PROF.DR. ZAHİDE KOCABAŞ    
Adı : ZAHİDE
Soyadı : KOCABAŞ
E-posta : kocabas@ankara.edu.tr
Tel : 5961501
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zahide-kocabas
Kişisel Akademik Bilgiler
Prof. Dr.
2002

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç. Dr.
1996

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dr.
1994

University of Nottingham

Yüksek Lisans
1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Aras. Gör.
1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Lisans
1983

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Ankara Zootekni Derneği
Verdiği Lisans Dersleri
İSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİLGİSAYAR
Verdiği Lisansüstü Dersleri
DENEME PLANLAMASI
PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK METODLAR
ÖRNEKLEME METODLARI
REGRESYON ANALİZİ
Yayınlar
 • Genc, S., Mendes, M., Kocabas, Z. ve Soysal M.İ., 2012. Varyans Analizi Tekniğinin Ön Şartları Yerine Gelmediğinde Varyans Unsurları Tahmininde I. Tip Hata. Tekirdağ ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:9, Sayı:2, Tekirdağ.
 • Kilicarslan, M.A., Akaltan, F., Kasko Arici, Y. and Kocabas, Z., 2012. Clinical evaluation of maxillary edentulous patients to determine the prevalence and risk factors of combination syndrome. Journal of Dental Sciences. Elsevier.
 • Kaşko Arıcı, Y., Özkan, M.M. ve Kocabaş, Z., 2012. Bağımsız İki Grup için t-testi ve Alternatiflerinin I. Tip Hata ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması. 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı (24-26 Mayıs), Gazimağusa, KKTC.
 • Kaşko Arıcı, Y., Kocabaş, Z. ve Koşkan, Ö., 2012. İkili (Binary) Lojistik Regresyon Modelinde Çoklu Bağlantı Durumunun I. Tip Hata Üzerine Etkileri: Bir Simülasyon Çalışması. 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı (24-26 Mayıs), Gazimağusa, KKTC.
 • Kaşko Arıcı, Y., Özkan, M.M. ve Kocabaş, Z., 2011. Heterojen Varyanslı Gruplarda Kruskal-Wallis Testi ile Transformasyon Sonrası Varyans Analizinin Karşılaştırılması.7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (14-16Eylül), Adana, Türkiye.
 • R. Albayrak, E. Özgümüş, M.M. Özkan, Kocabaş, Z., 2011. Normallikten Sapma ve Farklı Örnek Genişliklerinde Parametrik ve Parametrik Olmayan İlişki Ölçütlerinin I. Tip Hatası. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Türkiye.
 • Ozgumus E., Alp I., Kocabaş, Z., 2011. Veri Zarflama Analizi ile Avrupa Ülkelerinin Hayvansal Üretim Etkinliğinin Ölçülmesi. 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana.
 • Ozkan, M.M., Kocabas, Z., Kasko, Y. and Albayrak, R., 2010. The Effect of Square Root and Logarithmic Transformations on Type I Error of ANOVA in Balanced Experiments. 9th International Turkish-German Agriculture Symposium, 22-27 March, Mustafa Kemal University, Antakya, Hatay, Türkiye.
 • Kocabas, Z., Kasko, Y., Ozkan, M.M., Kesici, T.and Albayrak, R. 2010. Different Approaches to Degrees of Freedom for Hartley and Cochran Tests for Unequal Sample Sizes. 9th International Turkish-German Agriculture Symposium, 22-27 March, Mustafa Kemal University, Antakya, Hatay, Türkiye.
 • Kaşko Y., Özkan, M.M., Gürbüz, F. ve Kocabaş, Z. (2009). Gruplardaki Gözlem Sayıları Arasında Büyük Faklılıkların Varyansların Homojenlik Testleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24-26 Haziran), Erzurum.
 • YILMAZ A., ALTINOK S. and KOCABAS, Z. (2009). An Investigation on Quality Parameters of the Silages Made by Corn and Soybean Grown in Different Seeding Rates Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (9): 1856-1859, 2009
 • YILMAZ A., KOCABAS, Z., OZTURK E. and GOKCEYREK D (2009). An Investigation on the Shortest Ruminal Incubation Time in Calculating Effective Rumen Degradability of Nutrients in Solvent Extracted Sunflower Seed Meal.Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12): 2546-2552.
 • PULATSU S., KOCABAS, Z., TOPCU A. and KASKO Y. (2009). Relationships Between Littoral Sediment and Water Characteristics in Eutrophic Macrophyte-Dominated Lake.Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (12): 2750-2755, 2009.
 • M. Muhip ÖZKAN, M. Sait ADAK ve Zahide KOCABAŞ (2008). An Investigation on the relationship between Yield and Canopy Components in Wheat (T. aestivum). Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2), 148-153, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara.
 • Muhip OZKAN and Zahide KOCABAŞ (2004). Selection of the Best growth Curve for Japanese Quails. Indian Vet. J., September, 81:1016-1020
 • Zahide KOCABAŞ, Tahsin KESİCİ ve Gürsel DELLAL (2003). Yapağıların Fiziksel Özelliklerini Kullanılarak Sınıflandırılmasında Discriminant Analizinin Kullanılması. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Bildiriler), III. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Ekim 2002,Ankara.
 • Bahar TAŞDELEN, Tahsin KESİCİ ve Zahide KOCABAŞ (2003). Hiyerarşik Yapıdaki Tekrarlanan Ölçümlerin Latent Büyüme Eğrisi Modelleme (LGM) Yöntemi ile Analizi. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Bildiriler), III. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Ekim 2002,Ankara.
 • A. Canan YAZICI, Zahide KOCABAŞ ve Gürsel DELLAL (2003). Uygunluk (Correspondence) Analizinin Transferin Genotipleri ile Kuzu Verim Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında Kullanımı. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Bildiriler), III. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Ekim 2002,Ankara.
 • Kocabaş, Z. (2001). An Application and Interpretation of the Second Order Response Surface. Ank. Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Vol:7, Sayı:4, 121-128
 • KESİCİ T., YAZICI A.C., KOCABAS Z. and YÜCEL S. (1999). An Application of Canonical Correlation Analysis to Sugar Beet Data. Deutsch-Türkische Agrarforschung. 6. Symposium, vom 27. September - 2. Oktober 1999, an der Justus-Liebig-Universität Gieen.
 • KOCABAS, Z., CRAIGON J. and AZAM-ALI N. (1999). The Germination Response of Bambara Groundnut (Vigna subterrana (L.) Verdic.) to Temperature. Seed Science and Technology, 27, 303-313.
 • Kocabaş, Z., KesiciT., Avcı M. and Süzer S. (1999). An Investigation on the Existing Crop Models under Turkish Conditions. Deutsch-Türkische Agrarforschung. 6. Symposium, vom 27. September - 2. Oktober 1999, an der Justus-Liebig-Universität Gieen.
 • ARICI N. ve KOCABAŞ, Z. (1999). Hipotez Kontrollarında Bir uzaman Sistem Prototipi ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Y.7, S.7, 39-52.
 • KESİCİ T. and KOCABAŞ, Z.(1997). The Use of a Linear Function as the Growth Model in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica). Deutsch-Türkische Agrarforschung. 5. Symposium, vom 29. September - 4. Oktober 1997, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye.
 • ÇITAK B., KESİCİ T., ELİÇİN A. ve KOCABAŞ, Z. (1998). Keçilerde Değişik Karakterler bakımından Büyüme Eğrileri. II. Ulusal Zootekni Kongresi, 22-25 Eylül 1998, Bursa.
 • KOCABAŞ, Z., KESİCİ T. ve ELİÇİN A. (1998). Hayvanların Çeşitli Vücut Ölçümleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon metodu ile Araştırılması. II. Ulusal Zootekni Kongresi, 22-25 Eylül 1998, Bursa.
 • KOCABAŞ, Z., ODABAŞI S. ve ATAMER M. (1998). Mikrobiyolojik Verilerin İstatistiksel Analizinde Uygun Transformasyon Yönteminin seçimi. Gıda Dergisi 23(1):19-23.
 • Kocabaş, Z., Kesici T. ve Eliçin A. (1997). Akkaraman, İvesi x Akkaraman ve Malya x Akkaraman Kuzularında Büyüme Eğrisi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 21, 267-275. TÜBİTAK
 • KOCABAŞ, Z., KESİCİ T. ve YETİŞMEYEN A. (1997). Otlu Peynir yapımında Farklı hammadde Karışımlarının Peynir Parametreleri Üzerine Etkisinin ANOVA ve MANOVA Metotları Kullanılarak Karşılaştırılması. Gıda Dergisi, 22(1): 67-77.
 • RODNEY R. DIETERT, KAREN A. GOLEMBOSKI, HAESUN KWAK and RICHARD HA. (1995). Çevre uyumlu tarımda kanatlı Immunogenetiği. Çeviren: Zahide KOCABAŞ. YUTAV, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, (24-27Mayıs), İstanbul.
 • Kocabaş, Z. (1995). Bitki Simulasyon Modellerinin Oluşturulması ve Dikkat Edilecek Noktalar. Kooperatifçilik, Sayı: 110.
 • KOCABAS, Z., MITCHELL R. A. C., CRAIGON J. and PERRY J. N. (1994). Sensitivity of a winter wheat model to changes in temperature and radiation. In: Abstracts of Communications. Proceedings of the Twenty-Fourth Meeting of the AFRC Modellers’ Group. Journal of Agricultural Science, Cambridge. 122, 161-165. Cambridge University Press.
 • KOCABAS, Z., MITCHELL R. A. C., CRAIGON J. and PERRY J. N. (1993). Sensitivity Analyses of the ARCWHEAT1 Crop Model: The Effect of Changes in Radiation and Temperature. Journal of Agricultural Science, Cambridge. 120, 149-158. Cambridge University Press.
 • KOCABAS, Z., CRAIGON J., MITCHELL R., PERRY J. N., ROSS G. and UNSWORTH M. H. (1992). Sensitivity of the AFRC Winter Wheat Model to Changes in temperature and Radiation 81992). Department of Agriculture and Horticulture, Visit of European Society of Agronomy, 26 August 1992.
 • KOCABAS Z., CRAIGON J., MITCHELL R., PERRY J. N., ROSS G. and UNSWORTH M. H. (1992). Sensitivity of the AFRC Winter Wheat Model to Changes in temperature and Radiation 81992). Resource Capture by Crops, 52ND Easter School in Agricultural Science 30 march – 2 April 1992, University of Nottingham.
 • KOCABAS Z., CRAIGON J. and AZAM-ALI N. (1996). The Germination Response of Bambara Groundnut (Vigna subterrana (L.) Verdic.) to Temperature. Proceedings of the International Bambara Groundnut Symposium. University of Nottingham UK, 23-25 July 1996.
 • Kavuncu O. ve Kocabaş, Z. (1995). Bitkisel Üretimde Bitki Simulasyon Modellerinin Yeri ve Önemi. Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 106.
 • KİTAPLAR,
 • KESİCİ T., GÜRBÜZ F., KAVUNCU O., ASAL S. ve KOCABAŞ Z. (1986). İstatistik dersi Çalışma Problemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 995, Uygulama Kılavuzu: 222.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (1989). Bilgisayar programlama Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1128, Uygulama Kılavuzu: 231.
 • GÜRBÜZ F., BAŞPINAR E. ve KOCABAŞ Z. (1990). Araştırma ve Deneme Metodları Uygulamaları Yardımcı Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1136, Uygulama Kılavuzu: 232.
 • GÜRBÜZ F., BAŞPINAR E. ve KOCABAŞ Z. (1995). Araştırma ve Deneme Metodları Uygulama Kılavuzu. II. Baskı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1431, Uygulama Kılavuzu: 244.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (1996). Bilgisayar Programlama (MSDOS, WINDOWS ve Paket Programlar). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı yayınları, No: 6, Ankara.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (1998). BİYOİSTATİSTİK. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yayın No: 79, Ankara.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (2001). BİLGİSAYAR (DONANIM, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, INTERNET). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 217, Ankara.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (2001). LİSELER İÇİN BİLGİSAYAR 1. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 3628, Ders Kitapları Dizisi: 782. S.H.Ç.E.K. Basımevi, Ankara.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (2001). LİSELER İÇİN BİLGİSAYAR 2. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 3629, Ders Kitapları Dizisi: 783. S.H.Ç.E.K. Basımevi, Ankara.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (2006). Lise Bilgisayar-2 (Devlet Kitapları- Birinci baskı) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4222 Ders Kitapları Dizisi: 1139 Ankara-2006
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (2007). BİYOİSTATİSTİK. İkinci Baskı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yayın No: 94, Ankara.
 • KESİCİ T. ve KOCABAŞ Z. (2007). Ortaöğretim Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Devlet Kitapları- Dördüncü baskı). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4244 Ders Kitapları Dizisi: 1161, Ankara-2007