DR.ÖĞR.ÜYESİ AYKUT KİŞMİR    
Adı : AYKUT
Soyadı : KİŞMİR
E-posta : kismir@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


Sertifikalar:


Milli Eğitim Bakanlığı, Yabancı Hükümet Bursları kapsamında, Pakistan’da Urdu dil kursu (2012 Ekim- 2013 Nisan) Punjab University, Oriental College, Department of Urdu, Lahore, Pakistan.


Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı (Şubat 06,2017- Mart 20, 2017) Bahauddin Zakariya University, Department of Urdu, Multan, Pakistan.


Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, “Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı” 15 Mayıs 2015.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” 25 Aralık 2015.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, “Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi” 22 Mayıs 2018.

 

Uzmanlık Alanı: Urdu Dili ve Edebiyatı, Hindistan-Pakistan tarihi.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Urdu Dili ve Ed.

Ankara Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Urdu Dili ve Ed.

Ankara Üniversitesi

2011

Doktora

Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Urdu Dili ve Ed.

Ankara Üniversitesi

2016


 

 

 

Yüksek Lisans 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2009-2011). Tez Konusu: Urdu Edebiyatında İlerici Edebiyat Akımı. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Celal Soydan.

 

Doktora 

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2011-2016). Tez Konusu: Pakistan'ın Kuruluşundan Sonra Sosyal Sorunların Abdullah Hüseyin'in Romanlarına Yansıması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asuman Belen Özcan.

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2010-2016

Arş.Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2016-2017

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2018-Halen

 

 

 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

 URD 122 Urdu Dilinden Türkçeye Çeviri I

4

4

18

 URD 120 Bağımsızlık Öncesi Pakistan Tarihi

4

4

18

URD 306 Bağımsızlık Sonrası Öykü Roman

4

4

14

URD 314 Urdu Edebiyat Tarihi II

4

4

14

URD 416 Güncel Metinler II

4

4

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

URD 121 Müslüman Hindistan Kültür Tarihi

4

4

29

 URD 223 Klasik Metinler

4

4

17

 URD 313 Metin İncelemeleri II

4

4

10

 

URD 319 Urdu Edebiyat Tarihi I

4

4

14

 

URD 417 Güncel Metinler I

4

4

10

Bahar

URD 122 Urdu Dilinden Türkçeye Çeviri I

4

4

27

 

 

URD 120 Bağımsızlık Öncesi Pakistan Tarihi

4

4

27

 

 

URD 306  Bağımsızlık Sonrası Öykü Roman

4

4

17

 

 

URD 314 Urdu Edebiyat Tarihi II

4

4

9

 

 

URD 416 Güncel Metinler II

4

4

10

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.        “Urdu Edebiyatında İlerici Hareket: Şairlerin Özgürlük Çağrısı”, , Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 40,  s. 219-233 (Ocak-Haziran 2015).

A2.        “Edebi Akımların Urdu Romanına Etkileri”, (Doktora Tezinden Üretilmiş Makale), Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 41,  s. 187-198 (Temmuz-Aralık 2015).

A3.        “Abdullah Hüseyin’in Romanlarında Kadın Teması”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Mecmuası, Sayı: 29, 2016/2 s. 101-110 (2017).

A4.        “The Gist of Political and Historical Events in the Novel Weary Generations”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 1, s. 171-185 (Haziran 2017).

A5.        “Urdu Edebiyatında Mir Takî Mir’in Önemi”,  Current Resarch in Social Sciences, Cilt: III, Sayı: 2, s. 58-63 (Mayıs 2017).

A6.   "Delhi Türk Sultanlığı'nda Balaban Han'ın Önemi" , Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 44,  s. 165-172 (Ocak-Haziran 2017).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.      “Aligarh Aydınlarının Üslup Yönleri” , “13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, 26-28 Eylül 2013, Kafkas Üniversitesi (Book of Proceedings 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style (September, 26-28, 2013)” adlı sempozyumda tam metin bildiri olarak sunulmuştur. s.33-40

B2.      “Nezir Ahmed ve Pirem Çand’ın Üslup Yönleri” ,  “15. Uluslararası Deyişbilim Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 1-3 EKİM 2015” (15th INTERNATIONAL STYLISTICS SYMPOSIUM PROCEEDINGS) adlı sempozyumda tam metin bildiri olarak sunulmuştur. Bildiriler Kitabı, s. 1-9

B3.          “Türki ki Kovmi Ced-u Cihed min Muselmanan-ı Hind ka Kirdar” (Türk Milli Mücadelesinde Hint Müslümanlarının Rolü) “Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı, Türkiye ve Güney Asya Müslümanları, Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif”, 12-14 Ekim 2015, İstanbul Üniversitesi (100th Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Turkey and South Asian Muslims, New Perspective From Past to Present) adlı sempozyumda özet bildiri olarak sunulmuştur. Özet Kitapçığı, s. 46,47 (Tam metin kitap bölümü olarak basılmıştır, bkz. kitap bölümü).

B4.      “Abdullah Huseyin’in Eserlerinde Kadın Teması”, “IV. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu : Doğu Edebiyatlarında Kadın”, 24-25 Kasım 2015, İstanbul Üniversitesi, adlı sempozyumda özet bildiri olarak sunulmuştur. 

B5.     “Abdullah Hussain: Village and Woman as a theme in the Weary Generations”, I. International Urdu Literature Congress: Memory of the 100th birth year of Ahmed Nadeem Qasmi. 12-15 Ekim 2016, Ankara Üniversitesi Manavgat-Antalya adlı kongrede tam metin bildiri olarak sunulmuştur. Tam metin yayın aşamasındadır.

B6.      “Şair-i Maşrik İkbal Eyk Turk Nocivan ki Nazar Min” "International Conference on Iqbal and Faiz, Şube-i Ikbaliyat/Faiz Chair, Allama Iqbal Open University, Islamabad, 23 Şubat 2017" adlı kongrede tam metin bildiri olarak sunulmuştur. Tam metin yayın aşamasındadır.

B7.    “Türkçe ve Urdu Dili Arasındaki Tarihsel Etkileşim:Ünlemlerde Benzerlikler” "IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde" adlı sempozyumda tam metin bildiri olarak sunulmuştur. Bildiriler kitabı, Cilt I, s. 87-90

B 8.   "Nâsir Kâzmî'nin Şiirlerinde Yalnızlık ve Göç Sonrası Nostalji Unsurları" Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Dil, Tarih ve Edebiyat, 30-31 Ekim 2017, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Anklara, adlı kongrede özet bildiri olarak sunulmuştur.  Bildiri özetleri kitabı, s. 68.

B9.  “Abdulllah Hüseyin’in Nâdâr Lôg Eserinde Göç Olgusu” VI. Uluslarası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan”, 21-22 Kasım 2017, İstanbul Üniversitesi, adlı sempozyumda özet bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri özetleri kitabı, s. 30.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Pakistan’ın Bedbaht Nesillerini Okumak, Anlamak ve Anlatmak (2018)., KİŞMİR AYKUT,  Demavend, Published:1, Page, 144, ISBN:978-605-9986-75-5

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. -East Migration Literature (Doğu Göç Edebiyatı), Chapter’s Name: Social Criticism in the  Abdullah Hussein's Nâdâr Lôg  in the Context of Migration(Abdullah Hüseyin’in Nâdâr Lôg Romanında Göç Bağlamında Toplumsal Eleştiriler) p. 213-220 (2017)., KİŞMİR AYKUT,  Demavend, Editors:Onur Kılıçer, Hatice Görgün, Published:1, Page 296, ISBN:978-605-9986-64-9

 

C2.2. - 100th Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Chapter’s Name: Role of Indian Muslims in I. World War  p. 199-207 (2015)., KİŞMİR AYKUT,  Urdu Ghar, Editör:Dr. Halil Toker- Ali Moeen,

……………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:


G1. Popüler Bilim-Kültür Dergilerinde Yayımlanmış Çeviriler

1.      Muhammed Munşa Yad, Gönül Borcu, Çev. Aykut Kişmir, Hece Öykü Dergisi, Yıl 10, Sayı 59, Ankara 2013, ss.103-106

2.      Gulam Abbas, Kitabe, Çev. Aykut Kişmir, Hece Öykü Dergisi, Yıl 10, Sayı 59, Ankara 2013, ss.107-112