PROF.DR. YÜKSEL TÜRKÖZ    
Adı : YÜKSEL
Soyadı : TÜRKÖZ
E-posta : yturkoz@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 03122965702
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel Bilgiler

Adı                       :   Yüksel

Soyadı                 :   Türköz

e-posta                :   yturkoz@dentistry.ankara.edu.tr

                         :   + 90 312 296 57 02

Ünvanı                 :   Prof. Dr.

Doğum Yeri, Yılı :   Kayseri, 1954

Medeni Hali        :  Evli, iki çocuklu

 

Eğitim ve akademik geçmişi

Lise                          :  Kayseri Lisesi,  1970

Lisans                      :  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,  1976

Doktora                  :                                                                     ,  1980

(Konusu)                   “Bölümlü Protezlerde İndirekt Tutucuların Önemi”

Doçentlik                :   1988

Profesörlük            :   Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ,1995-

                                     Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , 2016-(Görevlendirme  

                                    ile  geçici görev)                                 

Uzmanlık Alanı      :   Bölümlü Protezler

Lisans Dersleri       : Fakültenin  bölüme ait uzmanlığı ile ilgili teorik ve pratik  lisans derslerini vermiş 

                                   halen de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği 

                                   Fakültesi’nde vermeye devam etmektedir.

Doktora dersleri    : Bölüm tarafından açılmış doktora derslerini vermiştir

Yönettiği doktora

 Çalışmaları            :  Prof. Dr. Yüksel Türköz  yönetiminde tamamlanmış  6 (altı) adet doktora çalışması

                                   bulunmaktadır (  Dr. Dt. Hakan Terzioğlu, Dr. Dt. Emre Zaim, Dr. Dt. Korhan Böke, 

                                   Dr. Dt. Tolga Pekperdahçı, Dr. Dt. Zeynep Yeğin, Dr. Dt. Ömer Ertuğ)

 

Projeler                  :  14L0234002 No ve “Anterior maksillaya yerleştirilen implantlarda kullanılan farklı açılardaki abutmentlerde oklüzal yükleme sonucu oluşan kuvvet dağılımlarının sonlu elemanlar  stres analizi yöntemiyle incelenmesi”  başlıklı  Ankara Üniversitesi BAP projesi.                            

 

Yayınları

SCI te taranan dergilerin de bulunduğu hakemli dergilerde yayınlanmış 30 (otuz) u aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır.

İdari Görevleri

Komisyon  üyeliği   :   Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Yayın Komisyonu üyeliği

Dekanlık                   :   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

                                       Diş Hekimliği Fakültesi  Kurucu Dekanlığı, 2017-