ARŞ.GÖR. ZEYNEP ÇELEBİ SÖZENER    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : ÇELEBİ SÖZENER
E-posta : zsozener@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ 

ZEYNEP ÇELEBİ SÖZENER                                                         

 

ÇALIŞTIĞI KURUM:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

     Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

     Allerji ve Immunoloji Bilim Dalı

 

KİŞİSEL BİLGİLER

İletişim:               Tel: 0312 5956000 /8765           Fax: 0312 5957310                   

                        Cep-tel: 05324407089

                         E-mail: zeynepsozener@gmail.com

 

Orchıd-ID: 0000-0002-5896-262X

Doğum Tarihi, Yeri: 04/05/1979, Ankara

Medeni Durum: Evli, 2 çoçuklu

 

Ögrenim Bilgisi

 

Derece

Bölüm/program

Üniversite

Yıl

Yüksek Öğrenim

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi

1996-2002

Tıpta Uzmanlık

Göğüs Hastalıkları

Ankara Üniversitesi

2003-2008

Yan Dal Uzmanlık

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları

Ankara Üniversitesi

2017

Doçentlik

Göğüs Hastalıklları

 

2018

 

 

Görevler

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2008

Uzman Dr.

S.B. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008-2009

Uzman Dr.

S.B. Akşehir Devlet Hastanesi

2009-2011

Uzman Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları BD

2011-2017

Özel Öğrenci

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Ankara (Temel İmmünoloji ve Kanser İmmünolojisi I-II Dersleri)

2012-2013

Yandal Uzmanlık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları BD

2017-

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Tezi:

Akciger Tutulumlu Sklerodermalı Olgularda Fonksiyonel Parametrelerin Degerlendirilmesi (2008)

Tez Danısmanı: Prof.Dr.Gülseren Karabıyıkoglu

 

Yabancı Dil Bilgisi

Ingilizce ÜDS, 2007, Puan: 87.5

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

1. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

2. Türkiye Ulusal Allerjı Ve Klinik Immunolojı Dernegı (AID)

3. Europian Respiratory Society (ERS)

4. Türk Toraks Dernegı (TTD)

 

Yayın Bilgisi:

 

Uluslar arası hakemli dergilerde: 24, Ulusal Hakemli Dergilerde:3, Kitap bölümü:3

 

 

Web of science

Scopus

Atıf sayısı

46

60

H index

4

5

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A.1 Kendirlinan R, Gümüşburun R, Cerci P, Özbek E, Altıner S, Çelebi Sözener Z, Soyyigit S, Aydin O and Bavbek S. Rapid drug desensitization with chemotherapeutics (platins, taxanes and others): single-center retrospective study. International Archives Allergy and Immunology.2019 DOI: 10.1159/000496745

A.2 Çelebi Sözener Z Gorgulu B, Mungan D, Sin B, Mısırlıgil  Z, Aydin O and Bavbek S. Omalizumab in the treatment of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): single-center experience in 18 cases. World Allergy Organisation Journal. 2018;11:39 https://doi.org/10.1186/s40413-018-0217-0

A.3 Yurtsever N, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Mungan D, Köse K, Mısırlıgil Z. Is adenoidectomy and/or tonsillectomy a risk factor for allergic diseases and asthma seen in adulthood. The Eurasian Journal of Medicine. 2018: 50(3); 152-155

 Doi:10.5152/eurasianjmed.2018.17182

A.4 Bavbek S, R Kendirlinan, Çerçı P, Altıner S, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Gümüşburun R. Rapid drug desensitization with biologics: a single-center experience with four biologics. International Archives of Allergy and Immunology. 2017:171(3-4);227-233 Doi: 10.1159/000454808

A.5 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mısırlıgil Z, Mungan D, Demırel YS, Çelik GE, Sin BA, Bavbek S. Omalizumab in non- allergic asthma: a report of 13 cases. Journal of Asthma. 2017:55(7);756-763 Doi: 10.1080/02770903.2017.1362427

A.6 Çelebi Sözener Z, Kayacan O, Akdogan B, Küçük Ö. A case of sarcoidosis: multiple osseous nodule and thyroid ınvolvement. Clinical Research in Pulmonology. 2017:5(1);1042

A.7 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Demırel YS, Soyyigit S, Çerçı P, Kendirlinan R, Bavbek S, Çelik GE, Mısırlıgil Z, Sin BA, Kelesoglu A, Mungan D. Does the medical diagnosis of occupational asthma coincide with the legal diagnosis? Journal of Asthma. 2017:54(9);930-937 Doi:10.1080/02770903.2016.1277541

A.8 Türedı Ö, Çelebi Sözener Z, Kendirlinan R, Bavbek S. A case of pantoprazole anaphylaxis with cross reactivity to all proton pump ınhibitors: finding a safe alternative. Current Drug Safety. 2017:12(3);198-200  Doi:10.2174/1574886312666170711122341

A.9 Çıftcı F, Akbas A, Çelebi Sözener Z, Çelık G. Chronic hypersensitivity pneumonitis treated with azathioprine. Acta Medica Mediterranea. 2016:32(4);967-972

Doi: 10.19193/0393-6384_2016_4_117

A.10 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. Obesity-asthma phenotype: effect of weight gain on asthma control in adults. Allergy and Asthma Proceedings. 2016:37(4);311-317 Doi: 10.2500/aap.2016.37.3949

A.12 Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Soyyigit S, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Mısırlıgil Z, Mungan D, Sin BA, Demırel YS, Çelık GE, Bavbek S. Omalizumab in the treatment of allergic bronchopulmonary aspergillosis: one center’s experience with 14 cases. Allergy and Asthma Proceedings. 2015:36(6);493-500 Doi: 10.2500/aap.2015.36.3909

A.13 Yılmaz I, Çelik GE, Aydın Ö, Kepil Özdemır S, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Özgüçlü S, Atasoy Ç, Düzgün N, Mungan D, Sin BA, Demırel YS, Mısırlıgil Z. Churg-Strauss syndrome: a new endotype of severe asthma? Results of 14 Turkish patients. The Clinical Respiratory Journal. 2015:9(3);350-358 Doi:10.1111/crj.12154

A.14 Bavbek S, Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Yüksel S. Determinants of nocebo effect during oral drug provocation tests. Allergologia et Immunopathologia. 2015:43(4);339-345

Doi: 10.1016/j.aller.2014.04.008

A.15 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. Prognosis of adult asthma: a 7-year follow-up study. Annals of Allergy, Asthma Immunology. 2015:114(5);370-373

Doi: 10.1016/j.anai.2015.02.010

A.16 Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Atilla E, Heper A, Kaygusuz G, Sin BA. Cold urticaria: a rare manifestation of lymphoma. Journal of Medical Cases. 2015:6(1);40-42

Doi:10.14740/jmc1803w

A.17 Çelebi Sözener Z, Özgüçlü S, Aydın Ö, Heper A, Soyyigit S, Sin BA. A rare syndrome in the differential diagnosis for angioedema. Journal of Medical Cases. 2014:5(11);579-582 Doi: 10.14740/jmc1543w

A.18 Bavbek S, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Kepil Özdemır S, Gül Ü, Heper A. First case report of acute generalized exanthematous pustulosis due to ıntravenous Iopromide. Journal of Investigational Allergology Clinical Immunology. 2014:24(1);66

A.19 Bavbek S, Yılmaz I, Çelebi Sözener Z. Fixed drug eruption caused by Ornidazole and Fluconazole but not Isoconazole, Itraconazole, Ketoconazole and Metronidazole. The Journal of Dermatology. 2013:40(2);134-135 Doi: 10.1111/1346-8138.12023

A.20 Karnak D, Çelebi Sözener Z, Uçar Y, Kayı Cangır A, Demirkazık A, Kankaya D. Malign mesothelioma and gelatinous pleural fluid. Asian Pasific Journal Of Tropical Diseases. 2011:1(1);80-82  Doi: 10.1016/S2222-1808(11)60020-0

A.21 Çelebi Sözener Z, Karabıyıkoglu G, Düzgün N. Evaluation of the functional parameters in scleroderma cases with pulmonary ınvolvement. Tuberculosis and Thorax. 2010:58(3);235-41

A.22 Uçar Y, Çelebi Sözener Z, Karnak D. Endotracheal tuberculosis with obstruction. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010:41(3);602-607

A.23 Çelebi Sözener Z, Kaya A, Atasoy Ç, Kılıçkap M, Numanoglu N, Savaş I. Septic pulmonary embolism: three case reports. Monaldi Archives for Chest Disease. 2008:69(2);75-77  Doi: 10. 4081 /monaldi.2008.400

A.24 Çelebi Sözener Z, Tekın M, Mungan D, Karnak Demet. A15 year-old girl with swelling of the face, legs, breast and eyes. Pediatric Annals. 2007:36(3);150-153

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

B.1 Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Demirel Y, Secil D, Mungan D. Evaluation of wheat flour sensitivity and respiratory symptoms in a bread factory in Ankara, Turkey  EAACI Congress 2018:73(105);380

B.2 Çelebi Sözener Z, Ciftci F, Aydın Ö, Mungan D. Reletion of systemic comorbidities in asthma with disease control,severity ,phenotype. EACCI Congress 2018:73 (105);511

B.3 Çelık GE, Karakaya G, Öner Erkekol F, Dursun B, Gelıncık A, Aydın Ö, Çelebıoglu E, Yücel T, Yorulmaz I, Dursun E, Tezcaner Ç, Çelebı Sözener Z, Büyüköztürk S, Kalyoncu F. Long term clinical effects of aspirin desensitization in patients with NERD: Comparison of maintanence doses of 300 mg versus 600 mg aspirin. EAACI Congress 2017:72(103);221-222.

B.4 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Altıner S, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Çelık GE, Mısırlıgil Z, Mungan D. Two components of patient adherence in the treatment of asthma: regular use and correct inhaler technique.EAACI Congress 2017: 72(103); 421-422.

B.5 Sin BA, Kendirlinan R, Çerçı P, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Çelık GE, Mungan D, Bavbek S, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Re-Sting Reactions in Real Life of Patients Receiving Hymenoptera Venom Immunotherapy. EAACI Congress 2016: 71(102);438-439

B.6 Çelebi Sözener Z, Çıftcı F, Soyyigit S, Aydın Ö, Sen E, Mungan D, Çelık GE. Perceptions and attitutes of the asthma, COPD and allergic rhinitis patients towards smoking and smoking cessation. EAACI Congress 2015: 70(101); 320-320.

B.7 Yurtsever N, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Mungan D, Köse K, Mısırlıgil Z. Is adenoidectomy and/or tonsillectomy a risk factor for allergic diseases and asthma seen in adult patients?. EAACI Congress 2015: 70(101);163-163

B.8 Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Soyyigit S, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Mısırlıgil Z, Mungan D, Sin BA, Demırel YS, Çelık GE, Bavbek S. Omalizumab in the treatment of ABPA:one center experience with 14 cases. EAACI Congress 2015:70(101);346-347

B.9 Bavbek S, Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Yüksel S. Determinants of nocebo effect during oral drug provocation tests. EAACI Congress 2014:69(99); 259-259,

B.10 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. Obesity-asthma phenotype effect of the obesity on the asthma course in adults. EAACI Congress 2014:69(99);519-519

B.11 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. Remission in adult onset asthma and contributing factors. EAACI- WAO Congress 2013:68(97);227-227

B.12 Çelebi Sözener Z, Karabıyıkoglu G, Düzgün N. Evaluation of the functional parameters in scleroderma cases  with pulmonary ınvolvement. 19 th ERS Annual Congress, (2009)

B.13 Uçar Yıldız, Çelebı Sözener Z, Karnak D, Beder S. A case with endotracheal tuberculosıs 18 th ERS Annual Congress, (2008)

B.14 Çelebi Sözener Z, Kayacan O, Akdogan B, Küçük Ö Widespread nodular osseous lesions ın a sarcoidosis patient with thyroid ınvolvement. 17th ERS Annual Congress 2007:30(51)

B.15 Çelebi Sözener Z, Tekın M, Mungan D, Karnak D. Succesful treatment of an adolescent with Lymphedema-Distichiasis syndrome. 17th ERS Annual Congress 2007:30(51)

B.16 Çelebi Sözener Z, Kaya A, Atasoy Ç, Kılıçkap M, Savas I, Numanoglu N. Septic pulmonary embolism report of three cases.  17th ERS Annual Congress 2007:30(51)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

C2.1 Gögüs Hastalıkları El kitabı, Bölüm adı: (Sürfaktan Replasman Tedavisi) (2012)., Çelebi Sözener Z, Rota tıp, Editör: Tevfik Özlü, Muzaffer Metintas, Mehmet Karadag, Akın Kaya, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C2.2  Gögüs Hastalıkları El Kitabı, Bölüm adı:(Atipik Pnömoniler) (2012)., Çıftcı F, Çelebi Sözener Z, Rota Tıp, Editör: Tevfik Özlü, Muzaffer Metintas, Mehmet Karadag, Akın Kaya, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C2.3  Pulmoner Hipertansiyon, Bölüm adı:(Pulmoner Kan Dolasımı) (2007) Karabıyıkoglu G, Önen ZP, Çelebi Sözener Z, Antıp, Editör:Gülseren Karabıyıkoglu, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D.1 Çelebi Sözener Z, Ciftci F, Aydin O, Mungan D. Astımda sistemik komorbiditeler: kontrol ağırlık ve fenotip ile ilişkisi. Tüberküloz ve Toraks, 2018:66(4);288-296 Doi: 10.5578/tt.67629

D.2 Çelebi Sözener Z, Çıftcı F, Soyyigit S, Aydın Ö, Sen E, Mungan D, Çelık GE . Smoking attitudes of the patients with allergic rhinitis: a comparison with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. are there differences when only upper airways are ınvolved?’. Tüberküloz ve Toraks  2018:66(1);43-51 Doi: 10.5578/tt.66524

D.3 Çelebi Sözener Z, Mısırlıgıl MS, Çerçı P, Aydın Ö, Kendirlinan R, Sin BA, Mısırlıgil Z. Eriskin astımlı hastanın ınfluenza asısina yaklasımı farklı mı? Tüberküloz ve Toraks, 2016:64(4);269-274  Doi: 10.5578/tt.42397

 

 

 

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E.1 Çelebi Sözener Z, Ciftci F, Aydın Ö, Mungan D.‘Astımda sistemik komorbiditeler: kontrol, ağırlık ve fenotip ile ilişkisi.’ 25. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2018)

E.2 Çelebi Sözener Z, Görgülü B, Mungan D, Sin BA, Mısırlıgil Z, Aydın Ö, Bavbek S. ‘Eozinofilik granülomatöz polianjitis tedavisinde Omalizumab kullanımı: Tek merkez, 18 olguluk deneyim.’ 25. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2018)

E.3 Çelebı Sözener Z ‘Astımda son bir yılda neler oldu?’ Makale saati. Türk ToraksKongresi 21. Yıllık Kongresi (2018).

E.4 Aydın Ö, Tezcaner Ç, Çıftcı F, Çelebi Sözener Z, Gökcan K, Yıldız Ö, Demırel YS, Çelık GE, Mungan D. ‘Astım ve kronik obstriktif akciger hastalıgı olan hastalarda sinonazal tutulumun degerlendirilmesi.’ Türk Toraks Dernegi 21. yıllık Kongresi (2018)

E.5 Çelebi Sözener Z, Özbey Ü, Balaban S, Uçar A, Mungan D, Mısırlıgil Z ‘Eriskin obez astımlı hastalarda diyetisyen esliginde zayıflamanın astım kontrolü ve yasam kalitesine etkisi: randomize kontrollü çalısma.’ Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi (2018).

E.6 Çelebi Sözener Z, Çıftcı F, Aydın Ö, Mungan D. ‘Astımda sistemik komorbiditelerin kontrol, agırlık ve fenotip ile iliskisi.’ 2. Ulusal Akciger Saglıgı Kongresi (2018)

E.7 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Çelık GE, Mısırlıgil Z, Mungan D. ‘Astımlı hastada algı-tutum, uyum ve kontrol üçgeni.’  24. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2017)

E.8 Kendirlinan R, Gümüşburun R, Çerçı P, Özbek E, Altıner S, Çelebi Sözener Z, Soyyigit S, Aydın Ö, Bavbek S. ‘Kemoterapötik ajanlarla (Taxan, Platin ve diger kemoterapötikler) hızlı ılaç desensitizasyonu: tek merkez deneyimlerimiz.’ 24. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2017).

E.9 Çelık GE, Karakaya G, Öner Erkekol F, Dursun B, Gelıncık A, Aydın Ö, Çelebıoglu E, Yücel Ömer T, Yorulmaz I, Dursun E, Tezcaner Ç, Çelebi Sözener Z, Büyüköztürk S, Kalyoncu F. Aspirin desensitizasyonunun uzun dönem etkinligi: 300 ve 600 mg/gün idame aspirin dozlarının klinik etkinligi farklı mıdır? 24.Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2017).

E.10 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mısırlıgıl Z, Mungan D, Demırel YS, Çelık GE, Sin BA, Bavbek S. ‘Non-atopik astımda omalizumabın yeri? 13 olgu deneyimi.’ 24. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2017)

E.11 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Demırel YS, Mungan D. ‘Meslek astımı tanısinda spesifik provokasyon testleri:12 olgu.’ 24. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2017)

E.12 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. ‘Obezite-astım fenotipi : eriskinlerde obezitenin astım seyrine etkisi.’ Dünya Astım Günü, (2017)

E.13 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Altıner S, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Çelık GE, Mısırlıgil Z, Mungan D ‘Astım tedavisine uyumun ıki bileseni: düzenli ilaç kullanımı ve dogru inhaler teknik’. Türk Toraks Dernegi 20. Yıllık Kongresi (2017).

E.14 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Demırel YS, Soyyigit S, Çerçı P, Kendirlinan R, Bavbek S, Çelık GE,  Mısırlıgil Z, Sin BA, Kelesoglu A, Mungan D. ‘Tıbbi meslek astımı tanısı yasal meslek astımı tanısıyla ne kadar örtüsüyor?’ 23. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2016)

E.15 Çelebi Sözener Z, Mısırlıgil Mehmet Selçuk, Çerçı P, Aydın Ö, R Kendirlinan, Sin BA, Mısırlıgil Z. ‘ Eriskin astımlı hastanın ınfluenza aşısına yaklasımı farklı mı?.’ Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi (2016).

E.16 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Demırel YS, Çerçı P, R Kendirlinan, Bavbek S, Çelık Gülfem Elıf, Mısırlıgil Z, Sin BA, Mungan D. ‘Mesleksel astım tanısinda neler yaptık: 5 yıllık deneyimimiz.’ 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2015)13(1)

E.17 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Çelık Gülfem Elıf, Demırel YS, Mısırlıgil Z, Mungan D, Sin BA, Bavbek S ‘Nonallerjik agır astımda omalizumab deneyimlerimiz:6 olgu sunusu.’  22. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2015) 13(1)

E.18 Sin BA, Kendirlinan R, Çerçı P, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Çelık Gülfem Elıf, Mungan D, Bavbek S, Demırel YS, Mısırlıgil Z. ‘Venom immunoterapisi yapılan olgularda günlük yasamda arı sokması sonuçları.’ 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi,  13(1)

E.19 Kendirlinan R, Çerçı P, Gümüşburun R, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Bavbek S. ‘Biyolojik ajanlarla hızlı desensitizasyon olgularımız: Rituximab, Cetuximab, Transtuzumab, Infliximab.’ 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2015) 13(1)

E.20 Çelebi Sözener Z. Meslek astımı olguları. 2. Çalısan Saglıgı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu, (2015)

E.21 Yurtsever N, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Mungan D, Köse K, Mısırlıgil Z. ‘Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi eriskin yasta görülen allerjik hastalıklar ve astım için bir risk faktörü mü?.’ Türk Toraks Dernegi 18. Yıllık Kongresi (2015)

E.22 Çelebi Sözener Z, Çıftcı F, Soyyigit S, Aydın Ö, Sen E, Mungan D, Çelık GE. ‘Astım, KOAH ve allerjik rinit tanılı hastaların sigara içme ve sigara bırakmaya yönelikalgı ve tutumları.’ Türk Toraks Dernegi 18.yıllık kongre, (2015)

E.23 Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Soyyigit S, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Mısırlıgil Z, Mungan D, Sin BA, Demırel YS, Çelık GE, Bavbek S. ‘ABPA tedavisinde omalizumab deneyimi: 14 olgunun sonuçları.’ 21. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2014)

E.24 Kendirlinan R, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Bavbek S. ‘Hızlı Desensitizasyon Vakalarımız: Platin, Taxan, Rituxumab.’ 21. Ulusal Klinik Immunoloji ve Allerji Kongresi, (2014)

E.25 Türedı Ö, Çelebi Sözener Z, Kendirlinan R, Bavbek S. ‘Tüm proton pompa inhibitörlerine karsı çapraz reaksiyon gösteren pantoprozol ile anaflaksi.’ 21.Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2014)

E.26 Kendirlinan R, Soyyigit S, Çelebı Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Bavbek S, Mısırlıgıl Z. ‘Kalıtsal trombofilisi olan nonatopik astımlı olguda Omalizumab tedavisi’. 21. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2014).

E.27 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. ‘Obezite-Astim Fenotipi: Eriskinlerde Obezitenin Astim Seyrine Etkisi.’ Toraks Dernegi 17. Yıllık Kongresi, (2014).

E.28 Bavbek S, Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Yüksel S ‘Nocebo yanıt ve oral ilaç provakasyonları.’  20. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2013).

E.29 Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mungan D, Mısırlıgil Z. ‘Astim Fenotiplerine Gore Prognoz: 7 Yıllık Izlem.’ 20. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2013).

E.30 Soyyigit S, Çelebı Sözener Z, Heper A, Kaygusuz G, Sin BA. ‘Soguk ürtikeri ile basvuran lenfomalı bir olgu.’ 20. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi (2013).

E.31 Aydın Ö, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Ataman Ş, Çelık GE. ‘Ankilozan spondilitli bir hastada adalimumab ile basarılı desensitizasyon.’ 19. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2012).

E.32 Özgüçlü S, Aydın Ö, Çelebi Sözener Z, Kasapkara Ç, Çelık GE. ‘Mukopolisakkaridoz tip 6’lı bir olguda geç tip hipersensitivite reaksiyonunda basarılı galsulfaz (naglyzeme) desensitizasyonu.’ 19. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, (2012)

E.33 Çelebi Sözener Z, Özgüçlü S, Aydın Ö, Heper A, Soyyigit S, Sin BA. Melkersson-Rosenthal Sendromu: bir olgu nedeniyle. 19. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, (2012)

E.34 Bavbek S, Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Kepil Özdemir S, Gül Ü, Heper A. ‘Iopromide enjeksiyonuna bağlı akut generalize egzantematöz püstülozis olgusu.’ 19. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, (2012)

E.35 Yılmaz I, Çelik GE, Aydın Ö, Kepil Özdemir S, Soyyigit S, Çelebi Sözener Z, Özgüçlü S, Atasoy Ç, Düzgün N, Mungan D, Sin BA, Demirel YS, Mısırlıgil Z. ‘Churg-Strauss sendromu tanısı alan hastaların klinik ve serolojik özellikleri.’ 19. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, (2012)

E.36 Uçar Y, Çelebi Sözener Z, Karnak D. ‘Endotrakeal tüberküloz tanılı bir olgu.’ Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)

E.37 Çelebi Sözener Z, Karabıyıkoglu G, Düzgün N. ‘Akciğer tutulumlu sklerodermalı olgularda fonksiyonel parametrelerin değerlendirilmesi.’ Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)

E.38 Can AB, Çelebi Sözener Z, Kaya A, Karnak D, Kayacan O. ‘Pulmoner langerhans hücreli histiyositozis iki olgu nedeniyle.’ Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)

E.39 Demir N, Numanoglu N, Öztürk A, Çelebi Sözener Z, Çıloglu S, Sözener U, Çıloglu M. ‘The assocıatıon between cardıac troponın-I elevatıon and pulmonary complications in nonthoracıc surgery.’ Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)

E.40 Çelebi Sözener Z, Kaya S, Yalçın A, Çelık G, Kaya A. ‘Amıodarone and lung ınjury: two case reports’. Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi (2008)

E.41 Çelebi Sözener Z, Kaya A, Atasoy Ç, Özdemir N, Numanoglu N. ‘Nadir bir akciğer kitlesi olarak iki bronkosel olgusu.’ Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007).

E.42 Çelebi Sözener Z, Kaya A, Atasoy Ç, Kılıçkap M, Savas I, Numanoglu N. Septik pulmoner emboli üç olgu sunusu. Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, (2007)

E.43 Çelebi Sözener Z, Kayacan O, Akdogan B, Küçük Ö. ‘Sarkoidoz tiroid tutulumu olan bir hastada yaygın nodüler kemik lezyonları.’ Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007).

E.44 Çelebi Sözener Z, Tekın M, Mungan D, Karnak D. ‘Lenf-Ödem Distisiyasis Sendromlu bir adelosanın basarılı tedavisi’. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi (2007)

E.45 Çıloglu S, Çelebi Sözener Z, Ülger F, Kayacan O. ‘Akcigerde kalsiyum sütü ızlenen bir olgu.’ Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)

 

G. Diğer yayınlar:

 

G.1 Çelebi Sözener Z, Erol S, Gülbay B, Acıcan T (2008). ‘Bir Olgu Nedeniyle Kronik Eozinofilik Pnömoni.’ Akciğer Aktüel (Vaka Takdimi),

G.2: Kaya A, Çelebi Sözener Z, Özdemir Kumbasar Ö (2006). ‘Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozise Sekonder Pulmoner Hipertansiyonu Olan Bir Olgu.’ Gögüs Hastalıkları Serisi (Vaka Takdimi)

G.3 Çelebi Sözener Z, Karabıyıkoglu G (2005). ‘Pulmoner Hipertansiyon ve Yeni Tedavi Seçenekleri.’ Gögüs Hastalıkları Serisi (Derleme Makale),

G.4 Sen E, Kaya A, Çelebi Sözener Z, Çıftcı F, Erol S (2005). ‘Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisi-1.’ Akciğer Hastalıkları EgitimSerisi (Derleme Makale),

G.5 Sen E, Özdemır Kumbasar Ö, Argüder E, Çelebi Sözener Z, Karabıyıkoglu G (2004). ‘Yogun Bakım ÜniteSinde Bronsiyoloalveoler Kanser Tanısı Alan Bir Olgu.’ Gögüs Hastalıkları Serisi (Vaka Takdimi),

G.6 Kaya A, Çelebi Sözener Z, Savas I (2004). ‘Lupus Pnömonili bir Olgu.’ Gögüs Hastalıkları Serisi (Vaka Takdimi),

 

H. Projelerde yaptığı görevler (Yardımcı araştırmacı) :

 

H.1 (TTD projesi) ‘İkinci Ve Üçüncü Basamak Saglık Merkezlerinde Ve Astım Izleminin Standart Bir Sekilde YapılmaSinın Hastalık Yükü Üzerine EtkiSinin Arastırılması Ve Astım Ulusal Kayıt Sisteminin Olusturulması’

 Proje Sorumlusu: Prof.Dr. Gülfem ÇELİK 20/02/2018 (Devam ediyor)

H.2 (TTD projesi) ‘Astım hastalarında fiziksel aktivite ve beslenme algı, tutum ve davranısların belirlenmesi ve astım kontrolü ile iliskiSinin degerlendirilmesi’

 Proje Sorumlusu: Doç.Dr. Ömür AYDIN  01/12/2017 (Devam ediyor)

H.3 (BAP projesi) ‘Izosiyonata Baglı Astımda Rutinde Kullanılan Tanı Yöntemlerinin Spesifik Provokasyon Testi ile Karsılastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi’

Proje Sorumlusu: Prof .Dr.Dilşad MUNGAN, 22/01/2014 - 23/05/2017

H.4 (BAP projesi) ‘Polen duyarlı Allerjik Rinitli ve/veya Astımlı Hastalarda Mevsim öncesi ve Yıl boyu Allergoid İmmünoterapinin Etkinliğinin Karşılaştırılması’

Proje Sorumlusu: Prof .Dr.Betül Ayşe SİN 30.04.2018 (Devam ediyor)

H.5 (ACT15102) ‘A randomized, double-blind, placebo-controlled, paralel-group, 12 week Proof- of- consept (PoC) study to assess the efficacy, safety, and tolerability of SAR 440340 and the coadministration of SAR440340 and dupilumab in patients with moderate to sever asthma who are not well controlled on inhaled corticosteroid (ICS) plus long-acting B2 adrenergic agonist (LABA) theraphy’

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Dilşad MUNGAN, (Devam Ediyor)

H.6 (QAW039A2315) ‘A 2- treatment period, randomized, placebo-controlled, multicenter paralel-group study to assess the safety of QAW039 when added to existing asthma theraphy in GINA steps 3,4 and 5 patients with uncontrolled asthma’

Proje Sorumlusu: Prof. Dr.Dilşad MUNGAN, (Devam Ediyor)

H.7 (QAW039A2316)  ‘A 12-week, multicentr, randomized, double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy and safety of QAW039 when added to standart of care asthma theraphy in patients with uncontrolled asthma’

Proje Sorumlusu: Prof. Dr.D MUNGAN, (Devam Ediyor)

H.8 (MK-7264) ‘A Phase 3, randomized,double-blind, placebo controlled, 12 month study to evaluate the efficacy and safety of MK-7264 in adult Participants with Chronic Cough (PN030)’

Proje Sorumlusu: Doç.Dr.Ömür AYDIN  (Devam ediyor)

H.9 (TRIGGER STUDY.) ‘A 52 week, randomızed, double blınd, multınatıonal, multıcentre, actıve controlled, 3-arm parallel group trıal comparıng chf 5993 200/6/12.5 μG pMDI (fıxed combınatıon of extrafıne beclometasone dıpropıonate plus formoterol fumarate plus glycopyrronıum bromıde) to chf 1535 200/6 μG pMDI (fıxed combınatıon of extrafıne beclomethasone dıpropıonate plus formoterol fumarate) alone or on top of open-label tıotropıum 2.5 μG respımat® ın patıents wıth asthma uncontrolled on hıgh doses of ınhaled cortıcosteroıds ın combınatıon wıth long-actıng ß2- agonısts’

Sorumlu Arastırmacı: Prof. Dr. Gülfem ÇELİK, 27/06/2016 (Devam Ediyor)

H.10 (LIBERTY ASTHMA TRAVERSE) ‘Open-label extension study to evaluate the long term safety and tolerability of dupilumab in patients with asthma who participated in a previous dupilumab asthma clinical study’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Dilşad MUNGAN, 09/09/2014 (Devam Ediyor)

H.11 (LIBERTY ASTHMA QUEST). ‘A Randomized, double blind, placebo-controlled, parallel group study toevaluate the eficacy and safety of dupilumab in patients with persistent asthma’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Dilşad MUNGAN, 13/08/2015 - 09/04/2018

H.12 ‘A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose -ranging study to evaluate dupilumab in patients with moderate to severe uncontrolled asthma’

Sorumlu Arastırmacı: Prof. Dr. Dilşad MUNGAN, 27/11/2012 - 16/03/2013

H.13 (SOURCE Study) ‘A Multicentre, Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tezepelumab in Reducing Oral Corticosteroid Use in Adults with Oral Corticosteroid Dependent Asthma’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Sevim BAVBEK, 14/03/2018 (Devam Ediyor)

H.14 (MELTEMI study) ‘A Multicenter, Open-label,Safety Extension Study with Benralizumab (MEDI-563) for Asthmatic Adults on Inhaled Corticosteroid Plus Long-acting B2 Agonist’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Sevim BAVBEK, 16/12/2016 (Devam Ediyor)

 H.15 (ZONDA study) ‘A Multicenter, Randomized,Double-blind,Parallel Group,Placebo-controlled, Phase 3 Efficacy and Safety Study of Benralizumab (MEDI-563) to Reduce Oral Corticosteroid Use in Patients with Uncontrolled Asthma on High Dose Inhaled Corticosteroid plus Long-Acting B2 Agonist and Chronic Oral Corticosteroid Theraphy’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Sevim BAVBEK, 05/05/2015 - 07/10/2016

H.16 (BORA Study) ‘A Multicenter, Double-blind, Randomized,Parallel Group, Phase 3 Safety Extension Study to Evaluate the Safety and Tolerability of Benralizumab (MEDI-563) in Asthmatic Adults and Adolescents on Inhaled Corticosteroid Plus Long Acting B2 Agonist’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Sevim BAVBEK, 10/06/2015 - 15/03/2018

H.17 (SIROCCO Study) (D3250C00017) ‘A multicentre, randomized, double-blind,parallel group, placebocontrolled, phase III efficacy and safety study of Benralizumab (medi-563) added to high-dose inhaled corticosteroid pluslong-acting B2 agonist in patients with uncontrolled asthma’

Sorumlu Arastırmacı: Prof.Dr. Sevim BAVBEK, 30/04/2014 - 17/05/2016

I. Ödüller:

I.1 Astım Allerji Çalısma Grubu Poster Bildiri Ödülü, Türk Toraks Dernegi, 2018

I.2 Yayınlanmıs Kongre Bildirisi Ikincilik Ödülü, Türk Toraks Dernegi, 2015

I.3 Umut Vaad Eden Basarılı Çalısma Ödülü, Türk Toraks Dernegi, 2014

 

L. Egitim-Ögretim Faaliyeti

 

L.1 Hasta bası ögrenme/hasta bası vizit Lisans/Türkçe (2018-2019) (2017-2018)

L.2 Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun astımda reçete yazma pratigi Lisans/Türkçe

(2018-2019) (2017-2018) (2016-2017) (2015-2016)

L.3 Inhalasyon teknikleri, PEF metre ve nebülizer kullanımı Lisans/Türkçe

(2018-2019) (2017-2018) (2016-2017) (2015-2016)

 

 

 

 

 

 

N. Atıf Sayıları

 

SSCI, SCI-Exp, AHCI

Alan endeksleri

Diger

Rapid Drug Desensitization with Biologics: A Single-Center Experience with Four Biologics

4

0

0

Omalizumab in non-allergic Asthma: A report of 13 cases

2

0

0

Chronic Hypersensitivity Pneumonitis treated with Azathioprine

1

0

0

Eriskin Astımlı Hastanın Influenza Asısina Yaklasımı Farklı mı ?

1

1

0

Obesity-Asthma Phenotype: Effect of Weight Gain on Asthma Control in Adults

7

2

0

A case of Pantoprozol anaphylaxis with cross reactivity to all proton pump inhibitors: Finding a safe alternative

1

 

 

Omalizumab in The Treatment of Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis: One Center’s Experience with 14 Cases

7

4

0

Churg-Strauss syndrome: a new endotype of severe asthma? Results of 14 Turkish patients

1

1

0

Determinants of Nocebo Effect During Oral Drug Provocation Tests

3

2

0

Prognosis of adult asthma: a 7-year follow-up study

4

1

0

First case report of acute generalized exanthematous pustulosis due to intravenous iopromide.

4

0

0

Fixed Drug Eruption Caused by Ornidazole and Fluconazole But Not Isoconazole, Itraconazole, Ketoconazole and Metronidazole

2

2

0

Evaluation of the functional parameters in scleroderma cases with pulmonary involvement.

5

0

0

Endotracheal Tuberculosis with Obstruction

1

1

0

Septic Pulmonary Embolism: three Case Reports

4

4

0

 

Yayın Hakemliği

1. Dergi SCI-Expanded, Allergologia et immunopathologia, Hakemlik Sayısı:1

2. Dergi SCI-Expanded, Allergy And Asthma Proceedıngs, Hakemlik Sayısı:1

3. Dergi EBSCO, Turkish Thoracic Journal, Hakemlik Sayısı:1

 

Sertifika

1. Egiticilerin Egitimi, Yetiskin Egitim Ilkeleri, Sunum Teknikleri, Etik, Ankara Üniversitesi Rektörlügü, Sertifika, 04-09.01.2018 (Ulusal)

2. Akılcı Ilaç Uygulaması Egitici Bilgilendirme, Dönem-4 ögrenci ders programı kapsamında verilen akılcı ilaç derslerinde egitici olarak rol alabilmek amaçlı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mor Salon, Sertifika, 21-22.06.2016 (Ulusal)

3. İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, İs sağlığı ve güvenlik egitimi konusunda bilgilendirme, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sertifika, 15- 17.12.2015 (Ulusal)

4. 2.Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu, Meslek hastalıkları, Ufuk Üniversitesi /Ankara, Sertifika, 12- 14.06.2015 (Ulusal)

5. Essential Good Clinical Practice, Iyi Klinik Uygulamalar Egitimi, Faculty of Pharmaceutical Medicine of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom, Sertifika, 14.02.2014 (Uluslararası)

6. TÜBITAK bilgilendirme ve egitim semineri, TÜBITAK proje basvuruları konusunda bilgilenme, Ankara, Sertifika, 24.05.2012 (Ulusal)

7. Allerjik hastalıklar ve Klinik Immunolojide tedavi 2011 Sempozyumu, Allerjik ve immunolojik hastalıklar tedavi yenilikleri, Antalya, Sertifika, 01-04.11.2011 (Ulusal)

8. Mesleki ve Çevresel Akciger Hastalıkları Sempozyumu, Mesleki ve Çevresel Akciger Hastalıkları, Ankara, Sertifika, 14 -15.12.2006 (Ulusal)

9. Türk Toraks Radyolojisi Dernegi 11.yıllık bilimsel toplantı, Görüntüleme yöntemleri, Yenilikler, Güncel gelismeler, Ankara, Sertifika, 02 -04.06.2006 (Ulusal)

10. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Tedavisi, Pulmoner hipertansiyon tedavisi yenilikler, Antalya, Sertifika, 15- 16.10.2005 (Ulusal)

Kurs

11.Toraks Radyolojisi, Toraks tomografisi degerlendirilmesi, yeni nodül klasifikasyonu, Ulusal Akciger Saglıgı Kongresi 2018, Kurs, 14.03.2018  (Ulusal)

12. EAACI Master Class on Occupational Allergy, Biomarkers and personolized medicine in occupational allergy theoric and pratical sessions, Madrid, Kurs, 29-30.09.2017 (Uluslararası)

13. AID Güncellenme Günleri: Allerjen Immunoterapisi, Immunoterapi konusunda güncelleme, Izmir, Kurs, 13 -14.05.2017 (Ulusal)

14. İleri Solunum Fonksiyon Testleri Kursu, SFT degerlendirilmesi, Antalya, Kurs, 05.04.2017  (Ulusal)

15. Astım Kursu, Bodrum, Kurs, 08.10.2016 (Ulusal)

16. Görüntüler ve Tanılar ile Toraks USG kursu, Toraks USG konusundaki güncel gelismeler, plevra sıvı ve kitlelerinde kullanımı, katater ve gögüs tüpü uygulamaları ve maket üzerinde pratik uygulama, AnkaraTıp Fakültesi Gögüs hastalıkları AD, Kurs, 13.05.2016  (Ulusal)

17. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Solunum Yetmezligi tedavisinde NIMV yeri Endikayonlar kontrendikasyıonlar, titrasyon, cihaz seçimi, Antalya, Kurs, 01.04.2015 (Ulusal)

18. Uykuda Solunum Bozuklukları Ileri Düzey, Uykuda solunum bozuklukları konusunda bilgilerin güncellenmesi, Antalya, Kurs, 02.04.2014  (Ulusal)

19. Girisimsel Pulmonoloji, Girisimsel pulmonolojide güncel yöntemler, Antalya, Kurs, 11.04.2012 - (Ulusal)

20. Allerjide sık karsılasılan sorunlar, Allerjide sık karsılasılan Sorunlar, Antalya, Kurs, 01.11.2011 - (Ulusal)

21.Tütün Kontrolü Kavramı ve Sigara Bırakma Tedavisi Kursu, Sigara bırakma yöntemleri tedaviler, Antalya, Kurs, 13.04.2011 (Ulusal)

22. Toraks görüntülemede BT, YRBTnin yeri, Toraks tomografide lezyonların görünümüne yönelik bilgiler endikasyonlar, Antalya, Kurs, 05.05.2010 - (Ulusal)

23. Girisimsel Bronkoskopi 2008 Toplantısı, Girisimsel Bronkoskopik Yöntemler, Özel Mesa Hastanesi Ankara, Kurs, 25 -26.01.2008 (Ulusal)

24. 7.Kıs Okulu, Gögüs Hastalıkları Arastırma Görevlileri için bilgi güncellemesi, Antalya, Kurs, 16-20.01.2008 (Ulusal)

25. Temel Allerji ve Immunoloji, Temel allerji ve Immunoloji Bilgi güncelleme, Antalya, Kurs, 16.10.2007 (Ulusal)

26. Interventional Bronchoscopy-2007, Girisimsel Bronkoskopik Yöntemler, Özel Mesa Hastanesi Ankara, Kurs, 16.03.2007 (Ulusal)

27. KIMERA-Arastırma protokolü nasıl hazırlanır, Arastırma protokol hazırlama yöntemleri, Ankara, Kurs, 16.06.2006 (Ulusal)

28. Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Hava yolu BaSincı Tedavisi, Uykuda solunum bozukluklarında tanı yöntemleri CPAP BPAP uygulamaları, Antalya, Kurs, 19.04.2006 - (Ulusal)

29. 5. kıs okulu, Gögüs Hastalıkları Arastırma Görevlileri için Okul, Efes Sürmeli Otel, Kurs, 24- 28.01.2006 (Ulusal)

Çalıstay

30. 1. Astım Arastırmaları Çalıstayı, Astım konusunda arastırma proje fikirlerinin sunulması ve tartısılması, Sapanca, Çalıstay, 24 -25.03.2017 (Ulusal)

31. Arıetta Investigator Meeting, Klinik arastırma bilgilendirme toplantısı, Madrid/Ispanya, Çalıstay, 27.08.2016 (Uluslararası)

32.Zonda Investigator Meeting, Klinik arastırma bilgilendirme toplantısı, Hilton Warsaw Hotel, Çalıstay,13-14.05.2015 (Uluslararası)

Tercüme

Kontrolsüz astımda budesonide/formeterol idame ve semptom giderici tedavi ve yüksek doz

salmeterol/flutikazon karsılastırılması, Güncel literatür paylasımı, Akciger Aktüel, Tercüme, 01.01.2008 (Ulusal)