PROF.DR. ŞENNUR KIŞLAK    
Adı : ŞENNUR
Soyadı : KIŞLAK
E-posta : sennurkislak@hotmail.com, kislak@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1401
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                                                    

 

Prof. Dr. Şennur Tutarel-Kışlak

Psikoloji Bölümü/Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

 

Tel: +90 312 310 32 80/1401

e-posta:sennurkislak@hotmail.com

kislak@ankara.edu.tr

 

             Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi

1984

Y. Lisans

Deneysel Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi

1987

Doktora

Uygulamalı Psikoloji

Ankara Üniversitesi

1996

 

MESLEKİ DENEYİM

               Akademik Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Ege Üniversitesi  Ed. Fak.Psikoloji Bölümü

1985

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

1986

Yrd.Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

1999

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2006

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2013

 

            Bölüm Dışı Akademik Görevleri:

 

 

Görev

Yıl

 

A.Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

2004- halen

 

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı Ek Görevli Öğretim Üyesi

2007-2014

 

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ek Görevli Öğretim Üyesi

2010-2011

 

Görev

Görev Yeri

Yıl

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

A.Ü. "Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) ".  Hukuk Fakültesi, Cebeci, Ankara.

 

2011-halen

TPD Eğitim Birimi

Başkanlığı

Türk Psikologlar Derneği, Kızılay, Ankara

 

2006-halen

 

                 Verdiği Dersler

Ders

Lisans/Y.L/Doktora

Kişilik Kuramları I

 

Lisans

Gözlem ve Görüşme Teknikleri

 

Lisans

Krize Müdahale Teknikleri

 

Lisans /Yüksek lisans

Uyum Psikolojisi

Lisans

 

Mesleki Oryantasyon

 

Y.Lisans/Klinik Psi

Klinik Beceriler

 

Y.Lisans/Klinik Psi

Gözlem ve Görüşme    Teknikleri

 

Y.Lisans/ Adli Psikoloji/Sağlık Bil.Ens.

Aile terapisi I

 

Doktora/Klinik  Psi

Aile Terapisi /Süpervizyon

 

Doktora/Klinik Psi

 

Davranış Analizi ve İletişim Becerileri   

 

Y.Lisans/Kara Harp Okulu

 

 Ödüller

·       TÜBA ve TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü,1997.

·       Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Özendirme Teşvik Desteği, 2009.

·        Altuk, B. ve Tutarel-Kışlak, Ş.(2011). Yaşlılıkta Bilişsel İşlevler, Empatik eğilim ve depresyon belirtileri. 8.Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, 2011. En iyi poster üçüncülük ödülü.


 Akademik Danışmanlıklar

 Türk Psikoloji Dergisi  (SSCI)

 Türk Psikoloji Yazıları (Psych-INFO)

Güvenlik Bilimleri Dergisi

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Felsefe Ansiklopedisi

Klinik Psikiyatri Dergisi

Türk Psikiyatri Dergisi

Nesne Dergisi

Yükseköğretim Dergisi

 

Medya Etkinlikleri: 

 “Ankara Üniversitesi’nde Cinsel Şiddeti Önleme Çalışmaları”. TRT Radyo 1’de canlı yayına katılım (28.3.2016).

 Kadına Yönelik Şiddet, Psikolojik Etkileri ve Nedenleri” . Türkiye Polis Radyosunda canlı yayına katılım (22 Şubat 2013).

“Evlilikte Yaşanan Sorunlar”. TRT 1 televizyon kanalında canlı   ‘Gün Başlıyor’ programına katılım (28 Ocak 2005).

“Sevgi ve Yakın İlişkiler” . TRT Radyo 1’de canlı yayına katılım (Şubat 2005).

“Evlilik uyumu ve bağlantılı değişkenler’ . TRT Radyo 1’de canlı yayına  katılım (15 Mart 2004).


Yönetilen Lisansüstü Tezler

PEKER, N. (2008). Hükümlü ve tutuklularda madde kullanımı ile suç türü ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Adli Tıp Anabilim dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

 ENGÜR, B. (2008). Suç işlemiş ve işlememiş ergenlerin demografik özellikleri, öfke, umutsuzluk ve yaşamı sürdürme nedenlerinin incelenmesi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

.FEVZİOĞLU, E. (2008). Bağlanma stilleri, problem çözme becerileri ve hükümlülük özellikleri arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Adli Tıp Anabilim dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

DÜZGÜN, G. (2009). Majör depresyon tanısı alan evli kişilerin bilişsel çarpıtmalarının ve kendini ayarlama becerilerinin evlilik uyumu ile ilişkileri. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

DAMKA, Z. (2009). Sğınma evinde kalan şiddet mağduru kadınlar: Anksiyete duyarlığı, travmaya bağlı suçluluk, travma sonrası stress bozukluğu ve psikolojik belirtiler. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

      GÖRGÜLÜ, T. (2009). Tutuklu ve hükümlü bireylerin depresyon düzeyleri, boyun eğici davranışları ve intihar olasılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Adli Tıp Anabilim Dalı.

 

KAYA, F. (2010). Çocukluk döneminde yaşanan istismarın kişilerarası ilişki tarzları üzerindeki etkisi:  Erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü. AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

SÜTÇÜ, G. (2010).Tanı-ameliyat süreci yakın zamanlı olan meme kanseri hastalarının öfke,  depresyon, stresle başa çıkma ve sosyal destek değişkenleri açısından incelenmesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

KAPICI, L. (2010).Olumsuz otomatik düşünceler ve yaratıcılık ile öğrenilmiş çaresizlik arasındaki ilişkiler. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı.

 

ALTUK, B. (2011). Yaşlılıkta bilişsel işlevler, empatik eğilimler ve depresyon belirtileri. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

       

 Keskin, S. (2013). Travmatik bir yaşantı olarak boşanma: Aile içi şiddet, travmatik stres ve sosyal desteğin travmatik büyüme ile ilişkisi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

Göztepe-Gümüş, I. (2015).Evli bireylerde bağışlama, tekrarlayıcı düşünme düzeyi ile ruh sağlığı ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

Cesur, M. (2015). Eşi alkol bağımlısı olan ve olmayan kadınların evlilik uyumu:

Eş bağımlılık, algılanan güç, depresyon, anksiyete ve stress açısından bir inceleme. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

Kahveci-Öncü, B. (2018). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerin evlilik çatişmalari ve evlilik uyumlari üzerine bir inceleme. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

Erdoğdu, M. (2018). Erken dönem uyum bozucu şemalar ile sürekli öfke ve öfkenin ifade ediliş biçimi arasindaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı.

 

Yayınların Bazıları

 Tutarel-Kışlak, Ş. (2016). Kadına yönelik şiddet ve travmanın izleri. (Ed.A.Keser, F. Yıldırım, M.Kaplan). Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak, Ankara: Nobel Tıp Yayınevi. 

 

Kaya-Tezel, F., Tutarel-Kışlak, Ş., Boysan. M. (2015). Klinik olmayan yetişkin örnekleminde çocukluk travmaları, erken dönem uyum bozucu şemalar ve kişilerarası stiller arasındaki ilişkiler.  Nöropsikiyatri Arşivi, 52(3), 226-232. DOI: 10.4274/npa.y7118.

 

Görgülü, T. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2014).  Erkek hükümlü ve tutukluların boyun eğici davranışları,  depresyon ve intihar olasılıkları. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 40-44.


Tutarel-Kışlak, Ş. ve Yeniocak, N. (2013).‘Psikolojik Açıdan Aile İçi Şiddet”. (Ed.S.K. Gül) , Aile İçi Şiddet ve Polis. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.      

 

Yalın, A., Oral, N., Güleç, N., Cebeci, S., Kezer, İ., Kışlak, Ş., Özduygu, F.G., Şengezer, T. ve Yılmaz, B.

(2013).‘Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla İletişim ve Görüşme”. (Ed.S.K. Gül), Aile İçi

 Şiddet ve Polis. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.     

 

Tutarel-Kışlak, Ş. ve Göztepe, I. (2012). Duygu dışavurumu, empati, depresyon ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 27-46.

 

Aydın, A., Boysan, M., Tutarel- Kışlak, Ş., Kalafat, T., Selvi,Y.,   Beşiroğlu,L. (2012). The predictive value of limitedness schemas, perfectionism, and thought action-fusion in OCD. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(2),108-118.

 

 Yeniocak, N. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2012). Kadına yönelik şiddet ve başa çıkma tarzları bağlamında  çocuklarda algılanan güçlüklerin yordanması. Uluslararası  Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı (Tam makale).   Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları. 

 Damka, Z. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2009). Şiddet mağduru kadınlar: Sığınma evlerinde bir ruh sağlığı incelemesi”. Kadın/Women 2000, 10(1),1-26. 

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (2007).‘Varoluşçu ve Hümanistik Yaklaşımlar’, (Ed.A.S.Aysev ve  

Y.I.Taner) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul: Golden Print.      

 

Tutarel-Kışlak, Ş. ve Çavuşoğlu, Ş. (2006). Evlilik uyumu, bağlanma stilleri, yüklemeler ve benlik

saygısı arasındaki ilişkiler, Aile ve Toplum Dergisi,  3(9), 61- 68.                  

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (2004). ‘‘Kaygı Duyarlığını Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve

Yeniden İşleme (EMDR) Tedavisi’’, Türk Psikoloji Dergisi, 19(53), 49-65.

 

Ayvaşık, H.B. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2004). ‘‘ Factor structure and reliability of 

the Anxiety Sensitivity Profile in a Turkish Sample’’,  European Journal of    

Psychological Assessment, 20(4),358-367. 

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (2004). ‘‘Görme engelli bireyde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve                  

Yeniden İşleme Tedavi yönteminin dize hafifçe vurma alternatifinin uygulanması: Bir olgu sunumu’’, Psikoloji Yazıları Dergisi, 7(14), 77-90.

 

Dökmen,Y.Z. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2004). ‘‘Engelli olan ve olmayan üniversite                         

öğrencilerinin demografik ve psikolojik özellikleri ile sorunlarınınkarşılaştırılması’’,

Kriz Dergisi, 12(2), 33-47.

 

 Tutarel-Kışlak, Ş. (2002).‘‘İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (İMÖ): Güvenirlik ve geçerlik çalışması’’, 

Kriz Dergisi, 10(1), 37-43.                                    

 

Tutarel-Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002).‘‘Empati ve demografik değişkenlerin

 evlilik uyumu ile ilişkisi’’,  Aile ve Toplum. Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 5,  35-41.  

 

Tutarel-Kışlak, Ş., ‘‘Cinsel tacize maruz kalan kişiler üzerinde kontrollü EMDR                       

 uygulamaları’’, Türk Psikoloji Bülteni, 8 (26-27), 75-78 (2002) .

 

Ayvaşık, B., Er, N., Tutarel-Kışlak, Ş. ve Erkuş, A. (2000). Psikoloji Terimleri 

Sözlüğü İngilizce-Türkçe, No.22. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.     

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (1999).‘‘Evlilikte Uyum Ölçeğinin (EUÖ) güvenirlikve geçerlik çalışması’’,

3P Psikoloji, Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 7(1),  50-57.

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). ‘‘İlişkilerde Yükleme Ölçeğinin (İYÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması’’, 3P Psikoloji, Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 7(3), 193- 199.

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (1997). ‘‘Evlilik uyumu ile nedensellik ve sorumluluk yüklemeleri

 arasındaki ilişkiler’’. Türk Psikoloji Dergisi,12(40),55-64.   

 

Tutarel-Kışlak, Ş. ‘Empati’, Ed.A.Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi 5, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007.  

    

Tutarel-Kışlak,Ş. ‘ Freud, Sigmund’. Ed.A.Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 6,Ebabil Yayınları, Ankara, 2010.

                                 

Bildiriler

Cesur-Atintaş, M. ve Tutarel-Kışlak,Ş. (2017). Wives of Alcoholics: A comparative study on Marital Adjustment, co-dependency, psychological problems and marital power (poster). 15th European Psychology Congress, 11-14 July, Amsterdam.

 

Tutarel-Kışlak,Ş. (2017). Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet  ve Travmanın  İzleri. IV. Adli Psikoloji Sempozyumu (12-13 Mayıs). A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, 50.yıl Amfisi, Ankara.

 

Tutarel-Kışlak,Ş. (2016). Psikolojik açıdan şiddet. Kadına Yönelik Şiddet: Neler oluyor? Ne Yapmalı? Paneli. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100.yıl Salonu (8 Mart 2016). Tandoğan, Ankara.

 

Cesur-Atintaş, M. ve Tutarel-Kışlak,Ş. (2016). Eşleri Alkol Bağımlısı Olan Kadınlar: Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma (P.Bildiri). 19.Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 eylül, İzmir.

 

Tutarel-Kışlak,Ş. (2015). Cinsel Şiddet, Sonuçları ve Önleyici Çalışmalar. Psikolojik Travmalar Eşliğinde Kadın ve Çocuk İstismarına Multidisipliner Yaklaşım Paneli (20 Nisan 2015). Ufuk Üniversitesi, Ankara.

 

Tutarel-Kışlak,Ş. (2015).Ankara Üniversitesinde Cinsel Şiddete Karşı Yeni Bir Oluşum: CTS Birimi. 2. Adli Psikoloji Sempozyumu (20-22 Mart 2015), Aydın.

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (2015). Ankara Üniversitesinde Cinsel Suçlara Karşı Destek Birimi: CTS (panelist). Cinsel Sağlık Sempozyumu (21-22 Şubat), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

 

Tutarel-Kışlak,Ş. (2014). Cinsel Taciz ve Etkileri (Panelist). Adli Psikoloji Günleri, 21 Mart 2014, A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, 50.yıl Amfisi, Ankara.

 

 

Tutarel-Kışlak, Ş., Karakuş, K.M., Akkuş, K. ve Çağlar, S.(2014). Çocukluk çağı travmaları, öz-yeterlik, benlik saygısı ve içe/dışadönüklüğün duygusal zeka üzerindeki rolü (P.Bildiri). 18.Ulusal Psikoloji Kongresi, 10-12 Nisan, Bursa.

 

Keskin, S. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2014).Aile içi şiddet, travmatik stres ve sosyal destek yaşantılarının boşanmış kadınların travma sonrası büyüme düzeyleri ile ilişkisi (P.Bildiri). 18.Ulusal Psikoloji Kongresi, 10-12 Nisan, Bursa.

Tutarel-Kışlak, Ş.(2012). Aile içi şiddet ve önlenmesi örneği (Panelist). Suç Önleme Stratejileri ve Toplum Destekli Kolluk Hizmetleri Çalıştayı. 30 Mayıs, Jandarma Okullar Komutanlığı, Ankara.

 

Yeniocak, N. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2012). Aile içi şiddet, kadınların başa çıkma tarzı ve problem çözme becerileri arasındaki farklar (P.bildiri). 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan, İstanbul.

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (2012). Kadına Yönelik Şiddet ve Psikolojik Sonuçları (Panelist). Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Panel. Ankara Üniversitesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinlikleri. AÜ Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Konferans Salonu, Ankara.

 

Yeniocak, N. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2012). Kadına yönelik şiddet ve başa çıkma tarzları bağlamında çocuklarda algılanan güçlüklerin yordanması. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu 1., Ankara.

Tutarel-Kışlak, Ş. and Göztepe, I. (2011). The relations among expressed emotion, depression, empathy and marital adjustment (P.Bildiri). 12th. European Congress of Psychology. 4-8 July, İstanbul.

 

Tutarel-Kışlak, Ş. and Aslan , N. (2011).   The parents of Autistic children: The ways of coping with stress, family supports, and the reason of living (poster).12th. European Congress of Psychology.  4-8 july, İstanbul.

 

Aydın, A., Boysan, M., Tutarel- Kışlak, Ş., Kalafat, T., Selvi,Y., Beşiroğlu,L. (2011). Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Kişilerarası Şemalar, Mükemmeliyetçilik ve Düşünce-Eylem Kaynaşmasının Yordayıcı Rolü. (P.Bildiri).  47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 21. Yüzyılda Psikoterapi, 26-30 ekim, Antalya.

 

Altuk, B. ve Tutarel-Kışlak, Ş.(2011). Yaşlılıkta bilişsel işlevler, empatik eğilim ve depresyon belirtileri. 8. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, İstanbul.

 

Feyzioğlu, E. ve T.Kışlak, Ş. (2010). Bağlanma stilleri, problem çözme becerileri ve hükümlülük özellikleri arasındaki İlişkiler (P.Bildiri). 16.Ulusal  Psikoloji Kongresi, 14-17 nisan, Mersin.

 

Görgülü, T. ve T.Kışlak, Ş. (2010). Tutuklu ve hükümlü bireylerin depresyon düzeyleri, boyun eğici davranışları ve intihar olasılıklarının incelenmesi (Sözel Bildiri). 16. Ulusal  Psikoloji Kongresi, 14-17 nisan, Mersin.

Doğru,G.;Arslanyürek,G. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2009). Çocukları özel eğitim alan annelerin evlilik uyumu ile sosyal destek ve bazı sosyodemografik özelliklerin ilişkisi (P.Bildiri). 1.Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi -International Multidisciplinary Women’s Congress- -13-16 Ekim, İzmir.

Oğuzhan, M. ve T.Kışlak, Ş. (2009).Cinsiyet,Yaş, eğitim düzeyi, depresyon ile obsesif kompulsif belirtiler üzerine bir araştırma  (P.bildiri). III. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 24-28 haziran, İstanbul.

 

Peker, N. ve T.Kışlak, Ş. (2009). Madde kullanımı, suç türü ve psikolojik belirtiler  (P.bildiri). III. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi,  24-28 haziran, İstanbul.

 

Aydınlı, E. ve T.Kışlak, Ş. (2009). Evlilik uyumunu etkileyen faktörlerin araştırılması  (Sözel bildiri).  V.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 13-15 mart, İstanbul.

 

Doğru, G., Arslanyürek, G. ve T.Kışlak, Ş. (2009).  Çocukları Özel Eğitim Alan Annelerin Evlilik Uyumları  (P.Bildiri). Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi: Değişim ve Güçlenme, 13-16 ekim, İzmir.

 

Tutarel-Kışlak, Ş., Çakmak, Ö. ve Saraç, S. (2006). Travma Tepkileri Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, Ankara, 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Tutarel-Kışlak, Ş. ve Çavuşoğlu, Ş., Bağlanma stilleri, olumsuz yüklemeler ve evlilik uyumu arasındaki  ilişkiler, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 160-161,  İstanbul, 2004.

 

Dökmen,Y.Z. ve Tutarel-Kışlak, Ş., ‘‘Üniversitede okuyan engelli öğrencilerin  sorunları’’, 12. Ulusal Psikoloji Kongre Kitabı Poster Özeti,177-178,  Ankara,  2002.

 

Tutarel-Kışlak, Ş. (1997). ‘‘The impact of gender and depression on married people’s causal and responsibility attributions’’. 5th European Congress of Psychology Abstracts, 458, Dublin.     

 

Kışlak, Ş.T. ve Karakaş, S., ‘‘Resimsel, gizli ve ayrı koşullarda sunulan uyarıcıların imgeleme süresi ve hatırlamaya etkisi’’, V.Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirileri, Psikoloji-Seminer Dergisi Özel Sayısı, No.8, 725-734, İzmir,1990.

 

Konferans, Çalıştay ve Söyleşiler

Tutarel-Kışlak,Ş. (2018).Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi ve Çalışmaları. Cinsel Şiddet Etkinliği (9 Ocak 2018). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 50.yıl Konfrans Salonu.

 

Tutarel-Kışlak, Ş.(2017). Seven Ne Yapmaz? (Flört Şiddeti, 21 Kasım 2017)

Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Ankara.

 Tutarel-Kışlak,Ş. (2015).Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir? Çalıştayı.(26 Mart 2015) Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC.

 

Tutarel-Kışlak, Ş.(2013). Aile İçi Şiddet ve Şiddet Mağdurlarıyla Görüşme Yolları

Konferansı, 28 Mayıs, Jandarma Okullar Komutanlığı, Ankara. (2000 katılımcı)

 

Tutarel-Kışlak, Ş.(2012). Şiddet Mağdurlarına Kolluğun Yaklaşımı, Davranış ve     

 Diyalog Yöntemleri. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun Rolü ve   

 Önemi Konferansı, 21 Kasım, Jandarma Okullar Komutanlığı, Ankara.(1000 katılımcı)

 

         Tutarel-Kışlak, Ş. (2012). Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir? Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Çalıştayı, AÜ Rektörlüğü, Ankara.

 

 Tutarel-Kışlak, Ş. (2011).Sığınma Evindeki kadınların psikolojik sağlıkları (Panelist).       

 Ailenin Korunması Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Bilirkişilik Çalıştayı,18 Nisan,    

 ATAUM, Ankara.

 

   T.Kışlak, Ş. (2010). Krize Müdahale Teknikleri. (Çalışma Grubu) XV. Ulusal Psikoloji   Öğrencileri    Kongresi. 14-17 Temmuz, Ankara.

 

 Görgülü, T. ve T.Kışlak, Ş. (2009). Tutuklu ve hükümlü bireylerin depresyon düzeyleri,   

 boyun eğici davranışları ve intihar olasılıklarının incelenmesi.  II. 10 Eylül İntiharı    

 Önleme  Günü Konferansı, Ankara.

 

 T.Kışlak, Ş. (2008). Aile Yaşam Döngüsü ve Genogram. (Çalışma Grubu)  II. Psikoloji    

 Lisansüstü  Öğrencileri Kongresi 26-29 Haziran,  Ilgaz.