DR.ÖĞR.ÜYESİ ZEHRA ÖZKAN ÜNER    
Adı : ZEHRA
Soyadı : ÖZKAN ÜNER
E-posta : zhozkan@yahoo.com, zozkan@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-5022
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Karşılaştırmalı Hukuk A.B.D.
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenci Görüşme Saatleri: Salı saat 16.30-17.30

 

Eğitim Bilgileri

 Lisans                           : 1999-2004, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Yüksek Lisans              :2004-2007, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Karşılaştırmalı Hukuk) YL Programı, “Karşılaştırmalı Hukukta Müzik Eserlerinin Dijital İletimi”

Doktora                         :2007-2014, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Karşılaştırmalı Hukuk) Doktora Programı, “Karşılaştırmalı Hukukta İyileşme Şansı Kaybının Tazmini”

Yayınlar

Kitap

Karşılaştırmalı Hukukta Müzik Eserlerinin Dijital İletimi, Ankara 2008.

Makaleler

Karşılaştırmalı Hukukta Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması, LEGAL Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2010, C.6, s.611-654.


İngiliz Hukukunda İyileşme Şansı Kaybının Tazmini, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2013, C.62, S.4, s.1105-1138.

Amerikan Haksız Fiil Hukukunda Nedenselliğin Tesisi Çerçevesinde Gerçek Neden ve İspatı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2014 (110), s.33-56.

Ödünç Verme Hakkı ve Kamuya Ödünç Verme Lisansı Kapsamında E-Kitaplar, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 2017, S.128, s.32-42.

Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2017, C.66, S.1, s.157-200.

Çeviri

18 Ekim 2011 tarihli ve C 34/10 sayılı Oliver Brüstle v. Greenpeace E.V. karar çevirisi, LEGAL Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2012, C.8, S.30.

 

Tebliğler

8 Ekim 2011 tarihinde Berlin Frei Universitaet tarafından düzenlenen 18. International DAVO Kongress’te “Comparative Law’s Role in Turkish International Private Law” başlıklı bir tebliğ sunulmuştur.

22 Ağustos 2014 tarihinde İzmir’de düzenlenen International Workshop on Scientific Misconduct and Research Ethics in Economics Çalıştayında  “Plagiarism as a Copyright Infringement in Turkish Law in the Light of Cases” başlıklı bir tebliğ sunulmuştur.

26 Eylül 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Dijital İletişim Çağında Sosyal Medya ve Fikri Haklar Panelinde “Sosyal Medyadaki Paylaşımların Eser Niteliği ve Hak Sahipliği” başlıklı bir  tebliğ sunulmuştur.

06 Kasım 2014 tarihinde Ulusal Bilişim Kurultayı ve Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen Sayısallaştırılmış Kültür, Sanat Üretiminde ve Yazılım Haklarının Korunmasında Ne Durumdayız? Çalıştayında “Sosyal Medya Mecralarında Telif Hakkı İhlalleri ve Sorumluluk” başlıklı bir tebliğ sunulmuştur.

11 Nisan 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları Paneli’nde “Yeni Bitki Çeşitleri Kanunu çerçevesinde Çiftçi İstisnası ve Uygulamaları” başlıklı bir tebliğ sunulmuştur

26 Mayıs 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen Fikri ve Sınai Haklar Bilgilendirme Toplantıları kapsamında “Fikri ve Sınai Haklar-Genel Bilgiler-Yeni Bitki Türleri Koruma ve Tescil Süreci” başlıklı bir tebliğ sunulmuştur.  

20 Kasım 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Müzik Eserleri Bağlamında Telif Hakları ve Kolektif Yönetim Uluslararası Panelinde “Umuma Açık Mahallerde Müzik Eserlerinin Kullanımı Sorunsalı” başlıklı bir  tebliğ sunulmuştur.