ASSOC.PROF.DR. YENER ATASEVEN    
Name : YENER
Surname : ATASEVEN
E-Mail : yenerataseven@hotmail.com
Phone Number : 0312 596 16 57
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Department of Agricultural Economics
Personal Information

Address :Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, 06110 Diskapi-Ankara Turkey

Date of birth and place: 21.01.1977 - ANKARA
Department: Agricultural Policy and Extension
Foreign language: English
Area of expertise and research areas: Agricultural Policy, Agri-environmental Policy, Organic Farming, Good Agricultural Practices, Control and Certification Systems
E-mail: yenerataseven@hotmail.com
Phone: 0312- 596 16 57


EDUCATION EXPERIENCES:

Assoc. Prof. Dr.

2015

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics

Dr.

2010

Ankara University, Graduate School Natural and Applied-INVESTIGATION OF AGRICULTURAL ACTIVITIES’ IMPACTS IN DRINKING WATER BASINS: AN EXAMPLE OF ANKARA PROVINCE

Master of science

2005

Ankara University, Graduate School Natural and Applied-Department of Agricultural Economics-Tobacco Policies in European Union and Turkey - A Comparative Analysis

Reseach assistant

2002-2010

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics

Bachelor degree

2000

Ankara  University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics


Other Academic Experiences:
 • Erasmus Exchange Student - University of Helsinki, Faculty of Agriculture
  and Forestry, Department of Economics and Management (01.01.2006 / 30.06.2006)
 • Post-doctoral research - University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management (23.10.2012-13.03.2013)

Undergraduate Cources:

 • Agricultural Policies aimed at Environment (with Prof. Dr. Emine OLHAN)

Graduate Cources:

 • Inspection and Certification Systems at Agricultural Productions
 • Reseach Methods (with Assoc. Prof. Mehmet Arif ŞAHİNLİ)
Memberships-Tasks:
 • Chamber of Agricultural Engineers
 • International Refereed Academic Social SciencesJournal-Field of Economics and Agricultural Economics (Science and Advisory Board, Referee Board)
 • Balkan Environmental Association (B.EN.A.)
      Publications:
 • Ataseven, Y. 2017. Türkiye’de Kırsal Göçün Tarım Sektörüne Etkileri Üzerine Değerlendirmeler. ZMO Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 116-117/2017, s: 35-39
 • Cevher, C., Altunkaynak, B., Koksal, O., Ataseven, Y., Gul, U., Ataseven, Z.Y., Yavuz, G.G. 2017. Determinatıon of Socio-Economic Factors That Affect Sustainability in Rangelands in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 18(2): 605-615.
 • Özyalçın, C., Olhan, E., Ataseven, Y. 2017. The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale: A Case Study of Ankara. Journal of Environmental Protection and Ecology, 8(1): 84-92
 • Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2017. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 189-200.
 • Özyalçın, C., Olhan, E., Ataseven, Y. 2016. The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale: A Case Study of Ankara. Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability” (PRONASEM 2016), (Proceedings), Bucharest, Romania
 • Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2016. Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerine İlişkin Araştırma Sonuçları. 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, sf:1039-1048, Isparta.
 • Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2016. Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerinin İncelenmesi. TEAD, 2(1).
 • Ataseven, Y. 2016. Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları: Genel Bakış ve Güncel Değerlendirmeler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:375, sf:54-59, Ankara.
 • Cevher, C., Altunkaynak, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Yavuz, G.G., Gül, U., Ataseven, Z.Y. 2016. Investigation of Socio-economic Factors Affecting Sustainable Rangeland Use. Options Mediterraneennes Serias A: Mediterranean Seminars, Number 114.
 • Ataseven, Y. 2014. Türkiye’de Tarımsal Çevre Politikaları: Mevcut Durum ve Beklentiler. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 56-71, Hatay.
 • Ataseven, Y. 2014. Organik Tarıma Verilen Destekler Aile Çiftçiliğini Destekliyor Mu? Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 30-31 Ekim 2014, sf: 243-250, Ankara.
 • Ataseven, Z.Y., Gül, U., Top, B.T., Yavuz, G.G., Ataseven, Y., Canik, F. 2014. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çay Yetiştiriciliği Yapan Aile İşletmelerinde Kadının Rolü, Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30-31 Ekim 2014, sf: 224-229, Ankara.
 • Ataseven, Y. 2014. A Comparison of Organic Farming Support Policies in Turkey and the EU. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 44, 199-211.
 • Ataseven, Y., Sumelius, J. 2014. The evaluation of agri-environmental policies in Turkey and EU. Fresenius Environmental Bulletin, 23(8a), 2045-2053.
 • Ataseven, Y., Akça, M.O., Karaca, A. 2014. Farmers’ attitudes towards soil analysis in Ankara province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 23(8a), 2038-2044.
 • Ataseven, Y. 2014. Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’na Yönelik Politikalardaki Gelişmeler. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Cilt: 1, sf: 158-165, Samsun.
 • Ataseven, Y. 2014. Tarımsal Faaliyetlerin Toprak Üzerine Olan Etkileri ve Toprakları Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:354, sf:65-67, Ankara.
 • Ataseven, Y., Durmaz, D., Esmer, M.O., Akça, K., Kılıçarslan, S., Acar, E., Toksöz, M.B., Kurttekin, Ö.E. 2014. Ankara İli Beypazarı İlçesinde Organik Tarımsal Üretimin Önemi Konusunda Üretici Bilinç Düzeyinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP, Proje Numarası: 12Ö4347002, Ankara.
 • Ataseven, Y. 2014. Türkiye’de Organik Tarımda Yaşanan Gelişmelerin Değerlendirilmesi. ZMO Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 106/2014, s: 31-39.
 • Ataseven, Y. 2014. Main Agri-environmental Indicators and the Situation of Turkey with Selected Indicators. Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities (GreInSus), İzmir, Turkey.
 • Korkmaz, M., Alacahan, N.D., Ataseven, Y. 2014. Testing of the impact of education level on the organic product buying preferences. European Journal of Experimental Biology, 4(3):680-690.
 • Ataseven, Y. 2012. Examining the Farmers Decisions and The level of Their Knowledge in Pesticide Use and its possible Environmental Impacts. Ankara Province Example. ProEnvironment 5, 153-160
 • Ataseven, Y., Arısoy, H., Köksal, Ö. 2012. Türkiye'de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Cilt: 2, sf: 174-181, Konya.
 • Ataseven, Y., Arısoy, H., Köksal, Ö. 2011. Developments in Foreign Trade of Pulses in Turkey. 1. International Symposium: Foreign Trade and Agriculture Strategies, sf: 352-367, Kilis, Turkey.
 • Karaca, A., Ataseven, Y., Durmuş, D., Gündüz, E., Esmer, M.O., Özdemir, S., Altın, A., Yılmaz, T., Kurttekin, M.E. 2011. Ankara İlinde Tarımsal Üretimde Toprak Analizinin Önemi Konusunda Çiftçi Bilinç Düzeyinin Arttırılması. Ankara Üniversitesi Öğrenci Odaklı Araştırma Projesi, Yardımcı Yönetici Öğretim Üyesi, Proje Numarası: 10Ö4347001
 • Ataseven, Y. 2011. Tarımsal Faaliyetlerin İçme Suyu Havzalarındaki Etkilerinin Araştırılması: Ankara İli Örneği. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No: 185, ISBN: 978-975-407-311-9
 • Y. Ataseven, E. Olhan. 2010. An Environmental Evaluation of Pollutions Originating from Agricultural Activities in Drinking Water Basins, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 4, 1253-1255.
 • Ataseven, Y. ve Olhan, E. 2010. İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirlenmeleri. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Cilt: 2, sf: 1020-1027, Şanlıurfa.
 • Taşdan, K., Çeliker, A., Arısoy, A., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. 2010. Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Cilt: 2, sf: 103-110, Şanlıurfa.
 • Olhan, E., Ataseven, Y., Gün, S., Arisoy, H. 2010. The Features of the farmers preferring environmentally friendly agricultural methods-the case of Turkey. Scientific Research and Essays, Vol. 5(7), pp. 646-653.
 • Olhan, E., Gün, S. Ataseven, Y. Arisoy, H. 2010. Effects of Agricultural Activities in Seyfe Wetland. Scientific Research and Essays, Vol.5 (1), pp. 009-014.
 • Olhan, E. Arısoy, H., Ataseven, Y., Ceylan, C. 2010. Changes in Livestock Production Support Policies in Turkey and Effects on Production. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (3): 570-575.
 • Ataseven, Y. 2010. Türkiye’de Organik Tarımdaki Son Gelişmeler. TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 49, Sayı: 579, sf: 95-100, Ankara
 • Arısoy, H., Olhan, E. Ataseven, Y. 2010. An Evaluation of Organic Foods and Health Relationships in Turkey: The Case of Ankara. 5th Central European Congress on Food (CEFood 2010), pp: 302-308, Bratislava, Slovak Republic.
 • Taşdan, K., Çeliker, A., Arısoy, A., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. 2010. Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 179, Ankara.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2009. Agri-Environment Policy Implementation in Turkey. Sustainable Development in Southeast Europe, International Conference Tekırdag-Istanbul / TURKIYE.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2010. Agri-Environment Policy Implementation in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology, Year 2010, Book 3, pp. 1201-1209.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2009. The Implementations of Inspection and Certification System in Organic Farming: A Case Study of Turkey. Management and Sustainable Protection of Environment, INTERNATIONAL U.A.B.-BENA, Alba Iulia, Romania.
 • E. Olhan, Y. Ataseven. 2010. The implementations of inspection and certification system in organic farming: A case study of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, Year 2010, Book 2, pp. 675-682.
 • Ataseven, Y. and Yasan, Z. 2009. Evaluating of Organic Agriculture in Scope of Environmental Protection. I. Organic Agriculture Congress, p: 554-563, 17-20 November 2009, Şanlıurfa, Turkey.
 • U. Gül, H. Arısoy, H. Sivük, Y. Ataseven. 2009. Alternatif Ürün Projesi Kapsamında Tütün ve Bazı Ürünler Arasında Kârlılık Karşılaştırmaları. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 215-226, Tekirdağ.
 • E. Olhan ve Y. Ataseven. 2009. Laws and Regulations Concerning to Pollution Originating Agricultural Activities in Drinking Water Basin Areas in Turkey. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 6(2), 161-169.
 • Güneş, E. ve Ataseven, Y. 2009. Dünya Finans Sistemindeki Yeni Gelişmeler: Küresel Ekonomik Kriz ve Tarım Sektörüne Yansımaları, Türktarım Dergisi Mayıs-Haziran 2009 Sayı:187, s: 34-47.
 • Ataseven, Y. ve Güneş, E. 2008. Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 25-33, Bursa.
 • Ataseven, Y. ve Güneş, E. 2008. Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 25-33, Bursa.
 • Olhan, E. ve Ataseven, Y. 2008. Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Gıda Ekonomisi, İşletmeciliği, Pazarlaması, Politikası, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran, Bursa.
 • Ataseven, Y. and Olhan, E. 2008. Turkey’s Organic Agriculture Potential: An Opportunity for the Mediterranean Region. 16th IFOAM Organic World Congress, 16-20 June, Modena, Italy.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2008. Integration of Agriculture and Environment Policies: A Case Study of Turkey. 3rd International Symposium on Environment, The Environment Research Unit of The Athens Institute for Education and Research (AT.IN.E.R.), 22-25 May, Athens, Greece.
 • Olhan, E., Arısoy, H., Ataseven, Y. 2006. Factors Affecting On Organic Food Demand in Turkey-Ankara Example Human Perspectives on Sustainable Future 5th International Household&Research Conference, pp: 240-248, Savonlinna, Finland.
 • Olhan, E. ve Ataseven, Y. 2006. Orta Anadolu Bölgesi Organik Tarım Çalışmaları: Uygulama Örnekleri, Uygun Havzalar ve Bölgeler, Potansiyel Sahalar. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2006/1, ISBN: 975-6292-06-7, İstanbul.
 • Olhan, E., Ataseven, Y. and Gun, S. 2005. Organic Farming in Turkey-Pakistan Journal of Biological Sciences 8(3):505-509, ISSN:1028-8880.
 • Ataseven, Y. 2005. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tütüne Yönelik Politikalar-Karşılaştırmalı Bir Analiz (It was puplished as Master Thesis by Agricultural Economics Research Institute).
 • Ataseven, Y. 2004. Tobacco Policies of European Union and Turkey - A Comparative Analysis. Turkish VI. Agricultural Economic Conference, Tokat, Turkey.
 • Gül, U. ve Ataseven, Y. 2004. Tütün-TEAE Bakış. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ISSN:1303-8346, Ankara, Turkey.
 • Ataseven, Y. 2005. Tobacco Policies in European Union and Turkey - A Comparative Analysis (Master Thesis)
 • Ataseven, Y. 2002. The Operation of Control and Certification Systems in Organic Farming in Turkey (Master Seminar)