PROF.DR. BAHTİYAR YÜCEL DURSUN    
Adı : BAHTİYAR YÜCEL
Soyadı : DURSUN
E-posta : ydursun@ankara.edu.tr
Tel : 0-312-310 32 80 / 1217
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ORCID ID: 0000-0001-5332-359X

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1968

EGİTİM
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü,
Tez Konusu: Oyunun Ontolojik Durumu: Heidegger, Derrida, Gadamer ve Huizinga., 2002- 2008
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü,
Tez Konusu: “Kant’ta ve Bazı Yirminci Yüzyıl Filozoflarında Analitik/Sentetik Ayrımı”, 1997-2001.
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1986-1991

AKADEMİK GÖREVLER 

Prof. Dr.                   : Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, 2017-
Doç.Dr.                    : Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, 2011-2017
Yard. Doç. Dr.         : Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 2010-2011
Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 2000-2008  
Araştırma Görevlisi: Gazi Universitesi İletişim Fakültesi, 1998-2000

İDARİ GÖREVLER
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı 2010-12
Bölüm Erasmus Koordinatörü 2011-12
AKADEMİK İLGİ ALANLARI: Klasik Alman İdealizmi (Kant, Hegel,...), Çağdaş Fransız Felsefesi (Derrida, Badiou, Deleuze, Lacan…), Matematik Felsefesi, Oyun Kavramı.
YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI VE YURT DIŞINDA ÇALIŞMALAR
1.MEB-Polonya Hükümet Bursu- 4 aylık Araştırma Bursu (Adam Mickiewicz University, 1 Ekim 2006-1 Şubat 2007)

2.A.B.D. University of Massachusetts Amherst, Communication-Philosophy Department, 2000 Sonbahar, Ziyaretçi Akademisyen (Öğrenci) olarak (2 ay)


ÖDÜL VE TEŞVİKLER

“Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal bilimler alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” bünyesinde 2008 yılında teşvik için ödüle layık görülen yayınlar: 
1.   The Onto-theological Origin of Play: Heraclitus and Plato, Lingua ac Communitas, Vol 17, ss:69-78, October 2007  
2.   The Name of Unnamable or Tragedy of Self in Beckett, Literature and Aesthetics, Vol 17, no:1, ss:17-34, July 2007


"Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" bünyesinde 2011 yılı teşvik ödülüne layık görülen yayın:
*  On “One” (Thing) that Is Missing In the Lacanian Thought, Filozofski Vestnik, A&HCI indexed, Vol XXXII, Number 2, pp: 187-211, 2011

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı - EBAGP  kapsamında

ERC Consolidator 2017 Avrupa Birliği Projesine başvurusunda

Tübitak'ın

 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği
 • Proje Ön Değerlendirme Desteği
 • ERC Mülakat Eğitimi Desteği

Destek programları kazanılmıştır.


VERİLEN DERSLER
- Spinoza, Yüksek Lisans 2010-11-12-13-14-15-16-17 Güz (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü) 

- Kant ve Üç Kritiği, Yüksek Lisans 2012-13-14-15-16-17-18 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü) 

-Leibniz, Yüksek Lisans 2018 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)


- Badiou, Doktora 2011-12-13 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü) 

- Alman İdealizmi, Doktora 2012-13-14-15-16-17 Güz (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)

-Çağdaş Fransız Felsefesi, Doktora 2015-16-17-18 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)

-Derrida, Doktora 2015-16-17 Güz (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü) 

 1. Varoluşçuluk: Kierkegaard, Heidegger, Sartre –Lisans 2010-11-12-13-14-15-16-17 Güz (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 2. Mitoloji ve Felsefe – Lisans 2010-11-12-13-14-15-16-17 Güz (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 3. Postmodernizm ve Postyapısalcılık- Lisans 2010-11 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 4. Fenomenoloji- Lisans 2010-11-12-13-14-15-16-17-18 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü)
 5. Zihin Felsefesi- Lisans 2010-11-12-13-14-15-16-17-18 Bahar (Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü) 
 6. Felsefe Metinleri I – Lisans dersi, 2009 Güz- (Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 

YAYIN LİSTESİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

A. KİTAPLAR
1.ÇEVİRİ KİTAP
Matematik Felsefesi (Philosophy of Mathematics), Stephen F. Barker, İmge Kitabevi, Ankara, 

2004, 1. Baskı, ---İmge Yay. 2017, Ankara, 2. Baskı
2.TELİF KİTAP
 1. Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı, Elips Yay. 2004, Ankara, 1. Baskı, ---İmge Yay. 2015, Ankara, 2. Baskı

 2. Oyunun Ontolojisi, Doğu Batı Yay., Eylül 2014, Ankara

 3. İki Kere Düşün, İmge Yay., Nisan 2016, Ankara  

B.ULUSLARARASI YAYIN
1.   The Onto-theological Origin of Play: Heraclitus and Plato, Lingua ac Communitas, Vol 17, ss:69-78, October 2007  
2.   The Name of Unnamable or Tragedy of Self in Beckett, Literature and Aesthetics, Vol 17, no:1, ss:17-34, July 2007 (Türkçe makale için bkz. C15)
3. A Treatise On Justice In Consideration of the Theories of Aristotle and Hegel, Historia Philosophica: An International Journal, Vol 7, ss:35-44, July 2009 (Türkçe makale için bkz C12)
4.  On “One” (Thing) that Is Missing In the Lacanian Thought, Filozofski Vestnik, A&HCI indexed, Vol XXXII, Number 2, pp: 187-211, 2011, (Türkçe makale için bkz C9)


C.ULUSAL (HAKEMLİ) DERGİ YAYINI

              

       1.  Bir Spekülatif Felsefenin Ana Hatları: Çember ve Varolma(ma) Alanları, Dörtöğe,  Ankara, Yıl:6, Sayı:12, 2017  

       2.   Varlık Ağacı ve Türeyişi, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Ankara, Sayı 20, 2015 Güz, ss:55-75 

       3.   Spinoza'daki Olumlama Üzerine Kısa Bir Deneme, Dörtöğe, Yıl 4, Sayı: 7,  Ankara, 2015-1, ss:47-52

       4.   Badiou’da İki’yi Dengeye Oturtmak ya da Bir’in Hesaba Katılışı, FLSF (Felsefe ve  Sosyal Bilimler Dergisi), Ankara, Sayı 15, 2013 Bahar, ss:171-185

       5.   Söylem Etiki, Akdeniz İletişim Dergisi, Haziran 2012, Sayı 17, ss: 35-42

       6.   Şiddetin İzini Sürmek: Şiddet Nedir?, FLSF(Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Isparta, Sayı 12, 2011 Güz, ss:1-17.

       7.   Schopenhauer’de Algı/Görü Bilgisinin Soyut Bilgi ile İlişkisi, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler  Dergisi), Isparta, Sayı 9, 2010 Bahar, ss:17-28.

       8.  Geçmişten Bugüne Türkiye’nin Bilim ve Teknolojide Kat Ettiği Mesafe, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Online-Dergisi, Ankyra, Ankara, sayı: 1, 2009

       9.  Lacan’ın Düşüncesindeki “Bir” Eksik Üzerine MonoKL, İstanbul, sayı: 6-7, 2009,  ss:365-38

       10. Heidegger’deki Gömülü Oyun Kavramı, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi  Yay., İstanbul, sayı:7, 2008. ss: 81-124

       11. Hegel’de Bir ve Çok Kavramları Üzerine, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Yay., Bursa, Sayı  9 Güz, 2007, ss:77-84.

       12.  Adalet Üzerine, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Universitesi Yay., İstanbul, Sayı 37, 2006, ss:27-42

       13. Bilme Bakımından Kantçı Öznenin Sınırları, Felsefelogos, Bulut Yay., İstanbul, Sayı 30/31, 2006, ss:239-243

       14. Gadamer’in Hakikat Anlayışının İki Kaynağı ve Hermeneutik’in Görevi, Hacettepe  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2004, Cilt 21, Sayı 1, ss: 219-230.

       15. Bir S. Beckett Okuması: Adlandırılamayan’ın Adı ya da Kendiliğin (Self) Dramı, Doğu  Batı Dergisi, Ankara, Sayı 22, Şubat-Mart-Nisan 2003, s. 243-257

       16. Bir İçinde İkinin Hareketi: Hegel’in Diyalektiği, Felsefelogos, Bulut Yay., İstanbul, Sayı  21, 2003, ss. 153-162 .

       17. Thomas Aquinas’ın Varlık ve Bilgi Felsefesi, Felsefelogos, Bulut Yay., İstanbul, Sayı  17-18, 2002, ss. 113-126.

       18. Habermas’ın Söylem Etik’ine Bakışı, Doğu Batı Dergisi, Ankara, Sayı 9, 1999, ss. 101-115.

 

 D. KİTAP BÖLÜMÜ

 1.   “Yapay Zeka”, Aklın Halleri (der. Selçuk Candansayar),  Peday Yay. Ankara, 2004. ss.77-96.
 2. “Gadamer’in Hakikat Anlayışının İki Kaynağı ve Hermeneutik’in Görevi,”, Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi, (der.) Ç.Dursun, 2004, ss.23-36. (listede C.14 eseri olarak daha önce yayınlanmıştır)
 3. “Rubik’in Küpü ya da Platon’un Parmenides Diyalogundaki Bir ve İki Üzerine”, Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, (der. Yavuz Kılıç) Doğu Batı, 2011, ss:41-48

 

E.ULUSAL POPÜLER DERGİ YAYINI

 1. Matematik Neden Dünyaya Uygun? TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ankara, Sayı 404, 2001, ss. 68-71.
 2. Hakikat ve Haber İlişkisi, RTÜK İletişim Dergisi, Ankara, Sayı 15, 2000, ss. 22-30.
 3. Yapay Zeka: Nasıl?, Bibliotech, Ankara, Sayı:16, 2012, ss: 48-49.
 4. Röportaj, Düşünbil, sayı 53, 2016, ss:52-57  

 

F. BİLDİRİLER VE SUNUMLAR


         F.1. Uluslararası Sempozyum ve Kongre

1. "Spinoza'nın 'Bir'i Ne Kadar Dolu?", Kocaeli Üniversitesi X. Uluslararası Felsefe Günleri: Spinoza Sempozyumu, Kocaeli, 21-23 Mayıs 2012
2. “Kantçı Öznenin Bilme Bakımından Sınırları”, Uluslararası Kant Sempozyumu, Muğla, 6-8 Ekim 2004


         F.2. Ulusal Sempozyum ve Kongre

1."Yeni Bir Şiddet Kavrayışına Doğru: Analitik Gelenekte ve Hegel'de Şiddetin Neliği", Sonbahar Sempozyumu ODTÜ Psikoloji Bölümü, 11 Kasım 2017, Ankara

2. "Spinoza'nın Sonsuzunu Bir Üzerinden Anlamak", Spinoza Sempozyumu: Spinoza'nın Felsefi Düşünceleri, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü, 7 Nisan 2017, Mersin

3. "Lacan ve Ontoloji", II. Lacan Sempozyumu, ODTÜ, 14-15  Mayıs 2016, Ankara

4. "Hegel'in Diyalektiği ve Bir'in İki ile İlişkisi", 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 23-25 Kasım 2015, Ankara

5. "Noesis ve Intellektuelle Anschauung: Zihnimizin Sınırları, Platon versus Kant", II. Zihin Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, 14-15 Mart 2015, Ankara

6. "Yapay Zeka'nın Olanaklılığı: John Searle'ün Çince Odasının Düşündürdükleri", Zihin Sempozyumu, TED Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2014, Ankara

7. "Bozulan Adaletin Yeniden İnşası Üzerine Refleksiyonlar", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-VI, 26-29 Kasım 2012, İstanbul

8. "Badiou'cu Hakikat ve Post-modernizm", Postyapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Ankara, 5-6 Mayıs 2012

9.  “Şiddetin İzini Sürmek: Şiddet Nedir?”, Yasa, Şiddet, Adalet Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Ankara, 25 Mart 2011 

10. "Geçmişten Bugüne Türkiye'nin Bilim ve Teknolojide Kat Ettiği Mesafe", Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Sosyal Bilimler araştırmaları Derneği, İzmir, 16 Nisan 2011. 

11. “Rubik’in Küpü ya da Platon’un Parmenides Diyalogundaki Bir ve İki Üzerine”, Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü, Aydın, 14-16 Nisan 2010 

12. “Hegel’de Bir ve Çok”, Hegel Sempozyumu, Hacettepe Universitesi, Felsefe Bölümü, Beytepe, Ankara, 10 Mayıs 2007 

13. “Fizik, Metafizik ve İki”, Fizik, Toplumsal Kuram ve Felsefe Kavşağında İnsan ve Bilgi Sempozyumu, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, 10 Mayıs 2005 

14.“Kant’ta Zaman”,Birinci Ulusal Göstergebilim Kongresi, G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ankara, 20-23 Ekim 1999  

15.“Zamanın Felsefi Algılanışı”, Birinci Ulusal Göstergebilim Kongresi, G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ankara, 20-23 Ekim 1999


G.YAYINLANMIŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLER
1. “Zamanın Felsefi Algılanışı”, Göstergebilim Tartışmaları (Der: Prof. Dr. Esen Onat, Doç. Dr. Sergen Özgencil Yıldırım), İstanbul, Multilingual Yay., 2001, ss. 76-83.
2.  “Bilme Bakımından   Kantçı Öznenin Sınırları", Immanuel Kant, Muğla Universitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Makaleleri, (Der. Nebil Reyhani), Ankara, Vadi Yay. 2006, s. 50-55


H. ESERLERE YAPILAN ATIFLAR

İ. Uluslararası Atıf

7 tane 

İİ. Ulusal Atıf

70 tane

Atıflar yukarıda solda yanda "Kişisel PDF dosyası" tıklanarak görülebilir

 Atıf İstatistikleri: C6----->28          C11---->3         D2----->1        C9----->1

                           A2(1)-->13          B1----->5         G1----->1        C2----->1

                           C18---->7           C10---->1         G2----->1       A2(3)-->1

                           C8------>4           C13---->1         A2(2)-->1

                           C14---->6            E2----->1          B2----->1 

adet atıf yapılmıştır.

Toplam Atıf: 77

 İ. HAKEMLİK

a) ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK
“Mutual labour of understanding: Ricoeur’s translation model as more than half an act”, Manuscript ID: 08-133-SS, (Theory, Culture & Society, 7 Sep 2008), Dergide ilan tarihi: Theory, Culture & Society 2009, Vol. 26(6): 263–266, DOI: 10.1177/0263276409356375


b) ULUSAL DERGİLERDE HAKEMLİK
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Isparta,  2010, 2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017

ANKYRA Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Online-Dergisi, Ankara, Sayı 3, 2011 Bahar 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 2011 Güz 

Yeditepe'de Felsefe Dergisi, İstanbul, 2012

ViraVerita E-Dergi, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, 2014

Felsefi Düşün, Akademik Felsefe Dergisi, Sayı 4, 2015

Beytulhikme: An International Journal of Philosophy, Sayı 5(1), 2015

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, sayı 2, 2015 ; 2017

Spectrum: Journal of Global Studies, volume 8, issue 1, 2016, ODTU

Sinema Araştırmaları Dergisi / Journal of Film Studies, 2016, Güz, Ankara

Dört Öğe, Hakemli Felsefe Dergisi, 2016, 2017, Ankara

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017, Kütahya

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy, 2017, Mersin

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 2017, ODTÜ, Ankara 

Moment Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2018, Ankara 

 

J. ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. Şubat 2009-2010 Ekim, Proje Araştırmacısı, "Türkiye'de Bilim Haberlerinin Görünürlüğü ve Temsili: 1993-2008", TÜBİTAK Araştırma Projesi.

2. Eylül 2011-2013 Eylül, Proje Araştırmacısı, “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Haberlerinin Alımlanması ve Bilim Haberciliğini Geliştirmek”, TÜBİTAK Araştırma Projesi


K. DİĞER KONUŞMA, TOPLANTI, ÇALIŞTAY, PANEL, vs..

1. "Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi", III. Felsefe Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sakarya, 2011.

2. "Felsefe ve Fenomenoloji", Bilkent Felsefe Topluluğu, Bilkent, Ankara, 2012

3. "Alain Badiou/ Ontoloji ve Hakikat", Aleph Kitabevi, Ankara, 2015 (1.kısım)

    "Alain Badiou/ Ontoloji ve Hakikat", Aleph Kitabevi, Ankara, 2015 (2. kısım)

4. ODTÜ Freud-Lacan Psikanaliz Tartışma ve Okuma Grubu Toplantıları

     19 Ekim 2016 dan beri her çarşamba 17:45 ODTÜ

5. Felsefe Seminerleri, Düşünbil Akademi, 28 Aralık 2016, Ankara, Raymar Otel

     "Fichteci ve Hegelci Diyalektik ve Bir’in İki ile İlişkisi"

6. IV. Mitoloji Günleri, 19-20 Ağustos 2017, Ankara, Düşünbil, Ankara Plaza Hotel

      "Schelling'in Felsefesinde Mitoloji ve Düşündürdükleri"

7. HÜMDAT I. Matematik Çalıştayı, 16-17 Ekim 2017, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü

      "Felsefi Bir Çıkarım: Ters Pascal Üçgeni ve Sonuçları"

8-Felsefe Seminerleri-Kasım 2017, Lacan-Badiou-Hegel ve Ontoloji Üzerine Seminerler, 

       Düşünbil Akademi 2-9-16-30 Kasım 2017 Ankara Route

      2 Kasım.  "Lacan, Pascal Üçgeni ve Fark Ontolojisi"

      9 Kasım. "Badiou, ZF (Zermelo-Fraenkel) Aksiyomatik Metodu ve Fark Ontolojisinin 

                      Devamı"                                    

      16 Kasım. "Hegel, Diyalektik ve Bir’lerin Farksızlık Ontolojisi"

      30 Kasım. "Bir’in İki İle İlişkisi Kavramsallaştırması ve Lacan, Badiou ve Hegel    

                        Ontolojilerinin Bütün Olarak Kavranması"      

9-Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Topluluğu, Ingmar Bergman'ın "Persona" adlı

    filmi üzerine felsefi sohbetler, 1 Aralık 2017, Ankara, DTCF

         

L. ÜYELİKLER
 Türkiye Felsefe Derneği (TUFED)

M. YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER
1. YÜKSEK LİSANS
* Erman Kaçar, "Bir Ontoloji Sorunu: Badiou ve Spinoza", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2016, Ankara
* Gülşen Aydın, "Ontolojiden Etiğe: Platon ve Emmanuel Levinas Karşılaştırması", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart 2018, Ankara