DOÇ. DR. YASEMİN ESEN    
Adı : YASEMİN
Soyadı : ESEN
E-posta : yesen@ankara.edu.tr
Tel : 3123633350-5213
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ-Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yasemin-esen
Kişisel Akademik Bilgiler

Unvanı

Doç.Dr.

Adı

Yasemin

Soyadı

Esen

Telefonu

3633350-5217

Oda No

5217

E-Mail Adresi

yesen@ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri (Gün ve Saat)

-

Özgeçmişi 

EĞİTİM DURUMU

DOKTORA: 2004- Ankara Üniversitesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS : 1998- Ankara Üniversitesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

LİSANS : 1992- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

 

Uzmanlık Alanları

- Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar

- Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim

- Ders Kitaplarının Analizi 

-İnsan Hakları Eğitimi

 

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Konuları

 

Doktora Tezi: Öğretmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine İlişkin Değerlendirmeleri

 

Yüksek Lisans Tezi: Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik: İlköğretim Ders Kitapları Üzerinde Yapılmış Bir İçerik Çözümlemesi

Yürütmekte Olduğu Dersler 

 

- Felsefeye Giriş 

- Sosyoloji 

- Siyaset Bilimine Giriş 

- Eğitim Sosyolojisi

- Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

- Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri 

- Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim

 

Yabancı Dili

 İngilizce

 

Yayınlar:

 İnal, K. ve Esen, Y. (1996). Ders Kitaplarında Egemen Değerler ve Öteki. K. İnal (Haz.), Eğitimde İdeolojik Boyut  içinde (s.13-41). Ankara:Doruk

 Esen, Y. & Bağlı, M.T. (2003). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek resimlerine ilişkin bir inceleme. A.Ü.E.B.F. Dergisi, 35(1-2), 143-154.

 Esen, Y. (2003). Okul Bilgisi ve Ders Kitapları. M.T. Bağlı, ve Y. Esen (Ed.), Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin içinde (s.5-21). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

 Bağlı, M.T. ve Esen, Y. (2003). Ders Kitabı Yazarları İçin İnsan Hakları Işığında Yol Gösterici Bazı Somut Öneriler. M.T. Bağlı, ve Y. Esen (Ed.), Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin içinde (s.127-154). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

 Esen, Y. (2005). Öğretmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine İlişkin Değerlendirmeleri. Eğitim, Bilim, Toplum , 3(11), 16-53.

 Esen, Y. (2007). Sexism in school textbooks prepared under education reform in Turkey. Journal For Critical Education Policy Studies, 5(2). [Online] http://www.jceps.com/

 Esen, Y. (2010). Öğretmenlerin Sorun Tanımlamaları ve Direnç Stratejileri: Öğretmen Anlatıları Üzerine Toplumbilimsel Bir Çözümleme.  İlköğretim Online, 9(3), 1007-1026. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr

 

Esen, Y. (2013). Making Room for Gender Sensitivity in Pre-Service Teacher Education. European Researcher, 61 (10-2), 

[Online]: http://www.erjournal.ru/journals_n/1383882370.pdf


Esen, Y. (2013). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını Geliştirme Amaçlı Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 38(169), 280-295. [Online]: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/issue/archive

 

Esen, Y. (2013). Eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı: Öğrencilik deneyimleri üzerinde yapılmış bir çözümleme. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (3), 757-782. 


Ulusal Yayınevlerince Basılmış Bilimsel Kitaplarda Editörlük

 

Bağlı, M.T. ve Esen, Y. (Ed.), (2003). Ders kitaplarında insan hakları: İnsan haklarına duyarlı ders kitapları için İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

 

Brander, P. (2008). Pusula: Gençlerle insan hakları eğitimi kılavuzu.  (Çev. B. Yeşiladalı), K. Çayır, M.T. Bağlı ve Y. Esen (Ed.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ulusal Kongrelerde ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri

Esen, Y. ve Bağlı, M.T. (10-12 Eylül 1997). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek resimlerine ilişkin bir inceleme, (s.186-203). 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

Tan, M.; Y. Esen; Ö. Şahin ve G. Yamaner (1998). Toplumsal cinsiyet ve eğitim: Lisans programlarına kadın bakış açısının kazandırılması adına pedagojik bir deneme (s. 363-383). 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı Bildiri Kitabı, O. Çitçi (ed.), Ankara: TODAİ.

 

Esen, Y. (1999). İlköğretim ders kitaplarında çocuk imgeleri. (s.345-356). Cumhuriyet ve Çocuk: 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: A.Ü. Ç.O.K.A.U.M.

 

Esen, Y. (2009, Temmuz). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Sorunlar ve çözüm önerileri. Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Paneli, M.E.B. Ankara.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiri

Esen, Y. (2010, Mayıs). Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını Geliştirme Adına Pedagojik Bir Deneme  (A Pedagogical Experiment on Behalf of Developing Gender Sensitivity in Teacher Training). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA

 

Esen, Y. (2012, Eylül). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı: Sorunlar ve Çözümler (Gender Sensitivity Training in Pre-service Teacher Education: Problems and Solutions). Uygulamalı Eğitim Kongresi, ODTÜ- Ankara

 

Esen, Y. ve Keleşoğlu, S. (2013, Kasım). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Oluşturmanın Bir Yolu Olarak Yaratıcı Drama. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Ankara.