PROF.DR. REHA ŞÜKRÜ KİŞNİŞCİ    
Adı : REHA ŞÜKRÜ
Soyadı : KİŞNİŞCİ
E-posta : kisnisci@dentistry.ankara.edu.tr, kisnisci@gmail.com
Tel : 312-2965564
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Reha S. Kişnişçi, Diş Hekimliği eğitimi ile Ağız diş ve çene cerrahisi uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Kişnişçi, Ankara Üniversitesi dışında İskoçya’da Royal Infirmary of Edinburgh ve Amerika Birleşik Devletleri’nde John Peter Smith Hospital, Ft. Worth, Texas kliniklerinde de çalışmalar yaptı. İngiltere Royal London Hospital, Liverpool Walton ve Alder Hay ve Manchester Royal Infirmary gibi kliniklerde de ziyaretçi profesörlüğü bulunmaktadır.

Birçok bilimsel ödüle layık görülmüş ve çeşitli ulusal bilimsel dernek ve kongrelerde komite üyelikleri, yöneticiliker ve başkanlıklar yapmıştır. Uluslararası olarak da Amercan College of Oral and Maxillofacial Surgeons, International College of Maxillo-Facial Surgeons, Balkan Associaition of Oral and Maxillofacial Surgeons gibi çeşitli bilimsel derneklerde başkan, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerine seçilmiştir.

2014 yılında “British Association of Oral and Maxillofacial” tarafından “Honorary Fellowship” ile ödüllendirilmiştir.

Yetmişin üzerinde  hakemli dergilerde bilimsel makalesi, uluslararası bilimsel kitaplarda 5 bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak 150 ye yakın konferansı, bilimsel kongrelerde 100’nin üzerinde tebliği bulunmaktadır.

Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluş üyeliği, SCI dergilerinden Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ve Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology ‘de Yayın Kurulu Üyesi, yine SCI dergi grubundan International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ‘de Bölüm editörüdür. Bunun dışında birçok derginin değerlendirici hakemliğini yapmaktadır.