PROF.DR. ZEKİ AKTAŞ    
Adı : ZEKİ
Soyadı : AKTAŞ
E-posta : zaktas@eng.ankara.edu.tr, zekiaktas2003@yahoo.co.uk
Tel : 0533-2645779
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Lisansüstü Araştırma:

Doktora: Chemical Engineering Department, University of Manchester Institution Science and Technology, UMIST, Manchester, UK

(Danisman: Prof. E. T. WOODBURN)

Tez Basligi: "The adsorption behaviour of non-ionic reagents on two low rank British coals and their influence on the froth structure and flotation performance".

 Yuksek Lisans: Chemical Engineering Department, University of Ankara, (Danisman Prof. Dr. Aral OLCAY

Tez Basligi: "Reduction of a Turkish lignite and supercritical gas extraction of reduced lignite".

 GÖREVLER

·        Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Mart 2017-Nisan 2017) 

 • Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Kasım 2013-2017) 
 •  Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Kasım/1998-Ocak/2000) ve (Ocak/2000-Temmuz/2001)
 • Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (3/Temmuz/2001-10 Ağustos 2004)
 • Staj Komisyon Başkanlığı (Aralık/1997 –Aralık/2002)
 • Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültes Yönetim Kurulu Üyeliği (Ağustos/2004- Ağustos 2012)
 • Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Merkez Kurulu Üyeliği (2008- 2010)
 • Eğitim Komisyonu Başkanlığı (2008- 2012, Ağustos)
 •  ERASMUS Komisyonu Üyeliği (2006-2010)
 • Milli Prodüktive Kurulu Üyeliği (2006-   )

 ARAŞTIRMA  ALANLARI 

 • Katı/Sıvı Ekstraksiyon, Süperkritik Gaz Ekstraksiyonu
 • Gaz ve Sıvı Adsorpsiyonu
 • Yağ Aglomerasyonu
 • Köpük (froth) Flotasyonu
 • Yoğun Ortam Ayırması
 • Görüntü (image) Analizi
 • Reoloji
 • Gözenekli Katılar
 • Aktif Karbon Üretimi
 • Süperkapasitörler

DENEYİMLER

·        Araştırma Görevliliği (1986-1994)

 • Öğretim Üyeliği, Yrd. Doç. Dr. (27/10/1994-1998)
 • Öğretim Üyeliği, Doç. Dr. (19/11/1998-15/04/2004)
 • Öğretim Üyeliği, Prof. Dr. (15/04/2004-)

 BURSLAR

 Lisansüstü

 • Aralık-1988 – Subat-1994,  Doktora (YÖK), UMIST, Manchester, İNGİLTERE

 Doktora Sonrası

 • 1996 (Temmuz) - 1996 (Eylül), UMIST, Manchester, İNGİLTERE, “European Science Exchange Programme” çerçevesinde, TÜBİTAK aracılığıyla The Royal Society (England) tarafından desteklenmiştir.
 • 2003 (15-Temmuz) - 2003 (15-Eylül), UMIST, Manchester, İNGİLTERE, “UMIST Kimya Mühendisliği Bölümü ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakütesi” kısmı destekleriyle ve kendi imkanlarıyla bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir.
 • 2004 (15-Temmuz) - 2004 (16-Eylül), UMIST, Manchester, İNGİLTERE, “TÜBİTAK (NATO B2) burs desteğiyle bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir.
 • 2012 (1-Eylul-1Aralik) YOK bursu. Manchester Universitesi, İNGİLTERE

 VERDİĞİ DERSLER

 Lisans

 • Kimyasal Termodinamik
 • Kimya Mühendisliği Termodinamiği
 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarları
 • Enstrümental Analiz
 • Gözenekli Katılara Adsorpsiyon
 • İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi

  Lisansüstü

 • Termodinamik
 • Parçacık Teknolojisi ve Köpük (Froth) Flotasyonu
 • Katı - Sıvı Sistemleri

HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER

Uluslararası

 • Adsorption Science and Technology
 • Advances in Colloid and Interface Science
 • American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Journal
 • Applied Surface Science
 • BioResources
 • Bioresource Technology
 • Chemical Engineering Communications
 • Chemical Engineering Journal
 • Chemical Engineering and Processing (CEP): Process Intensification
 • Desalination and Water Treatment
 • Environmental Technology
 • Fuel
 • Fuel Processing Technology
 • Industrial Crops and Products
 • International Journal of Biological Macromolecules
 • Journal of Hazardous Materials
 • Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (JAAP)
 • Journal of Colloid and Interface Science
 • Journal of Material Science
 • Journal of Porous Materials
 • Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
 • Materials (Polymers-Open Access)
 • Materials Chemistry and Physics (MATCHEMPHYS)
 • Microporous & Mesoporous Materials
 • Particulate Science & Technology
 • Powder Technology
 • Process Safety and Environmental Protection
 • Recent Patents on Chemical Engineering
 • Reviews in Chemical Engineering
 • Separation and Purification Technology
 • The Canadian Journal of Chemical Engineering

Ulusal 

 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • UKMK

PATENT (LER)

“Çay atığından aktif karbon üretimine mikrodalga enerjisinin etkisi”, Türk Patent Enstitüsü, No: TR 2006 07179 B

PROJELER

PROJE: 16

“Tekstil Atıksularından Serisin Proteini ve Su Geri Kazanımı”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 15A0424001, Süre: 24 ay (22/12/2015-22/12/2017)

Projedeki görevi: Araştırmacı

PROJE: 15

"Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Teknolojisi ile Serisin Proteini Geri Kazanimi ve Prototip Serisin Üretimi", TÜBİTAK: 1003.

Projedeki görevi: Araştırmacı

PROJE: 14

“Biyokütle temelli aktif karbonların elektrokimyasal çift tabaka kapasitörlerde elektrot malzemesi olarak kullanılabilirliği”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 13B4343001, Süre: 24 ay (1/1/2014-1/1/2016)

Proje Yöneticisi: Zeki Aktas (Araştırmacılar; Emine Yağmur, I.Işıl Gürten İnal, Yavuz Gökçe).

 

PROJE: 13

“Selüloz, hemiselüloz ve ligninden aktif karbon üretimi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:11B4343005,  2011-2012.

Proje Yöneticisi: E. Yağmur, Zeki Aktas (Araştırmacı), Bahar Tiryaki (Araştırmacı)

 

PROJE: 12

“A Teaching on Innovation Module for Engineering Programs (TO-INNOEN) (Mühendislik Programları için bir İnnovasyon Eğitim Modülü)” Leonardo da Vinci Project, Mobility, Project no:  2008–1-TR1-LEO04–03134–1, 2008-2010.

Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 11

“Tarımsal Yan Ürünlerden Düşük Maliyetli Yüksek Gözenekli Aktif Karbonların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Kapasiteleri” TÜBİTAK, Proje no: 109M400, TÜBİTAK, Şubat/2010-Haziran/2011.

Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 10

“Çay Fabrikası Atıklarından Aktif Karbon Üretimine Mikrodalga Enerjinin Etkisi” TÜBİTAK, Proje no: 107M306, TÜBİTAK, Kasım/2007-Kasım/2009.

Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 9

“Çay Atığından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)-Hızlandırılmış Proje, BAP, Proje no: 2007-07-45 006, 2007-2008

Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 8

“Kömürlerin Isıl İşlemi Sırasında Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimi”

BAP, Proje no: 2005-07-45 037, Başlama: 28/11/2005, Bitiş: 28/05/2008

Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 7

“Nano yapıdaki kitosan, hidroksiapatit ve kompozitlerin sentezi ve parçacık karakterizasyonu”, Proje no: 104M412, TÜBİTAK, Ekim/2005-2007.

Proje Yöneticisi: A. Çalımlı

 

PROJE: 6

"Çevre Atık Sularının Arıtılmasında İşlem Görmüş Bentonitlerin Kullanılması", Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, ARFO, Proje no: 20000705032, Kasım/2000-Nisan 2003.

 Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 5 (Proje 4’e ek olarak verilmiş bir projedir)

"Kömürden Froth Flotasyon Tekniği ile Mineral Madde Uzaklaştırılması", Ek Proje no: 98K120740, Ocak-2001- Haziran 2003.

 Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 4

”Kömür Yüzey Alanı ve Gözenek Boyut Dağılımının Mineral Uzaklaştırma ve Ekstraksiyona Etkisi”, DPT  projesi,  Proje no: 98K120740, Ocak-1997-Aralık 2002

 Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 3                          

”Kömürden Mineral Madde Uzaklaştırılması”, DPT projesi, Proje no: 98K120720, Ocak-1997- Aralık 2000.

Proje Yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE: 2

"Bazı Türk Kömürlerinin Ağır Ortamda Mineralce Zengin Maddelerin Ayrılma Özelliklerinin İncelenmesi",  TÜBİTAK, Proje no: MISAG-DS4, (Ağustos/1995-Ağustos/1996)

Projeyi yöneticisi: Z. Aktaş

 

PROJE:1
"Optimal Control of Semi-Batch and Pilot Plant Flotation Cells by Feedback Regulation of the Froth Control", Research Grant Report, No. GR/F 58110, (İngiltere). Tamamlandı, 1994.

Projeyi gerçekleştiren(ler)   : E. T. Woodburn, Z. Aktaş, A. Banford, N. Mohamed

 YAYINLAR

 Makaleler (SCI) 

 •  P. Balakrishnan, I.I.G. Inal, E. Cooksey, A. Banford, Z. Aktas, S.M. Holmes “Enhanced performance based on a hybrid cathode backing layer using a biomass derived activated carbon framework for methanol fuel cells” Electrochimica Act, In press, 2017.
 • Emine Yagmur, Songul Turkoglu, Anthony Banford, Zeki Aktas “The relative performance of microwave regenerated activated carbons on the removal of phenolic pollutants” Journal of Cleaner Production 149 (2017) 1109-1117.
 • I. Isil Gurten Inal, Stuart M. Holmes, Anthony Banford, Zeki Aktas ”The performance of supercapacitor electrodes developed from chemically activated carbon produced from waste tea”, Applied Surface Science 357 (2015) 696–703.
 • Yavuz Gokce and Zeki Aktas, “Nitric acid modification of activated carbon produced from waste tea and adsorption of methylene blue and phenol” Applied Surface Science 313 (2014) 352–35
 • Yavuz Gokce, Burcu Cengiz, Nuray Yildiz, Ayla Çalimli and Zeki Aktas, “Ultrasonication of chitosan nanoparticle suspension: Influence on particle size” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 462 (2014) 75-81
 • Bahar Tiryaki, Emine Yagmur, Anthony Banford, Zeki Aktas “Comparison of activated carbon produced from natural biomass and equivalent chemical compositions” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 105 (2014) 276-283. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2013.11.014
 • Ipek Karaman, Emine Yagmur, Anthony Banford, Zeki Aktas, “The effect of process parameters on the carbon dioxide based production of activated carbon from lignite in a rotary reactor, Fuel Processing Technology, 118 (2014) 34–41
 • E. Yagmur, M. S. Tunc, A. Banford, Z. Aktas, “Preparation of Activated Carbon from Autohydrolysed Mixed Southern Hardwood”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013.
 • Isil Gurten, Meryem Ozmak, Emine Yagmur, Zeki Aktas“Preparation and characterisation of activated carbon from waste tea using K2CO3” Biomass & Bioenergy 37, pp. 73-81, 2012.
 • E. Yagmur, M. Ozmak, Z. Aktas, “A Novel method for production of activated carbon from waste tea by chemical activation with microwave energy”,  Fuel, 87, pp. 3278-3285, 2008.
 • Emine Yagmur, Emir H. Simsek, Zeki Aktas and Taner Togrul, "Effect of CuO receptor on the liquid yield and composition of oils derived from liquefaction of coals by microwave energy",  Energy Conversion and Management, 49, pp. 3043-3050, 2008.
 • Cengiz B., Gökçe Y., Yıldız N., Aktaş Z., Çalımlı A., “Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Nanoparticles”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 322, pp. 29-33, 2008.
 • Z. Aktas, J. J. Cilliers and A.W. Banford, “Dynamic froth stability: particle size, airflow rate and conditioning time effects”, International Journal of Mineral Processing, 87, pp. 65-71, 2008.
 • M. Ozmak and Z. Aktas, Coal Froth Flotation: “Effects of Reagent Adsorption on the Froth Structure”, Energy and Fuels, 20, pp.1123-1130, 2006.
 • K. Hadler, Z. Aktas and J.J. Cilliers, "The Effects of Frother and Collector Distribution on Flotation Performance", Minerals Engineering, 18, pp. 171-177, 2005
 • D. Elçin, M. Eken, Z. Aktas, Sevil Çetinkaya, B. Sakintuna, Y. Yürüm, “Effect of g-irradiation on the structure of activated carbons produced from Turkish Elbistan Lignite”, Radiation Physics and Chemistry, 73, pp. 263-271, 2005
 • S. Bas, B. Sakintuna, B. Birkan, Y. Menceloglu, A. TaralpZ. Aktas, Y. Yurum “Lyophilization-induced structural changes in solvent-swollen and supercritical carbon dioxide treated low-rank Turkish coals and characterization of their extracts” Energy& Fuels 19 (3): 1056-1064 MAY-JUN, 2005.
 • E. Yagmur, E. Simsek, Z. Aktas, T. Togrul, “Effect of Demineralization Process on The Liquefaction of Turkish Coals in Tetralin with Microwave Energy: Determination of Particle Size Distribution and Surface Area“, Fuel, 84, pp. 2316-2323, 2005
 • N. Yildiz, Z. Aktas and A. Calimli, “Sulphuric Acid Activation of a Calcium Bentonite”,  Particulate Science and Technology, 22, pp. 21-33, 2004.
 • W. Banford and Z. Aktas, “The Effect of Reagent Addition Strategy on the Performance of Coal Flotation”, Minerals Engineering, 17, pp.745-760, 2004.
 • Caglar Citir, Zeki Aktas, Ridvan Berber, “Off-line Image Analysis for Froth Flotation of Coal”. Computers and Chemical Engineering, 28, pp. 625-632, 2004.
 • N. Yıldız, M. Erol, Z. Aktas and A.Çalımlı, "Adsorption of Aromatic Hydrocarbons on BTEA- Bentonite". Adsorption Science and Technology, Vol:22, No: 2, pp.145-154, 2004.
 • Erol, M., Colduroglu, C. , Aktaş, Z.  "The Effect of Reagents and Reagent Mixtures on Froth Flotation of Coal", International Journal of Mineral Processing, 71, pp 131-145, 2003.
 • Aktaş, Z., “Some factors affecting spherical oil agglomeration performance of coal fines”, International Journal of Mineral Processing, 65, pp 177-190, 2002.
 • Ünal, İ. and Aktaş, Z., "Effect of Various Bridging Liquids on Coal Fines Agglomeration Performance",  Fuel Processing Technology, ,69 (2) pp 141-155, 2001.
 • Aktaş, Z., “Adsorption of Non-ionic Surface Active Agent on Fine Coal and Lignite”, Turkish Journal of Chemistry, 25, pp 311-321, 2001.
 • Aktaş, Z. and Woodburn, E. T.,“Effect of Addition of Surface Active Agent on the Viscosity of a High Concentration Slurry of a Low-Rank British Coal in Water”, Fuel Processing Technology, 62 (1), pp 1-15, 2000.
 • Aktaş, Z. ,“Effect of Non-ionic Reagent Adsorption on Zeta Potential of Fine Coal Particles”, Turkish Journal of Chemistry, 24, pp 117-129, 2000.
 • Banford, A.W., Aktaş, Z. and Woodburn, E. T., "Interpretation of the effect of froth structure on the performance of froth flotation using image analysis", Powder Technology, 98, pp 61-73, 1998.
 • Aktaş, Z., Karacan, F. and Olcay, A.,"Centrifugal Float-Sink Separation of Fine Turkish Coals in Dense Media", Fuel Processing Technology, 55, pp 235-250, 1998
 • Aktaş, Z. and Olcay, A., "Supercritical Toluene Extraction of a Reduced Turkish Lignite", Fuel Processing Technology, Vol. 48, pp 61-72, 1996
 • Aktaş, Z. and Woodburn, E. T., " The Effect  of  Non-ionic ReagentAdsorption on the froth Structure and Flotation Performance of  Two Low Rank British Coals", Powder Technology, Vol. 83, No. 2, pp 149-158, 1995
 • Aktaş, Z. and Woodburn, E. T., " The Adsorption Behaviour of Non-ionic Reagents on Two Low Rank British Coals", Minerals Engineering, Vol. 7, No. 9, pp. 1115-1126, 1994.

TEBLİĞLER

Uluslararası:

 • I.Isil Gurten Inal, Yavuz Gokce,  Emine Yagmur, Zeki Aktas, “Supercapacitor performance of the activated carbons produced from waste tea and lignite mixtures”, International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), 12-15 /09/2017, İzmir.
 • Yavuz Gokce,  Goksen Capar,  Zeki Aktas, “Preparation and characterisation of sericin stabilised silver nanoparticles”, International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), 12-15 /09/2017, İzmir.
 • Savaş Yağlıkçı, Yavuz Gökçe, Emine Yağmur, Zeki Aktaş, “Effects of Demineralisation Process on the Activated Carbon Prepared from Rawdon Coal”, International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2017), 12-15 /09/2017, İzmir.
 • I.Isil Gurten, Prabhuraj Balarkisnian, Stuart Holmes and Zeki Aktas, “Evaluation of the use of tomato plant and waste tea based activated carbons as electrode materials for supercapacitors”, 12th International Conference on Materials Chemistry (MC12), 20-23/07/2015 University of York, UK.
 • Prabhuraj Balarkrishnan, I.Isil Gurten Inal, Zeki Aktas and Stuart Holmes, “Activated Carbon prepared from waste tea as anode gas diffusion layer in Direct Methanol fuel cells (DMFCs)”, 12th International Conference on Materials Chemistry (MC12), 20-23/07/2015 University of York, UK.
 • Z. Aktas, “Activated Carbons from Various Biomasses and Characterisations”, 8th World Congress of Chemical Engineering, Challenges for A Changing World, 23-27 August, 2009, Montreal, Canada
 • Yagmur, E., Ozmak, M., Aktas, Z. “Production of Activated Carbon from Waste Tea by Chemical Activation with Microwave Energy” 40th International Microwave Power Symposium, 9-11/08/2006, Boston, USA.
 • International Conference on Trans-national Cooperation in Distance and Blended Learning: New Approaches and Opportunities, September 19-20, 2006. Ankara, Turkey.
 • Reagents’04K. “The effects of frother and collector distribution on flotation performance”, 2004. UK
 • Sakintuna B, Aktas Z, Yurum Y, “Templated synthesis of porous carbons and flower-like carbon fluorides using a natural zeolite”. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 228: U669-U669 102-FUEL Part 1 AUG 22 2004
 • Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC3, The Surface Area Change and Formation of Crystal Structures During Activated Carbon Production from Fir (Abies bornmulleriana) Wood, May 13-15, 2003, Selanik, Greece.
 • Sakintuna B, Aktas Z, Yurum Y, “Synthesis of porous carbon materials by carbonization in natural zeolite nanochannels.” Abstract of papers of the American Chemical Society, Division of Fuel Chemistry, 226: U538-U538 056-FUEL Part 1 SEP 2003, USA.
 • European Symposium on Computer Aided Process Engineering-13, 2003, ESCAPE-13, Off-line Image Analysis for Froth Flotation of Coal, 1-4 June, Lappeenrante, Finland. 
 • Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC2Z. Aktas,, ODTU (METU), May 20-24, 2001, Poster, Book of Abstracts, Sep3.7, TURKEY.
 • Mineral Processing on the Verge of the 21st Century ‘Oil agglomeration of Zonguldak bituminous coal’, October: 16-18, Antalya, Turkey, 155-159, 2000.
 • Nato Advanced Study Institute (NATO-ASI), "Hydrogen Energy System, Utilization of Hydrogen and Future Aspects", August 21-September 3, 1994, Akçay-TURKEY
 • Nato Advanced Study Institute (NATO-ASI), "Methods of Model Based Process Control", 7-17 August, 1994, Antalya-TURKEY
 • The 1993 IChemE Research Event, Research and Technology Symposium and Recruitment Fair, January, 1993, Birmingham/UK
 • The 1992 IChemE Research Event, Research and Technology Symposium and Recruitment Fair, 9-10 January, 1992, Manchester/UK
 • The 1991 IChemE Research Event, "Feedback Control of Flotation Cells Using Image Analysis", Research and Technology Symposium and Recruitment Fair, 9-10 January, 1991, Cambridge/UK
 • Advances in Particulate Technology, "The Effect of Ultrafine Coal on Froth Stability During Coal Flotation", Second Symposium on Advances in Particulate Technology, 15-17 April, 1991, Guilford/UK

Ulusal

 • Yavuz Gökçe, Emine Yağmur, Zeki Aktaş, Mikrodalga Isıtma ile Modifiye Edilen Aktif Karbonun Metilen Mavisi ve Fenol Adsorpsiyonu, 1. Ulusal Karbon Konferansı, Sözlü Sunum, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 12-13 Mart 2015.
 • The Sixth Chemical Engineering Congress (UKMK-6), “The Adsorption of MTBE on Porous Solidsl”, Book of Abstracts, September 7-10 Ege University, SKCT4, Bornova, İzmir, 2004.
 • The Sixth Chemical Engineering Congress (UKMK-6), “The Effect of Surface Active Agents on Froth Flotation of Zonguldak Bituminous Coal”, Book of Abstracts, September 7-10 Ege University, KT19, Bornova, İzmir, 2004.
 • The Sixth Chemical Engineering Congress (UKMK-6), “The Effect of Demineralisation on Coal Liquefaction Using Microwave Energy”, Book of Abstracts, September 7-10 Ege University, KT18, Bornova,  Izmir, 2004.
 • GAP IV. Engineering Congress, “Oil Agglomeration of Manisa Soma Sarıkaya Lignite” Book of Abstracts, Harran University, June 06-08, pp1625-1630, 2002.
 • The Fifth Chemical Engineering Congress (UKMK-5), “Heavy Media Separation of Bituminous Coal and Lignite and Beneficiation of Supercritical Char” Book of Abstracts, September 2-5, Ankara University, ÇAD17, Ankara, 2002.
 • The Fifth Chemical Engineering Congress (UKMK-5), “Surface Active Agent Adsorption on Coal Surfaces” Book of Abstracts, September 2-5, Ankara University, ÇAD16, Ankara, 2002.
 • The Fifth Chemical Engineering Congress (UKMK-5), “Froth Flotation of Zonguldak Bituminous Coal” Book of Abstracts, September 2-5, Ankara University, KT10, Ankara, 2002.
 • The Fifth Chemical Engineering Congress (UKMK-5), “The Effect of Surface Active Adsorption of Froth Structure and Flotation Performance During Froth Flotation of Coal” Book of Abstracts, September 2-5, Ankara University, KT11, Ankara, 2002.
 • National Meeting on Automatic Control, September 9-11, Book of Abstracts, TOK 2002, ODTU,  pp 435-441. 2002.
 • The 12. Coal Congress, "Oil Agglomeration of Bituminous coal and Lignite”, May 23-26, 2000, Zonguldak, pp251-260.
 • The Fourth Chemical Engineering Congress (UKMK-4), “Oil Agglomeration of Coal” September: 4-7, İstanbul University, İstanbul, 164-169, 2000.
 • The XIV. National Chemistry Congress, Investigation of Acid Activation of Çankırı Bentonite” September 10-15, Dicle University, Book of Abstracts, KS-P14, Diyarbakır, 2000.
 • The Second Chemical Engineering Congress (UKMK-2), "Investigation of Separation Properties of Some Turkish Coals in Dense Media" Proceedings Vol:2, September 9-13, 1996, pp 1299-1305, İTÜ, İstanbul, TURKEY
 • IIIrd Chemistry and Chemical Engineering Symposium, Kimya-86, 17-20 September, 1986, ANKARA