PROF.DR. ÖZLEM YILDIRIM    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : yildirim@science.ankara.edu.tr, ozlemesn@hotmail.com
Tel : 2126720/1090 veya 1449
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADI

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

 

Doğum Yılı:

20.12.1963

Yazışma Adresi :

A.Ü.F.F. Biyoloji bölümü Moleküler Biyoloji A.B.D 06100 Tandoğan/Ankara

Telefon :

0312-2126720/1090

Faks :

0312-2232395

e-posta :

yildirim@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

ODTÜ

Fen Fakültesi

Biyoloji

İyi

1988-1989

Türkiye

ODTÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyokimya

İyi

1989-1992

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyokimya

İyi

1992-1999

 

 

 

 

 

 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

1990-2004

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doçent

2004-2010

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Profesör

2010-

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Biyokimya, Enzim Teknolojisi

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Biyokimya I

Temel Biyokimya (Biyoteknoloji Enstitüsü)

Biyokimya II

İleri Hücre Biyolojisi

Biyokimya Laboratuvarı I

Biyomolekül Metabolizması

Biyokimya Laboratuvarı II

Kanser Genetiği

Enzimoloji

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

43

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

10

13

Doktora

1

1

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Fakülte Kurul Üyeliği

Biyoloji Bölümü I. sınıf öğrencilerinin danışmanlığı (166 öğrenci)

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

İmmobilize b-Galaktosidaz ile laktozun hidrolizi; Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 92050407, Araştırıcı, 1992-1994.

Polimerik Sistemlerden İlaçların Kontrollü Salınımı”; Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 94050402, Araştırıcı, 1994-1997.

GSTM1 Geninin Normal Bireylerde ve Akciğer Kanserli Hastalarda RFLP Analizi ile İncelenmesi” ; Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2000-07-05-018, Araştırıcı, 2000 - 2001.

“Çeşitli Kaynaklardan Proteinaz K (serin proteaz) İzolasyonu ve Karakterizasyonu”; Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2002-2006.

Süperoksit Radikali İçin Yeni Biyosensör” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projeleri, Araştırıcı, 2005-2008.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi’; COST ES0603-30 (109S265) Projesi, TÜBİTAK, Araştırıcı, 2010-

Ankara’nın  Etrafından Toplanan Bitkilerin  Antioksidan  ve  Antikanser  Değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi  No: 13L4240003, Proje Yürütücüsü, 2013 –

 

 

 

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Yıldırım, Ö., Akbulut, U., Arınç, E., Sungur, S. “Immobilization of NADH-Cytochrome b5 Reductase into Gelatin by Crosslinking”. Macromolecular Reports, A3 (suppls. 1&2): 19-28, 1994.   

Yıldırım, Ö., Akbulut, U., Arınç, E., Sungur, S. “Stability and Storage Conditions of NADH-Cytochrome b5 Reductase Cross-Linked into Gelatin by Chromium (III) acetate.” Biomaterials, 15 (8): 587-592, 1994.                                                                    

Sungur, S., Yıldırım, Ö.  “Batch and Continuous Hydrolysis of Lactose Using b-Galactosidase Immobilized on Gelatin-CMC”. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 38 (4): 821-829, 1999.

Aras, S., Baltacı, V., Yıldırım, Ö., Savaş, İ., Alpas, I., Şen, E. “Glutathione S-Transferase M1 and T1 Gene Polymorphism in Patients with Lung Cancer Among Turkish Population”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2 (15):54-61, 2001.  

Yıldırım, Ö. “Antioxidant defense system in cobalt treated diabetic rat lung”. Biotechnology and Biotechnological Equipment,  1 (16): 124-130, 2002.                                                                   

Yıldırım, Ö., Büyükbingöl, Z. “Effects of supplementation with a combination of cobalt and ascorbic acid on antioxidant enzymes and lipid peroxidation levels in streptozocin-diabetic rat liver”. Biological Trace Element Research, 90 (1-3): 143-154, 2002.             

Yıldırım, Ö., Büyükbingöl, Z. “Effect of cobalt on the oxidative status in heart and aorta of streptozotocin-induced diabetic rats” Cell  Biochemistry and Function,  21: 27-33, 2003.                      

Yıldırım, Ö.  “Changes in nitric oxide level of different tissues in diabetic rats.” Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17: 131-136, 2003.

Yıldırım, Ö. ,  Aras, S., Ergül, A. “Response of antioxidant systems to short-term NaCl stress in rootstock and razaki cultivar”. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 46:151-159, 2004.  

Sungur  S., Al-Taweel  R., Yιldιrιm Ö., Loğoğlu E. “Immobilization of Saccharomyces cerevisiae in Gelatin Cross-Linked with Chromium Ions for Conversion of Sucrose by Intracellular Invertase”. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 45 (8): 929-934, 2006.

Yıldırım, Ö. ,  Çomoğlu S., Yardımcı S., Akmansu M., Bozkurt G., Avunduk  M. C. “Melatonin treatment for prevention of oxidative stress: involving histopathological changes”. General Physiology and Biophysics, 26: 126-132, 2007.                                              

Yıldırım, Ö. ,  Çomoğlu S., Yardımcı S., Akmansu M., Bozkurt G., Sürücü S. “Preserving effects of melatonin on the levels of glutathione and malondialdehyde in rats exposed to irradiation”. General Physiology and Biophysics, 27: 32-37, 2008.

Yıldırım, Ö.The Effect of Vitamin C and Cobalt Supplementation on Antioxidant Status in Healty and Diabetic Rats”. African Journal of Biotechnology, 8 (19), 5053-5058, 2009.

Daş-Evcimen, N., Yıldırım, Ö., Süzen, S. “Relationship Between Aldose Reductase and Superoxide Dismutase” Archives of  Biological Science, Belgrade, 61 (4), 675-681, 2009

 

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Yıldırım, Ö., Büyükbingöl, Z. “Kobalt Kullanımının Stz-Deneysel Diyabetik Sıçanların Böbrek Dokularında CAT, GSH-Px, SOD Aktiviteleri ve Lipid Peroksidasyonu Düzeylerine Etkisi”.  A. Ü. Eczacılık Dergisi, 31, No:1, 1-12, 2002.

Yıldırım Ö. “Effects of Ascorbic Acid Treatment to Grapevine Rootstock-1616C and Vitis vinifera L. cvs. Razakı” Asian Journal of Biochemistry, 2 (6): 395-401, 2007.     

Çeter T, Pınar N.M., Alan Ş., Yıldırım Ö. “ Polen ve Sporların Haricinde Atmosferde Bulunan Allerjen Biyolojik Partiküller”. Astım Allerji İmmünoloji, 6(1), 5-10, 2008.

Alan Ş., Yıldırım Ö., Pınar N.M., Seçil D., Keçeli T., Çeter T, Mısırlıgil Z. “Betula pendula Roth (syn = B. verrucosa) Polenine Duyarlı Hastalarda IgE reaktivite Profilleri”. Astım Allerji İmmünoloji, 7, 100-105, 2009.

H.Cebeci, G. Alıç, O. Yıldırım, N.M.Pınar, B. Aşcı, and Ş. Alan..Corylus avellana polen ve tohum protein profillerinin karşılaştırılması. Asthma Allergy Immunol 9: 37-43, 2011.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Yıldırım, Ö., Arınç, E., Akbulut, U. “NADH-Sitokrom b5 Redüktazın Tavşan Karaciğerinden İzolasyonu ve İmmobilizasyonu”. VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, KİMYA 91, 2-5 Nisan 1991.

 

Yıldırım, Ö., Akbulut, U., Arınç, E., Sungur, S. “Immobilization of NADH-Cytochrome b5 Reductase”. XI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-29 Ekim 1992.

Yıldırım, Ö., Akbulut, U., Arınç, E., Sungur, S. “Kimyasal Çapraz Bağlama Yöntemi ile NADH-Sitokrom b5 Redüktaz Enziminin İmmobilizasyonu”. IX. Ulusal Kimya Kongresi, KİMYA 93, 1993.

Sungur, S., Yıldırım, Ö., Emregül, E. “İmmobilize b-Galaktosidaz ile Laktozun Hidrolizi”. X. Ulusal Kimya Kongresi, KİMYA 94, 19-21 Eylül 1994.

Sungur, S., Emregül, E., Yıldırım, Ö. “Karboksimetilselüloz Bilyelerinden Kontrollü İlaç Salımı”. XI. Ulusal Kimya Kongresi, KİMYA-97, 16-20 Haziran 1997.

Yıldırım, Ö., Büyükbingöl, Z. “Cobalt Treatment Effect on Oxidative Stress in Early Stage of Experimental Diabetes”. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000.

Yıldırım, Ö., Büyükbingöl, Z. “Effects of Cobalt and Ascorbic Acid on Oxidative Stress Status in Experimental Diabetes”. 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 12-16 Nisan 2000.                                             

Yıldırım, Ö., Büyükbingöl, Z. “Combined Effects of Cobalt And Ascorbic Acid on Oxidative Stress Status in Streptozotocin-Diabetic Rat Kidney”. 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-6, 27-29 Haziran, 2000

Yıldırım, Ö., “Antioxidant composition of Vitis vinifera L. Species treated with different concentrations of salt” 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-7, 24-27 Haziran, 2003.                                                              

Yıldırım, Ö., Z. Büyükbingöl. “Alterations of nitric oxide with cobalt and ascorbic acid in streptozotocin-induced diabetes mellitus” 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-7, 24-27 Haziran, 2003.

Emregül E., Emregül K., Yıldırım Ö., Atakol, O. “Preperation and optimization of Superoxide Biosensor” . XII th Biomedical Science and Technology Symposium 20-23 September 2005, İzmir.      

 Yazgan U., Yıldırım Ö., Dinçer D.. “Effects Of Simvastatin On Cardiac Nitric Oxide Synthase and Nitrite Levels in Streptozotocine-Induced Diabetic Rats, Vol. 273, Supplement 1, June 2006, pp.210,  31th FEBS Congress 24-29 Haziran 2006.                   

Yardımcı S., Yıldırım Ö., Akbıyık F., Çomoğlu S., Akmansu M., Bozkurt G., Sürücü S.. “Changes In The Level Of Glutathione That Acts As An Intermediary Protective Effects of Melatonin Pretreatment In Cerebral Injury Induced By Radiation In Rats”, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-8, 13-16 Haziran, 2006.

Alan Ş., Yıldırım Ö.,  Pınar N.M. “Türkiye’de yayılım Gösteren Betula pendula Roth., Corylus avellana L. ve Alnus glutinosa (L.) Gaertner Türlerin Polen Protein Profillerinin karşılaştırılması”. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, Girne, KKTC P-17, S: 48, 2008.

Çeter T., Pınar N.M., Yıldız A., Güney K.,  Yıldırım Ö. “Kastamonu İli Atmosferi İki Yıllık Allerjik Mantar Sporları Takvimi”. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, Girne, KKTC P-18, S: 49, 2008.

Alan Ş., Yıldırım Ö., Pınar N.M., Mısırlıgil Z., Seçil D., Keçeli T., Çeter T. “Ankara’daki Betula pendula Roth (B. verrucosa) Polen Duyarlı Hastalardaki Farklı IgE Reaktivite Profillerinin İmmünokimyasal Yöntemle Belirlenmesi” XVI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, Girne, KKTC P-25, S:50, 2008.

Alan Ş., Yıldırım Ö., Pınar N.M., Alıç G., Cebeci H. “Pistacia terebinthus (Menengiç) polen protein profilinin belirlenmesi”. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, Girne, KKTC P-26, S: 51, 2008.

Yıldırım Ö. “In vivo Treatment with Cobalt II Chloride plus ascorbic acid decreases Nitric Oxide Levels in Diabetes”, VIII European Symposium of The Protein Society, pp.194, 14-18 Haziran, 2009, Zürih, İsviçre

Das-Evcimen N., Yıldırım Ö., Süzen S. “Correlation Between Aldose Reductase and Superoxide Dismutase Inhibition Capacities of Indole-based Analogues of Melatonin Derivatives, Vol.18, Supplement 1,  pp. 191, 24-29 Temmuz, 2009 Boston, Massachusettes.

Ünal M. A., Emregül E., Emregül K., Atakol O., Yıldırım Ö., Günendi G. “A Novel Glucose Biosensor Based on Immobilization of Glucose Oxidase in Gelatin-Carboxymethlycellulose on a Platinum Electrode”. 15 th International Biomedical Science and Technology Symposium, pp. 114, Northern Cyprus, Güzelyurt, TRNC, 16-19 Ağustos 2009.

Yalçınkaya B., Pınar N.M., Çeter C., Altuner E.M. and Yıldırım O. Protein profiles of some common microfungi taxa isolated in atmospheric studies. 13 th ınternational palynological congress, 9 th international organisation of paleobotany conference. Tokyo, Japan, 2012.

Shomali N., İsgor,  B. S., İsgor Y. G., Geven F., Yıldırım O. “Heliotropium europaeum, Carlina oligocephala ve Echinops ritro bitki ekstrelerinin Hücresel Savunmadaki Rollerinin İncelenmesi” IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 13-16 Aralık 2012.

 

 

 

Kitaplar

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyokimya Laboratuvar Föyü

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson ve Michael M. Cox, Beşinci Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü Y. Murat Elçin, 14. Bölüm, s.527-569; 2013, Palme Yayıncılık