ARŞ.GÖR. ELİF AYŞE ANLI    
Adı : ELİF AYŞE
Soyadı : ANLI
E-posta : kocaoglu@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 596 1775
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve Akademik Deneyim

Dr.                        2016           Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
                                                           Süt Teknolojisi Anabilim Dalı
                                                          Mikrofludizasyon Uygulamasının ve β- glukan ile 
                                                          Zenginleştirmenin Yağı Azaltılmış Keçi Yoğurdunun 
                                                           Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Yüksek Lisans     2009          Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
                                                          Süt Teknolojisi Anabilim Dalı
                                                          Ankara'da Satışa Sunulan Kaymakların 
                                                          Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Aras. Gör.         2008           Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
                                                          Süt Teknolojisi Bölümü

Lisans         2005           Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik 
                                                          Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü


Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası


Eğitim Faaliyetleri

 - "Gıdalarda Duyusal Değerlendirme Eğitimi". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü. (23-25 Kasım 2015)

  - "Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı". Ankara Üniversitesi. (27 Mart- 14 Mayıs 2015)

 - TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı - Tarım Bilimlerinde TÜBİTAK Proje Hazırlama, Yazma ve Yönetme Eğitimi (06-08 Haziran 2014)

 - HACCP Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Eğitimi. (KGS Danışmanlık)- 22/12/2006 – 24/12/2006, Isparta.

   - ISO 9001:2000 İç Kalite Tetkiki Eğitimi (TSE) 29/03/2006 - 31/03/2006, Ankara.

 - ISO 22000 Temel Eğitimi ; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi. (Det Norske Veritas DNV)14/12/2005 – 16/12/2005, İzmir.


 Yürütülmesine Yardımcı Olunan Uygulama Dersleri

 - Süt Kimyası ve Biyokimyası Uygulama

 - Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Uygulama

 - Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi Uygulama

 - Süt Endüstrisinde Sanitasyon Uygulama

 - Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol Uygulama

 - Tereyağı Teknolojisi Uygulama

 - İçme Sütü Teknolojisi Uygulama

 - Süt Mikrobiyolojisi Uygulama

 - Süt Teknolojisi Uygulama

 - Mikrobiyoloji Uygulama 


        ESER BİLGİLERİ

       A. Uluslararası hakemli dergilerde yer alan yayınlar

A1. Gursel, A. Gursoy, E. A. K. Anli, S. O. Budak, S. Aydemir, and F. Durlu-Ozkaya. 2016. Role of milk protein–based products in some quality attributes of goat milk yogurt. Journal of Dairy Science. 99:1–10.

A2. Anli, E. A, Gursel Kıral, A. 2013. Vurgulu Elektrik Alan Uygulamasının Süt Teknolojisinde Kullanımı. Pulsed Electric Field Application in Dairy Industry, Akademik Gıda Dergisi, 11(1), 64-68.

A3. Anli, E. A, Gursel, A. 2013. Some Properties of Kaymak Produced From Physically Separated Milk Fat. Research Journal of Biological Sciences. 6 (1): 33-39.


    B. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılara ait bildiri kitaplarında yer alan yayınlar 

B1. Anli, E.A. and Gursel, A. 2017. Structural Effects of Using High Pressure Homogenization in Yogurt System. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 15-17 May 2017 Cappadocia / Turkey. (Oral presentation)
B2Anli, E.A. Haddar, M., Senel, E. 2017.  The Effect of Using Different Yoghurt Bacteria Strains on Sensorial Properties and Aroma Profile of Çökelek Cheese. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 15-17 May 2017 Cappadocia / Turkey. (Oral presentation)

B3. Gursoy, A., Anli, E. A.K., Aydin, M. and Gursel, A. 2016. Some Properties of A Traditional Cheese From Aegean Region in Turkiye. IDF Parallel Symposia. 11-13 April. Ireland. (Poster presentation).

B4. Anli, E.A. and Gursel, A. 2015. A Novel Technique Used in Production of Kurut: A Traditional Dairy Product. 3rd International Symposium on Traiditional Foods from Adriatic to Caucasus, October 01-04,2015. Sarajevo/Bosnia & Herzegovina, p. 617. (Poster presentation).

B5. Gursoy, A., Anli, E. A. and Gursel, A. 2011. Innovative advances in ice cream technology. International Food Congress - Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2011, May 26-29, 2011. Çeşme-İzmir-Turkey, p.336-340. (Poster presentation).

B6. Anli, E. A, Gursoy, A. and Gursel, A. 2011. Alpha-lactalbumin based nanotubes. International Food Congress - Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2011, May 26-29, 2011. Çeşme-İzmir-Turkey, p.256. (Poster presentation).

B7. Sarıkuş, G., Kocaoğlu, E. A. and Seydim, A. C. 2007. Antimicrobial activity of whey protein based edible films incorporated with oregano, rosemary and garlic essential oils. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October. Istanbul-Turkey. p. 223. (Poster presentation).

 

 C.Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılara ait bildiri kitaplarında yer alan yayınlar 

   C1. Anlı, E.A., Gursel A. 2017. Nitelikleri ve Kullanım Alanları ile Eşek Sütü. 1. Ulusal          Sütçülük Kongresi 25-26 Mayıs 2017, Ankara. (Poster bildiri)

   C2. Anlı, E.A., Gursel A. 2017. Yenilikçi ve Sağlıklı Bir Gıda Bileşeni Olarak Yulaf β-            glukanının Süt Ürünlerinde Kullanımı. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi 25-26 Mayıs 2017,         Ankara. (Poster bildiri)

   C3. Gursoy,A., Anli, E.A., Türkmen, N., Gursel, A. 2015. Dondurma ve Benzeri Ürünlerde     Mikrobiyolojik Riskler. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi 12-14 Kasım 2015, Selçuk-İzmir,           Kongre Kitabı s.159. (Poster bildiri)

    C4. Anlı, E. A., Gursoy, A. ve Gursel, A. 2013.  Süt Tüketiminde Yeni Yaklaşım: Çiğ Süt        Tüketimi, Yararları ve Riskleri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, Harbiye            Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Kitabı s. 72. (Poster bildiri)

   C5. Anlı, E. A. ve Gursel, A. 2013.  Süt ve Ürünlerinin Kalitesinin Korunmasında CO2   Kullanımı. 4.Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kültür        Sitesi,  İstanbul. Kongre Kitabı s. 71. (Poster bildiri)

     C6. Anli, E. A, Gursel, A. ve Gursoy, A. 2012. Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin.         Türkiye 11.Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Hatay, Kongre Kitabı s.32. (Sözlü bildiri)

  C7. Gursoy, A., Kahveci, A., Anli, E. A ve Bayram, G. 2012. Dondurmada Buz      Kristalizasyonu. Türkiye 11.Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Hatay, Kongre Kitabı s.316.   (Poster bildiri)

     C8. Gursel, A. ve Anli, E. A. 2012. Peyniraltı Suyu Peynirleri. Türkiye 11.Gıda Kongresi. 10-   12 Ekim 2012, Hatay, Kongre Kitabı s.335. (Poster bildiri)

C9. Anli, E. A, Gursoy, A. ve Gursel, A. 2012. Hipoalerjik, Besleyici ve İyileştirici Özelliği ile Keçi Sütü. Türkiye 11.Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Hatay, Kongre Kitabı s.422. (Poster bildiri)

C10. Gursel, A., Anli, E.A. ve Gursoy, A. 2011. Sütün Homojenizasyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Olası Etkileri. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 KASIM 2011, Ankara. Kongre Kitabı, s.8. (Sözlü bildiri)

C11. Kocaoğlu, E. A ve Gürsel, A. 2009. Fonksiyonel Ürün Olarak Balık Yağı İle Zenginleştirilmiş Sütler. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu.21 – 23 Mayıs 2009, Denizli. Kongre Kitabı, s.58. (Poster bildiri)

C12. Budak, N., Kocaoğlu, E. A ve Seydim, A.C. 2007. Süt Ambalajlamasındaki Son Gelişmeler. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. 8 – 10 KASIM 2007, Ankara. Kongre Kitabı, s. 153. (Poster bildiri)

C13. Okur, Ö. D., Kocaoğlu, E. A ve Seydim, A.C. 2007. Akıllı Ambalajlama Teknolojisindeki Son Gelişmeler. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. 8 – 10 KASIM 2007, Ankara. Kongre Kitabı, s.58. 561. (Poster bildiri)

C14. Ertekin, B., Kocaoğlu, E. A ve Seydim, A.C. 2007. Taze Kesilmiş, Kullanıma Hazır Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması. GAP 5. Tarım Kongresi 17–19 Ekim 2007, Şanlıurfa. 109-118. (Sözlü bildiri)

       D. Diğer dergilerde yer alan yayınlar

D1. Kocaoğlu, E. A ve Seydim, A. C. 2007. Ambalajlı Hazır Taze Etlerin Özellikleri ve Teknolojisindeki Gelişmeler. PackWorld-Türkiye. 57: 28-36.

       E. Projeler

E1. Süt Proteini Ürünleri Kullanılarak Üretilen Keçi Sütü Yoğurtlarının Bazı Nitelikleri. Destekleyen: BAP (2011-2013) (Yardımcı Araştırmacı)

E2. Mikrofluidizasyon Uygulamasının ve β-glukan ile Zenginleştirmenin Yağsız Keçi Yoğurdunun Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Destekleyen: BAP (LTP) (2014-2017) (Yardımcı Araştırmacı)

E3. Geleneksel bir süt ürünü olan Kurut üretiminde farklı kurutma tekniklerinin kullanılması ve bu tekniklerin ürün kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Destekleyen:TAGEM-15/AR-GE/51.(Ağustos 2015-Devam ediyor) (Yardımcı Araştırmacı)