DOÇ.DR. MEHMET İKBAL YETİŞİR    
Adı : MEHMET İKBAL
Soyadı : YETİŞİR
E-posta : yetisir@ankara.edu.tr
Tel : +9 0 312 363 33 50/7108
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı: Mehmet İkbal YETİŞİR

2. Doğum Tarihi: Diyarbakır – 07.01.1977

3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

 

 Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Eğitimi

Dicle Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Fizik

Dicle Üniversitesi

2001

Doktora

İlköğretim

GaziÜniversitesi

2007

 

 

 5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent         Siirt Üniversitesi          Eğitim Fakültesi                      2007-2009

Yardımcı Doçent         Ankara Üniversitesi    Eğitim Bilimleri Fakültesi        2009-

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

6.2 Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

YETİŞİR M. İ., KAHYAOĞLU, M.(2010).Pre-Service Teachers' Attitudes Towards Teaching Of Evolution Teory.Procedia - Social and Behavioral Sciences2 (2), 1720–1724

 

DÜNDAR, H., KANDEMİR, M., YETİŞİR, M. İ., (2010). Preservice Teachers’ Reasons to Attend KPSS Private Courses. New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0158, 5, (3), 713-719.

 

YETİŞİR M. İ. ve KAPTAN, F. (2008).STS from a Historical Perspective and its Reflection on the Curricula in Turkey. International Journal of Environmental & Science Education. 3 (1), 3 – 8.

 

YETİŞİR M. İ. (2014). The Multilevel Effects of Student and Classroom Factors on the Science Achievement of Eighth Graders in Turkey. Education and Science. 39 (172), 108 – 120. Large-Scale Assessment Special Issue.

 

 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

 

 

 

YETİŞİR M. İ. (2010).Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisinin Öğretimine İlişkin Tutumları ile Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 16 – 18 Mayıs – Ankara

 

YETİŞİR, M. İ. veKAPTAN, F. (2010).Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeyleri İle Fen ve Teknolojiye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 16 – 18 Mayıs – Ankara

 

YETİŞİR, M. İ. ve KAPTAN, F. (2010).Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeyleri ile Fen ve Teknolojiye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 16 – 18 Mayıs – Ankara

 

KULA, F., ÖZDOĞAN, G., YETİŞİR, M. İ. (2006). The Relationship Between Children’s Performance in Solvıng Story Problems and Executıng Arıthmetıc Operatıons. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. June 30 – July 5, İstanbul, Turkey.

 

YETİŞİR, M. İ. ve KAPTAN, F. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığının Önemi Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12 – 14 Mayıs – Bakü.

 

KILIÇ, E. ve YETİŞİR M. İ. (2007). Öğretmen Adaylarının Çokluortamdan Öğrenmeye İlişkin Algılarının Belirlenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 12 – 14 Mayıs – Bakü.

 

 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

KAPTAN F.,YETİŞİR, M. İ. ve DEMİR, M. (2007). Beceriden Bilimsel Süreç Becerilerine: Farklı Bakış Açılarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 338: 15-23.

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

YETİŞİR, M. İ. veKAPTAN, F. (2007).Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Kongresi. 15 – 17 Kasım 2007.

 

YETİŞİR, M. İ. veKAPTAN, F. (2006).Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.07-09 Eylül, Ankara

 

BAĞÇE, H., YETİŞİR, M. İ. ve KAPTAN, F. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumları İle Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.07-09 Eylül, Ankara.

 

DEMİR, M., ÖNAL, İ., YETİŞİR, M. İ., KAPTAN, F. (2005). Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Proje Tabanlı Öğretimin Bilimsel Araştırma Boyutuyla İlgili Algılarının İncelenmesi. I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.

 

YETİŞİR, M. İ., DEMİR, M. ve KAPTAN, F. (2005). Proje Tabanlı Öğretim Çerçevesinde İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Kullanılması. I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.

 

YETİŞİR, M. İ., DEMİR, M. ve KAPTAN, F. (2005). Proje Tabanlı Öğrenme: Uygulama Örnekleri ve Bazı Öneriler. I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. “Proje Tabanlı Öğrenme” 18 Kasım, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Ankara.

 

İ. ARSLAN, S., OVALI, A. ve YETİŞİR, M. İ. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Hikâye Edici Türdeki Metinlerin Hikâye Haritasına Uygunluğu. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. 14 – 16 Nisan, Ankara.

 

 

YETİŞİR, M. İ., DÜNDAR, H. ve KAYHAN, C. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4 -5. Sınıf Programının Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. 14 – 16 Nisan, Ankara.

 

7.6 Diğer yayınlar

 

YETİŞİR, M. İ., HEVEDANLI ve M.EFE, R. (2005). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Temel Kavram Hataları. (Edt: Aydoğdu, M., Kesercioğlu, T., İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi adlı kitapta Bölüm 11) Anı Yayıncılık, 1. Baskı, 2005, Ankara

 

Yıldırım, H. H., Yıldırım, s., Ceylan E., Yetişir, M. İ. (2013) Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları. Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I, Ankara.

 

8. Projeler

 

9. İdari Görevler

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı                    Ankara Üniversitesi    2010 – 2013.

Eğitim Bilimleri Fakültesi OFMAE Bölüm Başkanlığı        Ankara Üniversitesi    2009 –