ARŞ.GÖR. YASİN KAHYA    
Adı : YASİN
Soyadı : KAHYA
E-posta : ykahya@ankara.edu.tr
Tel : 596 16 32
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU


Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (1998-2003)


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni A.B.D. (2003-2006)

Tez adı: "Ana Arılarda (Apis mellifera L.) Farklı Dönem Canlı Ağırlıkları ve Üreme Özellikleri"


Doktora: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji A.B.D. (2007-2017)

Tez adı: "Ana Arı (Apis mellifera L.)’Nın Yumurta Kanallarından Sperm Torbasına Sperm Göçü Sürecinde Sperm Rekabetinin Pirosekanslama Tekniği İle Analizi"İŞ TECRÜBESİ 


Kurumu: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme ve Islahı A.B.D

Görevi: Araştırma Görevlisi                                     Yılları: 2006-Devam


Kurumu: Recoven Biyoteknoloji, Tarım, Eğitim, San. ve Tic. Ltd. Şti.

Görevi: Kurucu - Genel Müdür                                Yılları: 2016-DevamPROJELER


Kurumu: TUBİTAK, 2150364

“Balarısı Zehir Bileşeni Melittinin Rekombinant Üretimi”

Görevi: Yürütücü Yılları: 2016-2017


Kurumu: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM, TAGEM/16/AR-GE/19

“Kısa Mesafe Kablosuz Ağ ve GSM Tabanlı Koloni Takip Sistemi”

Görevi: Yardımcı Araştırmacı Yılları: 2016-2019


Kurumu: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Türkiye’ de Ana Arı Üretim İşletmelerinde Kullanılan Damızlık Kolonilerin Genetik Yapısının Belirlenmesi”

Görevi: Yardımcı Araştırmacı Yılları: 2016-2018


Kurumu: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM, TAGEM/15/AR-GE/31

“Damızlık Ana Arı Üretim İşletmelerinde Morfometrik Ve Mikrosatellit DNA Varyasyonunu Belirleme Ve Damızlık İşletmeleri İzleme Sistemi Oluşturma”

Görevi: Yardımcı Araştırmacı Yılları: 2015-2018


Kurumu: TUBİTAK, 112O007

“Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ana Arılarında Sperm Depolama İşleminin Real-Time PCR İle Analizi”

Görevi: Proje Bursiyeri Yılları: 2012-2013


Kurumu: Ankara Üniversitesi BAP, 09B4347006

“Normal ve Yalancı Ana Arılı Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) Sperm Özellikleri”

Görevi: Yardımcı Araştırmacı Yılları: 2009-2010


Kurumu: TUBİTAK, 108O447

“Yalancı Ana Arılı Koloni ve Normal Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) Sperm Rekabeti”

Görevi: Proje Bursiyeri Yılları: 2009-2010


Kurumu: TUBİTAK, 107O343

‘Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ana Arılarının Çiftleşme Uçuşu ve Yumurtlamaya Başlaması Üzerine Juvenil Hormon (JH) Uygulamasının Etkisi’’

Görevi: Yardımcı Araştırmacı Yılları: 2007-2008


YAYINLAR

SCI Dergilerde yayınlanan yayınlar

Gençer, H V; Kahya, Y; Woyke, J (2014) Why the viability of spermatozoa diminishes in the honeybee (Apis mellifera) within short time during natural mating and preparation for instrumental insemination. Apidologie, 45(6): 757-770.(DOI: 10.1007/s13592-014-0295-0)

Gençer, H V; Kahya, Y (2011) The viability of sperm in lateral oviducts and spermathecae of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee (Apis mellifera L.) queens. Journal of Apicultural Research, 50(3): 190-194.

Gençer, H V; Kahya, Y (2011) Are sperm traits of drones (Apis mellifera L.) from laying worker colonies noteworthy? Journal of Apicultural Research, 50(2): 130-137.

Kahya, Y; Gençer, H V; Woyke, J (2008) Weight at emergence of honey bee (Apis mellifera caucasica) queens and its effect on live weights at the pre and post mating periods. Journal of Apicultural Research, 47(2): 118-125.


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

Kahya, Y; Gençer, H V (2017) The analysis of sperm competition during sperm storage process in honeybee (Apis mellifera L.) queens by pyrosequencing technique, 45th Apimondia International Apicultural Congress, 29th September- October 4th, Istanbul, Turkey.

Seyhan, T G; Kahya, Y; Çamurcu, S (2016) Feasibility study on using zigbee networks in agricultural applications, VII International Scientific Agriculture Symposium, "Agrosym 2016", 6-9 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Proceedings.

Woyke, J; Gençer, H V; Kahya, Y (2014) Dlaczego ¿ywotnoœæ nasienia zmniejsza siê w czasie naturalnego i sztucznego unasieniania matek pszczelich (Why the viability of sperms in honey bee drones and queens diminishes within short time during natural and instrumental insemination). 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 11-13 Marca 2014, p. 34, Szczyrk, Polska.


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

Kahya, Y; Gençer, H V; Demir, S; Kızıltepe, M B (2017) The analysis of the honey extraction of the harvested honeycombs, 45th Apimondia International Apicultural Congress, 29th September- October 4th, Istanbul, Turkey.

Gençer, H V; Kahya, Y; Demir, S; Kızıltepe, M B (2017) The use of standard and geometric morphometry for discrimination of the honeybee queens from two (A. m. caucasica and A. m. ligustica) subspecies, 45th Apimondia International Apicultural Congress, 29th September- October 4th, Istanbul, Turkey.

Gençer, H V; Kahya, Y; Kızıltepe, M B; Demir, S (2017) The behaviour of honeybee colonies during cleaning and restoring extracted honeycombs, 45th Apimondia International Apicultural Congress, 29th September- October 4th, Istanbul, Turkey.

Gençer, H V; Kahya, Y; Woyke, J (2014) The viability loss of spermatozoa in drones during eversion of endophallus. Sixth European Conference of Apidology, 09-11 September 2014, Murcia, Spain. p. 195-196

Gençer, H V; Hamednia, S; Kahya, Y (2012) The age dependent variation of reproductive organs of honeybee drones. Fifth European Conference of Apidology, 3-7 September, 2012, p. 192, Halle an der Saale, Germany.

Gençer, H V; Kahya, Y (2012) The effect of drone type on sperm competition in honeybees (Apis mellifera). Fifth European Conference of Apidology, 3-7 September, 2012, p. 192, Halle an der Saale, Germany.

Hamednia, S; Gençer, H V; Kahya, Y (2012) Do the number and viability of sperm in drone honey bees depend on drone age? Third International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-4 November, 2012, p. 347, Mugla, Turkey

Gençer, H V; Kahya, Y (2010) Differences in sperm traits of drones from queenright and laying worker colonies. Fourth European Conference of Apidology, 7-9 September, 2010, p. 149, Ankara, Turkey.

Gençer, H V; Kahya, Y (2010) The viability of sperm in reproductive organs of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee queens. Fourth European Conference of Apidology, 7-9 September, 2010, p. 150, Ankara, Turkey.

Kahya, Y; Gençer, H V (2007) The honey bee queen (A. m. caucasica) weight at emergence and its effect on live weights at pre and post mating periods” Bees under the Midnight Sun IBRA International Conference on Recent Trends in Apicultural Science, 10-14 June, 2007, p. 134, Mikkeli, Finland.

Kahya, Y; Gençer, H V (2006) The weight changes and reproductive traits of honey bee queens (A. m. caucasica)” Second European Conference of Apidology, 10th -14th September, 2006, p. 56, Prague, Czech Republic.


Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

Kahya, Y; Gençer, H V; Engin, E D; Özkul A (2017) Bal arısı (Apis mellifera L.) populasyonlarına yabancı gen akışının belirlenmesinde yeni bir yaklaşım. VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 05-07 Ekim, Adana, Türkiye.

 Başar, C; Kahya, Y; Gençer, H V (2013) Kastamonu İli Abana İlçesi arıcılığının analizi. 9. Ulusal Zootekni Öğrenci kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Erzurum, s.124-130. 


Ödüller

En iyi sözlü bildiri (birincilik) - VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi