PROF.DR. SÜLEYMAN KODAL    
Adı : SÜLEYMAN
Soyadı : KODAL
E-posta : kodal@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 596 1217
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/suleyman-kodal
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Tarihi ve Yeri

02.03.1954, Yalvaç-Isparta

 

 

Vatandaşlığı

T. C.

 

 

Anabilim Dalı

Tarımsal Yapılar ve Sulama

 

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

 

Uzmanlık Alanları

Sulama, Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Yağmurlama Sulama, Damla Sulama, Toprak-Bitki-Su-Atmosfer İlişkileri, Agrometeoroloji, Bitkisel Üretimde Verim ve Ürün Tahmini, Tarımsal Kuraklık, Bitki Su Tüketimi, Su-Verim İlişkileri, Sulama Zamanını Planlanması, Kısıntılı Sulama, Üretim Girdi ve Maliyetleri ve Net Gelir, Optimum Bitki deseni, Optimum Su Dağıtımı, Su-Gelir İlişkileri, Sektörel Su Tahsisi, Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetimi, Sulama Sistemlerinin Ekonomik Analizi, Sulama Yönetiminin Su Kullanıcı Örgütlerine Devri, Planlı Su Dağıtımı, Optimizasyon Teknikleri, Sistem Mühendisliği, Doğrusal Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, Tarımsal su Yönetimi, Sulama Eğitimi.

 

 

Eğitim, İş ve Akademik Deneyim

 

Prof. Dr.

2016+

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Müdür

2013-2016

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü

Müdür Yardımcısı

2010-2012

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (Şubat 2013-Şubat 2016)

Dekan

1997-2000

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Isparta

Prof. Dr.

1996

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1996-1997)

Doç. Dr.

10.10.1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1988-1996)

Yrd. Doç. Dr.

07.03.1986

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1986-1988)

Dr. Araş. Gör.

1982

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1982-1986)

Dr.

12.05.1982

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İç Anadolu' da Bitki Su Tüketiminin Saptanması İçin Uygun Yöntemin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Askerlik

02.03.1981-01.07.1981

Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı

Araş. Gör.

20.07.1977

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1977-1982)

Ziraat Yüksek Mühendisi

1976-1977

Acıpayam Devlet Üretme Çiftliği, Denizli (30.09.1976-20.07.1977))

Lisans

1976

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (1971-1976)

Eleman

15.08.1972

Türkiye Zirai Donatım Kurumu

Lise

1971

Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi (1968-1971)

Ortaokul

1968

Ankara Atatürk Ortaokulu (1965-1968)

İlkokul

1965

Hadim Merkez İlkokulu (1961-1965)

 

 

Yurtdışı Çalışmaları

 

·          Almanya. 02.07-25.08.1984 Goethe Enstitüsü

·          Tunus. 06-10.03.1989. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından düzenlenen "The meteorology of rainfed barley based farming systems" konulu sempozyum. Bildiri adı: The effects of climatic factors on the growth of barley.

·          Macaristan, Budapeşte. 26.08-02.09.1991. Gödöllö Zirai Bilimler Üniversitesi. Bilimsel inceleme.

·          İtalya, Roma. 15-19.03.1993. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Integrated rural water management" konulu sempozyum. Bildiri adı: Research and development on irigation and drainage technologies in Turkey.

·          İsrail. 12-18.06.1995. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından bir ekiple bilimsel-teknik inceleme.

·          Amerika Birleşik Devletleri. Minneapolis-Minnesota. 1997. ASAE yıllık toplantısı. Bildiri adı: Irrigation Scheduling, Farm Optimization and Optimum Water Distribution with Adequate and Limited Water Supply.: A Case Study in Central Anatolia.

·          Amerika Birleşik Devletleri. Purdue Üniversitesi, Indianapolis. 21.06-10.09.1999. Bilimsel çalışma (burslu).

·          Güney Kore. 14-20.09.2014. ICID 22. International Congress on Irrigation and Drainage. Gwangju.

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 

Kültürteknik Derneği

Ziraat Mühendisleri Odası-ZMO

Türkiye Arıcılık Vakfı-TAV

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı-AZV

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yardımlaşma Derneği

Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı-TARGEV

Yalvaç İlçesi Kültür Dayanışma ve Kalkındırma Derneği

Ispartalılar Eğitim Kültür Sağlık Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-İSVAK

Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı-TEMAV

 

Verdiği Lisans Dersleri

 

Betonarme

Hidrolik

Meteoroloji I

Mukavemet

Mühendislik Matematiği

Mühendislik Mekaniği

Ölçme Bilgisi I

Sistem Mühendisliği

Statik

Sulama

Sulama Sistemlerinin Tasarımı

 

Verdiği Lisansüstü Dersleri

 

Sistem Analizi

Sistem Mühendisliği

Su Yönetiminde Sistem Mühendisliği

Sulama Programlama Teknikleri

Sulama Zamanı Planlaması

Tarımsal Su yönetimi

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

 

·          Necdet Dağdelen. 9.7.1982. Çürüksu Sulamasında Su Kalitesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar.

·          Mazlum Akgün. 10.11.1989. Ankara Koşullarında Kısa Periyodlu Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

·          Kenan Mutlu. 23.12.1994. İç Anadolu Bölgesinde Güvenilir Yağışın Belirlenmesi.

·          Lütfiye Büyüktangal. 08.06.1998. Agro-Meteorolojik Yöntemle Buğday Veriminin Tahmini.

·          Tuba Demiralp Özalp. 15.11.1998. Nevşehir-Derinkuyu Yöresi Yağmurlama Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi.

·          Serdal Terzi. 2000. Mermer Toz Atıkların Asfalt Betonunda Filler Malzemesi Olarak Kullanılmasının Araştırılması (Süleyman Demirel Üniversitesi)

·          Hasan Hüseyin Taş, 2000. Ahşap Esaslı Levhalarda Köşe Birleştirme Tipi Ve Tutkal Çeşidinin Diyagonal Basma Ve Çekme Direncine Etkileri (Süleyman Demirel Üniversitesi)

·          Melih Aydın. 29.03.2004. Garzan Çayı Su Toplama Havzasında SWAT Modelinin Uygulanması

·          Cenk Akşit. 2011. Antalya ve Burdur Havzalarında Don Risk Tarihlerinin Değerlendirilmesi

·          Ahmet Uyan. 2014. Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Plastik Disk Filtrelerin Etkinliğinin Belirlenmesi.

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

 

·          Münevver Kılınç. 2009. Damla Sulama Ekipmanlarının Teknik Özellikleri ile Kalite ve Standartlarının Belirlenmesi

·          Türkan Söğüt. 05.06.2017. Gediz Havzasında Bitkilerin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Zamanının Planlanması.

 

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

 

·          Cengiz Erol. 07.09.1989. Adana-Ceyhan-Aslantaş Sulamasında Optimum Su Kullanımı.

·          Y. Ersoy Yıldırım. 13.12.1993. Ankara Koşullarında Mısır Bitkisinin Su-Verim İlişkileri.

·          Hüseyin Kabakçı. 29.01.1996. Bitki Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılan Bazı Parametrelerin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi.

·          Adem İlbeyi. 16.08.2001. Türkiye'de Bitki Su Tüketimleri Tahmininde Kullanılacak Bitki Katsayılarının Belirlenmesi.

·          Hüseyin Demir. 05.05.2005. Farklı İşletme Büyüklüklerinde Optimum Bitki Deseni İle Çiftçilerin Sulama Yatırımı Ve Su Ücreti Ödeme Gücünün Belirlenmesi.

·          Pelin Koçak Tahmaz. 2006. Asartepe Sulama Birliği Alanında Planlı Su Dağıtım Esaslarının Belirlenmesi.

 

Katıldığı Kurslar-Toplantılar

 

·          Drenaj Mühendisliği Semineri, Adana. 07-25.02.1977. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

·          Yabancı Dil Kursu, Almanca, Ankara. 1983. Alman Kültür Merkezi. Ankara Ün. Ziraat Fakültesi.

·          Data Analysis and Simulation (DASI) Kursu, Adana. 26-31.05.1986. Çukurova Üniversitesi ve FAO.

·          Yabancı Dil Kursu, İngilizce, Ankara. 1.10.1986-30.06.1987. Devlet Memurları Yabancı Dil Eğitim Merkezi Müdürlüğü.

·          Toprak ve Su Kaynakları Özel İhtisas Komisyonu, DPT. 28.04.1988.

·          Sulama Suyu Yönetiminde Gelişmiş Yöntemler. Ankara. 27.02-01.03.1990. FAO.

·          KHGM Araştırma Konseyi. Ankara. 24-27.04.1991.

·          Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu. Ankara. 09-10.05.1992. Isparta İli Kalkındırma Derneği.

·          Sulama ve Toprak Fiziği Araştırma Grup Toplantısı. Tarsus. KHGM. 11-15.01.1993.

·          KHGM Araştırma Grup Toplantısı. Ankara. 20.04.1993.

·          Kuraklık ve Sulama Sempozyumu. Ankara. 04.05.1993. TZOB.

·          Ulusal İklim Koordinasyon Grubu Toplantısı. Ankara. 16.06.1993. DMİ.

·          Uzaktan Algılama Toplantısı. Ankara. 20-22.09.1993. Tarım Bakanlığı.

·          GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetimi Workshop. Şanlıurfa. 07-08.12.1993. GAP BKİ Başkanlığı.

·          Sulama ve Toprak Fiziği Araştırma Grup Toplantısı. Konya. 17-21.01.1994. KHGM.

·          Şeker Pancarı Tarım Tekniği Eğitimi Semineri. Konya. 06-07.05.1994. Konya Pancar Ekicileri kooperatifi.

·          Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Araştırma Önceliklerinin Belirlenmesi Workshop. Ankara. 08-09.11.1994. KHGM.

·          Sürdürülebilir Kalkınma ve Güneydoğu Anadolu Projesi Semineri. Şanlıurfa. 27-29 03.1995. GAP BKİ ve UNDP.

·          5. Kültürteknik Kongresi. Antalya. 30.03-02.04.1995. Kültürteknik Derneği.

·          GAP Sulamalarında Çiftçi Katılımının Değerlendirilmesi ve Geleceği Sempozyumu. Şanlıurfa. 01.12.1995. ZMO.

·          Su Yönetimi Araştırma Grubu Toplantısı. Tarsus. 08-12.01.1996. KHGM.

·          1. Ulusal Sulama Kongresi. Belek-Antalya. 08-11.11.2001. Kültürteknik Derneği.

·          Sulama Sistemleri Sempozyumu. Ankara. 16-17.12.2003. DSİ.

·          2005-2006 TORO Bayi Eğitim Toplantısı. Antalya. 16-18.12.2005. Atlantis.

·          Eıjkelkamp Ürün Tanıtım Semineri. Ankara. 26.04.2006. Enotek.

·          Sulama Grup Toplantısı. Mart 2009. Manavgat. GTHB TAGEM.

·          1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu. 20-22.101.2010. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. Karaman.

·          Sulama Çalışma Grubu. 2. Ormancılık ve Su Şurası. Şubat 2017. DSİ

 

Eğitim Çalışmaları

 

·          Sulama Suyu Yönetiminde Gelişmiş Yöntemler. Eskişehir. 4-14.06.1991. FAO, DSİ, KHGM, Ankara Ün. Ziraat Fakültesi.

·          Sulama Planlaması ve Su Yönetiminde İklim Verilerinin Kullanılması. Ankara. 2-13.12.1991. WMO, FAO, DSİ.

·          Bitki Su Tüketiminin Tahmini, Su-Verim İlişkileri, Sulama Zamanının Planlanması, İlgili Bilgisayar Programlarının Tanıtılması. Ankara. 28.06-02.07.1993. KHGM.

·          Sulu Tarım, Sulama, Sulama Yöntemleri, Su-Verim İlişkileri Eğitimi. Nisan 2002. Asartepe Sulama Birliği. Ayaş, Ankara Damla Sulamada Doğru Projelemenin Önemi. Ocak 2008. Armoni Tarım, Akhisar, Manisa.

·          Patates Tarımında Sulama Yönetimi. Mart 2002. Doğa Tohumculuk Ltd. Şti. Nevşehir.

·          Sulama Zaman Planlaması Destekli Ve İnteraktif Su Dağıtım Planlaması. UY5 Yedeği Uygulaması. Şubat 2004. GAP BKİ. Şanlıurfa.

·          Sulama ve Su Dağıtım Planlaması. Ocak 2005. DSİ. Ankara.

·          Sulama, Sulama Yöntemleri, SZP Eğitimi. 14-18.02.2005. Tarım Danışmaları Eğitim Programı. Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Diyarbakır.

·          Damla sulama Yöntemi ve Su Tasarrufu Açısından Önemi. Mart 2006. Dalaman MYO Dünya Su günü Paneli.

·          Damla Sulamanın Özellikleri ve Şeker Pancarında Damla Sulama. Pancarda Damla Sulama Projesi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi. Ağustos 2006.

·          Damla Sulamanın Projelenmesi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi. Mayıs 2007.

·          Yağmurlama ve Damla Sulama Eğitimi. Ağustos 2007. Yozgat. MOPANSUTEK.

·          Damla Sulama Ve Doğru Projelemenin Önemi. Kisecik-Karaman. Ocak 2008.

·          Sulu Tarım, Sulama, Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi, Su-Verim İlişkileri, SZP Eğitimi. 11-15.02.2008. Menemen. TKK.

·          Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi ve Proje Kontrolü Eğitimi. Şubat-Haziran 2009. Ankara, ve 15 TKK Bölgesinde. TKK.

·          Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi ve Proje Kontrolü Eğitimi. Şubat 2011. Aksaray. TKK.

·          Sulama Yönetimi Eğitimi. 05-09.12.2011. Şanlıurfa. GAP TEYAP.

·          Sulama Yayımcı Temel Eğitimi. 02-06.01.2012. Şanlıurfa. GAP TEYAP.

·          Sulama Yöntemleri Eğitimi. 30.01-04.02.2012. Söke-Menemen. GAP TEYAP.

·          Sulama Yöntemleri Projelerinin ve Sulama Programının Hazırlanması Eğitimi. 19-23.03.2012. GAP-TEYAP. Adana.

·          Sulama Yayımcı Temel Eğitimi. Mart 2013. Diyarbakır. GAP TEYAP.

·          Sulama Yöntemleri Projelendirme ve SZP Eğitimi. 31.03-05.04.2013. GAP-TEYAP. Şanlıurfa.

·          Sulama Sistemleri Projeleme Eğitimi. Nisan 2013. Şanlıurfa. GAP TEYAP.

·          Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı. 20.05.2013. Ankara. HUNTER Eğitim Semineri.

·          Kısıtlı Sulama Suyu Koşullarında Sulama Zaman Planlaması. Mayıs 2013. Konya. Mevlana Kalkınma Ajansı.

·          Sulama Eğitiminde ve Teknolojisindeki Sorunlar. 22.10.2013. Tokat. GTHB Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.

·          Bitki Su Tüketimi, Su-Verim İlişkileri ve SZP Eğitimi. 19-23.01.2015. Ceylanpınar. TİGEM.

·          Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. Kasım 2016. Antalya. Kamusal Eğitim.

·          Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. Aralık 2016. Amasya. Kamusal Eğitim.

·          Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. 20-21.01.2017. Antalya. Kamusal Eğitim.

·          Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. 28-29.01.2017. Antalya. Kamusal Eğitim.

·          Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. 25-28.03.2017. Sivas. Kamusal Eğitim.

·         Bitki Su Tüketimi ve SZP Eğitimi. Nisan 2017. Dalaman. TİGEM.

Tamamlanmış-Yürüyen Araştırma Projeleri

 

·          Ankara Koşullarında Sulamanın Patates Verimine Etkisi. Proje Yürütücüsü: İ. GİRGİN. Destekleyen: TÜBİTAK (1986-1988).

·          Virginia Ve Burley Türü Tütünlerin Türkiye'de Yetiştirilebilme İmkanlarının Araştırılması Projesi İklim Verilerinin Değerlendirilmesi Çalışması. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: TÜBİTAK (1989-1992).

·          Yeterli ve Kısıtlı Sulamanın Mısır Verimine Etkileri. Destekleyen : TÜBİTAK (1990-1993)

·          UBİTEK-TÜRBÜT Projesi 1991 Yılı Ankara Ve Çankırı İlleri Uydu Görüntüleri İşleme Projesi, Buğday Üretimi Tahmini. Proje Yürütücüsü: A. N. Evsahibioğlu. Destekleyen: TÜBİTAK MAM (1991-1992).

·          Ankara Koşullarında Mısır Bitkisinin Su-Verim İlişkileri. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: TÜBİTAK (1991-1993).

·          Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: AÜ BAP (1992-1994).

·          GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım Ve Yönetimi Projesi. Proje Koordinatörü. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Destekleyen: DPT (1992-2006).

·          Bitki Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılan Bazı Parametrelerin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: AÜ BAP (1993-1995).

·          IRSIS Bilgisayar Programı İle Yonca Bitkisi İçin Elde Edilen Sulama Planının Tartılı Lizimetre İle Kontrol Edilmesi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: AÜ BAP (1993-1997).

·          Araştırma Bölgeleri İçin Bitki Su Tüketimi Tahmininde Kullanılacak Bitki Katsayılarının Belirlenmesi. Destekleyen: KHGM (1996-1999).

·          GAP Bölgesi Su Bütçesinin Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü: T. AKÜZÜM. Destekleyen: TÜBİTAK (9.660 TL) (1998-2002).

·          Tarımsal Su Yönetimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Projesi: Salihli Sulama Birliğinde Tarımsal Su Yönetimi. Proje Yürütücüsü: M. BEYRİBEY. Destekleyen: DPT (168.400 USD) (2000-2004).

·          Pancarda Damla Sulama Projesi. Ağustos 2006. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi. Destekleyen: UNDP (2006-2007).

·          Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi. TAGEM. Proje Yürütücüsü: M. PEŞKİRCİOĞLU. Destekleyen: TÜBİTAK (453.930 TL) (2006-2009).

·          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP): Ulusal Çiftçi kayıt Sistemi Kurulması ve Desteklenmesi Projesi, Tarımsal Ontoloji Analiz ve Tasarımı, OWL Çalışmaları. METEKSAN (2007).

·          Ankara Yöresindeki Olası Kurak Dönemlerin Veri Madenciliği Yöntemi İle Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: TÜBİTAK (2008-2009).

·          Ankara-Gölbaşı Yöresinde Yağmursuyu Hasadı ve Etkin Su Kullanımı ile İklim Değişikliğine Adaptasyonun Sağlanması. Proje Yürütücüsü: S. KODAL.  Destekleyen: UNDP-EDM (120.000 USD) (2012-2013).

·          Merkezi Haraketli Yağmurlama Sulama Sistemi ile Sulanan Silajlık Mısır Bitkisinde Su-Verim İlişkileri. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: TUBITAK (2013-2016)

·          Ankara ve Isparta Yöresinde Yağmursuyu Hasadı ve Etkin Su Kullanımı ile İklim Değişikliğine Adaptasyonun Sağlanması. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: UNDP-EDM (120.000 USD) (2014-2015)

·          Tarımsal Sulama Politikaları Sulama Yönetimi ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: TAGEM (2014-2016)

·          Hassas Sulama Uygulamalarının Farklı Bitkilerde Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: AÜ BAP (477.816 TL) (2015-2017)

·         Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemi İle Uygulanan Farklı Sulama Suyu Miktarlarının Silajlık Mısır Verimine Etkisi. Proje Yürütücüsü: S. KODAL. Destekleyen: AÜ BAP. (26.000 TL) (2017-2018)

·        Sulama Yatırımları ve Sonuçlarının Analizi ile Yatırım ve Destekleme Politikalarını Geliştirme Projesi. GAP BKİ (2015-2019).


 

Yayınlar

 

Benli, E. ve S. Kodal, 1980. Evaporasyon Tahminlerinin Yöresel Olarak Karşılaştırılması. III. DSİ Hidroloji Semineri,  Cilt II, DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara.

Sönmez, N., E. Benli, S .Kodal ve A. Tokgöz, 1982. Meteorolojik Verilere Dayanan Ürün Tahmini. Hasat Öncesi, Hasat ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları Seminer Bildirileri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Alman Kültür Merkezi,  Deutsche Stiftung Für Internationale Entwicklung, s. 541-558, Ankara.

Benli, E. ve S. Kodal, 1983. İklim Faktörlerinin Evapotranspirasyon Üzerindeki Etkilerinin İrdelenmesi. Ülkemiz Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Hidrolojinin Yeri ve Önemi Panel Toplantısı, UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı Türkiye Hidroloji Komitesi, E.İ.E. İdaresi Matbaası, Ankara.

Kodal, S. ve E. Benli, 1984. İç Anadolu' da Bitki Su Tüketiminin Saptanması İçin Uygun Yöntemin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: KT 4, Ankara.

Ayyıldız, M., Y. Güngör, T. Aküzüm, Z. Erözel, O. Yıldırım, N. Evsahibioğlu, S. Kodal, A. Tokgöz, F. Öztürk, F. Selenay ve N. B. Girgin, 1986. Güneydoğu Anadolu Projesinde Uygulanabilecek Sulama Teknolojileri. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, A. Ü. Ziraat Fakültesi, TÜBİTAK, T.C. Ziraat Bankası, s. 305-328, Ankara.

Kodal, S. ve E. Benli, 1987. İç Anadolu Bölgesinde Bitki Su Tüketimi Hesaplamalarında Kullanılabilecek Yeni Bir Tahmin Yöntemi. DOĞA Tarım ve Ormancılık Dergisi, 11(2): 372-381, Ankara.

Kodal, S., E. Benli, A. Tokgöz ve A. Balaban, 1987.  Orta Anadolu İklim Koşullarında Buğday Veriminin Tahmini. Türkiye Tahıl Sempozyumu, TÜBİTAK, Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi, 6-9 Ekim 1987, Bursa.

Öztürk, F. ve S. Kodal 1988. Ova Çayında Ortalama Debi ile Sediment Miktarı Arasındaki İlişkinin Saptanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39 (1-2): 88-99, Ankara.

Kodal, S., 1988. Ülkemizde Meyve Ağaçlarının Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılabilecek Yöntemler,  A. Ü. Ziraat  Fakültesi Yıllığı, 39(1-2): 121-131, Ankara.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım ve M. Akgün, 1988. Çeltik Bitkisi Su Tüketimi ve Sulama Suyu İhtiyacının Hesaplanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39 (1-2): 133-144, Ankara.

Kodal, S. ve F. Güler, 1988. Orta Anadolu'daki Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Bitkilerin Su Tüketimleri..  TİGEM Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Ankara.

Aküzüm, T. ve S. Kodal, 1988. Orta Anadolu Koşullarında Arpa Veriminin Meteorolojik Faktörler Yardımıyla Tahmini. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1103, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 601, Ankara.

Evsahibioğlu, N., S. Kodal, A. Tokgöz, M. Beyribey ve N. B. Girgin, 1988. Tarımsal Projelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesinde Veri Analizi. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri Cilt I, 20-23 Eylül 1988,İzmir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fk. Yayınları, Genel Yayın NO: 19, s. 98-110, Adana.

Kodal, S., 1989. Kuraklık. TİGEM Dergisi, Yıl: 4, Sayı 23: 7-10, Ankara.

Olgun, M., S. Kodal ve A. Öneş, 1989. Ülkemizde Yapılacak Olan Süt Sığırı Ahırlarında Kullanılabilecek Uygun Malzeme Düzenleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 40 (1-2): 91-103, Ankara.

Tokgöz, M. A., S. Kodal, E. Benli ve A. Balaban, 1989. Wheat Yield Forecasting in Turkey's Central Anatolian Climatic Conditions. University of Ankara, Publications of Faculty of Agriculture: 110, Scientific Research Reports: 603, Ankara.

Olgun, M. ve S. Kodal, 1989. Dış Ortam Havasına İlişkin Proje Değerlerinin Ahırlarda Isı Dengesinin Sağlanması Üzerine Etkisi, A.Ü. Zir. Fak. Yayınları: 1137, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 625, Ankara.

Girgin,İ., T. Aküzüm, S. Kodal, C. Er ve N. Arslan, 1990. Ankara Ekolojisinde Sulamanın Patates Verimine Etkisi. DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 14 (2): 98-106, Ankara.

Benli, E., A. Balaban, S. Kodal, M. A. Tokgöz, M. Olgun, F. Öztürk, M. F. Selenay, Y.E. Yıldırım ve L. Şaylan, 1990. Türkiye Buğday Üretiminin Tahmini. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 654, Ankara.

Yıldırım, Y.E. ve S. Kodal, 1990. Konya-Yunak-Gökpınar Yeraltı Sulamasında Yağmurlama ve Yüzey Sulama Sistemlerinin Karşılaştırılması. DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 14(4): 534-542, Ankara.

Yıldırım, O., S. Kodal, M. A. Tokgöz ve F. Öztürk, 1990. Ölçme Bilgisi Uygulama Kılavuzu. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1167, Uygulama Kılavuzu: 233, Ankara.

Benli, E., S. Kodal, Y. E. Yıldırım, N. Özgenç ve F. C. Erdoğan, 1991. Guidelines for Using CROPWAT in Turkey. Seminar on Application of Climatic Data for Effective Irrigation Planning and Management, December 1991, DSİ, Ankara, Turkey.

Kodal, S., M. A. Tokgöz, M. Olgun, F. Öztürk, M. F. Selenay ve  M. Beyribey 1992. Yağış, Toprak ve Bitki Deseninin Sulama Suyu Miktarı ile Sistem Kapasitesine Etkisi. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri,      24-26 Haziran 1992, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum, s. 15-24.

Olgun, M. ve S. Kodal, 1992. Süt Sığırı Ahırlarında İç ve Dış Ortam Proje Değerlerinin Çevre Koşullarının Denetimi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum, s. 522-533.

Evsahibioğlu, A. N. ve S. Kodal, 1992. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanılarak Ankara ve Çankırı İllerinde Buğday Üretim Tahminleri. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum, s.673-685.

Erözel, Z., S. Kodal, M. F. Selenay, 1992. Bitki Su Tüketim Yöntemlerinin Sulama Karalı Tesis Maliyetine Etkisi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1275, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 708, Ankara.

Şener, S., Y. Kayam, S. Kodal, 1992. Consumptive Use and Irrigation Water Requirements of Principal Crops in Turkey. Republic of Turkey General Directorate of Rural Services (GDRS), Menemen Research Institute of Rural            Services, Publication No: 180, Technical Bulletin No: 31, İzmir.

Sönmez, N., S. Kodal, M. A. Tokgöz, B. Ayan, E. Ekiz, H. Ekiz, M. Çelik, S.M. Yener, 1992. Isparta İli Tarımı. Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Isparta İli Kalkındırma Derneği, Ankara, s. 255-292.

Kodal, S. 1993. Su Bütçesi Yaklaşımının Ülkemizde Şeker Pancarı Sulama Zamanı Planlamasına Uygulanması. TOPRAKSU Dergisi, 1993/1, Kültürteknik Derneği, s. 2-8, Ankara.

Kodal, S., E. Benli, 1993. Research and Development on Irrigation and Drainage Technologies in Turkey. Integrated Rural Water Management, Proceedings of the Technical Consultation on Integrated Rural Water Management, FAO 15-19 March 1993, Rome, s. 163-174.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım, N. Dağdelen, 1993. Tarımsal Kuraklık      ve Sulama İhtiyacı. Kuraklık ve Sulama Sempozyumu, TZOB, Yayın No: 172, Ankara, s. 23-49.

Darga, A. Ve S. Kodal, 1993. GAP Bölgesinde Çalışılabilir Gün Sayılarının Belirlenmesi İçin İklim Parametrelerinin Bir Veri Tabanında Toplanması. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TEMAV, GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimi Etüdü Projesi, 2. Seminer, Ekim 1993, Ankara. (Basılmadı).

Akgün, M. ve S.Kodal,1993. Ankara Koşullarında Kısa Periyodlu Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması. A. Ü. Zir. Fak. Yıllığı, 43 (1-2): 7-14, Ankara.

Kodal, S., 1994. Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Şeker Pancarı Sulaması. Şeker Pancarı Yetiştirme Tekniği Sempozyumu, II Gübreleme ve Sulama, 6-7 Mayıs 1994. S. Ü. Ziraat Fakültesi, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya, s. 68-87.

Aküzüm, T. ve S. Kodal 1994. GAP Sulama Sistemlerinin İşletme-Bakım ve Yönetimi. GAP Dergisi Yıl: 2, Sayı: 5, Kasım 1994, Sulama Özel Sayısı, s: 44-46.

Aküzüm, T., Z. Erözel, A. N. Evsahibioğlu, S. Kodal, A. Tokgöz, F. Öztürk, M. Beyribey F. Selenay ve E. Yurtsever 1994. Meteoroloji I. A. Ü. Zir. Fak. Yayın No: 1325, Ders Kitabı: 384, Ankara, 164 s.

Kodal, S., 1995. Su Kaynaklarının Geliştirilmesi. Kültürtekniğe Giriş, Genişletilmiş 2. Baskı, Editör: A. Balaban, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1402, Ders Kitabı: 404, s. 66-79, Ankara.

Kodal, S., İ. Girgin, M. F. Selenay ve E. Yıldırım, 1995. Pamuk Sulaması, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:1141, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 787, Ankara, 28 s.

Kodal, S., T. Aküzüm ve O. Ünver, 1995. GAP Sulama Sistemleri İçin Uygun İşletme-Bakım ve Yönetim Modelinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği, 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya, s. 51-68.

Kodal, S., M. Olgun, M. F. Selenay, Y. E. Yıldırım, A. Öztürk, A. Günay ve K. Demir, 1995. Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği, 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya, s. 407-422.

Kodal, S., F. Öztürk, M. F. Selenay, F. K. Sönmez ve H. Apaydın, 1995. Sulama Suyu Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği, 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya, s. 641-659.

Çakmak, B., M. Beyribey,  S. Kodal, A. Zeki Erözel ve T. Aküzüm, 1995. Sulama Şebekelerinin Kullanıcıya Devri. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği, 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya, s.95-109.

Ünver, H.O., V. Acar, S. Kodal ve T. Aküzüm, 1995.  Sürdürülebilir Sulama ve Çiftçi Katılımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 1995 Sulama Yılı Etkinlikleri, Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı, Sempozyum, s. 293-315, Ankara.

Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Aküzüm, T., Kabakçı, H., 1995. Sulama Sistemlerinin Sürdürülebilirliği. Çevre Bakanlığı Sulak Alanların Korunması Konferansı, 27 Eylül – 1 Ekim 1995, Kapadokya.

Yıldırım, O., S. Kodal, M. F. Selenay ve Y. E. Yıldırım, 1995. Kısıtlı Sulamanın Mısır Verimine Etkisi, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği, 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya, s. 347-365.

Sönmez, F. K., S. Kodal ve F. Öztürk, 1995. Sulamada Güvenilir Yağış ve Hesaplanması. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derneği, 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya,  s. 673-682.

Girgin, İ., M. Tankut, N. Söğüt, S. Kodal, F. Öztürk, M. Beyribey, F. K. Sönmez, M. Oğuz, H. Apaydın, M. Yıldırım, H. V. Kebeli ve N. Öcalan, 1995. GAP Agroklimatolojik Veri Tabanı Oluşturulması. Türkiye İkinci Arc INFO ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı Bildiriler, ODTÜ, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mühendislik Ltd. İt., Ankara.

Kodal, S., T. Aküzüm ve H. Kabakçı, 1995. Sulamanın Sürdürülebilirliği ve Çiftçi Katılımı. Sürdürülebilir Kalkınma ve GAP Semineri, 27-29 Mayıs 1995, Şanlıurfa. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, UNDP. (Özeti Basıldı).

Yıldırım, Y. E., S. Kodal, T. Aküzüm ve H. Kabakçı, 1995. Sulama Sistemlerinin Sürdürülebilirliği. Çevre Bakanlığı Sulak Alanların Korunması Konferansı, 27 Eylül-1 Ekim 1995, Kapadokya.

Yıldırım, Y. E. ve S. Kodal, 1996. Ankara koşullarında Mısır Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılabilecek Yöntemler. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(1):13-18. Ankara.

Yıldırım, O., S. Kodal, F. Selenay, Y. E. Yıldırım ve A. Öztürk, 1996. Corn Grain Yield Response to Adequate and Deficit Irrigation. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 20: 283-288, TÜBİTAK, Ankara.

Kodal, S. 1996. Ankara-Beypazarı Ekolojisinde Yeterli ve             Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Programlaması, İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 1465, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 807, Ankara, 69 s.

Kodal, S., B. Çakmak, B. Kendirli ve K. Demir, 1996. Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Su Bütçesi Yaklaşımına Göre Sulama Zamanının Planlanması. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu H. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 7-10 Mayıs 1996, Şanlıurfa, s.193-201.

Kabakçı, H. ve S. Kodal, 1997. Bitki Su Tüketiminde Kullanılan Bazı Parametrelerin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara, s.343-353.

Kodal, S., D. L. Martin, Y. E. Yıldırım, M. F. Selenay, F. K. Sönmez, 1997. Irrigation Scheduling, Farm Optimization and Optimum Water Distribution with Adequate and Limited Water Supply.: A Case Study in Central Anatolia. ASAE Annual International Meeting, Minneapolis, Minnesota, August 10-14, 1997. Paper No: 972182, USA.

Kodal ,S., M. F. Selenay, G. K. Sönmez ve Y. G. Yıldırım, 1997. Sulama Suyu İhtiyacı Açısından  Su Tüketimi ve Yağış Analizleri Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):59-68, Ankara.

Kodal, S., H. Padem, A. Yıldırım, Y. Uçar ve B. Sevil, 1997. Isparta-Atabey Sulamasında Salçalık Domates ve Salçalık Biberin Sulama Programları. S.D.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Genel Yayın No: 8, Broşür No: 1.1, Isparta.

Kodal, S., T. Aküzüm, B. Çakmak ve B. Kendirli, 1997. Urfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Tarla Bitkilerinin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Programları. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997. Uludağ Ün. Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Bursa, s.354-362.

Kodal, S., K. Sönmez, E. Yıldırım ve A. Öztürk, 1997. Kısıtlı Su Koşullarında İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı İçin Bir Yaklaşım. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997. Uludağ Ün. Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Bursa.

Kodal, S., M. F. Selenay, K. Sönmez, Y. E. Yıldırım ve H. Demir, 1997. Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Bitkiler İçin Ortak Sulama Programlarının Geliştirilmesi. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997. Uludağ Ün. Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Bursa. (s. 333-342).

Aküzüm, T., S. Kodal ve B. Çakmak, 1997. Irrigation Management in GAP. International Journal of Water Resources Development, 13(4): 547-560.

Kodal, S., A. Kadayıfçı ve M. Oğuz, 1997. Nevşehir Derinkuyu ve Kaymaklı Yöresi Yağmurlama Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi. DOĞA Tohumculuk Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Basılmamış).

Yıldırım, Y. E. ve S. Kodal, 1998, Ankara Koşullarında Sulamanın Mısır Verimine Etkisi. Tr. J. of Agriculture and Forestry 22: 65-70.

Kılınçer, N., A. Eliçin, M. Güler ve S. Kodal 1998. Tarımsal Teknolojiler ve Çevre. Ulusal çevre Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı.

Kadayıfçı, A., M. Oğuz ve S. Kodal, 1998. Nevşehir, Derinkuyu ve Kaymaklı Yöresinde Yağmurlama Sulama Uygulamaları. Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3):15-23.

Kodal, S. ve A. Kadayıfçı, 1998. Irrigation Experiments in Turkey. Agrometeorological Aspects of Water Application Efficiency, Workshop on 20-26 July 1998, KHAE Menemen, Turkey.

Kodal, S. ve A. Kadayıfçı, 1998. Modeling Irrigation Requirements. Agrometeorological Aspects of Water Application Efficiency, Workshop on 20-26 July 1998, KHAE Menemen, Turkey.

Terzi, S., A. Kadayıfçı, C. Başyiğit ve S. Kodal, 1999. Toprak-Su Yapılarının Betonarme Elemanlarının Bilgisayar Programı ile Hesabı. VII. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999. Kapadokya. Kültürteknik Derneği, Ankara.

İlbeyi, A., H. Üstün, A. Aran ve S. Kodal, 1999. Yonca Su Tüketiminin Tartılı Lizimetrede Saptanması ve Kıyas Bitki Su Tüketimleri ile Karşılaştırılması. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1998: 144 – 161, Ankara.

Aküzüm, T. ve S. Kodal, 2000. GAP’taki Tarım Politikaları. Güneydoğu Anadolu Projesi, Türkiye’nin Geleceğinde GAP’ın Yeri Semineri, 12-16 Haziran 2000. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, s.229-317.

Tüzün, A.M., N. Baysan, H. Demir, S. Kodal ve Y. E. Yıldırım, 2001. GAP Bölgesinin Tarımsal Açıdan Kuraklık Analizi. III. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 27-29 Haziran 2001. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s.521-528.

Tahaoğlu, C., S. Kodal, Y. E. Yıldırım, İ. Ünver, İ. Bayrak, G. Söylemezoğlu, 2001. Tarımda Kurtuluşun Yolu Üretim-Yönetim-Pazarlamanın Birlikte Değerlendirilmesi Olabilir mi? Dünya Ekonomi-Politika Gazetesi, 23 Temmuz 2001, Dünya Dosyaları:56 Tarım Sanayi Agro Eki, sayfa 10, İstanbul.

Kodal, S., B. Benli ve Z. Özcan, 2001. Şanlıurfa Koşullarında Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Bademin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Zamanı Planı ve Ekonomik Getirisi. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa, s.759-766.

Demir, H., G. Karaca, E. Demir, S. Kodal ve Y.E.Yıldırım,2001. GAP Bölgesindeki DSİ Sulamalarında Bitki Deseni ve Sulama Suyu İhtiyacı. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa, s.671-680.

Benli, B., F. Selli ve S. Kodal, 2001. GAP Tahıldan Sulama Birliğinde Küçük Ölçekli Tarım İşletmeleri İçin Kısıtlı ve Yeterli Sulama Suyu Koşullarında Optimum Bitki Deseni. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa, s.705-715.

Özer, D., H. Demir, S. Kodal, Y. E. Yıldırım ve M. Y. Çelik, 2001. GAP Bölgesinde Sıcaklık Nem İndeksinin (THI) Süt Sığırcılığı Üzerine Etkileri. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa, s.1105-1112.

Aküzüm, T., S. Kodal, Ş. Hamidi, M. Tüzün, H. Demir ve F. Yıldız, 2001. GAP Sulamalarında Önerilen İşletme-Bakım Yönetim Modeli ve Uygulamaları. I. Ulusal Sulama Kongresi, 8-11 Kasım 2001. Kültürteknik Derneği, Antalya, s.17-26.

Kodal, S., C. Tahaoğlu ve Y. E. Yıldırım, 2001.Sulama Sistemlerinde Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Su-Gelir Esneklikleri ve Optimum Bitki Deseni. I. Ulusal Sulama Kongresi, 8-11 Kasım 2001. Kültürteknik Derneği, Antalya, s.170-182.

Tüzün, M. Ve S. Kodal, 2001. GAP’ta Tarımsal Kuraklık ve Alınabilecek Önlemler. Türkiye’de Kuraklık ve Su Kaynaklarımız (Panel), Su Vakfı Yayınları, İlim Araştırma Serisi:002, İstanbul, s. 84-106.

Balçın, M., S. Kodal, H. Karaata ve H. Güleç, 2002. Karadeniz Geçit Bölgesi İçin Uygun Bir Bitki Su Tüketim Eşitliği. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 2001. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü Yayın No:119, Ankara, s:209-226.

Benli, B. ve S. Kodal, 2003. A Non-Linear Model for Farm Optimization with Adequate and Limited Water Supplies, Application to the South-East Anatolian Project (GAP) Region. Agricultural Water Management 62(2003):187-203. (SCI).

Kodal, S., E. S. Köksal, M. Tüzün, A. O. Demir ve Y. Özbek, 2003. Sulama Şebekelerinin Yönetiminde Planlı Su Dağıtımı Esasları ve Bilgisayar Yazılımlarının Önemi. I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü ve Araştırmacı Su Mühendisleri Derneği. 22-26 Eylül 2003, Gümüldür/İzmir, s:509-520.

Kodal, S., B. Benli ve E. S. Köksal, 2003. Doğrusal Olmayan Programlama İle Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesi. I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü ve Araştırmacı Su Mühendisleri Derneği. 22-26 Eylül 2003, Gümüldür/İzmir, s:711-721.

Tüzün, M., C. Tahaoğlu, Y. E. Yıldırım ve S. Kodal, 2003. Tarımsal Üretimde Üretim Sistemi Çeşit ve Teknoloji Entegrasyonu. GAP III. Tarım Kongresi. 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa, H. Ü. Ziraat F., GAP BKİ, TÜBİTAK, s. 159-164.

Kodal, S. ve Y. E. Yıldırım, 2003. Tarımda Sulama ve Sulama Teknolojisinin Önemi. Yeşil Dergisi, 1(1): 16-32. (Türkçe ve İngilizce)

Beyribey, M., Okman, C., Girgin, İ., Kodal, S., Yıldırım, Y.E., Çakmak, B., Tekiner, M. ve Erdoğan, F.C. 2003. Tarımsal Su Yönetiminde Entegre Yaklaşım. 2.Ulusal Sulama Kongresi, Kuşadası, Aydın, s: 349-359.

Çakmak, B., Kendirli, B. ve Kodal, S., 2003. Çiftçilere Yönelik Sulama Takviminin Oluşturulması, Malatya Örneği. 2.Ulusal Sulama Kongresi. 16-19 Ekim 2003, Kuşadası, Aydın, s.360-371.

Kodal, S., Yıldırım, Y.E., Sönmez, F. K., 2003. Türkiye’de Güvenilir Yağışın Mekansal Dağılımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4):421 – 427.

Beyribey M., Kodal S., Yıldırım Y. E., Erdoğan F. C.,2003. Su Yönetiminde Sulama Teknolojisinin Önemi. Sulama Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 Aralık 2003, Ankara, s.24-28.

Beyribey, M., Okman, C., Girgin, İ., Kodal, S., Yıldırım, Y. E., Çakmak, B., Bayramin, İ., Tekiner, M., Erdoğan, C. F. 2003. Tarımsal Su Yönetiminde Entegre Yaklaşım. 2. Ulusal Sulama Kongresi Bildirileri. s. 349-359. Aydın.

Çakmak, B., Beyribey, M. and Kodal, S., 2004. Irrigation Water Pricing in WUAs, Turkey. International Journal of Water Resources Development, 20(1):113-124. (SCI).

Çakmak, B., Beyribey, M., Yıldırım, Y.E. ve Kodal, S. 2004. Benchmarking Performance of Irrigation Schemes: A Case Study from Turkey. Irrigation and Drainage, 53(2):155-164. (SCI).

Kodal, S., 2004. GAP’IN SURİYE VE Irak’a da Yararı Var. Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 156: 21-23.

Kodal, S., 2004. Sulama ve Bilgisayar Destekli Sulama Zaman Planlaması. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetimi (GAP-İBY) Projesi, Şanlıurfa.

Balçın, M., S. Kodal, H. Karaata ve H. Güleç,  2004. Karadeniz Geçit Bölgesi İçin Uygun Bir Bitki Su Tüketim Eşitliği. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(4):435-443.

Sönmez, F. K., H. Apaydın, A. Öztürk and S. Kodal, 2005. Open Canal Irrigation Network Optimization: A Case Study for Burdur-Turkey. Pakistan Journal of Biological sciences 8(7): 1064-1073.

Benli, B., S. Kodal, T. Oweis, A. İlbeyi., 2005. A Model for Optimum Allocation with Adequate and Limited Water Supplies. International Conference on: Water, Land and Food Security in Arid and Semi-Arid Regions, Keynote Papers. Mediterranean Agronomic Institute, Valenzano, Bari-Italy, 6-11 September 2005.

Kodal, S. Ve A. M. Tüzün, 2005. GAP Alanında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Tarım. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, s.108-126, Şanlıurfa.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım and H. Demir, 2005. Farmers Participation in the Management of Public Irrigation Schemes in Turkey. Study conducted for and with support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Regional Office for the Near East, Cairo, Egypt.

Benli, B., S. Kodal, A. İlbeyi, H. Ustun, 2006. Determination of evapotranspiration and basal crop coefficient of alfalfa with a weighing lysimeter. Agricultural Water Management 81:358-370. (SCI).

Şelli, F., A. M. Tüzün, N. Baysan, G. K. Bilgen, S. Kodal, 2006. Sulama Sistemlerine Kullanıcıların Etkin Katılımı. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 21-23 Mart 2006, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, s:392-402.

Tüzün, A. M., H. Demir, N. Baysan, G. K. Bilgen, S. Kodal, 2006. GAP Sulamalarında Enerji Maliyetinin Ürün Maliyeti İçerisindeki Payı. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 21-23 Mart 2006, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, s:411-423.

Şelli, F., A. M. Tüzün, N. Baysan, G. K. Bilgen, S. Kodal, 2006. Sulama Yatırımlarına Çiftçi Katkısı. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 21-23 Mart 2006, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, s:424-434.

Kodal, S., A. Z. Erkan, N. Baysan, G. K. Bilgen, 2006. Importance of Water Delivery Scheduling for Water Saving in Water User Association: A Cade Study for GAP-Harran Plain, Turkey. Harmonization and Integration of Water Saving Options, WASAMED Thematic Network, 5th Workshop, May 3-7, 2006, Malta.

Kodal, S., 2006. Importance of Water Delivery Scheduling for Water Saving in Irrigation Management and a new Approach: Irrigation Scheduling Supported and Interactive Water Delivery Scheduling. The Second International Capacity building Program on Participatory Irrigation Management., INPIM Training Module, June 18-29 2006, Menemen-İzmir-Turkey.

Sattari, M. T., S. Kodal, F. Öztürk, 2006. Application of Deterministic Mathematical Method in Optimizing the Small Irrigation Reservoir Capacity. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19(2):261-267.

Şelli, F., Benli B., Kodal S. 2006. Optimum Crop Design Under Limited and Adequate Irrigation Possibilities in Small Scale Farming Enterprises of GAP-Tahılalan Irrigation Union. Harmonization and integration of water saving options. Convention and promotion of water saving policies and guidelines, Proceedings of the 5th WASAMED Workshop. Options Méditerranéennes. Series B – pp. 175-182, Malta, http://www.iamb.it/share/integra_files_lib/files/cd/OM-IAMB_catalogue.pdf, http://om.ciheam.org/serie.php?id=b

Kodal, S., 2007. Damla Sulama. Tarım Kredi, Mart 2007, Yıl: 23, Sayı:416, s:14-15, Ankara.

Kodal, S., 2007. Damla Sulama ve Avantajları. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, Yayın No: 74/2, Ankara.

Taş, H. H., S. Kodal, M. Altınok, G. Serin, O. Çankıran, M. Fenkli, 2007. Kaplamalı Orta Yoğunluklu Lif Levhada (MDF) Köşe Birleştirme Tipinin ve Tutkal Çeşidinin Diyagonal Basma ve Çekme Direncine Etkisi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 20071:7-14.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım, İ. Girgin, K. Demiryürek, H. Demir, 2007.  Yeni Çiftçi Kayıt Sistemi Tasarım Raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP), Ankara, 2007.

Kırnak, H., Demir, H., Kodal, S., Yıldırım, E., Karipçin, M. Z., Çavuşoğlu, A., Çullu, M. A. 2008. Şanlıurfa Koşullarında Paprika Biberde Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi. Kesin Sonuç Raporu. T. C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları. Şanlurfa.

Kodal, S., 2009. Ankara Yöresindeki Olası Kurak Dönemlerin Veri Madenciliği Yöntemi İle Belirlenmesi. (TÜBİTAK Tarım Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu, Hızlı Destek Proje Sonuç Raporu)

Kodal, S., 2010. Ülkemizde Damla Sulama Projelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları. 1. Ulusal Su kaynakları Yönetimi Sempozyumu, 20-22 ekim 2010, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman (Basılmadı).

Köksal, E. S., Kodal, S., 2010. Sulama Programlamada Bitki İzlemeye Dayalı Yöntemler ve Kullanılma Olanakları. 1. Ulusal Su kaynakları Yönetimi Sempozyumu, 20-22 ekim 2010, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman (Basılmadı).

Köksal, E. S., Kodal, S., Üstün, H., Yıldırım, Y. E., 2010. Estimation of dwarf gren bean water use under semi-arid climate conditions through ground-based remote sensing techniques. AGWAT, Agricultural Water Management: 98(2):358-370. (SCI).

Kodal, S., 2010. Yalvaç’ı Birlikte Kalkındıralım Arama Konferansı. Yalvaç Belediyesi, 9. Yalvaç Psidia Antiokhea Kültür Turizm ve Sanat Festivali. Yalvaç.

Kodal, S., 2010. Sulama Yöntemleri ve Türkiye’de Tarımsal Sulama (Sulama Zamanının Planlanması). Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM). Ankara, s. 50-58. Ankara

Tas, İ., Gökalp, Z., Ozkay, F., Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Tüzün, M., Akgül, S., 2011. Tarımsal Sulamalarda Su Tasarrufu. VI. GAP Tarım Kongresi 9-12 Mayıs 2011. Şanlıurfa.

Tas, İ., Ozkay, F., Gökalp, Z., Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Tüzün, M., Akgül, S., 2011. Sürdürülebilir Su Yönetiminde Evsel Kullanımın Önemi. VI. GAP Tarım Kongresi 9-12 Mayıs 2011. Şanlıurfa.

Sattari, M. T., Anlı, A. S., Apaydın, H., Kodal, S., 2011. Decision Trees to Determine the Possible Drought Periods in Ankara. Atmósfera 25 (1), 65-83.

Üstün. H, A İlbeyi, S Kodal, E S Köksal (2012).  Ankara Koşullarında Çim Su Tüketiminin Tartılı Lizimetrede Saptanması ve Referans Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemleri ile Karşılaştırılması. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu

Çapar. G, M Çelik, C Akşit, S Kodal (2013).  Evaluation of Groundwater Quality Used for Agriculture In Ankara-Gölbası Special Environmental Protection Area.  Second International Conference on Water, Energy and the Environment.

Torunlar, H.,M. G. Tuğaç, M. Peskircioğlu, B. Alsancak, K. A. Özaydın, A. Mermer, Ş. Gizli, O. Aydoğmuş, Y. Emeklier, Y. E. Yildirim, S. Kodal, 2013. Türkiye’ de iklim ve topoğrafya faktörlerine göre kolza yetiştirmeye uygun potansiyel alanların belirlenmesi.  Conference Paper · September 2013. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Bildiriler Kitabı 2.

Peşkircioğlu, M., H. Torunlar, B. A. Sırlı, K. A. Özaydın, A. Mermer, M. Şahin, M. G. Tuğaç, O. Aydoğmuş, Y. Emeklier, Y. E. Yıldırım, S. Kodal, 2013. Türkiye’de Çeltik (Oryza sativa L.) Yetiştirmeye Uygun Potansiyel Alanların Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri İle Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Dergisi 22(1), Sayfa 20-25 20 Mayıs 2013

Özaydın, K.A., Yıldırım, Y.E., Köksal, E.S., Çetin, Ö., Yıldız, Ö., Sönmez, B., Tahmiscioğlu, M.S., Küçükcoşkun, Ş., Caymaz, U., Uçar, İ., Türkeş, M., Taş, İ., Kodal, S., Bulut, İ., Yılmaz, A., Kolsuz, H.U., Bulut, F., Şimşek, O., Angın, N., Kaya, B., Bilgen, G.K., Avağ, K., Köşker, Y., Aysel, M., Tekeli, M., AYDİNŞAKİR, K., Dinç, N., Berekatoğlu, K., Güney, E., Karagöz, K., Uygan, D., Özbek, Ö., Kösetürkmen, S., Küçükyumuk, C., Yıldız, H., Korkmaz, N., Gündüz, M., Şen, S., Akap, P.T., Özçelik, Ş., Altay, T., Aras, S., Yüzbaşı, Ş., Çebi, Ü., Özdemir, A.G., Özer, S., Gündüz, A., Dündar, M.A., Bozkurt Çolak, Y., Baydar, A., Taşan, M., Kara, F., Anlağan Taş, M., Bahçeci, P., Üğlü, G., Boyacıoğlu, A., Özer, N., 2014. Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Veritabanı Tasarımı. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014, Konya, s:24.

Peşkircioğlu, M., Tuğaç, M.G., Mermer, A., Alsancak Sırlı B., Torunlar, H., Özaydın. K.A., Aydoğmuş, O., Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Emeklier, Y. 2014. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Arazilerinin İklim, Toprak ve Topoğrafya Faktörlerine Göre Sınıflandırılması. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 62, 16-18 Eylül, 2014. Konya

Özaydın K. A., Y. E. Yıldırım, E. S. Köksal., Ö. Çetin, Ö. Yıldız, B. Sönmez, M. S. Tahmiscioğlu, Ş. Küçükcoşkun, U. Caymaz, İ. Uçar, M. Türkeş, İ. Taş, S. Kodal, İ. Bulut, A. Yılmaz, H. U. Kolsuz, F. Bulut, O. Şimşek, N. Angın, B. Kaya, G. K. Bilgen, K. Avağ, Y. Köşker, M. Aysel, M. Tekeli, K. Aydınşakir, N. Dinç, K. Berekatoğlu, E. Güney, K. Karagöz, D. Uygan, Ö. Özbek, S. Kösetürkmen, C. Küçükyumuk, H. Yıldız, N. Korkmaz, M. Gündüz, S. Şen, P. T. Akap, Ş. Özçelik, T. Altay, S. Aras, Ş. Yüzbaşı, Ü. Çebi, A. G. Özdemir, S. Özer, A. Gündüz, M. A. Dündar, Y. B. Çolak, A. Baydar, M. Taşan, F. Kara, M. A. Taş, P. Bahçeci, G. Üğlü, A. Boyacıoğlu, N. Özer, 2014. Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Veri Tabanı Tasarımı. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu. 16-18 Eylül 2014. S:59-71. Konya

Kodal S., Türkeş M., Benli B., Çapar G., Coşkun Dilcan Ç., 2015. “Entegre Su Yönetimi ve İklim Değişikliğine Adaptasyon”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara. 

Çapar, G., C. Coşkun Dilcan, S. Kodal, T. Çınar , 2015. “A new integrated approach for water education in Turkey”, 9th World Congress, Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, June 10-13, Istanbul, Turkey.

Çapar, G., C. Coskun Dilcan, S. Kodal, 2015. “Türkiye'de Disiplinlerarası Yeni Bir Lisansüstü Program Önerisi: Entegre Su Yönetimi”, 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Bursa.

Sırlı, B., M. Peşkircioğlu, H. Torunlar, K. A. Özaydın, A. Mermer, S. Kader, M. G. Tuğaç, O. Aydoğmuş, Y. Emeklier, Y. E. Yıldırım, S. Kodal, 2015. Türkiye’de Üzüm (Vitis spp.) Yetiştirmeye Uygun Potansiyel Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknikleri Kullanılarak İklim ve Topoğrafya Faktörlerine Göre Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Dergisi 2015, 24 (1): Sayfa 56-6. 17 Haziran 2015.

Akşit, C., N. Özer, S. Kodal, 2016. Sulama yöntemlerinde kök bölgesindeki toprakta nem dağılımı ve sulama randımanı. 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım, D. Yıldız, Ü. Bingöl, S. Aksu, G. K. Bilgen, 2016. Tarımsal Sulama Politikaları Sulama Yönetimi ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi. GTHB Araştırma-Geliştirme Destekleri Proje Sonuç Raporu. Ada Hidroenerji Strateji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ankara.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım, İ. Taş ve M. Tekiner, 2017. Yağmurlama Ve Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şeker Pancarı Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kırklareli.

Bilgen, G. K. Ve S. Kodal, 2017. Optimum Bitki Deseni Çalışmalarının Kısıtlı Sulama Uygulamalarında Önemi. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kırklareli.