PROF.DR. ZEYNEP ERDOĞAN    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : ERDOĞAN
E-posta : zerdogan@ankara.edu.tr
Tel : 312 316 49 30
Ünvan : PROF.DR.
Birim : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm : Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zeynep-erdogan
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum tarihi ve yeri : 30/08/1965,  Antalya

Yabancı Dil                 : İngilizce

Uzmanlık Alanı          : El sanatları, doğal lifler, dokumacılık

Lisans                         : 1986-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu  

Yüksek Lisans : 1989-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Köy El Sanatları) Anabilim Dalı

Ankara ve Bolu illerinde üretilen esas sınıf tiftiklerin bazı fiziksel özellikleri ile kullanım şekilleri üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma

Doktora           : 1996-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Köy El Sanatları) Anabilim Dalı

Buldan dokumacılığı ve yörede üretilen düz dokumaların bazı özellikleri üzerinde bir araştırma

Yurtdışı görevlendirme: 05/02/- 25/09/2001 Cornell University College of Human Ecology, Department of Textile&Apparel