PROF.DR. ZEHRA ZEYBEK    
Adı : ZEHRA
Soyadı : ZEYBEK
E-posta : zeybek@eng.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

İlgilendiği Araştırma Konuları:

-Proseslerin Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi ve Denetimi

-Endüstriyel Atıksuların iyileştirilmesi ve Denetimi

-Yapay Zekalı Denetim için Bilgisayar Programları Geliştirme

-Doğrusal ve Doğrusal olmayan Proseslerin Denetimi

-Optimizasyon

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Mühendislik Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1991-1998

Dr.Ar.Gör.  

 Mühendislik Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1998-2007

Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2007-2014

Prof.Dr.

Mühendislik Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2014-

 

 Verdiği Dersler:

Lisans: Kimya Mühendisliği Lab-I ve LabIV, Saysal Yöntemler, Akışkanlar mekaniği, Termodinamik, Proses Kontrol, Araştırma Teknikleri.

Yüksek Lisans: Doğrusal Kontrol Sistemleri

-PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

- Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerinin Kimyasal Proseslere

Uygulanması, konulu münferit (99-05-04-01) nolu Proje. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu  (1999) Araştırmacı.

 

-Bir Ticari Boya Fabrikasının Atık Suyunun Arıtılmasında Yapay Zekalı Denetim Tasarımı , Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu , No: 2002-07-45.006.,  Proje Yöneticisi, 2002.

-Endüstriyel Atık su arıtımında kullanılacak Bilgisayar Kontrollü Elektrokoagülasyon prosesinin geliştirilmesi ve işletim Koşullarının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,(2012-2014)  , Araştırmacı

- ABS  Plastik Kaplamalı Kendinden Depolu Pratik Güneş Enerjisi Şofbeni, Sanayi AR-GE Destekleme Programı, TÜBİTAK ( 2006-2008  ) Denetçi.

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :( Toplam Atıf Sayısı: 57)

A1. Zeybek, Z., H.Oğuz and R. Berber, “A Gas/Liquid Mass  Transfer in      Concentrated Polymer Solutions,” Chemical Engineering Research & Design, Part A., August 1995, 73., pp 622-626. (SCI)

 

A2. Zeybek, Z., A. Abilov and M. Alpbaz , “ Optimization Strategies of Gas / Liquid  Mass Transfer in Mechanically Agitated Tanks” ,Trans I Chem E.  (Chemical Engineering Research & Design) July,1997,  75., Part A., pp: 480-486 . . (SCI)

 

A3. Abilov, A. and Z. Zeybek “ Use of neural network for modelling of non-linear process    integration technology in chemical engineering”, Chemical  Engineering & Processing, September 2000,39, pp: 449-458. . (SCI)

 

A4 .Abilov, A. , Zeybek, Z. , Tuzunalp, O., Telatar, Z. “ Fuzzy  temperature control Furnaces of industrial refineries through combined feedforward / feedback Multivariable cascade”, Chemical Engineering& Processing, January 2002, 41, pp:87-98. . (SCI)

 

A5. Zeybek, Z., S.Yüce,H. Hapoğlu, M. Alpbaz, “Adaptive Heuristic  Temperature Control of a Batch Polymerization Reactor,” Chemical Engineering & Processing, July 2004, 43,Issue 7,pp:911-920. . (SCI)

 

A6. Zeybek,Z, “Role of Adaptive Heuristic Criticism in Cascade Temperature Control of an Industrial Tubular Furnace, Applied Thermal Engineering,February 2006,26,pp:152-160. (SCI)

 

A7.Alpbaz M.,Zeybek Z.,Özbek,L.,Aliev,F. ”A fuzzy model based control of well mixed reactor with cooling jacket”,Lect Notes Comput SC, JUL 1997,1226,pp:546-546.8 (SCI)

A.8. Z.Zeybek, S.Çetinkaya, H. Hapoğlu and M.Alpbaz, “Generalized delta rule (GDR) algorithm with generalized predictive control (GPC) for optimum temperature tracking of batch polymerization.Chemical Engineering Science,2006, 61,6691-6700. . (SCI)

A.9. Çetinkaya,S., Z.Zeybek, H. Hapoglu, M. Alpbaz Optimal temperature control in a batch polymerization reactor using fuzzy-relational models-dynamics matrix controlFuzzy-DMC Temperature Control of Batch Polymerization Reactor”, Computers and Chemical Engineering,2006  ,vol:30, 9, pp1315-1323. . (SCI)

 

A.10.Zeybek,Z., Karapinar, T., Alpbaz, M., Hapoglu, H. , Application of adaptive heuristic criticism control (AHCC) to dye wastewater, Journal of Environmental Management, 2007,84,461-472. . (SCI)

 

A.11. Zeybek Z., Yuce S., Alioglu F. and Alpbaz M.,Determination of optimum operating conditions for industrial dye wastewater treatment using adaptive heuristic criticism pH control Journal of Environmental Management,OCT. 2007,85,404-414. . (SCI)

A.12.Çetinkaya,S.,Durmazuçar,H.H,Zeybek,Z.,Hapoğlu,H.,Alpbaz,M, Application of temperature control in abatch polymerization reactor at different optimal temperatures, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2013, 28(2),pp.383-392. (SCI)

 

A.13. Pekel,L.C., Ertunç,S.,Zeybek.,Alpbaz,M., Optimization of electrochemical treatment of textile dye wastewater, Management of Environmental Quality,2013,24(4), pp452-462.(Scopus)

A.14.Camcıoğlu,S., Zeybek,Z., Hapoğlu,H.,Alpbaz,M., Akpınar,A.,Generalized minimum variance (GNV) control in waterborne wastewater treatment, Chemical Engineering Transactions, 2010,21,  pp.823-828. .(ISI-Web of Science)

 

A.15. Pekel,L.C., Zeybek,Z., Hapoğlu,H., Alpbaz,M. Textile wastewater treatment with coagulation and GPC Control, Chemical Engineering Transactions, 2010,,21, pp.817-822.(ISI-Web of Science)

 

 A.16.Giwa, S.A., Giwa,A., Zeybek,Z., Hapoğlu,H., Electrocoagulation Treatment of Petrol Refinery Wastewater: Optimization Through RSM, International Journal of Engineering Research and Technology(IJERT),August,2013,vol.2,Issue8,pp145-154.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Zeybek, Z, A. Abilov, M.Alpbaz. “Combining Neural Networks with experimental Design in Modelling and Accurate Estimation of Gas /Liquid Mass Transfer Coefficient” Proc.15 th  IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, ,February 19-21,. 149-152, Innsbruck, Austria,1996.

 

B2. Kısakürek,B. Y Cabbar, Z. Zeybek, M. Alpbaz “ Automatic control of a packed distillation column” Proc.12 th International Congress of Chemical and  Process Engineering CHISA’96 , Praha, Czech Republic, 25-30 August 1996. ISBN 80-02-01106-6 1442 pp3.126

 

B3. Abilov,A, Z. Zeybek and Y. Cabbar “ Integrated Computing System of Laboratory  Experiment for Automation of Research Modelling and Design of  Chemical Engineering Processes”.Proc.  4th IFAC Symposium on Advances in Control Education,  14-16 July, 319-327, İstanbul, Turkey, 1997.

 

B4. Alpbaz, M., Z.Zeybek, H. Hapoğlu and S. Karacan “Modeling of Packed  Distillation  Column Using Neural Network with Experimental  Design.”,Proc. Topical Conference on Seperation Science and Technologies. November, 16-21,  Los  Angeles, 151-156, The American Institute of Chemical Engineers. ,1997.

 

B5. Zeybek,Z., M.Alpbaz and F. Aliev “ Control of The Nonlinear Chemical   Reactors  By A Self Organizing Fuzzy Control Based on Fuzzy Relational  Matrix”  Proc. of 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August,6-7, 731-741, Adapazarı,Sakarya Üniversitesi,1998.

 

B6. Zeybek Z. and A. Abilov “ Application of Neural Network Control Identifi-     Cation to an Industrial Tubular Furnace”, Proc. 5th Online World      Conference on Soft Computing in Industrial Applications, September 4-18, 99-106 Eds; J. Tanskanenand  J. Martikainen, Helsinki Univarsity of Technology, , 2000, ISBN 951-22-5205-8.

 

B7. Zeybek,Z. “Application of Experimental Design to The Treatment of Dye Wastewater in a Pilot Plant”, Proc. 4 th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September-3 October 2004 105-108, Kuşadası,Aydın.

 

B8. Zeybek, Z.,H.G, İlk,”Speaker Identification from Cumulative Effect of LPC Coefficients Using Self Organizing Fuzzy Identification, Proc. 4th IEEE International Conference on Intelligent Systems Design and Application, 801-805, August26-25, Budapest,Hungary,2004

 

B9. Zeybek,Z. M.Alpbaz, “Fuzzy-Dinamic Matrix pH Control For Treatment of Dye Wastewater Plant”, Proc. 6th International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications, ICCIMA 2005, 118-123, Las Vegas,USA,2005.

 

B10. Zehra Zeybek,Mustafa Alpbaz, Hale Hapoğlu, “Determination of the COD Removal Kinetics for Industrial Dyeing Wastewater”,  Somer symposium series, past present future Chemical Engineering, May 14-15 2007, METU, Ankara, SOMER_S-21,120.

 

B11. Zeybek Z.,  “Fuzzy L1 Norm Strategy for Model Based Control,”, International Workshop on Hybrid Systems Modeling, Simulation and Optimization, May, 14-16, 2008, Koç University, İstanbul.

 

B12. Eini S., Z.Zeybek, M.M. Özkan and F.Ahmedi, “Evaluation of The Quality of life Outcomes of Women and Man with Coronary Artery Disease Using Fuzzy Regression Analyses, Proc. IEEE 6 th International Conference on Computational Cybernetics, (ICCC2008),  November, 27-29 2008, pp 265-268.

 

B.13 Pekel,C.,Zeybek,Z.,Hapoğlu,H.,Alpbaz,M.,DECOM-TT2009, 6. Th IFAC International, workshop on Knowledge and Technology Transfer in/to developing countries: Automation and Infrastructure, September 26-29,2009, Ohrid, Republic of Macedonia.,pp.213-216.

 

 

B.14. Çetinkaya,S.,Anaklı,D.,Zeybek,Z.,Hapoğlu,H.,Alpbaz,M,, Application of Nonlinear model predictive control based on different models to batch polymerization reactor, The 5 th International Conference on Integrated, Modeling and Analysis in Applied Control and Automation, September 12-14,2011, Rome Italy.

 

B.15. Camcıoğlu,Ş., Polat,K., Zeybek,Z., Toğrul,H., Hapoğlu,H., Investigation of current density, NaCl concentration and electrolysis time effects fort he treatment of pulp and paper wastewater with electrocoagulation,7th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC 7), April27-May1, 2012, Corfu Greece, (poster)

 

C. Uluslararası Yayınevlerince Basılan Bilimsel Kitapda Makaleler

C1. Zeybek Z.,  “Environmental Safety and Loss Prevention in Sulphur Tank with Fuzzy L1 norm Control.” Soft Computing in Industrial Recent Applications. ,201-212 ,Eds.R.Roy, M.Köppen,S.Ovaska, T.Furuhashi,F.Hoffmann, Springer-Verlag Engineering Book Series),Part II. Intelligent Control, September, 2001 .

C2. Zeybek Z., Z. Telatar and Y. Ozturk “ Fuzzy relational Pattern Dynamics of the Breast Cancer Cells” Soft Computing in Industrial Recent Applications., 373-382, Eds. R.Roy, M.Köppen,S.Ovaska, T.Furuhashi,F.Hoffmann, Springer-Verlag Engineering Book Series),Part IV. Image and Signal Processing, September, 2001 .

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Zeybek, Z. F. Aliev, M. Alpbaz “Su soğutma ceketli bir reaktörün Sıcaklığının kendinden organizeli fuzzy ilişkisel matrisli kontrolü” Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2),  185-192 (2001).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Zeybek, Z., A.Abilov, M. Alpbaz. “Mekanik Karıştırmalı Tanklarda Kütle                    Aktarım Katsayısının Fuzzy Mantığı ile Tanımlanması” UKMK,  İTÜ İstanbul , 239-244, 1996.

 

E2. Abilov, A. Y. Cabbar, Z.Zeybek,”Katalitik Oksidasyon Proseslerinde Kararlılık”     MAMKON’97 İTÜ Makina  Fakültesi, 1. Makina Mühendisliği Kongresi, 57-59,Gümüşsuyu- İstanbul,1997  .

 

E3. Zeybek, Z. S.Yüce, H. Hapoğlu, M. Alpbaz “ Kesikli Bir Polimerizasyon                  Reaktöründe Öngörmeli Dinamik Matris Kontrole Fuzzy Model’in Uygulanması,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 216,Diyarbakır, 2000.

 

E4. Zeybek, Z. ,  T. Karapınar, H. Hapoğlu,  M. Alpbaz ,”Atık Su Arıtımı İçin  Adaptif Keşifsel pH Denetimi,”,TOK 2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 415-423.,Ankara 2002.

E5. Zeybek, Z. , H. Hapoğlu,  M. Alpbaz , “Ticari Bir Boya Fabrikasının Atık Suyunun Pilot Ölçekli Reaktörde pH Denetimi ve Optimum İşletme Koşullarının Bulunması.”, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-6,PSM-04, İzmir,2004.

E6. Zeybek, Z. ,  S. Karacan, H. Hapoğlu,  M. Alpbaz,” Dolgulu Damıtma Kolonunun İşletim Parametrelerinin Fuzzy (Bulanık) Temelli Regresyon Modeli, TOK ‘05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul,2005.

 

E.7. Tatlıdil,S., Zeybek,Z. Boraks Fabrikaları Atık Sularından Bor’un Geri Kazanımı, UKMÖK  2, ‘. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi 4-6 Mayıs 2013, Ankara Üniversitesi Kimya Müh. Bölümü, Bildiri Özetleri Kitabı, ID16.