PROF.DR. KORHAN KAYA    
Adı : KORHAN
Soyadı : KAYA
E-posta : kokaya@ankara.edu.tr, kokaya@yahoo.com
Tel : 3103280/1551
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 1959 Ankara doğumlu.

1976 Ankara Anıttepe Lisesi.

1981 Lisans  A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji Anabilim Dalı.

1985 Araştırma Görevlisi, A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji Anabilim Dalı.

1985 Yüksek Lisans (Mahabharata Destanı’ndaki  Masallar ve Hikayeler), A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji Anabilim Dalı.

1990 Doktora (Kathasaritsagara (Masal Irmaklarının Okyanusu Kritik Çalışması), A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji  Anabilim Dalı.

1991 Yardımcı Doçent, A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji Anabilim Dalı.

1996 Doçent Dr. A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji Anabilim Dalı.

2000  Hindistan hükümetinin davet ettiği akademik heyette yer alarak Hindistan’da, Kendriya Hindi Sansthan (Agra), Allahabad Üniversitesi, Hindi Sahitya Sammelan(Allahabad), Sanskrit Üniversitesi ve Sahitya Akademisi’nde (Yeni Delhi) incelemelerde bulundu.

2003 Profesör Dr. A.Ü.D.T.C.F. Hindoloji Anabilim Dalı.

2003-2006 Hindoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

2005 Delhi Jawaharlal Nehru Universitesi’nde, Benares Hindu Üniversitesi’nde,Kolkata Üniversitesi’nde, Asiatic Society’de ve Jadavpur Üniversitesi’nde incelemeler yaptı. Puri’de Güneş Tapınağı’nı ve yerli halkları inceledi.

2006 Racasthan bölgesinde incelemeler ve Mewar Tarihi ile ilgili ön araştırmalar yaptı. JNU ve Delhi Üniversitelerini ziyaret etti.

2008 yılından beri Hindoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 2010 Şubat ayında, T.C. Cumhurbaşkanı’nın heyetinde yer alarak Hindistan’a gitti. Prof.Dr.S.L.Kidambi ile birlikte hazırlamış olduğu  ilk “Hindi-Türkçe Sözlük” ün tanıtımı programında bulundu. Ayrıca, sayın Cumhurbaşkanı’nın Hindistan’daki çeşitli resmi temaslarında heyette yer aldı. Delhi’de Amity Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanımıza verilen fahri doktora töreninde bulundu. Bu süreçte Bombay Üniversitesi’ni ve Müzesini görmek fırsatını yakaladı.

2013 yılında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, "Uluslararasılaşma Komisyonları" çerçevesinde "Hindistan Masası Başkanı" olarak görevlendirildi.

2015 Yılı Kasım ayında, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından Rashtrapati Bhavan'da (Başkanlık Sarayı) konuk edilerek ICCR (Indian Council of Cultural Relations) eliyle Hindistan Hükümeti tarafından "seçkin Hindolog" ünvanı verildi ve bir şal ile ödüllendirildi. Aynı tarihte Delhi Üniversitesi Sanskrit Bölümü tarafından da bir şal takıldı. 

 1985 yılından beri Hindoloji Anabilim Dalı’nda çeşitli dil, kültür, tarih, edebiyat dersleri vermektedir. Bildiği yabancı diller İngilizce, Sanskrit ve Hindi’dir.

Prof. Dr. Korhan Kaya’nın Yayın Listesi

 

Kitaplar

 

1. Hint Halk Destanları (Rāmāyana, Mahābhārata, Harivamşa), (Çeviri), AÜ DTCF Yayınları, Sayı 372, Ankara, 1994. 2.Baskı İmge Kitabevi, Ankara, 2002.

 

2. Hint Masalları, Okyanus Yayınları, İstanbul, Ağustos 1995, 2. Baskı İmge Kitabevi, (Çeviri-Derleme), Ankara, Ekim 1998.

 

3.  Hint Mitolojisi Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara, Şubat 1997. (Telif)

 

4.  Hintlilerde Tanrı, Kaynak Yayınları, İstanbul, Şubat 1998.  (Telif)

 

5.  Buddhistlerin Kutsal Kitapları, İmge Kitabevi, Ankara, Aralık 1999.

 

6.      Hortlağın Yirmibeş Öyküsü, (Çeviri), İmge Kitabevi, Ankara, Ocak 2000.

 

7.      Hinduizm, Dost Kitabevi, Ankara, Şubat 2001. (Telif)

 

8.      Hint-Türk-Avrupa Masalları, İmge Kitabevi, Ankara, Nisan 2001.

 

9.      Bhagavadgita, (Çeviri), Dost Kitabevi, Ankara, Ekim 2001.

             

10.  Rāmāyana, Hint Destanı, (Çeviri), İmge Kitabevi, Ankara, Ağustos 2002.

 

11.  Okyanusun Kıyısında, Hint Edebiyatı Seçkisi, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.

 

12.  Şakuntalā, Kālidāsa (Çeviri), İmge Kitabevi, Ankara, 2005.

 

13.  Hindistan’da Diller, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2005. (Telif)

 

14.  Sanskrit-Türkçe Sözlük, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2006. (Telif)

 

15.  Hitopadeşa, Narayana (Yararlı Eğitim), (Çeviri) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Ekim 2006.

 

16.  Toprak Arabacık (Mriççhakatika), Şudraka, (Çeviri) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.

 

17.  Upanishadlar, (Çeviri), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Ekim 2008.

 

18.  Hindi-Türki Şabdakoş, Hindi-Türkçe Sözlük, (Prof.Dr.S.L.Kidambi ile birlikte), Kitabdar Prakaşan, New Delhi, 2009.

 

19.  Kathasaritsagara, Masal Irmaklarının Okyanusu, (İki cilt, Çeviri), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011.

 

20.  Parmak Kolye, (Roman), Bence Kitap, Ankara, Nisan 2012.

 

 

 

Makaleler

 

 

1. Vedaların Bilinmeyen Tanrısı KA, AÜ DTCF Dergisi, Cilt 33, Sayı:1-2, Ankara, 1990.  (Bilimsel Dergi)

                                                            

2. Kathāsaritsāgara’dan Üç Masal, AÜ DTCF Dergisi, Cilt 33, Sayı 1-2, Ankara, 1990.    (Bilimsel Dergi)

                                                             

3. Hint Masal Edebiyatının Büyüklüğü, Hindistan Haberleri Dergisi, Yıl 3, Sayı 4,        Ankara, Temmuz-Ağustos 1991.

 

4. Hint Dilinde Özleşme Üzerine, Türk Dili Dergisi, Yıl 4 cilt 4, Sayı 23, İstanbul, 1991.

 

5. Papağanın Eğitimi, (Çeviri), Öykü Seçkisi, Haz: Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991.

 

6. Hint Masal ve Efsanelerinde Havada Uçma Motifi ve Vimānalar, AÜ, DTCF Doğu Dilleri  Dergisi Cilt 5 Sayı 1,  Ankara, 1992.   (Bilimsel Dergi)

 

7. Vetalapançavimşati (Hortlağın Yirmibeş Öyküsü), AÜ, DTCF Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, Ankara, 1992.     (Bilimsel Dergi)                            

 

8. Yaratılış İlahisi (Rigveda X,129), AÜ, DTCF Dergisi, Cilt 35, Sayı 2, Ankara, 1992.   (Bilimsel Dergi)                                                              

 

9. Türkçe’de Kullanılan Sanskrit Kökenli Sözcükler, Çağdaş Türk Dili Dergisi, Cilt 5, Sayı 53, Ankara, 1992.

 

10. Thomas Mann’a Konu Olan Bir Hint Efsanesi “Değişen Kafalar” Gündoğan Edebiyat Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ankara, Kış 1992.       (Hakemli Dergi)

 

11. La Fontaine’in Kalemiyle Hint Masalları, Gündoğan Edebiyat Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Ankara, Yaz 1992.                                             (Hakemli Dergi)

 

12. Herodot Tarihindeki Rhampsinitos Öyküsünün Hint Anlatımı, Gündoğan Edebiyat Dergisi,  Cilt 2, Sayı 5, Ankara, Kış 1993.        (Hakemli Dergi)

 

13. Nasreddin Hoca ve Hint Fıkraları Arasında Benzerlikler, Gündoğan Edebiyat Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Ankara, Güz 1993.                       (Hakemli Dergi)

 

14. Yunus Emre Gizemciliği ile Hint Gizemciliği Arasında Paralellikler,  AÜ, DTCF Dergisi, Cilt 36, Sayı 1-2, Ankara, 1993.                    (Bilimsel Dergi)

 

15. Hint-Türk Masalları Arasında Benzerlikler, AÜ, DTCF Doğu Dilleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Ankara, 1993.                               (Tebliğ/ Bilimsel Dergi)

 

16. Kathāsaritsāgara’da Bahsi Geçen Mitolojik Varlıklar (Çeviri), AÜ,  DTCF Doğu Dilleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Ankara, 1993.    (Bilimsel Dergi)

 

17. Hint Destanları Rāmāyana ve Mahābhārata Üzerine, AÜ, DTCF Dergisi, Cilt 37, Sayı 1-2,  Ankara, 1995.                                          (Bilimsel Dergi)

 

18. Upanishadlar ve Bhagavadgãtā’da Benzerlik Gösteren Anlatımlar, AÜ, DTCF Dergisi, Cilt  37, Sayı 1-2, Ankara, 1995.                               (Bilimsel Dergi)

 

19. Hindu İnancında Cehennem Betimlemeleri, Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı 37, İstanbul, 1997.

 

20. Durgā’nın Mahishasura’yı Öldürmesi, Argos Gemicileri Dergisi, Sayı 6, Ankara, Nisan-Haziran 1998.

 

21. Hint’te Yaratılış, Argos Gemicileri Dergisi, Sayı 7, Ankara, Nisan-Haziran 2002.

 

22. Eski Hint Metinlerinde Türkler, Argos Gemicileri, sayı 10, Ankara, Ocak-Nisan 2003.

 

23. Bir Okyanus: Hint Edebiyatı, Hindistan’a Bakış, Ankara, Eylül-Ekim 2002.

 

24. Sanskrit ve Türkçe Arasında Küçük Bir Karşılaştırma, Hindistan’a Bakış, Ankara, Kasım 2002.

 

25. Eski Hintte Ahlak Kavramı, Felsefe Yazın, Ankara, Haziran-Temmuz 2004.

 

26. Antik Hint’te Materyalizm, Bilim ve Gelecek No:37, İstanbul, Mart 2007.

 

27. Hint, Çin ve Ortadoğu Kutsal Kitapları, Bilim ve Gelecek No: 51, İstanbul, Mayıs 2008.

 

28. Eski Hint’te Gizemcilik ve Öz, Bibliothec, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8, Ankara, Haziran,Temmuz,Ağustos 2009.

 

29. Masallarda Buddhist “Merhamet” Motifi, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı 60, Ankara, Şubat, Mart, Nisan 2012.


30. Maharana Pratap ve Haldighati Savaşı, DTCF Dergisi, 53, 2, 2013, Ankara. 


 

Sürdürülen Çalışmalar:

1. Rigveda Çevirisi,

2. "Hint Felsefesinin Temelleri" adlı kitap çalışması.