ “Uzayda Helis Eğrilerinin Üretilmesi” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2010

17)  Gülsüm Biçer”Dual Dönüşümler ve Geometrik Uygulamaları” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2011,Eş Danışman: Prof.Dr.Rafael Lopez(İspanya)

18)  Esma Demir  ”Lorentz Uzayında Umbilik Yüzeyler” Ankara Üniv. Fen Bil.Ens.2010  Eş Danışman: Prof.Dr.Rafael Lopez(İspanya)

19) Elif Hatice Yardımcı, ''Altın Diferensiyel Geometri ', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2010.

20) Çağla Ramis ''PH Eğrileri ve Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen  Bil. Ens., 2014.

21) Seher Kaya ''Benzer Eğriler ve Benzer Yüzeylerin  Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Enst.,2014.

22) Gizem Cansu ''Afin Diferensiyel Geometride Eğriler Teorisi'',  Ankara Üniv.   Fen   Bil. Ens., 2015.

23) Alper Çay ''Göz Hareketlerinin Geometrisi'', Ankara Üniv.  Fen Bil. Enst., 2016.

24)  Derya Kahveci ''Euler-Rodrigues Formülü ve Geometrik Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2016.

25)  Murat Aksar ''Regle Yüzeylerin Karakterizasyonları'', Ankara   Üniv. Fen Bil. Ens., 2017.

26)  Yağmur Salur ''Rektifiyan Açılabilir Yüzeylerin Geometrisi'', Ankara   Üniv. Fen Bil. Ens., 2019.

25)  Gül Yaşar ''Minkowski Uzayında Yüzey Eğrilerinin Darboux Göstergeleri'', Ankara   Üniv. Fen Bil. Ens., 2019.Doktora Tezleri

 

1)  Levent KULA, ''Bölünmüş Kuaterniyonlar ve Geometrik Uygulamaları'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2003.

2)  Bahattin BÜKCÜ, ''Semi-Riemann Uzaylarında Hareketler'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2003.

3)  M.Kemal KARACAN, ''İki Parametreli Hareketler'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2005.

4)  Zafer ÜNAL, ''Lorentz Uzayında Cebirsel Metotlarla Kinematik'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2007

5) Ali Şenol, ''Uzay Formlarında Genel Helisler'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2008.

6) Esra Esin Tütüncü ''Galile Uzaylarında Hareketlerin Geometrisi'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2009.

7) Erhan GÜLER, ''3- Boyutlu Minkovski Uzayında Lightlike Üreteç Dayanak eğrili Timelike Dönel Helisoidal Yüzeyler'' Ankara Üniv.  Fen Bil. Ens. 2010

8) Sıddıka Özkaldı, ”Tensor Çarpım Yüzeyleri” Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2010

9) Nemat Abazarı ''Hareket Geometrisinde Sabit İvmeli Eğriler''

                  Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

10) Esra Betül Koç, ''Spiral Vektör Alanları ve Uygulamaları’’

      Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

             11) Naser Masrouri, ''Frenet Hareketleri Ve Yüzeyler''

                    Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

             12) Mehdi Jafarı, ''Genelleştirilmiş Hamilton Operatörleri ve Lie

                   Grupları'' Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

13) Fatih Doğan, ''Genelleştirilmiş Kanal Yüzeyleri''

       Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012

             14) Bülent Altunkaya, ''Küresel Konikler ve Uygulamaları'' 

                   Ankara Üniv. Fen Bil. Ens 2012.

15) Fatma Karakuş, ''Fermi-Walker Türevi ve Geometrik Uygulamaları''

      Ankara Üniv. Fen Bil. Ens. 2012

16) Murat Babaarslan, ''Sabit Eğilimli Yüzeyler ve Uygulamaları''    

       Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2013.

17) Rahaleh G. Naser, ''Kuaterniyonlar ve Interpolasyonlar'', 

      Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2013.

18) Esma Demir Çetin, ''Lorentz Uzayında Hareketler ve Sabit Eğimli Yüzeyler'', Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2014.

19) Elif Hatice Ilgaz, ''Altın Manifoldlar ve Altın Manifoldların         

      Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

20) Gülsüm Yüca, ''Dual Uzaylarda Dual Dönüşümler ve Geometrik             Uygulamaları'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

21) Murat Bekar, ''Kuaterniyonların İnvolüsyonları ve           

       Anti- İnvolüsyonları''  , Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2014.

22) Zafer Şanlı, ''Lorentz-Minkowski Uzayında Yüzeylerin Arakesit       

       Eğrilerinin Diferensiyel Geometrisi'', Ankara Üniv. Fen Bil. Ens.,    

       2014.

23) Beyhan Yılmaz, ''Rektifiyan Eğriler ve Geometrik Uygulamaları'',    

       Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., 2016.

24) Elif Aybike Büyükyılmaz, ''Dual Fraktallar ve Uygulamaları'', 

       Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2016.

25) Emre Öztürk, ''W-Eğrilerinin Geometrik Uygulamaları'', Ankara     

      Üniv. Fen Bil. Ens., 2017.

26) Selahattin Aslan, ''Kuaterniyonların Diferensiyel Geometrisi'',     

      Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2017.

27) Çağla Ramis, ''Alt Manifoldlarda Minimal Yüzeyler'',     

      Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., 2019.

 

DEVAM EDEN

 

10 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisinin danışmanlığı devam etmektedir.

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


134)  F. Karakuş and  Y. Yaylı, The Fermi-Walker derivative in three dimensional lie groups with left-invariant metric, Romanian journal of mathematics and computer science, 9 (1), 39-55 (2019).


133)  E. Öztürk and  Y. Yaylı, Elemantary approaches on de Sitter space, mathematical sciences and applications e-notes , 7 (2), 183-190 (2019).


132)  M. Bekar and  Y. Yaylı, Slant helix curves and acceleration centers, Gazi university journal of science, 32 (1), 256-271 (2019) (ESCI).


131)  Z. Özdemir, İ. Gök, Y. Yaylı, N. Ekmekci, Killing magnetic flux surfaces in Euclidean 3-space, Honam mathematical journal, 41 (2), 329-342 (2019) (ESCI).


130)  B. Yılmaz, Ş. Metin, İ. Gök and  Y. Yaylı, Harmonic curvature functions of some special curves in galilean 3-space, Honam mathematical journal, 41 (2), 301-319 (2019) (ESCI).


129)  S. Kaya, O. Ateş, İ. Gök and  Y. Yaylı, Timelike clad helices and developable surfaces in Minkowski 3-space, Rendiconti del circolo matematico di palermo, 68 (2),259-273 (2019) (ESCI).


128)  S. Özdoğan, O. Tuncer, İ. Gök and  Y. Yaylı, Some new types of associated curves in Euclidean 3-space, Analele stiintifice ale universitatii ovidius contanta-seria matematico, 26 (1), 205-221 (2018) (SCI-Exp).


127)  Y. Yaylı, İ. Gök and H. Hacısalihoğlu,  Extended rectifying curves as new kind of modified darboux vectors, TWMS journal of pure and applied  mathematics, 9 (1), 18-31 (2018) (SCI-Exp).


126)  F. Ateş, E. Kocakuşaklı, İ. Gök and  Y. Yaylı, A study of the tubular suraces constructed by the spherical indicatrices in Euclidean 3-space, Turkish journal of mathematics, 42 (4), 1711-1725 (2018) (SCI-Exp).


125) E. Demir Çetin, İ. Gök and  Y. Yaylı, A new aspect of rectifying curves and ruled surfaces in Galilean 3-space, Filomat, 32 (8), 2953-2962, (2018) (SCI-Exp).


124)  M. Bekar, F. Hathout and  Y. Yaylı, N-Legendre and N-slant curves in the unit tangent bundle in the Minkowski surfaces, Asian-European journal of mathematics, 11 (1) (2018) (ESCI).


123)  T. Şahin, F. Karakuş and  Y. Yaylı, The Fermi-Walker derivative and non-rotating frame in dual space, Advances in applied clifford algebras, 28 (1) (2018) (SCI-Exp).


122)  Ç. Ramis, B. Yılmaz and  Y. Yaylı, Slant helices and isothermic surfaces, Beitrage zur algebra und geometrie-contributions to algebra and geometry, 59 (1), 145-154 (2018) (ESCI).


121)  D. Kahveci, İ. Gök and  Y. Yaylı, Some variations of dual Euler-Rodrigues formula with an application to point line geometry, journal of mathematical analysis and applications, 49 (2), 1029-1039 (2018) (SCI).


120) E. Zıplar and  Y. Yaylı, Eikonal helices and harmonic curvatures in Riemann manifolds, Iranian journal of science and technology transactions A-science, 42 (A2), 753-761 (2018) (SCI-Exp).


119) G. Yüca and  Y. Yaylı, Dual Transformations Between S(O)over cap(3) and S(O) over cap (2,1) and its geometric applications, Proceeding of the national academy of sciences india section A-Physical sciences, 88(2), 267-273 (2018) (SCI-Exp).


118)  M. Bekar and  Y. Yaylı, Involutions in split-semi quaternions, Mathematical methods in the applied sciences, 41 (12), 4491-4505 (2018) (SCI-Exp)


117) S. Kaya and  Y. Yaylı, Generalized helices and singular points, Caspian journal of mathematical science, 6 (2), 121-132 (2017).


116)  F. Ateş, S. Kaya, Y. Yaylı and F. N. Ekmekci,  W-curves in Lorentz-Minkowski space, Mathematical sciences and applications e-notes, 5(2), 26-35 (2017).


115) E. Öztürk and Y. Yaylı,  W-curves in Lorentz-Minkowski space, Mathematical sciences and applications e-notes, 5(2), 76-88 (2017).


114) B. Yılmaz, Ç. Ramis and Y. Yaylı,On developable ruled surface of the principal direction curve, Konuralp journal of mathematics, 5(2), 172-180 (2017).


113) S. Aslan and Y. Yaylı,  Generalized constant ratio surfaces and quaternions, Kuwait journal of science, 44 (1), 42-47, (2017) (SCI-Exp).


112) F. Doğan and Y. Yaylı,  The relation between parameter curves and lines of curvature on canal surfaces, Kuwait journal of science, 44(1), 42-47, (2017) (SCI-Exp).


111) M. Bekar and Y. Yaylı,  Slant helix curves and acceleration centers in Minkowski 3-space E1-3, Journal of Advanced Physics, 6(1), 133-141, (2017) (ESCI).


110) N. Abazari, M. Bohner, I. Sağer and Y. Yaylı,  Stationary acceleration of frenet curves, Journal of Inequalities and Applications, DOI: 10.1186/s13660-017-1354-7, (2017) (SCI).


109)  E. Kocakuşaklı, O. O. Tuncer, İ. Gök and Y. Yaylı, A new representation of canal surfaces with split quaternions , Advances in applied clifford algebras, 27(2), 1387-1409, (2017) (SCI-Exp).


108) F. Karakuş and Y. Yaylı, The fermi-walker derivative in minkowski space, Advances in applied clifford algebras, 27 (2), 1353-1368, (2017) (SCI-Exp).


107) M. Bekar and Y. Yaylı, Lie algebra of unit tangent bundle, Advances in applied clifford algebras, 27 (2), 965-975, (2017) (SCI-Exp).


106) F. Hathout, M. Bekar and Y. Yaylı, N-Legendre and N-slant curves in the unit tangent bundles of surfaces, Kuwait journal of science, 44 (3), 28-33, (2017) (SCI-Exp).


105) A. Uçar, F. Karakuş and Y. Yaylı,Generalized Fermi-Walker derivative and non-rotating frame, International journal of geometric methods in modern physics, 14 (9), Article number: 1750131, (2017) (SCI-Exp).


104) A. Atasoy, E. Ata, Y. Yaylı and Y. Kemer, A new polar representation for split and dual split quaternionsAdvances in applied clifford algebras, 27 (3), 2307-2319, (2017) (SCI-Exp).

103) F. Hathout, M. Bekar and Y. Yaylı, Ruled surfaces and tangent bundle of unit 2-spheres, International journal of geometric methods in modern physics, 14 (11), Article number:1750145, (2017) (SCI-Exp).

102) O. Keskin and Y. Yaylı, An application of N-Bishop frame to spherical images for direction curves, International journal of geometric methods in modern physics, 14 (11), Article number:1750162, (2017) (SCI-Exp).


101) S. Aslan and Y. Yaylı, Quaternionic shape operator, Advances in applied clifford algebras, 27 (4), 2921-2931, (2017) (SCI-Exp).


100) M. Bekar, F. Hathout and Y. Yaylı, N-Legendre and N-slant curves in the unit tangent bundle of Minkowski surfaces, Asian-European journal of mathematics doi:10.1142/S1793557118500080 (ESCI).


99) E. Büyükyılmaz, Y. Yaylı and İ. Gök, A new construction of the sierpinski triangles with galilean transformations, Mathematical sciences and applications e-notes, 4 (1), 151-163, (2016).


98) S. Aslan and Y. Yaylı, Split quaternions canal surfaces in Minkowski 3-space,International journal of geometry, 5 (2), 51-61, (2016).


97) M. Jafari and Y. Yaylı, One-parameter homothetic motion in the Minkowski 3-space, TWMS Journal of applied and engineering  mathematics, 6 (1), 87-94, (2016) (ESCI).


96) Z. Okuyucu, İ. Gök, Y. Yaylı and F.N. Ekmekci, Bertrand curves in three dimensional lie groups, Miskolc mathematical notes, 17 (2), 999-1010, (2016) (SCI-Exp).


95) B. Yılmaz, Z. Özdemir, İ. Gök and Y. Yaylı, What is the locus of the centers of meusnier spheres in the Minkowski 3-space, Facta Universitatis-series  mathematics and informatics, 31 (3), 717-740, (2016).


94) E. Güler, M. Magid and Y. Yaylı, Laplace-Beltami operatör of a helicoidal hypersurface in four space, Journal of geometry and symmetry in physics, 41, 77-95, (2016) (SCI-Exp).


93) B. Uzunoğlu, İ. Gök  and Y. Yaylı, A new approach of curves of constant precession, Applied mathematics and computations, 275, 317-323, (2016) (SCI).


92) F. Karakuş and Y. Yaylı, The Fermi-Walker derivative and the spherical indicatrix of timelike curve in Minkowski 3-space, Advances in applied clifford algebras, 26 (1), 199-215, (2016) (SCI-Exp).


91) F. Karakuş and Y. Yaylı, The Fermi-Walker derivative on the spherical indicatrix of a space curve, Advances in applied clifford algebras, 26 (1), 183-197, (2016) (SCI-Exp).


90) S. Aslan and Y. Yaylı, Canal surfaces with quaternions, Advances in applied clifford algebras, 26 (1), 31-38, (2016) (SCI-Exp).


89) F. Kahraman and Y. Yaylı, Flat rotational surfaces with pointwise 1-type Gauss map in E4, Honam mathematical journal, 38 (2), 305-316, (2016).


88) B. Yılmaz, İ. Gök and Y. Yaylı, Extended rectifying curves in Minkowski 3-space, Advances in applied clifford algebras, 26 (2), 861-872, (2016) (SCI-Exp).


87) F. Karakuş and Y. Yaylı, On the surface the Fermi-Walker derivative in Minkowski 3-space, Advances in applied clifford algebras, 26 (2), 625-644, (2016) (SCI-Exp).


86) M. Bekar and Y.Yaylı, Involutions in dual split-quaternions, Advances in applied clifford algebras, 26 (2), 553-571, (2016) (SCI-Exp).


85) M. Bekar and Y.Yaylı, Semi-Euclidean quasi-elliptic planar motions,International journal of geometric methods in modern physics, 13 (7), (2016) (SCI-Exp).


84) D. Kahveci and Y.Yaylı, The geometrical and algebraic interpretations of Euler-Rodrigues formula in Minkowski 3-space, International journal of geometric methods in modern physics, 13 (10), (2016) (SCI-Exp).


83) E. Özyılmaz and Y.Yaylı, The differential geometry of regular curves on a regular timelike surface, Dynamic systems and applications, 24, 349-360 (2015).


82) M. Babaarslan and Y.Yaylı, On spacelike constant slope surfaces and Bertrand curves in Minkowski 3-space, Annals of the Alexandru Ioan Cuza, DOI: 10.1515/aicu-2015-0009 (2015).


81) F. Karakuş and Y.Yaylı, The Fermi derivative in the hypersurfaces, International journal of geometric methods in modern phsics, journal of science, 12 (1), (2015) (SCI-Exp).


80) E. Güler and Y.Yaylı, Generalized Bour's theorem, Kuwait journal of science, 42 (1), 79-90 (2015) (SCI-Exp).


79) F. Kahraman and Y.Yaylı, Homothetic motions and surfaces in E4, Bulletin of the Malaysian mathematical sciences society, 38 (1), 249-269 (2015) (SCI-Exp).


78) Z. Özdemir, İ. Gök, Y.Yaylı and F.N. Ekmekci, Notes on magnetic curves in 3D semi-Riemannian manifolds ,Turkish journal of  mathematics, 39 (3), 412-426 (2015) (SCI-Exp).


77) F. Doğan and Y. Yaylı, On isotropic curves and their characterization , Turkish journal of  mathematics, 39 (5), 650-664 (2015) (SCI-Exp).


76) M. Jafari and Y.Yaylı, Generalized quaternions and rotations in 3-space, TWMS journal of pure and applied mathematics, 6 (2), 224-232 (2015).


75) F. Kahraman and Y.Yaylı, General rotational surfaces with pointwise 1-type Gauss map, Indian journal of pure&applied mathematics, 46 (1), 107-118 (2015) (SCI-Exp).


74) S. Kızıltuğ and Y.Yaylı, On the quaternionic Mannheim curves of AW(k)-type in Euclidean E3 space, Kuwait Journal of Science, 42 (2), 128-140 (2015) (SCI-Exp).


73) M. Babaarslan and Y.Yaylı, Differential equation of the loxodrome on a helicoidal surface, Journal of navigation, 68 (5), 962-970 (2015) (SCI-Exp).


72) E. Yılmazer and Y.Yaylı, The differential geometry of regular curves on a regular timelike surface, Dynamic system and applications, 24 (3), 349-360 (2015) (SCI-Exp).


71) A. Şenol, E. Zıplar and Y.Yaylı, On darboux helices in Minkowski space, First International conference on analysis and applied mathematics,1470, 53-56 (2012)


70) Y.Yaylı and S. Saraçoğlu, On developable ruled surfaces in Minkowski space, Advances in applied clifford algebras, 22 (2), 499-510 (2012) (SCI-Exp).

69) S. Ö. Karakuş and Y.Yaylı, Bicomplex number and tensor product surfaces in R-2(4), Ukranian mathematical journal, 64 (3), 344-355 (2012) (SCI-Exp).

68) F. Karakuş and Y.Yaylı, On the fermi-walker derivative and non-rotating frame, International journal of geometric methods in modern physics, 9(8), (2012) (SCI-Exp).

67) M. Bekar and Y.Yaylı, Involutions of complexified quaternions and split quaternions, Advances in applied clifford algebras, 23 (2), 283-299 (2013) (SCI-Exp).

66) M. Tekkoyun and Y.Yaylı,Mechanical system on generalized-quaternionic kahler manifolds, International journal of geometric methods in modern physics, 8(7), (2011) (SCI-Exp).

65) R. Ghadami and Y.Yaylı, A new characterization for inclined curves by the help of spherical representations according to bishop frame, International journal of pure and applied mathematics, 74 (4), 455-463 (2012).

64) M. Babaarslan and Y.A. Tandoğan, Y. Yaylı, A note on Bertrand curves and constant slope surfaces according to Darboux frame,  J. Adv. Math. Stud., 5(1), 87-96 (2012) (SCI-Exp).

63) B. Altunkaya, Y. Yaylı, H. H. Hacısalihoğlu and F. Arslan, Equations of the spherical conics, Electronic journal of mathematics and technology, 5(3), 330-341 (2011).

62) N. Abazari and Y. Yaylı, Stationary acceleration curves of geodesic frame in SE(3), Australian journal of basic and applied sciences, 5(9), 1071-1076 (2011) (SCI-Exp)

61) F. E. Kaya, Y. Yaylı, H. H. Hacısalihoğlu, the conical helix strip in E3, International journal of pure and applied mathematics, 66(2), 145-156 (2011).

60) M. Babaarslan, Y. Yaylı, The characterization of constant slope surfaces and Bertrand curves, International journal of physical sciences, 6(8), 1868-1875 (2011) (SCI-Exp).

59) M. Jafari, H. Murtazaasl, Y. Yaylı, De-moivre's formula for matrices of quaternions, JP Journal of algebra, number theory and applicaitons, 21(1), 57-67 (2011).

58) Y. Yaylı, E. Zıplar, Frenet-serret motion and ruled surfaces with constant slope, International journal of physical sciences, 6(29), 6727-6734 (2011) (SCI-Exp).

57) N. Abazari, Y. Yaylı, Stationary acceleration curves of geodesic frame in SE(3), Australian journal of basic and applied sciences, 5(9), 1071-1076 (2011). (SCI-Exp).

56) Y. Yaylı, S. Saraçoğlu, On developable ruled surfaces in minkowski space, Advances in applied clifford algebras, 22(2), 499-510 (2011) (SCI-Exp.)

55) S. Özkaldı, K. İlarslan, Y. Yaylı, On mannheim partner curves in dual Lorentzian space, Hacettepe journal of mathematics ans statistics, 40(5), 649-661 (2011) (SCI-Exp.)

54) H. Kabadayı, Y. Yaylı, Homothetic motions at E4 wih bicomplex numbers, Advances in applied clifford algebras, 21(3), 541-546 (2011) (SCI-Exp.)

56) Y. Yaylı, S. Saraçoğlu, On developable ruled surfaces in minkowski space, Advances in applied clifford algebras, 22(2), 499-510 (2011) (SCI-Exp.)


53) S. Özkaldı, İ. Gök, Y. Yaylı, H.Hacısalihoğlu, Lc slant helix on hypersurfaces in minkowski space, J. Pure appl. math., 5(2), 137-145 (2010).


52) I. Sağel, N. Abazari, N. Ekmekci, Y. Yaylı, The classical elastic curves in Lorentz-Minkowski space, Int. J. Comtem. Math. Sciences, 6(7), 309-320 (2011).


51) İ. Arslan Güven, S. Kaya, Y. Yaylı, General helix and associated plane curve in Minkowski 3-space, Far east journal of mathematical sciences, 47(2), 225-233 (2010).


50) M. Jafari, Y. Yaylı, Homothetic motion at E(4,αβ), Int. J. Comtemp. Math. Sci., 5(47), 2319-2326 (2010).


49) L. Kula, N. Ekmekci, Y. Yaylı, K. İlarslan, Characterizations of slant helices in Euclidean 3-space, Turkish journal of mathematics, 34(2), 261-273 (2010) (SCI-Exp).


48) F. Babadağ, Y. Yaylı, N. Ekmekci, Homothetic motion at E(8) with bicompleks numbers C_3, Int. J. Comtemp. Math. Sci., 4, 33-36 (2009).


47) D. Sağlam, H. Kabadayı, Y. Yaylı, Cyclic surfaces in E1-5 generated by homothetic motions, Iranian journal of science and technology transaction A, 34(1), 19-26 (2010) 

(SCI-Exp.)


46) S. Yılmaz, E. Ozyılmaz, Y. Yaylı and M. Turgut, Tangent and trinormal spherical images of a timelike curve on pseudohyperbolic space h3_0, Proceedings of the Estonian academy of sciences (SCI-Exp).


45) E. Güler, Y. Yaylı and H.h. Hacısalihoğlu, Bour's theorem on the gauss map in 3-euclidean space, Hacettepe journal of mathematics and statistics, 39(4), 515-525 (2010) (SCI-Exp)


44) S. Özkaldı, Y. Yaylı, Tensor product surfaces and Lie groups, Bull. Malays. Math. Sci. Soc., 33(1), 69-77 (2010) (SCI-Exp).


43) S. Özkaldı, K. İlarslan, Y. Yaylı, On mannheim partner curves in dual space, Analele stiintifice ale universitatii ovidius constanta seria matematica, 2, (SCI-Exp.).


42) F. Babadağ,Y. Yaylı and N. Ekmekci, Homothetic motions and bicomplex numbers,Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Series A1, 58(1), 23-28 (2009).


41) Y. Yaylı and E. E. Tütüncü, Generalized galilean transformations and dual quaternions, Scientia magma, 5(1), 95-101, (2009).


40) A. Şenol and Y. Yaylı, LC helices in space forms, Chaos, Solutions&Fractals, 42(4), 2115-2119, (2009) (SCI).


39) E. Ata, Y. Yaylı, Split quaternions and semi-Euclidean projective spaces,Chaos, Solutions&Fractals, 41(4), 1910-1915, (2009) (SCI).


38) E. Ata, Y. Yaylı,Dual quaternions and dual projective spaces, Solutions&Fractals, 40(3), 1255-1263, (2009) (SCI).


37) Y. Tuncer, M.K. Sağel, Y. Yaylı, On kinematics of semi-Euclidean submanifolds on the plane E1_3, Novi Sad. J. Math., 38(1), 11-23, (2008).

 

36) Ç. Camcı, Y. Yaylı and H. H. Hacısalihoğlu, On characterization of spherical curves in 3-dimensional sasakian spaces, Journal of mathematical analysis and applications, 342(2), 1151-1159, (2008) (SCI).

 

35) M. K. Karacan, Y. Yaylı, On the geodesics of the tubular surfaces in Minkowski 3-space, Bull. Malays. Math. Sci. Soc., 31(1), 1-10, (2008) (SCI-Exp).

34) Ö. Aydoğmuş, L. Kula, Y. Yaylı, On point-line displacement in Minkowski 3-space, Differ. Geom. Dyn. Syst., 10, 32-43, (2008).


33) E. Ata, Y. Yaylı, Dual unitary matrices and unit dual quaternions, Differ. Geom. Dyn. Syst., 10, 1-12, (2008).


32) Y. Tuncer, Y. Yaylı and M.K. Sağel, On kinematics and differential geometry of Euclidean submanifolds, Balkan J. Geom. Appl., 13(2), 102-111, (2008) (SCI)

 

31) E. Ata, Y. Yaylı, A global condition for the triviality of an almost split quaternionic structure on split complex manifolds, Int. J. Math. Sci., 2(1), 47-51, (2008).


30) M.K. Karacan, Y. Yaylı, On the instantaneous screw axes of two parameter motions, Facta Univ. Ser. Mech. Automat. Control Robot, 6(1), 81-88, (2007).


29) E. Ata, H.H. Hacısalihoğlu, Y. Yaylı, Curvature of almost split quaternions kaehler manifolds, Int. J. Math. Sci, 1(2), 113-122, (2008).


28) H. Kabadayı, Y. Yaylı, Split quaternions and Lie group S4_3, Demonstratio math.,40(3), 601-607, (2007).


27) L. Kula, Y. Yaylı, Split quaternions and rotations in semi Euclidean space, J. Korean math. soc, 44(6), 1313-1327, (2007) (SCI-Exp).


26) Y. Tuncer, M.K. Sağel, Y. Yaylı, Homothetic motion of submanifoldson the plane in E3, J. Dyn. Syst. Geom. Theory, 1(5), 57-64, (2007).


25) L. Kula, Y. Yaylı, Dual split quaternions and screw motion in Minkowski 3-space, Iran J. math. tech.trans. A , 30(3), 245-258, (2006) (SCI-Exp).


24) M.K. Karacan, H. Es, Y. Yaylı, Singular points of tubular surfaces in Minkowski 3-space, Sarajevo J. Math., 2(1), 73-82, (2006).


23) L.Kula, Y. Yaylı, On slant helix and its spherical indicatrix, Appl. Math. Comp., 169(1), 600-607, (2005) (SCI).


22) L. Kula, Y. Yaylı, Homothetic motions in semi-Euclidean space, Math. Proc. R. Ir. Acad., 105A(1), 9-15, (2005).


21) M. K. Karacan, Y. Yaylı, General two parameter moion, Algebras groups geom., 22(1), 137-144, (2005).


20) M. K. Karacan, Y. Yaylı, Special two parameter motion in Lorentzian plane, Thai J. Math. 2(2), 239-246, (2004).


19) Y. Yaylı, N. Yaz, M.K. Karacan, Hamilton operators and homothetic motions in R^3, Applied mathematics and mechanics, 25(8), 898-902, (2004) (SCI)

18) Y. Yaylı, H.H. Hacısalihoğlu, L. Kula, Quaternions and Lie groups on S2, Kragujevac J. Math., 25, 201-208, (2003).

17) E. Özyılmaz, Y. Yaylı, B. Tantay, On timelike line congruences and dual spherical areas on Lorentzian spheres, Math. Proc. R. Ir. Acad.  103A(1), 9-21, (2003).

16) Y. Yaylı, A. Çalışkan, H.H. Uğurlu, The E. Study maps of circles on dual hyperbolic and Lorentzian unit spheresH0-2 and S1-2, Math. Proc. R. Ir. Acad.  102A(1), 37-47, (2002).

15) E. Özyılmaz, Y. Yaylı, About the rotation of the spacelike surface strips and the trihedrons on it, Hadronic J., 24(6), 757-767, (2001).

14) Y. Yaylı, H. H. Hacısalihoğlu, A.A. Ergin, On the division algebras in R3, Algebras groups geom. 18(3), 341-348, (2001).

 

13) Y. Yaylı, E. Soytürk, On the commutative algebras in the Minkowski 3-space, Hadronic J., 24(4), 385-393, (2001).

 

12) E. Özyılmaz, Y. Yaylı, On the integral invariants of a timelike ruled surface, Math. Comput. Appl. 6(2), 137-145, (2001). 


11) E. Özyılmaz, y. Yaylı, On the closed motions and closed spacelike ruled surfaces, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat. 49(1-2), 49-58, (2000).


10) E. Özyılmaz, Y.  Yaylı,  Bonnet integral formula and some theorems in Minkowski space, Hadronic J. Suppl. 15(4), 397-414, (2000).


9) Y. Yaylı, H.H.Hacısalihoğlu, Closed curves in the Minkowski 3-space, Hadronic J. 23(3), 259-272, (2000).


8) E. Özyılmaz, Y. Yaylı, On the closed spacelike developable ruled surface, Hadronic J. 23(4), 439-456, (2000).


7) Y. Yaylı, On the motion of the Frenet vectorsand spacelike ruled surfaces in the Minkowski 3-space, Math. Comput. Appl. 5(1), 49-55, (2000).


6) L. Kula, Y. Yaylı, Acceleration axes and acceleration pole curves of motion in semi-Euclidean n-space, Hacet. Bull. Nat. Sci. Eng. Ser. B. 28, 31-36, (1999).


5) Y. Yaylı, On the geometry of motion in the semi-Euclidean space, Bull. Calcutta Math. Soc. 89(5), 411-416, (1997).


4) Y. Yaylı, Unit octonions and some geometrical interpretations, Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 28(5), 749-751, (1997).

 

3) Y. Yaylı, B. Bükcü, Homothetic motions at E^8 with cayley numbers, Mechanism and Machine Theory, 30(3), 417-420, (1995) (SCI).


2) Y. Yaylı, The factorization of elements of SO(n) in terms of the Euler's angles, Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. A1 Math. Statist., 41(1-2), 67-71, (1994)..


1) Y. Yaylı, Homothetic motions at E^4, Mechanism and Machine Theory, 27(3), 303-305, (1992) (SCI).


ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


7)  Y. Yaylı, H. H. Hacısalihoğlu, Holditch teoremi üzerine, Fırat üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(3), 35-38, (2000).


6)  Y. Yaylı, On the motion of the Frenet vectors and timelike ruled surfaces in the Minkowski space, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 247-254, (2000).


5)  Y. Yaylı, N. Ekmekci, Lorentz düzleminde afin dönüşümler, J. Ins. Sci. Tech. Gazi Univ, 12(1), 111-115, (1999).


4)  Y. Yaylı, M. Adıvar, Perplex numbers and applications to Lorentzian geometry, J. Ins. Sci. Tech. Gazi Univ, 12(4), 971-976, (1998).


3)  Y. Yaylı, S. Aydıntan, On the geodesics of tubular surface, J. Ins. Sci. Tech. Gazi Univ, 7(1), 71-77, (1994).


2)  Y. Yaylı, On the planar homothetic motions,J. Ins. Sci. Tech. Gazi Univ., 4(1), 116-123, (1991).


1)  Y. Yaylı, H.H. Hacısalihoğlu, On the geodesics of 2-Torus, G.Ü Fen-Edebiyat Fak. Mat. İst. Dergisi, 2, 35-45, (1989).


ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER1)   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, 1990, “ E3 de Homotetik Hareketler ve Şemsiye Hareketleri” III. Ulusal Mat. Semp. Van Yüzüncüyıl Üniv. pp. 88-97.


2)   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, 1996, “ n- Boyutlu Lorentz Uzayında Hareketlerin Geometrisi” 19-21 Eylül 1996 Ulusal Mat. Semp. Sakarya Üniv. Journal of Faculty of Sci. and Arts Special İssue Vol: 1, No: 1, pp. 254-263.


3)   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, L. Kula,1997, “ Semi- Öklidyen Uzayda Hareketler” Sakarya Mat. Semp. Bildiri Özeti Basıldı sh. 29.Bildiri sunuldu


4)   Y.Yayli, H.H.Uğurlu, 1998, “ The Study Map of a Circle on Dual Hyperbolic     Unit Sphere ” II. Ulusalarası Kızılırmak Fen Bil.Kongresi ,Kırıkkale , sh: 226-233.


5)   Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, M.Adivar, 1998, “   de Homotetic Hareketler” X1.Ulusal Matematik Sempozyumu ,Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta,pp,205-209


6)   Y.Yayli,  ‘’On The Motion Of The Frenet Vectors And Spacelıke Ruled Surface İn The Minkowski 3-Space’’ I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu ,29 Haziran-2 Temmuz 1999 Elazığ, Bildiri Sunuldu.


7)   S. Özkaldı, Y. Yaylı   Tensör Çarpım Yüzeyleri ve Karakterizasyonları,    III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu,Ankara, 22-23 Mayıs 2008


8)   S.Özkaldı, Y. Yaylı   Ani Homotetik Hareketler,    VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, 1-4 Temmuz 2008


9)   S.Özkaldı, İ.Gök, Y.Yaylı, H.H.Hacısalihoğlu    n+1 boyutlu Minkowski Uzayında Bir Hiperyüzey Üzerinde LC Slant Helisler,    IV.Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, ODTÜ, 4-5 Haziran 2009


10) S. Özkaldı, Y.Yaylı   3-boyutlu Öklid Uzayında Sabit Açılı Yüzeyler ve Eğriler,    IV.Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, ODTÜ, 4-5 Haziran 2009


11) S. Özkaldı, K.İlarslan, Y.Yaylı   3-boyutlu Öklid Uzayında Eğriler ve Frenet Düzlemleri Üzerine,    VII.Ulusal Geometri Sempozyumu, 7-10 Temmuz 2009, Kırşehir


12) Y.Yayli, H.H.Hacisalihoğlu, L. Kula,. 2002. “Quaternions and Lie Groups on S”. 13. Yugoslav Geometrical Seminar, 4,  Kragujevac (Uluslararası).

13) İ. .Gök, S.Özkaldı, Y.Yaylı, H.H.Hacısalihoğlu   LC Slant Helix on Hypersurfaces in Euclidean Space En+1,    Of The Third Congress of the World Mathematical Society of Turkic Countries, Almaty, June 30-July 4, 2009 (Uluslararası).


14) S.Saraçoğlu, Y.Yaylı, Dual Spherical Indicatrix Curves, Seventh International Conference organized by SMAI-AFA, Curves Surfaces, Avingon-France, June 24-30, 2010.


15)  Y.Yaylı, Mannheim slant helix in Lorentz Minkowski space, IX International Meeting on Lorentzian Geometry, Warsaw Poland, 17.06.2018-24.06.2018.


16) Y.Yaylı, Rotation minimizing vector fields and applicaitons, 17th International Geometry Symposium,Erzincan, 19-22 June 2019 (davetli konuşmacı).

YAZILAN KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ

1)  H.H.Hacisalihoğlu, E.Özdamar, Y.Yayli, N.Ekmekçi, C.Murathan “Çözümlü Diferensiyel Geometri Problemleri” 2.Cilt 1996, Ertem Matbaa-Ankara.

2) Editör :H.H.Hacısalihoğlu

   Çeviri: Ömer Akın,Adnan Köksal,Yusuf Yaylı

‘’Diferensiyel ve İntegral Hesap’’Nobel Yayın Dağıtım.484 sayfa,(Yıl.2000)

3)  Editör :H.H.Hacısalihoğlu

   Çeviri: Ömer Akın,Adnan Köksal,Yusuf Yaylı,Fazilet Erkekoğlu

‘’Lineer Cebir’’Nobel Yayın Dağıtım.484 sayfa,(Yıl.2000)

4) İlköğretim Matematik 1 ve 3.sınıf kitaplarında bölüm yazarı.(2004-2005 yılında MEB tarafından okullarda okutulmasına karar verildi)

PROJELER 

1)  MEB Liselerde Geometri Dersinin Programlarının Yeniden Yapılması: 2009-2010 yılında MEB Orta Öğretim 9-10-11-12. sınıf geometri ders müfredatlarının yeniden düzenlenmesinde görev almıştır.

2)  3 boyutlu Minkowski uzayında hareketlerin kinematiği, Hızlandırılmış destek projesi Ankara Üniversitesi, 12 ay, 2016 (Yürütücü)

3) 3 boyutlu Minkowski uzayında seri yaklaşımıyla rektifiyan salkowski eğriler, Hızlandırılmış destek projesi Ankara Üniversitesi, 6 ay, 2016 (Yürütücü)


 İDARİ GÖREVLER

1)  Fakülte yönetim kurulu üyeliği (2002-2008)

VERDİĞİ YURTDIŞI SEMİNERLER

1)  13-15 aralık 2005 Malaysia Putra Üniveristesi, matematik bölümü yüksek lisans öğrencilerine davetli öğretim üyesi olarak 3 gün seminer verilmiştir.

2)  2010 yılında Sırbistan Geometri sempoyumuna çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır.

3) 2012 yılında Hindistan/Calcutta da Geometry sempozyumuna çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır.

BURSLAR ve ÖDÜLLER

1)  1983-1985 tubitak yüksek lisans bursu

2)  18 yayın destekleme ödülü (Tübitak)

 

 12. Dergi Editörlüğü

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

1)  Communications faculty of sciences university of ankara series A1 mathematics and statistics

2)  International electronic journal of geometry (Managing Editor)

3)  International journal of emerging trends in engineering and development (IJETED) 

4)  Global Perspective on engineering management (GPEM)

5)  Journal of egyptian mathematical society


VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

Diferensiyel geometri, Lineer cebir, Analitik geometri, Dönüşümler ve geometriler, Kinematik, Genel matematik,


VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

İleri projektif geometri, Hareket geometrisi, İleri diferensiyel geometri, Kuaterniyonlar teorisi Yarı-Riemann geometrisi, Öklid dışı geometriler, Riemann geometrisi