PROF.DR. SİBEL ATASAĞUN    
Adı : SİBEL
Soyadı : ATASAĞUN
E-posta : yigit@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20 / 1134
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

-

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı 06100 Tandoğan/ANKARA

Telefon :

0312 212 67 20 / 1134

Faks :

0312 223 23 95

e-posta :

satasagun@gmail.com, yigit@science.ankara.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1987

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Hidrobiyoloji

Yüksek Lisans

1991

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Hidrobiyoloji

Doktora

1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Arş. Gör.

1988-1999

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Arş. Gör. Dr.

1999-2003

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Yrd. Doç. Dr.

2003-2006

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr.

2006-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Prof. Dr.

2011-

UZMANLIK ALANLARI

Limnoloji, İhtiyoloji, Akuatik Toksikoloji, Sulak Alan Ekolojisi, Su Kalitesi

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Kültür Balıkçılığı

Akarsu Biyolojisi

Akarsu Ekolojisi

Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği

Sucul Toksikoloji

 

İhtiyoloji

 

Genel Zooloji

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

5

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

4

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

145

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

9

8

Doktora

1

3

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1.      Zamantı Irmağı (Kayseri)‘nın Zooplankton Faunasının Aylık Olarak İncelenmesi ve   Trofik Seviyesinin Belirlenmesi, Tubitak Projesi, Yönetici, 2006. Proje  Kodu:  243621

2.      Yeniçağa gölü (Bolu) besin zincirinde (su, plankton, sediment ve Sazan, Kadife , Kefal)  ağır metal birikiminin araştırılması, Tubitak Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2009. Proje Kodu:  107Y180

3.      Kızılırmak Deltasında Bulunan Karaboğaz Gölü’nün Limnolojik Ve Ekolojik Yönden Araştırılması, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Yardımcı Araştırıcı, 2010. Proje Kodu:  108Y058

4.      Çinko (Zn) ve Bakırın (Cu) Sublethal Dozlarına Maruz Bırakılan Kadife Balıklarında (Tinca tinca L., 1758) Bazı Kan Parametrelerinin İncelenmesi, Tubitak, Yönetici, 2010.

5.      Yeniçağa Gölü (Bolu) Su, Sediment ve Tatlısu İstakozunda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır metal birikimlerinin mevsimsel değişimi, BAP, Yönetici, 2011.

6.      Kurugöl (Bolu) Zooplankton Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi ve Bazı Su Kalite Değerleriyle İlişkisi, Tübitak Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011-Devam, Proje Kodu: 211T106

7.      Asartepe Baraj Gölü besin zincirinin ve sazan (Cyprinus carpio L.,) ile turna (Esox lucius L., )nın bazı dokularındaki ağır metal birikimi. Proje yürütücüsü, 2012 BAP.

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Yiğit, S., Altındağ, A., “Accumulation of Heavy metals on the food web components of Burdur Lake, Turkey,” Fresenius Environmental Bulletin, 11(12a): 1048-1052 (2002).(SCI)

2.      Altındağ, A. Yiğit, S. “Assessment of heavy metal concentrations in the food web of lake Beyşehir, Turkey,” Chemosphere, 60: 552-556 (2005). (SCI)

3.      Saygı (Basbug), Y. Yigit, S., “Rotifera Community structure of Yenicaga Lake, Turkey,” Journal of Freshwater Ecology.  20: 1, 197-199(2004).(SCI)

4.      Yiğit, S., Altındağ, A., Concentration of heavy metals in the food web of Lake Egirdir,     Turkey, Journal of Environmental Biology, 27(3), 475-478 (2006). (SCI)

5.      Altındağ, A., Yiğit, S., “A short List of Cladoceran species (Crustacea) from Turkey,” Zoology in the Middle East (Deutschland), 23 : 77- 78(2000).

6.      Altındağ, A., Yiğit, S.,. “A Short List of Rotifers from Turkey,” Zoology in the Middle East (Deutschland), 22: 129- 132 (2001).

7.      Altındağ,A., Kaya, M., Ergönül, B and Yiğit,S. 2005. Six Rotifer species new for the Turkish Fauna. Zoology in the Middle East (Deutschland), 36, 99-104.

8.      Kaya, M., Yiğit, S., and Altındağ, A. 2007. Rotifer species in inland waters of Turkey. . Zoology in the Middle East (Deutschland), 40, 126-130.

9.      Altındağ,A., Yiğit, S. And Ergönül, B.M. 2007. The Zooplankton Community of Lake Mogan, Turkey. Journal of Freshwater Ecology, 22(4), 709-712. (SCI)

10.  Altındağ, A. Ergönül, M.B. Yigit S. and Baykan Ö. 2008. The acute toxicity of lead nitrate on Daphnia magna Straus African Journal of Biotechnology. 4298-4300. (SCI)

11.  Yiğit, S. Ergönül, M.B., Altındağ, A. 2008. The growth features of chub Squalius cephalus and comparision of five different condition indices. Cybium, 32(4), 317-319. (SCI)

12.  Okgerman H., Oral, M. and Yiğit, S. 2009. Biological Aspects of Rutilus rutilus (Roach) in Sapanca Lake (Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 8(3): 441-446, (SCI)

13.  Okgerman H., Yigit Atasagun, S. and Oral, M. 2010. The age and growth features of tench (Tinca tinca.,1758., L) in Kapulukaya Dam Lake, Central Anatolia, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (13): 1833-1838, (SCI)

14.  Saygı, Y. and Yiğit Atasagun, S. (2011). Heavy Metals in Yeniçağa Lake and its potential sources: soil, water, sediment, and plankton. Environmental Monitoring and Assesment (SCI)

15.  Okgerman H., Oral, M. and Atasagun, S. 2011. The growth and reproduction of white bream (Blicca bjoerkna L. 1758) in an oligo-mesotrophic lake in northwest Anatolia (Sapanca, Turkey). (SCI)

16.  Saygi, Y. and Atasagun, S., 2012. Temporal changes in water quality and trophic status in lake Yeniçağa (Bolu, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, vol: 21, No: 9.(SCI)

17.  Saygi, Y,and Atasagun, S., 2012. Assessment of metal concentrations in two fish species (L. cephalus and  Tinca tinca) captured from Yeniçağa Lake, Turkey. Bull. Environ.Contam. Toxicol,(SCI).

18.  Saygi, Y,and Atasagun, S., 2012. Trace metal levels and their seasonal variations in the tissues of fish (Cyprinus carpio L., 1758) from Yeniçağa Lake, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin vol: 20, (SCI)

19.  Tunca, E. Atasagun, S., Saygi, Y.  2012.Yeniçağa Gölü’nde (Bolu-TÜRKİYE) Su, Sediment ve Kerevitteki (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikimi Üzerine Bir Ön Çalışma. Ekoloji 21, 83, 68-76 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.838. (SCI)

20.  Okgerman, H., Elp, M. and Atasagun, S. The growth and reproduction of white bream (Blicca bjoerkna L. 1758) in an oligo-mesotrophic lake in northwest Anatolia (Sapanca, Turkey). Turk. J. Biol., 36, (2012), 125-134.(SCI)

21.  Ustaoğlu, R., Altındağ, A., Kaya, M., Akbulut, N., Bozkurt, A., Mis, D., Atasagun, S., Erdoğan, S., Bekleyen, A., Saler, S., Okgerman, H., 2012. A Checklist of Turkish Rotifers. Turk J of Zool. 36(5): 607-622. (SCI)

22.  Ergonul, B., Atasagun, S.,and Kocatürk, K., 2012. Alterations in the Hematological and Biochemical Parameters and Plasma Ion Concentrations of Common Carp, (Cyprinus carpio L., 1758) after Short Term Exposure to Sub-lethal Concentrations of Lead. Kafkas Üniv Vet. Fak. Derg. 18(2): 297-302 (SCI).

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Atasagun (Yiğit), S., Karabatak, M., “Mogan (Ankara) Gölündeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife (Tinca tinca l., 1758) Balıklarının Beslenmelerinde Mevsimsel Değişimler,” S:D:Ü: Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, 151-167(1995).

2.      Altındağ, A., Yiğit, S., “Akşehir Gölü Rotifera Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma,” Tr. J. of Zoology, 23(Ek sayı): 1-6(1997).

3.      Altındağ, A., Yiğit, S., Ahıska, S., Özkurt, Ş., “The growth features of tench   (Tinca tinca L., 1758) in dam lake Kesikköprü,” Tr. J. of Zoology, 22: 311- 318 (1998).

4.      Altındağ, A., Yiğit, S., Ahıska, S., Özkurt, Ş., “Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna (Esox lucius L., 1758) Balığının Büyüme Özellikleri,” Tr. J. of Zoology, 23 (Ek sayı 3): 901- 910(1999).

5.      Altındağ, A., Yiğit, S.,”Yedigöller (Bolu)’in Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi,” E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 161, Sayı: 3- 4, 229- 243(1999), Bornova- İzmir.

6.      Sözen, M., Yiğit, S., “Akşehir (Konya) Gölü Bentik Faunası ve Bazı Limnolojik Özellikleri” Tr. J. Of Zoology;23 (3) :829-847 (1999).

7.      Altındağ, A., Yiğit, S., “Abant (Bolu) Gölü Zooplankton Faunasının Mevsimsel  Değişimi,” E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 17, Sayı: 1- 2, 9-18(2000), Bornova- İzmir.

8.      Yiğit, S., “Kesikköprü (Ankara) Baraj Gölü Zooplankton Faunası Üzerine Bir Çalışma”. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi., 14(4):1387-1395(2001)

9.      Altındağ, A., , Shah, S. L., Yiğit, S., “ The growth features of Tench (Tinca tinca) in Bayındır dam lake”, Turkish Journal of Zoology, 26: 385-393(2002).

10.  Yiğit, S., “Seasonal Fluctation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey)”, Turk. J Zool., 26, 341-348 (2002).

11.  Altındağ, A., Yiğit, S., “Sarıyar Baraj Gölü Zooplankton Faunası ve Bazı Ekolojik Özellikleri”  Ege Üniv. Su Ürün. Dergisi (2002).

12.  Altındağ, A., Yiğit, S., “The Zooplankton Fauna of Lake Burdur”, Ege Üniv. Su Ürün.  Dergisi 19 (1-2): 129-132 (2002).

13.  Altındağ, A., Yiğit, S., “Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve mevsimsel  Değişimi”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, 217-225(2004).

14.  Yiğit, S. “Abundance and Seasonal Variations of Cladoceran and Copepod Fauna of Kesikköprü Dam Lake in Turkey”, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4) 490-493 (2004).

15.  Yiğit, S and Altındağ, A. A Taxonomical Study on the Zooplankton Fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir), Turkey. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi vol: 18, No:4, 563-568. (2005).

16.  Yiğit, S. Analysis of the Zooplankton Community by the Shannon-Weaver Index in Kesikköprü Dam Lake, Turkey. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12 (2) 216-220(2006).

17.  Ergönül, B., Atasagun, S., Beşer, T., 2012. The acute toxicity of zinc chloride on Daphnia magna Straus. Gazi University Journal of Science, vol: 25, No: 2

18.  Tunca, E. ve Atasagun, S. 2012. Yeniçağa (Bolu) Gölü’ndeki Kerevitlerin (Astacus leptodactylus) Bazı Dokularındaki Ağır Metal Birikim Farklılıkları. Journal of Natural Science. Vol: 15, No: 1.46-51.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1.      Yiğit, S., Okgerman, H., Elp, M., ” The age and growth features of Tinca tinca (L., 1758) in the Kapulukaya Dam Lake, Central Anatolia, Turkey,” XI European Congress of Ichthyology in Tallinn, 6-10 September, (2004).(oral presentation)

2.      Okgerman, H., Elp, M., Keskin, Ç., Yiğit, S., “Biological aspects of Blicca bjoernka (white bream) in an oligo-mezotrophic lake,” XI European Congress of Ichthyology in Tallinn, 6-10 September, (2004). (oral presentation)

3.      Altındağ, A., Yiğit, S., Kaya, M. Species diversity and community structure of the zooplankton in eutophic Lagoon Lake Köyceğiz- Muğla- Turkey. Fifth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS5), Palermo, Italy 2007.

4.      Yiğit, S., Altındağ, Yasin, B. Changes in rotifer species composition and its abundance in an hypertrophic lake Eber (Afyon) Turkey. . Fifth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS5), Palermo, Italy 2007.

5.      Yiğit, S and Saygı.Y.,  Trace Metal Levels and Their Seasonal Variations in the Tissues of Fish (Cyprinus Carpio L., 1758) from Yeniçağa Lake, Turkey. VI. Uluslar arası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Antalya (poster), 2011

6.      Saygı Y and Yiğit, S., Heavy Metals in Yeniçağa Lake and its potential sources:   soil, water, sediment, and plankton. VI. Uluslar arası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Antalya (poster), 2011.

7.      Sibel Yiğit and Yasemin Saygı. Trace Metal Levels and Their Seasonal Variations in the Tissues of Fish (Cyprinus Carpio L., 1758) from Yeniçağa Lake, Turkey. VI. Uluslar arası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Antalya (poster), 2011

8.      Yasemin Saygı and Sibel Yiğit. Heavy Metals in Yeniçağa Lake and its potential sources:   soil, water, sediment, and plankton. VI. Uluslar arası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Antalya (poster), 2011.

9.      Altındağ, A., Ahıska, S., Yiğit, S., Özkurt, Ş., 1996. Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna (Esox lucius L., 1758) Balığının Beslenme Biyolojisi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17- 21 Eylül 1996. İstanbul.

10.  Yerli, S., Aldemir, A., Altındağ, A., Aykurt, A., Erik, S.,  Kıraç, C., Manav, E., Mutlu, B., Türkozan, O., Yiğit, S., 2004. Mogan Gölü Havzası Biyolojik Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi. Ulusal Su Günleri, 6-8 Ekim 2004, İZMİR.

11.  Yerli, S., Altındağ, A., Yiğit, S., Çiçek, B.A., Canbolat, A.F., 2004. Seyfe Gölünün Trofik durumunun Belirlenmesi. Ulusal Su Günleri, 6-8 Ekim 2004, İZMİR.

12.  Saygı Y, Yiğit S ve Gündüz E.2004. Yeniçağa (Bolu) Gölü’nün Zooplanktonu ve Mevsimsel Dağılımı. Ulusal Su Günleri, 6-8 Ekim 2004, İZMİR.

13.  Kaya, M., Altındağ, A., Buyurgan, Ö., Erdoğan, S., Yiğit, S. Ve Özdemir, E. Türkiye’deki Lecane Nitzsch, 1827 (Monogononta:Rotifera) Türleri. XV. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster sunumu).

14.  Demirkalp, F.Y., Saygı, Y., Gündüz, E., Çağlar, S.S., Kılınç, S., Yiğit, S.  Kızılırmak Deltasında Bulunan Karaboğaz Gölü’nün Limnolojisi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran,  Denizli, Bildiriler Kitabı s. 70 (sözlü sunum) 2010.

15.  Saygı, Y. ve Yiğit, S. Yeniçağa Gölü (Bolu)’nde Besin Zincirinde Ağır Metal Birikimi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran,  Denizli, Bildiriler Kitabı, s. 624 (poster sunum) 2010.

16.  Akıncı, H., Erdoğan, S., Atasağun, S., Karacakaya, P. 2012. Keçi Gölü (Bolu)’nün Bazı Fiziko Kimyasal Özellikleri ve Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Isparta.

17.  Erdoğan, S., Akıncı, H., Atasağun, S., Karacakaya, P. 2012. Keçi Gölü (Bolu)’nün Rotifera Faunası ve Bazı FizikoKimyasal Parametrelerle İlişkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir.

18.  Akıncı, H., Erdoğan, S., Atasağun, S. 2012. Kurugöl’ün (Gerede, Bolu) Cladocera ve Copepoda Faunasının Mevsimsel Değişimi ve Bazı Limnoekolojik Özellikleri. FABA 2012 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir.

19.  Demirkalp, F.Y., Saygı, Y., Gündüz, E., Çağlar, S.S., Yiğit, S.ve Kılınç, S. 2011. Kızılırmak Deltası’nda Bulunan Karaboğaz Gölü Ekosistem Yapısını Olumsuz Etkileyen Çevresel Faktörler. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 4-7 Ekim 2011 Çanakkale.

20.  Saygı, Y ve Atasagun(Yiğit), S. 2011.Yeniçağa Gölü’nden Yakalanan İki Cyprinid Türünün (Leuciscus cephalus ve Tinca tinca) Ağır Metal Düzeyleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 4-7 Ekim 2011 Çanakkale.