PROF.DR. ZELİHA HAYVALI    
Adı : ZELİHA
Soyadı : HAYVALI
E-posta : zhayvali@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720 / 1036
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zeliha-hayvali
Kişisel Akademik Bilgiler

E

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1988

Lisans

Ankara Üniversitesi

Kimya

1992

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi

Kimya

1997

Doktora

Ankara Üniversitesi

Kimya

 

 

                      AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1988

Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi

Kimya

1997

Dr. Araş. Gör

Ankara Üniversitesi

Kimya

2005

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

Kimya

2006-2012

Doç Dr.

Ankara Üniversitesi

Kimya

2012-

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

Kimya

 


Uzmanlık Alanları

İnorganik Kimya

Koordinasyon Kimyası

Organik ve İnorganik Sentez

Taç Eter Ligand ve Kompleksleri

Çift kollu Benzo-15-Taç-5 Ligand and  Kompleksleri

Makrosiklik Ligandlar

Schiff bazları ve Kompleksleri

Spektroskopi ve Kristalografi

Biyolojik AktiviteSCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

* Hökelek, T., Gündüz, N., Hayvalı Z., Kılıç, Z., “Schiff Bases and Their Complexes with Metal Ions. I. 2-Hydroxy-N-n-propyl-1-naphthaldimine (1) and Bis(2-hydroxy-kO-N-n-propyl-1-naphthaldiminato-kN)nickel(II) (2),” Acta Cryst.C51, 880-884 (1995).

* Hökelek, T., Gündüz, N., Hayvalı Z., Kılıç, Z., “Schiff Bases and Their Complexes with Metal Ions. Part II. Structures of N-n-Butyl-2-Hydroxy-1-naphthaldimine and Bis[N-n-pentyl-2-hydroxy-1-naphthaldiminato]nickel(II),” J. of Chemical Crystallography., 25, No. 12, 827-832 (1995).

* Hayvalı Z., Gündüz, N., Kılıç, Z., Weber, E., “Synthesis and Characterization of New Bis(crown ether)s of Schiff Base Type Containing Recognition Sites for Sodium and Nickel Guest Cations,” J. Prakt. Chem., 341, No. 6, 568-573 (1999).

* Hayvalı Z., Gündüz, N., Kılıç, Z., Weber, E., “Synthesis, Complex Formation and Spectral Investigation of New Tritopic Bis(crown ether) Compounds Containing Recognition Sites for Sodium and Nickel Guest Cations,” Z. Naturforsch., 55 b, 975-981 (2000).

* Hayvalı Z., Hayvalı, M., Kılıç, Z., Hökelek, T., “Synthesis, Complex Formation, Spectral and Crystallographic Investigations of New Crown Ethers Containing Recognition Site for Sodium. Part V,” J. of Molecular Structure, 597, 223-234 (2001).

* Hökelek, T., Kılıç, Z., Hayvalı, Z.,  “Crystal Structure of 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one-4-[(1E)-(aminomethyllidenyl)]-5’-hydroxy-benzo-15-crown-5” Analytical Sciences18, 495-496 (2002).

* Hayvalı Z., “Synthesis and Spectral Investigation of Some New crown Ether Ligands,” Asian Journal of Chemistry15, No. 2, 877-883 (2003).

* Hayvalı Z., Hayvalı, M., Kılıç, Z., Hökelek, T., Weber, E., “New Benzo-15-crow-5 Ethers Featuring Salicylic Schiff Base Substitutions Synthesis, Complexes and Structural Study,” J. of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry45, 285-294 (2003).

* Hayvalı, M., Hayvalı Z., The Synthesis of Some New Mono and bis(Crown Ether)s and Their Sodium Complexes. Tautomerism in o-Hydroxybenzo-15-crown-5 Schiff Bases as Studied by UV-VIS Spectrophotometry” Synthesiss and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry34, No. 4, 713-732 (2004).

* Hayvalı Z., Hayvalı, M., Dal, H., “Synthesis and Spectroscopic Characterization of New Schiff Bases Containing the Benzo-15-Crown-5 Moiety”, Molecules, 9, 860-866 (2004).

* Hökelek, T., Öztürk, A.,  Hayvalı Z., Dal, H., Kılıç, Z. “Crystal Structure of 2-[2-(Aminophenoxy)ethoxy]-N-[(1E)-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-ylmethylene]aniline”, Analytical Sciences22, x143-x144 (2006).

* Hayvalı Z., “Synthesis and Characterization of New Mono and Bis-Schiff Bases”, Asian Journal of Chemistry19, No. 1, 579-588 (2007).

* Hayvalı Z., Yardımcı, D., “Synthesis and spectroscopic characterization of asymmetric Schiff bases derived from 4’-formylbenzo-15-crown-5 containing recognition sites for alkali and transition metal guest cations” Transition Metal Chemistry, 33 / 4 / 421-429 (2008). 

* Hayvalı Z., “Preparation and spectroscopic characterization of iron(II) and copper(II) complexes of a functionalized crown ether”, Transition Metal Chemistry 34, 97 -101, (2009). 

* Bilge, S., Kılıç, Z., Hayvalı Z., Hökelek, T., Safran, S., “Intramolecular hydrogen bonding and tautomerism in Schiff bases: Part VI. Syntheses and structural investigation of salicylaldimine and naphthaldimine derivatives” J. Chem. Sci., 121, (6), 989-1001, (2009).

Ünver H., Hayvalı Z, “Synthesis, spectroscopic studies and crystal structures of square-planar nickel(II) and copper(II) complexes derived from 2-{(Z)-[furan-2-ylmethyl]imino]methyl}-6-methoxyphenol”   Spectrochimica Acta, Part A, 75, 782-788 (2010).

Hayvalı Z., Dal H., Köksal P., Şahin D., Hökelek T., “Syntheses, spectroscopic and crystallographic characterizations of 4-nitrobenzyloxy derivatives and benzofurans from ortho-substituted benzaldehydes and 4-nitrobenzylbromide”, Structural Chemistry, 21, 837-845 (2010).

* Hayvalı Z., Ünver H., Svoboda I., “Synthesis, Spectroscopic, Spectrophotometric and Crystallographic Investigations of 4-{[(1E)-(3,4-dimethoxyphenyl)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one and 4-{[(1E)-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylene] amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one” Acta Chimica Slovenica, 57, 643-650 (2010).

* Alver Ö., Hayvalı Z., Güler H., Dal H., Şenyel M., “The synthesis, molecular structure, FT-IR and XRD spectroscopic investigation of 4-[(2-{[2-furylmethyl)imino]methy}-4-methoxyphenoxy)methyl]benzonitrile” Journal Molecular Structure 991, 12-17 (2011).

* Şenol C., Hayvalı Z., Dal H., Hökelek H., “Syntheses, characterizations and structures of NO donor Schiff base ligands and nickel(II) and copper(II) complexes” Journal Molecular Structure, 997, 53-59 (2011).

* Asmafiliz N., Kılıç Z., Havyalı Z., Açık L., Hökelek T., Dal H., öner Y., “Phosphorus-nitrogen compounds. Part 23: Syntheses, structural investigations, biological activities, and DNA interactions of new N/O spirocyclotriphosphazenes” Spectrochimica Acta , Part A, 86, 214-223 (2012).

* Güler H., Hayvali Z., Dal H., Hökelek T., “Syntheses, spectroscopic and structural characterizations and metal ion binding properties of Schiff bases derived from 4'-aminobenzo-15-crown-5” Polyhedron, 31, 688-696 (2012).

* Şahin D., Hayvalı Z., “Syntheses, spectroscopic characterization and metal ion binding properties of benzo-15-crown-5 derivatives and their sodium and nickel(II) complexes” J. Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chem. 72, 289-297 (2012).

* Şahin O., Hayvalı Z., “Synthesis and Spectroscopic Characterization of New Double-Armed Benzo-15-Crown-5 Derivatives and Their Sodium Complexes” Heteroatom chemistry, 24, 100-109 (2013).

* Hayvalı Z. Köksal. P., “Syntheses and spectroscopic characterization of double-armed benzo-15-crown-5 derivatives and their sodium and potassium complexes” J. Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chem. 76, 369-378 (2013).

* Şahin D., Süzen Y., Hayvalı Z., “Double-Armed Benzo-15-crown-5 Ligands and Complexes and Single Crystal Structure Determination” Heteroatom Chemistry, 25 (1), 43-54 (2014).

* Hayvalı Z., Güler H., Öğütcü H., Sarı N., “Novel bis-crown ethers and their sodium complexes as Antimicrobial Agent; Synthesis and spectroscopic characterizations” Med. Chem. Res. 23, 3652-3661 (2014).

* Alaşalvar C., Soylu M. S., Hayvalı Z., Hüseyin Ünver “Spectroscopy studies, crystal structure and DFT calculations of-4{E-[(2-fluorophenyl)imino]methyl}-2-methoxyphenol” Optics and Spectroscopy 118, No: 1, 73-83  (2015).

* Şahin D., Koçoğlu S., Şener Ö., Şenol C., Dal H., Hökelek T., Hayvalı Z., “New NO donor ligands and complexes containing furfuryl or crown ether moiety: syntheses, crystal structures and tautomerism in ortho-hydroxy substituted compounds as studied by UV-vis spectrophotometry” J Mol. Struct: 1102, 302-313 (2015).

Şahin D., Yılmaz H., Hayvalı Z. "Synthesis, spectroscopic and spectrophotometric study of BODIPY appended crown ether sensor for ion detection" Res. Chem. Intermed. 42, 6337-6350 (2016).

* Serhat Koçoğlu, Hatice Ogutcu, Zeliha Hayvalı, “Photophysical and antimicrobial properties of new double‑armed benzo‑15‑crown‑5 ligands and complexes” Res. Chem. Intermed. 45:2403–2427 (2019). 

*C. T. Zeyrek, Z. Hayvali, H. Ünver,and A. Elmali, “Crystal structure, DFT and molecular docking studies of tris[N-(2-furylmethyl)-3-methoxysalicylidenaminato]cobalt(III)” Journal of Structural Chemistry, 60, No. 4,  536-546 (2019).

*Duygu Şahin Gül, Hatice Ogutcu, Zeliha Hayvalı, “Investigation of photophysical behavior and antimicrobial activity of novel benzo-15-crown-5 substituted coumarin and chromone derivatives” Journal of Molecular Structure, 1204, 127569, (2020).

 

 

 ULUSAL HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Yıldız, M., Hayvalı, Z. ve Kılıç, Z. “Synthesis and Characterization of Some Novel Bis(crown ether) Ligands of Schiff Base Type,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi14, No. 3, 869-876 (2001).

2. Hayvalı, Z. “Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi7, No. 2, 4-11 (2005).

 

 PROJELER

1. Bis(taç) Eterlerin Sentezi, Kompleksleri ve Yapılarının İncelenmesi, A.Ü. Araştırma Projesi, Araştırmacı, 1993-1995.

2. Bazı Bis(taç) Eterlerin Sentezi, Komplekslerinin Hazırlanması ve Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi TBAG-1315, Araştırmacı, 1995-1997. 

3. Lariat eterlerin sentezi ve komplekslerinin hazırlanması, A.Ü.Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, 1998-2001.

4. Fosfor içeren ve içermeyen makrosiklik lariat eterlerin sentezi, kompleksleri ve yapılarının incelenmesi, TÜBİTAK TBAG-1693, Araştırmacı, 1998-2001.

5. Yeni Taç Eter Ligandlarının Sentezi, Spektroskopik ve Kristalografik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması, A.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje Yöneticisi, 2003-2005.

6. Bazı Yeni Simetrik Olmayan ve Taç Eter İçeren Schiff Bazı Ligand ve Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, TÜBİTAK TBAG-107T002 (TBAG-HD7243), Proje Yöneticisi, 2007.

7. Yeni taç eter türevi ligandlar, alkali, toprak alkali ve geçiş metal kompleksleri; sentez, karekterizasyon, ve kompleksleşme özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK TBAG-109T034, Proje Yöneticisi, 2009.

8. Benzo-15-crown-5 İçeren Yeni İmin Bileşiklerinin, Alkali ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Kompleksleşme ve Tautomerik Dengelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK TBAG-210T122, Proje Yöneticisi, 2010.

9. Farklı Sübstitüe Gruplar İçeren Yeni Crown Eter Ligandlarının ve Komplekslerinin Sentezi ve Floroiyonofor Davranışlarının İncelenmesi, TÜBİTAK TBAG, 113Z523, Proje Yöneticisi, 2013.

10. Yapısında Piridin Grubu Bulunduran, Yeni Taç Eter Ligandlarının ve Komplekslerinin Sentezi, Kompleksleşme ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, 2018.

  

ULUSLARARASI KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER


1. Sixth International Conference of the Chemical Society of the South-Eastern European Counties, “Synthesis and Characterization of spiro-cyclic Phosphazane Derivatives from Reduced Salicyclic and Crown Ether Schiff Base Compounds” Zeliha Hayvalı, Nuran Asmafiliz and Zeynel Kılıç, Sofia, Bulgaria, (2008).

2. 8th International Electrochemistry Meeting “The Inhibition Effect of Some Schiff Base Compounds on Steel Corrosion in Acidic Media” Zeliha Hayvalı and Kaan, C. Emregül, Turkey, (2009).

3.  The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11ICCA) “Synthesis, spectroscopic studies and molecular structure of the 4{E-[(2-fluorophenyl)imino]methyl}-2-methoxyphenol” , Hüseyin Ünver and Zeliha Hayvalı, Luxor, Egypt, (2010).

4. The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11ICCA) “Synthesis, spectroscopic and crystallographic characterizations of 4-nitrobenzyloxy derivative and benzofuran from o-vanillin and 4-nitrobenzyl bromide” , Zeliha Hayvalı, Hakan Dal, Pınar Köksal, Duygu Şahin, and Tuncer Hökelek, Luxor, Egypt, (2010).

5.  The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11ICCA), “Synthesis, spectroscopic, spectrophotometric and crystallographic investigations of 4{[(1E)-(3,4-dimethoxyphenly)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one and 4{[(1E)-(2-hydroxy-5-methoxyphenly)methylene]amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one”   Hüseyin Ünver and Zeliha Hayvalı, Luxor, Egypt, (2010).

6.  The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11ICCA), “Synthesis spectroscopic, spectrophotometric studies and X-ray crystal structures of square-planar Ni(II) and Cu(II) complexes derived from 2-{(Z)-[furan-2-ylmethyl]iminomethyl}-6-methoxyphenol”  Zeliha Hayvalı and Hüseyin Ünver, Luxor, Egypt, (2010).

 7. The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11ICCA), “Syntheses, structural investigations, biological activities and DNA interactions of new pyrolidino N/O spirocyclic phosphazene derivatives”  Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, Zeliha Hayvalı, Leyla Açık, Tuncer Hökelek and Hakan Dal Luxor, Egypt, (2010).

 8. International Congress on Organic Chemistry, “Synthesis and spectroscopic characterizations of new Schiff bases containing the benzo-15-crown-5 moiety”  Zeliha Hayvalı and Hüseyin Güler, Kazan , Russia, (2011).

9. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, " Microbiological Activities of Novel Bis-Crown Ethers"  Hatice Öğütcü, Nurşen Sarı, Hüseyin Güler, Zeliha Hayvalı, Ankara, Turkey, (2012). 

10. International Conference on New Trends in Chemistry (ICNTC 2015) “Benzo-15-crown-5 containing “NO” donor ligands and complexes: synthesis and tautomerism ortho-hydroxy substituted compounds” Zeliha Hayvalı, Cemal Şenol, Duygu Şahin, Öznur Şener, Serhat Koçoğlu  Sharjah, DUBAI, 2015

11. 11thInorganic Chemistry Conference (11ICC) “Synthesis and Characterization of New Double armed Benzo-15-Crown-5 Ligands and Alkali Metal Complexes" Serhat Koçoğlu, Zeliha Hayvalı,  Sıntra / PORTEKİZ, 2016

12. International Conference on Biological Sciences, “Synthesisi and Investigation of Antimicrobial Activity Against a Pathogenic Strains of New Crown Ethers” Hatice Öğütcü, Öznur Şener, Zeliha Hayvalı, Ferhat Kantar, Konya-TURKEY 2016.

13. III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy “A Study on Spectroscopic (FT-IR and NMR) Properties and DFT Computations of N-[4(diphenylamino)phenyl] metheylene-2,3,5,6,8,9,11,12-octahyro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopendacin-15-amine” Gökhan Alpaslan, Öznur Şener, Gökhan Sevinç, Zeliha Hayvalı, Hüseyin Ünver, Ağustos 2017 Bodrum-TURKİYE

14. International Conference on Advances in Engineering Sciences” Sythesis and Characterizations of new Tris Crown Ethers” Öznur Şener, Zeliha Havyalı, Temmuz 2017 Phuket-TAILAND

15. International DNA Day and Genome Congress “Antimicrobial Activities Against a Pathogenic Strains of New 3-Hydroxypyridine Substituted Crown Ether Ligand and Complexes” Serhat Koçoğlu, Hatice Öğütcü, Zeliha Hayvalı, Ferhat Kantar, Nisan 2017, Kırşehir-TÜRKİYE

16. Euroanalysis Europe’s Analytical Chemistry Meeting “Synthesis and Spectroscopic Analysis of Pyridine Substituted Crown Ether Ligand and Their Na+, K+ and Ag+ Complexes”, Serhat Koçoğlu, Zeliha Hayvalı, Ağustos, 2017, Stockholm-İSVEÇ

17. International Congress on Chemistry and Materials Sciences “Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities of New Crown Ether Compounds” Serhat Koçoğlu, Hatice Ögütcü, Zeliha Hayvalı, Murat Güler, Ekim 2017 Ankara TÜRKİYE

18. III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy “A Study on Spectroscopic (FT-IR and NMR) Properties and DFT Computations of N-[4(diphenylamino)phenyl] metheylene-2,3,5,6,8,9,11,12-octahyro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopendacin-15-amine” Gökhan Alpaslan, Öznur Şener, Gökhan Sevinç, Zeliha Hayvalı, Hüseyin Ünver, Ağustos 2017 Bodrum-TURKİYE

19. 1st International Balkan Chemistry Congress,“Antimicrobial Activities of The Coumarin Substituted Crown Ether Ligands and Alkali Metal Complexes” Duygu ŞAHİN GÜL, Zeliha HAYVALI, Hatice ÖGÜTCÜ, Eylül 2018, TÜRKİYE 


 ULUSAL KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER


1. Gündüz, N., Gündüz, T. ve Hayvalı, Z., “2-Hidroksi-1-Naftaldehitin Pirimer Aminlerle Schiff Bazlarının Sentezi, Bazlık Sabitlerinin Tayini ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması”, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 30, Trabzon, 1993.

2. Gündüz, N., Gündüz, T., Kılıç, Z., Hökelek, T., ve Hayvalı, Z., “N-n-Propil-2-Hidroksi-1-Naftaldimin ve Bis(N-n-Propil-2-Hidroksi-1-Naftaldiminato) Nikel(II) Kompleksinin X-Işınları ile Yapısının Tayini”, X. Ulusal Kimya Kongresi, P-0202, Bursa, 1994.

3Hayvalı, Z., Gündüz, N., Kılıç, Z. ve Hayvalı, M., “Bis(taç) Eterlerin Sentezi Kompleksleri ve Yapılarının İncelenmesi”,  12. Ulusal Kimya Kongresi, P-0531, Edirne, 1998.

4Hayvalı, Z., Gündüz, N., Kılıç, Z. ve Hayvalı, M., “Bazı Bis(taç) Eter Ligand ve Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”,  12. Ulusal Kimya Kongresi, P-0530, Edirne, 1998.

5Hayvalı, Z., Yıldız, M. ve Kılıç, Z., “Sübstitüe Crown Eterler ile Aminopodandların reaksiyonları, Sentezlenen Bis(crown) Eterlerin Yapılarının Aydınlatılması”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, S-0211, Samsun, 1999.

6Hayvalı, Z., Kılıç, Z. ve Hökelek, T., “Mononükleer Taç Eter Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P53, İstanbul, 2001.

7. Hayvalı, M., Hayvalı, Z., Dal, H., Kılıç, Z. ve Hökelek, T., “İmino Taç Eterlerde Hidrojen bağı ve Tautomeri”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P72, Konya, 2002.

8Hayvalı, Z., Hayvalı, M. ve Kılıç, Z., “ Taç Eterlerin ve Mononükleer Sodyum Komplekslerinin Sentezi”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AN-S24, Konya, 2002.

9. Hayvalı, Z. ve Hayvalı, M., “Yeni Bis-Taç Eterler ve Sodyum Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-155, Kayseri, 2006.

10. Hayvalı, Z. ve Yardımcı D., “4’-Formilbenzotaç-5 türevlerinin ve komplekslerinin sentezi”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.

11. Hayvalı, Z. ve Acar N., “2,2’-[1,2-Fenilenbis(metilenoksi) dibenzaldehit] ile bishidroksifosfanat türevlerinin hazırlanması ve spektroskopik yöntemlerele yapılarının incelenmesi”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.

12. Köksal P., Hayvalı Z. “Aldehit Grubu İhtiva Eden Yeni Benzo-15-Crown-5 Bileşikleri ve Alkali Metal Kompleksleri”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.

13. Köksal P., Hayvalı Z. “Yeni Crown Eter İmin Bileşikleri ve Alkali Metal Kompleksleri”, 24. 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.

14. Şahin D., Hayvalı Z. “Nitro ve Amin Sübstitüe Crown Eterler ve Sodyum Kompleksleri”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.

15. Şahin D., Hayvalı Z. “Crown Eter İçeren Çift Kollu İmin Ligandlarının Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”,  24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.

16. Şahin D., Hayvalı Z. “Crown Eter İçeren Floroiyonoforlar ve Metal Seçicilikleri”  IV Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, 2013.

17. Şahin D., Yılmaz H., Hayvalı Z: Hayvalı M. “Crown Eter İçeren BODİPY Bileşiğinin Sentezi, Spektroskopik ve Sspektrofotometrik Özelliklerinin İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale 2015.

18. Duygu Şahin, Zeliha Hayvalı “Kromon Sübstitüe Crown Eter Bileşiklerinin Sodyum ve Potasyum Kompleksleri”, VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Mayıs 2017 Burdur-TÜRKİYE

 

Yönettiği ve Devam Eden Tez Danışmanlıkları

 

  1. Didem Yardımcı “4’-Formilbenzo-15-crown-taç-5 Türevlerinin ve Komplekslerinin Sentezi” Ekim 2007, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
  2. Onur Şahin “Benzo-15-Taç-5 Bileşiği İçeren Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlarılması” Mayıs 2011, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
  3. Duygu Şahin “4',5'-Bis(bromometil)benzo-15-Crown-5 Çıkış Bileşiği ile Yeni Crown Eter Ligand ve Komplekslerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” Haziran 2011, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
  4. Hüseyin Güler “Yeni 4-Siyanobenziloksibenzaldehit Türevleri ile 4-Aminoantipirin ve 4’-Aminobenzo-15-taç-5’in Kondensasyon Reaksiyonları ve Sentezlenen Taç Eterlerin Alkali Metal Kompleksleri” Haziran 2011, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
  5. Pınar Köksal “Aldehit Grubu Bulunduran Crown Eterlerin Sentezi, Kondensasyon Reaksiyonları ve Kompleksleri” Ekim 2011, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
  6. Öznur Şener "Yeni  Çift Kollu Crown Eter Ligand Ve Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması" Haziran 2015, Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı)
  7. Duygu Şahin “Yeni Crown Eter Ligand ve Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Metal Seçiciliklerinin İncelenmesi” Haziran 2018, Doktora (Tamamlandı)
  8. Serhat Koçoğlu  “Yapısında Heterohalkalı Grup Bulunduran Yeni Taç Eter Ligand ve Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi” Haziran 2018, Doktora (Tamamlandı)