ARŞ. GÖR. YİĞİT KARABULUT    
Adı : YİĞİT
Soyadı : KARABULUT
E-posta : karabulutyigit@gmail.com, ykarabulut@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 363 33 50 - 5206
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Güzel Sanatlar Eğitimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yigit-karabulut
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Lisans

2006-2011

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Opera-Koro Bölümü

Koro Anasanat Dalı

 

Yurtdışı Öğrenim (Lisans) 

2008-2009

Joseph Haydn Konservatorium

Şan Anasanat Dalı

(Eisenstadt-Avusturya / Erasmus Öğrenim Hareketliliği)

 

Yüksek Lisans

 2012-2015

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

 

Doktora

 2015-…

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı

 

Yurtdışı Staj (Doktora)

 2017-2018

Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella

Orkestra Yönetimi, Koro Yönetimi, Ses Eğitimi

(L'Aquila-İtalya / Erasmus + Staj Hareketliliği)


Pedagojik Formasyon

 2014-2015

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı


Akademik Deneyim

2011-2012

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi  

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı  

Bireysel Ses Eğitimi, Koro, Koro ve Yönetimi dersleri 

 "Öğretim Elemanı"

2012-2015

 Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

"Araştırma Görevlisi"

2015 - 2015

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

"Araştırma Görevlisi"

2015 - …

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

"Araştırma Görevlisi"


İdari Görevler

2014-2015

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

“Koordinatör”

 

2015-2016

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

 "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 

Uygulama Koordinatörü"


2017-.....

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Erasmus Koordinatörü


Eserler Listesi


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

“TRT Sanatçılarının Müzik Eğitimi Durumlarının İncelenmesi” 

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 

Sayı 35 (2015), ISSN: 1300-9206


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

“TRT Sanatçılarının Mesleki Müzik Eğitimine

 Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,

Sayı 55 (2016), ISSN: 1300-9052


"Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri 

Müzik Bölümlerindeki Program Değişiklikleri"

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,

Cilt 51, Sayı 3 (2018), ISSN: 1301-3718


Ulusal ve Ulusötesi Bilimsel Toplantılar

“A/R/Tography  Prof.Dr. Rita Irwın”

Uluslararası Katılımlı Sanat Eğitimi Konferansı

Ankara, 16.10.2015


“25th International Museology and Rescue

 Excavation Symposium”

Antalya, 11-13 Nisan 2016


“Müze Profesyonelleri Projesi”  

Ulusötesi Toplantı

Roma, 16-19 Haziran 2016


Bilimsel Araştırma Projeleri

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,

“Lisansüstü Çalgı Eğitimi Derslerinde Performans Artırmaya Yönelik Teknoloji Destekli Yaklaşımlar”,

Proje No: 2012/542

"Araştırmacı".


Ankara  Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,

 “Sınıf  Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmeni  Adaylarının Müzik Eğitiminde Çevrilmiş Öğrenme Uygulaması”,

Proje No: 1970636

"Araştırmacı".


Ulusal Yayıncılık Faaliyetleri

2017-2018

TRT Radyo - 1

"Müzikli Yıllar, Müzikli Yollar"

Hazırlayan ve Sunan.


Workshop

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu

 Aralık 2018

"VR Destekli Koro Yönetimi"

Workshop Yöneticiliği


Staj, Seminer, Eğitim Programları 

2008-2009

Joseph Haydn Konservatorium  “Şan Anasanat Dalı” eğitimi süresince başarı ile tamamlanan dersler:

Prof. Mag. Lis Malina ile "Şan, Vokal Literatur Tarihi ve Oda Korosu",

HR Dir. Prof. Mag. Walter Burian ile "Koro, Almanca", 

Prof. Mag. Martin Bramböck ile "Müziksel İşitme", 

Prof. Mag. Alexander Josef Mayr ile "Diksiyon- Artikülasyon", 

Prof. Johann Hausl ile "Korrepetisyon", 

Prof. Mag.MMag. Regina Himmelbauer ile "Kültür Tarihi", 

Prof. Marialuise Malovits  ile "Şarkıcılar İçin Piyano", 

Univ. Prof. Adolf Hennig ile "Orkestra Yönetimi, Koro Yönetimi".


2017-2018

Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella doktora düzeyi staj eğitimi kapsamında üstün başarı ile katılımda bulunulan dersler:

Prof. Marcello Bufalini – "Orkestra Yönetimi",

Prof. Rosalinda di Marco -  "Koro ve Koro Yönetimi",

Prof. Carla Centi Pizzutilli – "Ses Eğitimi".


Konser ve Dinletiler


2018 - Solist

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu 

Açılış Dinletisi


2018 - Solist

29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

Açılış Dinletisi


2018 – Korist

Beethoven 9.Senfoni İtalya Turnesi 6 Konser

Abruzzo Senfoni Orkestrası, 

Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella Korosu


2017 – Korist

Concerto per Anna - Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella

 

2016 - Solist

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cumhuriyetimizin Kültür ve Eğitim Politikaları Paneli Müzik Dinletisi

 

2016 - Solist

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği Müzik Dinletisi

2016 - Orkestra ve Koro Şefi

Güneşten Türküler Ankara Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri

 

2016 - Solist

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 51.Kuruluş Yıldönümü Toplantısı Müzik Dinletisi

 

2015 - Solist

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği Müzik Dinletisi

 

2014 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D  24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

 

2014 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Konseri 

 

2013 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D Lisans III. Sınıf Koro Konseri

 

2013 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D  24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

 

2013 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Konseri

 

2012 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D Müzik Dinletisi


2012 – Koro Şefi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D Yıl Sonu Konseri

 

2012 – Ses Eğitmeni

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi A.B.D Yıl Sonu Konseri

 

2008 - Solist

Joseph Haydn Konservatorium Konzertsaal, 3 adet Şan Dinletisi, Avusturya

 

2009 - Korist

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve A.Ü.D.K. Çoksesli Korosu


2007- 2009-2010-2011- Korist

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu Tüm Konserleri