PROF.DR. MUSTAFA HAKAN YİĞİTBAŞIOĞLU    
Adı : MUSTAFA HAKAN
Soyadı : YİĞİTBAŞIOĞLU
E-posta : yigitbasioglu@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1210
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim
Lisans: 1980 - 1984 AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü.  
Tez konusu: Mogan Gölü ve Çevresinin Jeomorfolojisi

Yüksek lisans: 1984 - 1987 AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Fiziki Coğrafya Bilim Dalı

Tez konusu: Yassıgüme Köyü (Burdur) Çevresinin Jeomorfolojisi 

Doktora: 1987 - 1993 AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Fiziki Coğrafya Bilim Dalı

Tez konusu: Seyfe Gölü ve Çevresinin Jeomorfolojisi

 
Akademik geçmiş
1986 - 1993 Araştırma Görevlisi
1993 - 1999 Yardımcı Doçent
1999 - 2005 Doçent
2005 -          Profesör

İlgi alanları
Jeomorfoloji, Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji, Çevre sorunları

Yayınlar

Yurtiçi Makaleler

   1)  “Köprülü Kanyon Milli Parkının Coğrafi Özellikleri” (Kocakuşak’la beraber) AÜ DTCF Der. S:11, No:11, 1988, Ankara.

   2)  “Aladağlar’da Coğrafya Gözlemleri” (Kocakuşak’la beraber) AÜ DTCF Der. C:XXXII, S:1-2, 1988, Ankara

   3)  “Meydancıkkale’nin (Gülnar) Jeomorfolojik Özellikleri” Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu S:1,1989,Ankara.

   4)  “Burdur Havzasında Bulunan En Yaşlı Gölsel İz” Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu S:2,1990,Ankara.

   5)  “Burdur-Yassıgüme Köyünün, Fiziki Coğrafya Açısından, Çevre Sorunları” AÜ DTCF Der. C:XXXIII,S:1-2,1990,Ankara

   6)   “Yanartaşın Sönmeyen Alevleri” Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu S:3, 1991,Ankara.

   7)   “Uzungöl” (E.Akkan,A.F.Doğu,İ.Çiçek,G.Gürgen,M.Somuncu ile birlikte) AÜ Türkiye Coğ.Arş.ve Uyg. Merkezi Der. Sayı:3, 1993, Ankara.

   8)  “Yeryüzünün En Geniş Volkanik Şekilleri: Resürjant Kalderalar” AÜ DTCF Der. Cilt:XXXVII, S:1-2, 1995,Ankara.

   9)  “Seyfe Gölü Ekosistemi” AÜ Türkiye Coğ.Arş. ve Uyg. Merk. Der. No:4,1995, Ankara.

10)  “Türkiye’deki Barajlar” AÜ Türkiye Coğ.Arş. ve Uyg. Merk. Der. No:5, 1996, Ankara.

11)  “Fiziki Coğrafya Araştırmalarında Manyetik Ölçümlerin Rolü” Coğrafya Araştırmaları Der. Sayı:12, 1996, Ankara.

12)  “Çarşamba Birikinti Yelpazesinin Geç Kuterner’deki Jeomorfolojik Gelişimi (Konya)” (Roberts,Parish,Twigg ve Boyer’le birlikte), AÜ Türkiye Coğ.Arş. ve Uyg. Merk. Der. No:6,1997, Ankara.

13)  “Kentlerin Çevre Sorunları ve Habitat Konferansları” AÜ DTCF Der. Cilt:38, S:1-2, 1998,Ankara.

14)  “Finike ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri” AÜ DTCF Der. C:40, S:1-2,2000,  Ankara

15)  “Türkiye’de Tarım Topraklarının Kullanımında Yapılan Başlıca Yanlışlıklar ve Bir örnek: Eskişehir” AÜ DTCF Der. C:40, S:3-4,Ankara

16)  “Santorini Volkanı ve Minoan Püskürmesinin Türkiye’deki İzleri” Coğrafi Bilimler Der. C:1, S:1, 69-74, 2003, Ankara.

17)  “Türkiye İçin Önemli Bir Maden: Bor”, Coğrafi Bilimler Der. C:2, No:2, 2004,Ankara.

18)  “Karaca Mağarası’ndaki (Gümüşhane) Bir Yıllık Sıcaklık Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi” (Bekaroğlu ile birlikte) AÜ Çevrebilimleri Dergisi C:2, S:1, 2010,Ankara.

19) "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları" (Uğur ile beraber) AÜ Çevrebilimleri Dergisi C:2, S:2, 2010,Ankara.

20) "Türk Haritalarında Okyanusların Tanımlanması, Adlandırılması ve Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Yeni Bir Öneri (A New Proposal on the Definition, Naming and the Limits of the Oceans on Turkish Maps)" (Bekaroğlu ve Ataol ile beraber) Harita Dergisi, S: 147, 2012, Ankara.

 

Yurtdışı Makaleler   

1)   “Meydancıkkale ve Çevresinde Jeomorfolojik Gözlemler” De Anatolia Antiqua I, 1990,Paris.

2) “Chronology and Stratigraphy of Late Quaternary Sediments in the Konya Basin, Turkey: Results from the KOPAL Project” (Roberts, Black, Boyer, Eastwood, Griffiths, Lamb, Leng, Parish, Reed ve Twigg’le birlikte) Quaternary Science Reviews No:18, 1999, London.

3) "Integrating Palaeoecological and Archaeo-Historical records: Land use and Landscape change in Cappadocia (central Turkey) since late Antiquity" (Eastwood,Haldon, England ve Gümüşcü ile beraber) ARCHAEOLOGY OF THE COUNTRYSIDE IN MEDIEVAL ANATOLIA ED. T. VORDERSTRASSE AND J. ROODENBERG. PIHANS 113, 2009 

4)" Paleo-Seasonatility of the Last Two Millenia reconstructed from the Oxygen Isotope Composition of Carbonates and Diatom Silica from Nar Gölü, Central Turkey" (Dean, Eastwood, Jones, Leng, Sloane, Roberts, Woodbridge, Swann, Metcalfe ile beraber) Quaternary Science Reviews, S: 66, 35-44, 2013. Elsevier.

Yurtdışı kitapda bölüm yazarlığı

1)   “Présentation Géograhique et Géomorphologique” (Bazin ve Kuster’le birlikte),Gülnar I. Le site de Meydancikkale, (editör: Alain Davesne ve Françoise Laroche-Traunecker), 1998, Paris.

Kitaplar

1) “Volkanlar, Oluşumları, Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri ile Dünyadaki Dağılışları” Bilim Yayınevi, 1999,Ankara.

2)  "Mineraller ve Kayaçlar” (A. ve Ö. Sür ile birlikte) Bilim Yayınevi, 2001, Ankara.

3)   “Volkanlar, Türkiye’nin Volkanik Yöreleri ve Depremler” (A. ve Ö. Sür ile birlikte) Bilim Yayınevi, 2002, Ankara.

 Ulusal Projeler

1) Burdur Gölü Havzası’nda Arazi Kullanım Özellikleri ve Sorunları, AÜ BAP, 2003-2006

2) Karaca Mağarası’nın Klimatolojisi AÜ BAP, 2005-2008

 

Uluslararası Projeler

1) Konya Plain Palaeoenvironmental Research (KOPAL), Loughborough Üniversitesi ve Royal Geography Society, National Geographic desteği ile, 2004-2008

2) Environmental Change in Northeast Turkey, Birmingham Üniversitesi ile ortak proje. Devam ediyor.

3) Environment and Landscape Change in Cappadocia, Turkey, Birmingham ve Plymouth Üniversiteleri ile ortak proje, Devam ediyor.