ARŞ.GÖR. YAVUZ GÖKÇE    
Adı : YAVUZ
Soyadı : GÖKÇE
E-posta : ygokce@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 2126040-1317
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Yüksek Lisans Konusu: Kitosan Nanoparçacıklarının Sentezi
Doktora Konusu: Biyokütle Temelli Aktif Karbonların Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu


2007- Araş.Gör. Ankara Üniversitesi Kimya Müh. Böl.
2005-2008 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens. Kimya Müh. Anabilim Dalı
2008-2014 Doktora, Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens. Kimya Müh. Anabilim Dalı

Yayınlar:
 • Şahan G., Demir A., Gökçe Y., 2016. Improving certain properties of wool fibers by applying chitosan nanoparticles and atmospheric plasma treatment, Fiberss and Polymers, 17(7), 1007-1012.
 • Gokce Y., Cengiz B., Yildiz N., Calimli A., Aktas Z., 2014. Ultrasonication of chitosan nanoparticle suspension: Influence on particle size, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 462, 75-81.
 • Gokce Y., Aktas Z., 2014. Nitric acid modification of activated carbon produced from waste tea and adsorption of methylene blue and phenol, Applied Surface Science, 313, 352-359.
 • Cengiz B., Gokce Y., Yildiz N., Aktas Z., Calimli A., 2008. Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Nanoparticles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 322, 29-33.
Uluslararası Tebliğler:
 • Gurten Inal, I.I., Gokce, Y., Aktas, Z. 2016. Waste tea derived activated carbon/polyaniline composites as supercapacitor electrodes, 5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA-2016), 20-23 November 2016, Birmingham, UK.
 • Gokce, Y., Gurten Inal, I.I., Yagmur, E., Aktas, Z. 2015. Nitric acid modified activated carbons as electrode materials for supercapacitors, 12th International Conference on Materials Chemistry (MC12), 20-23 July 2015, York, UK
 • Baykan, Y., Gokce, Y., Yagmur, E., Aktas, Z. 2015. Preparation of activated carbon from cumin (cuminum cyminum) and its adsorption performance, 12th International Conference on Materials Chemistry (MC12), 20-23 July 2015, York, UK.
 • Gokce Y., Yagmur E., Aktas Z., 2014. Surface modification of biomass based activated carbon with chitosan, 2nd International Surface Treatment Symposium, 25-27 June 2014, Istanbul, Turkey.
 • Gecer A., Gokce Y., Tekin S., Yaglioglu G., Elmali A., Yildiz N., Aktas Z., Calimli A., 2010. "Preparation of nanohydroxyapatite-chitosan composite film using spin coating technique", In 3rd International Conference Advanced Composite Materials Engineering COMAT 2010 27-29 October 2010,Brasov, Romania and International Conference Research &Innovation in Engineering, Bigoni, D., Vlase, S., Chiru A.(eds), Infomarket Publishing House, ISSN 1844-9336,Vol.1, pp. 69-72, Brasov, Romania.
 • Gokce, Y., Cengiz, B., Yildiz, N., Aktas, Z., Calimli A., “Synthesis of Nanohydroxyapatite-Chitosan Composite Using Calcium Phospor Tris Solution”, Nanoparticles 2009, 02-04 Eylül 2009, Liverpool, England.
 • Gokce, Y., Cengiz, B., Yildiz, N., Aktas, Z., Calimli A., “Effects of Ultrasonication on the Size of Chitosan Nanoparticles”, Sekizinci Uluslararası Avrupa Kitin Topluluğu Konferansı, 08-11 Eylül 2007, Antalya, Turkey.
Ulusal Tebliğler:
 • Gökçe Y., Yağmur E., Aktaş Z., ‘Mikrodalga Isıtma ile Modifiye Edilen Aktif Karbonun Metilen Mavisi ve Fenol Adsorpsiyonu’, 1. Ulusal Karbon Konferansı, 12-13 Mart 2015, İTÜ, İstanbul.
 • Gökçe Y., Yağmur E., Aktaş Z., ‘Çay Atığından Üretilen Aktif Karbonların HNO3 ile Yüzey Modifikasyonu’, UKMK-10, 03-06 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Gökçe Y., Cengiz B., Yıldız N., Aktaş Z., Çalımlı A., ‘Kitosan Nanoparçacıklarının Büyüklük Dağılımları Üzerine Dondurarak Kurutmada Kullanılan Koruyucu Maddelerin Etkisi’, UKMK-9, 22-25 Haziran 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gökçe Y., Cengiz B., Yıldız N., Aktaş Z., Çalımlı A., ‘The Use of Ultrasonication for the Synthesis of Ionically Cross-linked Ultrafine Chitosan Nanoparticles’, NanoTR IV Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 09-13 Haziran 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Gökçe, Y., Cengiz, B., Yıldız, N., Aktaş, Z., Çalımlı A., “Synthesis of Chitosan Nanoparticles”, NanoTR III, 11-14 Haziran 2007, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Cengiz, B., Gökçe, Y., Yıldız, N., Aktaş, Z., Çalımlı A., “Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite”, SOMER Symposium, 14-15 Mayıs 2006, P: SOMER-M-18, ODTÜ, Ankara.
 • Cengiz, B., Gökçe, Y., Yıldız, N., Aktaş, Z., Çalımlı A., “Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite”, NanoTR II, 03-05 Mayıs 2006, ODTÜ, Ankara.
 • Hacıbekiroğlu B., Gökçe Y., Ertunç S., Akay B., 2004. Pilot Ölçekli Dolgulu Damıtma Kolonunda Üst Ürün Sıcaklığının Geri Beslemeli Kontrolu, 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6), ÖP3, İzmir.
Projeler:
 • Biyokütle Temelli Aktif Karbonların Elektrokimyasal Çift Tabaka Kapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği, 13B4343001, Ocak 2014- Mart 2016, BAP.

 • Nano yapıdaki kitosan, hidroksiapatit ve kompozitlerinin sentezi ve parçacık karakterizasyonu, 104M412, Eylül 2005- Mart 2008, TÜBİTAK.


Uygulamalar:
Lisans: CHE 212, CHE 332, KYM 101, KYM 342, KYM 363, KYM 411, KYM 453,