PROF.DR. KÖKSAL DEMİR    
Adı : KÖKSAL
Soyadı : DEMİR
E-posta : koksaldem@gmail.com, koksaldem@ankara.edu.tr
Tel : 0312-5961313
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/koksal-demir
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLERİM

ADI SOYADI

Köksal DEMİR

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

21/07/1962  Ankara

İŞ ADRESİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110 Altındağ/Ankara

OFİS

312-5961313

BÖLÜM

312-5961257  312-5961304

FAX

312-3179119

WEB

http://www.agri.ankara.edu.tr/

E-POSTA

koksaldem@gmail.com

koksaldem@ankara.edu.tr

 UZMANLIK ALANI

·         Örtüaltı Yapıları, Örtüaltında Yetiştirme Teknikleri, Topraksız Yetiştiricilik, Bitki Aydınlatma

 AKADEMİK YÜKSELMELER

Prof.Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2010

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1998

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1997

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1994

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1987

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1984

 TEZ KONULARI

Doktora Tezi

Sıkıştırılmış Toprak Blokları ve PE Tüplerde Fide Üretimi İçin Kullanılabilecek Değişik Yetiştirme Ortamlarının Fide Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi

Sera Domates Yetiştiriciliğinde 2,4-D, 4-CPA ve Noxa'nın Meyve Tutumu Üzerine Etkisi

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisans Bitirme Tezi

Ürgüp ve Yöresi Doğal Soğuk Hava Depoları

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 YÖNETSEL GÖREVLERİM

Yönetim Kurulu Yedek ve Asil Üyesi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

2012-2013

Gölbaşı Yerleşke Sorumlusu

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

2008-2012

Doç.Dr. Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Orman Fakültesi

2001-2008

Doç.Dr. Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1999-2002

Yrd.Doç.Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1997-1999

Araştırma ve Uyg. İşletmeleri Müdürü

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2004-2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2001-2003

 Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde görevler

 

9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu. 12-14 Eylül 2012, Konya.

Bilim Kurulu Üyeliği

Ulusal Kongre

2012

5th Internatıonal Symposıum on Olive Growıng. 2004, İzmir.

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

Uluslararası Kongre

2004

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül Ankara.

Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği, Ankara

Ulusal Kongrem

1999

 

sunum Yapılan Eğitim ve Toplantılar

TARİH

ADI

KONU

YER

 

24.10.1997

Beypazarı Belediye Başkanlığı Panel

Beypazarının Tarımsal Sorunları ve Çözüm Önerileri

Beypazarı

PANELİST

17.03.1998

Tarım Kredi Çiftçi Ortakları Eğitimi

Sebzecilik ve Örtüaltı Seracılığı

Beypazarı

SUNUM

25.03.2000

Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Sosyal Yardım Faaliyetleri

Termal suların tarımda kullanımı

Afyon Sandıklı

SUNUM

08.05.2003

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim seminerleri

Tarım ürünlerinde hormon kullanımı

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

SUNUM

5-6.06.2003

T.C.Jandarma Genel Komutanlığı Meslek Edindirme Kursları

Modern Tarım Üreticiliği Kapsamında Verilmesi Planlanan Örtüaltı Yetiştiriciliği (Seracılık) kursunun ülke ekonomisindeki yerinin incelenmesi

Jandarma Merkez Komutanlığı

SUNUM

13.04.2004

Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Hormon ve İlaç Kullanımı

Bitkisel Üretimde Hormon Kullanımı

Milli Kütüphane Toplantı salonu

SUNUM

10.12.2004

 

TÜBİTAK Aydınlanma yolunda Bilim Teknik Konferansları

Hormonlu Yaşam

TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu

SUNUM

11.12.2004

“Doğa Koruma Vakfı” Gıda Kalitesi ve Güvenilirliği Paneli

Bitkisel Üretimde Hormonlar ve Büyüme Düzenleyiciler

T.Odalar Birliği Salonu Bakanlıklar-Ankara

SUNUM

28.03.2008

Ankara Polatlı Kargalı Köyü Çiftçinin Zenginleşme projesi

Örtüaltı Yetiştiriciliği

Kargalı köyü muhtarlık konağı konferans salonu.

SUNUM

23.06.2008

Türkiye Kalkınma Bankası Personel Eğitim Konferansları

Topraksız Tarım ve Hormon Kullanımı

Türkiye Kalkınma Bankası

SUNUM

10.06.2009

TGRT Radyo

Sebze meyvelerde kullanılan hormonlar ve bunların insan sağlığına zararlı olup olmadığı.

TGRT Radyo canlı yayın

Canlı yayın

13.02.2012

17.02.2012

Kalkınma Bakanlığı-Çubuk Kaymakamlığı 

Örtü Altı Yetiştiriciliği (Seracılık Eğitimi)

Çubuk İlçe Halk Eğitim Merkezi

SUNUM

22.01.2013

Tv programı Canlı Yayın

Dr.Feridun Kunak Show. Canlı yayın. Güvenli gıda, hormon, ilaç, sebze vs.

Kanal 7

PROGRAM

 

Grup Çalışma Görevleri

12.03.1998

ZİRAAT BANKASI LEASİNG BİRİMİ

Sera

Ziraat Leasing İstanbul Bürosu

ÇALIŞMA GRUBU

27.10.1999

DPT

VIII. Beş yıllık kalkınma planı hazırlık çalışmaları

DPT Toplantı salonu

ÇALIŞMA GRUBU

22.07.2005

Tarım ve köyişleri Bakanlığı

 (OPD) Ortak piyasa düzenleri çiçekçilik alt çalışma grubu AB mevzuatı ve Ülkemiz mevzuatları üzerinde çalışmalar

Lodumlu Kampusu Bakanlık toplantı salonu

ÇALIŞMA GRUBU

9.10.2005

DPT Özel İhtisas komisyonu

DPT Gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı özel ihtisas komisyonu üyeliği ve toplantısı. Büyük Anadolu Oteli

Büyük Anadolu Hoteli, Çubuk/Ankara

ÇALIŞMA GRUBU

05.10.2007

Tarım ve köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Bahçe Bitkileri Program Değerlendirme Toplantıları

Antalya

ÇALIŞMA GRUBU

 Bilimsel ProjelerİM VE PROJELERDE PANELİST VE HAKEMLİK BİLİMSEL PROJELERİM

1

1992-1994

Sera koşullarında yetiştirilen ve damla sulama yöntemi ile sulanan biber bitkisinin sulama zamanının planlanması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2

1993-1994

Kastamonu sarımsağında farklı dikim şekillerinin verim ve kalite üzerine etkisi. Kastamonu Valiliği Özel İdare Projesi.

3

1997-2000

Fasülyede  (Phaseolus vulgaris L. P.coccineus) Tuza Tolerans Çalışmaları. TÜBİTAK, TOGTAG/TARP projesi

4

1998-2000

Sera Bioklimasının otomasyonu için bilgisayar tabanlı veri algılama sisteminin geliştirilmesi. TÜBİTAK: TOGTAG/TARP.

5

1998-2000

Farklı tuzluluk ve Ca/Mg oranlarının patlıcanda (Solanum melongena) verim ve kalite parametreleri ile toprakta tuz birikimine etkileri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

6

1998-2002

Biyoteknolojik Yöntemleri Kullanarak Patlıcan ve Biberde F1 Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi. DPT 98 K120790 DPT Sosyal Planlama Başkanlığı. Yardımcı araştırıcı.

7

1999-2001

Ankara ilinde domateste hasat öncesi ve hasat sırasında oluşan ürün kayıplarının ekonomik analizi. TÜBİTAK. Proje No: TARP- 2387

8

1999-2002

Değişik gelişme dönemlerinde uygulanan farklı tuzluluktaki sulama sularının domatesde bazı verim ve kalite parametreleri ile depolama süresine etkisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

9

2000-2002

Bilgisayar tabanlı sera otomasyon sisteminin geliştirilmesi. Kod: 20-11-07-01 Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

10

1999-2001

Domatesde hasat öncesi hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarının ekonomik değerlendirilmesi. TÜBİTAK. TOGTAG/TARP.

11

2003-2006

Ankara İlinde Örtüaltı ve Tarla Koşullarında Organik Domates Yetiştiriciliğinde ve Domates Kurusu Eldesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.

12

2003-2007

Muş Lalesinin (Tulipa sp) Teşhisi, Çoğaltılması ve Muhafazası. (DPT).

13

2009-2010

Güneş Serası Modeli. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AR-GE destekleri. Proje başvurusu yapan: SS Güneşköy, çevre, işletme, kültür kooperatifi.

14

2010-2012

Bazı sebze çeşitlerinin fitoöstrojen bileşen kompozisyon ve düzeylerinin farklı kurutma ve hidrolizasyon yöntemleri kullnılarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.

              BİLİMSEL PROJELERDE PANELİST VE HAKEMLİK

1999

Suşehri yöresinde kurulan yüksek plastik tünellerde bazı sebzelerin en uygun ekim ve dikim zamanlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Önerisi. 18.05.1999. Proje değerlendirme hakemi.

2001

Sebze fideciliğinde yüksek verimli üretim araştırma geliştirme projesi. Kuruluş: Tat tohumculuk. TÜBİTAK. TİDEP 3010157. Proje İzleme görevi.

2009

Lale yetiştiriciliğinde yerel biligi havuzunun oluşturulması. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. San-Tez Projeleri. 13.10.2009 Ankara. Panelist.

2009

Lale (tulipa hyb.) soğanlarının sürdürülebilir tarım anlayışı ile büyütülmesi ve çiçeklenme performasnslarının belirlenmesi. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. San-Tez Projeleri. 13.10.2009 Ankara. Panelist.

2009

Lale soğanı üretiminde atık olarak ortaya çıkan lale çiçeklerinden doğal gıda boyası ve biyoaktif madde üretim. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. San-Tez Projeleri. 13.10.2009 Ankara. Panelist.

2010

Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP projeleri. Tokat’ta fasulye ve sırık domatesin alternatif yetiştirme sistemlerinin agronomik ve ekonomik açıdan karşılaştırılması.  Yemiş (Likaba, likaba) türünün hücre kültürü ve mikro çoğaltım yoluyla ekonomiye kazandırılması. 15.01.2010 Bilkent/Ankara. Proje değerlendirme hakemi.

2010

Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP projeleri. Farklı yetiştirme koşullarında bazı anaçların aşılı biberde verim, kalite ve bitki gelişimi üzerine etkisi. 15.01.2010. Proje değerlendirme hakemi.

2010

TÜBİTAK KAMAG Projesi. Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması I. Proje No: 105G068. Proje Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi.

2010

TÜBİTAK KAMAG Projesi. Türkiye geofitlerinin kültüre alınması yeni tür ve çeşitlerin ilgili sektörlere kazandırılması. KAMAG 110G007 nolu proje. 18.06.2010.

2010

Gelenekten geleceğe yerli Ayaş domatesinin verimliliğinin artırılması ve sera koşullarına adaptasyonu. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Teknogirişim Sermayesi Desteği İş Fikirleri Panelleri. 06.03.2010 Bilkent/Ankara.

2010

Türkiye florasında yabani olarak yetişen 4 farklı mavi yemiş (Likaba,likaba) türünün hücre kültürü ve mikro çoğaltım yoluyla ekonomiye kazandırılması.   T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Teknogirişim Sermayesi Desteği İş Fikirleri Panelleri. 06.03.2010 Bilkent/Ankara.

2010

Ticari öneme sahip bazı akvaryum bitkilerinin invitro koşullarda rejenerasyonları ve doku  kültürü yöntemleri ile üretimi. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Teknogirişim Sermayesi Desteği İş Fikirleri Panelleri. 06.03.2010 Bilkent/Ankara.

2010

Jeotermal sularda mikro alg üretimi. T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Teknogirişim Sermayesi Desteği İş Fikirleri Panelleri. 06.03.2010 Bilkent/Ankara.

2010

Bazı Şifalı Bitkilerin Besin Destek Maddesi Olarak Ekonomiye Kazandırılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.San-Tez proje değerlendirme toplantıları. 11 Mayıs 2010. Akar Otel, Maltepe/Ankara.

2010

Lale soğanı yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi yaygınlaştırılması ve yeni lale çeşitlerinin geliştirilmesi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.San-Tez proje değerlendirme toplantıları. 11 Mayıs 2010. Akar Otel, Maltepe/Ankara.

2010

Moleküler Teknolojiler Kullanılarak Lif Kalitesi Yüksek Pamuk Hatlarının Geliştirilmesi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.San-Tez proje değerlendirme toplantıları. 11 Mayıs 2010. Akar Otel, Maltepe/Ankara.

 

Bilimsel Dergilerde Hakemlik

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. ISSN: 1302-3160. Hakemlik.

Turkish Journal of Agriculture and forestry. TÜBİTAK, dergisinde hakemlik

BAHÇE. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. ISSN 1300-8943. 2004. Cilt:33 sayı:1-2. Hakemlik.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Isparta. Issn 1300-7668 Cilt:9 Sayı:2 2005. Hakemlik.

DERİM. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt:26, Sayı:1, 2009. Antalya. Yayın

 Bilimsel Dergilerde Danışma Kurulu Üyeliği

Türk-Koop EKİN, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı. ISSN-1301-515X. (Hakemli Dergi). DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. ISSN: 1302-3160. DANIŞMAN EDİTÖR.

 YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI

SCI

1

İnal, A., Güneş, A., Alpaslan, M., Demir, K., 1998. Nitrate Versus Chloride Nutrition Effects in a Soil-Plant System on the Growth, Nitrate Accumulation, and Nitrogen, Potassium, Sodium, Calcium and Chloride Content of Carrot Journal of Plant Nutrition, 21(9): 2001-2011.

SCI

2

İnal, A., Güneş, A., Alpaslan, M. ve Demir, K., 1999. Değişik NOa/CI Oranlarının Havuç (Daucus carota L.) Bitkisinde Gelişim, Nitrat Birikimi ve N, K. Ca ve Cl İçeriğine Etkisi. Turkish Journal of Biology. Türk Biyoloji Dergisi. Cilt:23, Sayı:2, 207-214, 1999, ISSN 1300-0152. TÜBİTAK.

SCI

3

İnal,A., A.Güneş, M.Alpaslan, K.Demir., 1999. Nitrate versus chloride nutrition effects in a soil-plant system on the growth, nitrate accumulation and N, K, Ca and Cl content of carrot Daucuz carrota L. TÜBİTAK. Tr. Journal of Biology 23(1999) 207-214.

SCI

4

G.Soylemezoglu, K.Demir, A.Inal, A.Gunes.,2009. Effect of silicon on antioxidant and stomatal response of two grapevine (Vitis vinifera L.) rootstocks grown in boron toxic, saline and boron toxic-saline soil. Scientia Horticulturae, doi: 10.1016/j.scientia.2009.09.05.

SCI

5

Kaya G., İ.Demir, A.Tekin, F.Yaşar, K. Demir., 2010. Priming Uygulamasının Biber Tohumlarının Stres Sıcaklıklarında Çimlenme, Yağ Asitleri, Seker Kapsamı ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences,16 (2010) 9-16.

SCI

7

Doğanlar,Z.B., Demir,K.Başak,H., Gül,İsmail. 2010. The effects of salt stres on pigment and total soluble protein contents of three different tomato cultivars. African Journal of Agricultural Research. Ajar-10-258.

SCI

8

Demir K.,M.Bakır, G.Sarıkamış, S.Acunalp. 2010. Genetic diversity of eggplant germplasm from Turkey assessed by SSR and RAPD markers Characterization of eggplant germplasm of Turkey. Genetics and Molecular Research.The manusc. GMR 878,pub.9, number 3.

SCI

10

Unlukara,A. Ibrahim,D., Duygu, K. Tuba, Ç. And Demir,K., 2010. Seed quality of pepper plants grown under salt stres. African Journal of Biotechnology. Hakemde

SCI

11

Başak,H.,Demir,K., Banu Doganlar Z. The possibility of using abscisic acid in the seedling industry to achieve more tolerant seedlings to adverse field conditions. Hakemde.

SCI

12

K.Demir, O.Şahin, Y.K.Kadıoğlu, D.J.Pilbeam, A.Güneş., ,2010. Essential and nonessential element composition of tomato plantsfertilized with poultrymanure. Scientia Horticulturrae Volume 127, issue 1, 22 November 2010, Pages 16–22 http:/dx.doi.org/10.1016/j.scienta 2010.08.009.

 

 HAKEMLİ VE DİĞER BİLİMSEL DERGİLER

1

Abak, K., Sakin, Ş. ve Demir, K., 1986. Bazı Yerli ve Yabancı Soğan Çeşitlerinin Ankara Koşullarındaki Verim ve Kaliteleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yıllığı, 1986, Sayfa:8-13. Cilt:37, Fasikül:2, Ankara.

2

Abak, K. ve Demir, K., 1986. Serada Domates Üretiminde Meyve Tutumu Sorunu (l). Serada üretim, Sayfa:239-241. Aralık 1986, sayı: 38, Ankara.

3

Abak, K. ve Demir, K., 1986. Serada Domates Üretiminde Meyve Tutumu Sorunu (II). Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Uygulama Zamanı. Serada üretim, Sayfa10-12. Ocak 1987, sayı: 39, Ankara.

4

Yanmaz, R. Ve Demir, K., 1990. ÖrtüAltı Sebze Yetiştiriciliğinde Meyve Tutumu Sorunları ve Çözüm Yolları. Bahçe-Sera, Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi Aralık, 1990, Sayfa:46-50. Ankara.

5

Demir, K. Dönmez, F. ve Abak, K., 1991. Sera Domates Yetiştiriciliğinde 2,4-D, 4-CPA ve NOXA'nın Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Narenciye Araştırma Enstitüsü Yayını. Derim. Cilt: 8, Sayı: 4, Sayfa:153-161. 1991, Antalya.

6

Halloran, N., Demir, K. ve Kasım, U., 1995. Farklı içerikte Yaprak Gübresi Uygulamalarının Domatesin Verim ve Muhafaza Sürelerine Etkileri. Bahçe. Yalova Atatürk Bahçe kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 24, Sayı: 1-2, Sayfa: 19-26. Yalova.

7

Topçuoğlu, B., Kütük, C., Demir, K. ve Ozçoban, M., 1997. Amonyum Sülfat ve Amonyum Nitrat ile Gübrelenen Ispanak Bitkisine (Spinacia oleraceae L.) Yapraktan Kalsiyum Klorür Uygulanmasının Verim ile Fiziksel ve Kimyasal Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ankara.Üniv. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, sayfa: 29-33 Cilt:3, Sayı:3.

8

Topçuoğlu, B., Kütük, C., Demir, K. ve Ozçoban, M., 1997. Potasyumla Gübrelenen Ispanak Bitkisinde Fizyolojik Etkili Oksalik Asit Oluşumunun Yapraktan Kalsiyum Klorür Uygulaması İle Kontrolü. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1 (58-69). 1997.

9

Demir, K.,1998. Büyümeyi Düzenleyiciler, Hormonlar ve Örtüaltı Sebzeciliğinde Kullanımı. Türk-Koop. Ekin. (Hakemli Dergi). Yıl:2,Sayı:3, Ocak-Mart 1998. ISSN-1301-515X, Ankara.

10

Demir, K.,1998. Ortüaltı Sistemleri ve Ülkemizin Ortüaltı Yapısı. Türk-Koop. Ekin. (Hakemli Dergi), Yıl:2.Sayı:4, Nisan-Haziran 1998. ISSN-1301-515X. Ankara.

11

Demir, K., 1999. Ortüaltı Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler. Türk-Koop Ekin, (Hakemli Dergi), Yıl:3, Sayı:8 Nisan-Haziran 1999, ISSN-1301-515X, Ankara.

12

Yurtseven, E.; K. Demir; M. Parlak; A. Öztürk ve C. Kütük, 1999. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: I. Bazı Verim Parametrelerine Etkisi ,” A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3):28-34, 1999.

13

Yurtseven, E.; C. Kütük; K. Demir; A. Öztürk ve M. Parlak. 2000. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: II. Bitki Biomass ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi,” A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1):92-98, 2000.

14

Demir,K., 2002. Sebze ve Meyvelerde Hormon, Büyüme Düzenleyici ve Tarım İlacı Gerçeği. Türk-Koop Ekin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı. . ISSN, 1301-515X Sayfa: 22-30, Yıl:6, Sayı:20, Nisan-Haziran 2002.

15

Demir,K., 2003. Modern Sebzecilikte Fide ile Üretim Tekniği. Türk-Koop Ekin. Yıl:7, Sayı:23. ISSN:1301-515X,Ankara.

16

Demir,K., 2003. Örtüaltı Sistemleri (Seracılık) ve Ülkemizin Örtüaltı Yapısı. Jandarma Eğitim Dergisi. Sayı: 28, Yıl: 7, Aralık 2003.Sayfa 78-83. Ankara.

17

Demir, K. 2003. Yaz Aylarının Serinletici Meyvesi Karpuz. Popüler Bilim Dergisi, Haziran 2003,Yıl 10 Sayı:114, Ankara.

18

Tatlıdil,F., Kıral,T., Güneş,A., Demir,K., Gündoğmuş, E., Fidan H., Demirci,F., Erdoğan, C., Aktürk,D., 2003. Ankara ilinde domateste hasat öncesi ve hasat sırasında oluşan ürün kayıplarının ekonomik analizi. TÜBİTAK. Proje No: TARP- 2387., 86 sayfa. Mayıs 2003, Ankara.

19

Demir,K., 2003. Modern Tarım Üreticiliği Kapsamında Verilmesi Planlanan Örtüaltı Yetiştiriciliği (Seracılık) kursunun ülke ekonomisindeki yerinin incelenmesi. J.At-Köpek Eğitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlığı Eğitim semineri, Sayfa: 1-4-1-/1-4-9 2003.Ankara.

20

Demir,K., 2004. Bitkisel Hormonlar ve Ülkemizde Kullanımı. Popüler Bilim Dergisi, Sayfa:37-40. Aralık 2004,Yıl 12 Sayı 130.

21

Demir, K. 2004. Sebze ve meyvelerde hormon, büyüme düzenleyici ve tarım ilacı gerçeği. Manavgatın Sesi Gazetesi, YIL:39, SAYI 4993. 8 Kasım 2004, sayfa 5., Manavgat/Antalya.Gazete Röportajı.

22

Demir,K., 2004. Bitkisel Hormonlar ve Ülkemizde Kullanımı. Popüler Bilim Dergisi, Sayfa:37-40. Aralık 2004,Yıl 12 Sayı 130.

23

Demir,K.,2004. Topraksız Tarım.,TÜBİTAK. Bilim ve Teknik. Aylık Popüler Bilim Dergisi. Sayfa:90-93, Cilt:37, Sayı:442. Eylül 2004.

24

Demir, K., 2008. Seracılıkta üretimde başarıyı, verimi ve kaliteyi artırmak. Tarımkredi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aylık yayın organı. Ekim 2008. Yıl:24, Sayı:435.Sayfa:14, Ankara.

25

Artık,N., Demir, K., 2009. Sebze ve Meyve Konservesi Üretimi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi.. Yıl:48, Sayı:561, Şubat 2009. ISSN:1300-8366, Sayfa 35-43. Ankara.

26

Demir,K., 2009. Topraksız Tarımın Yükselişi. NTV Bilim. Sayı:5, Temmuz 2009. ISSN: 1308-8637, sayfa 94-97. Ankara.

 ULUSAL KONGRE, KONFERANS, SEMİNERLER

1

Abak, K., Demir, K. ve Oskay, K., 1990. Yaprak Gübresi Uygulamalarının Serada Domates ve Hıyarın Verim ve Erkenciliği Üzerine Etkileri. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, Ekim 17-18-19, 1990, Sayfa:147-153. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir.

2

Abak, K., Günay, A., Şeniz, V. ve Demir, K., 1992. Fasulyede Farklı Düzeylerde Yapılan Gübrelemenin Tohum Verimi ve Tohumların Canlılık Süresine Etkisi. Türkiye l. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Sayfa:131-134. Cilt:2. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 13-16 Ekim 1992, Bomova-İzmir.

 

3

Yanmaz, R., Demir, K., Erciş, A. ve Taştan, B., 1992. Havuçta Yabancıot Kontrolü ve Bazı ilaçların Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye l. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt:2. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sayfa:161-164. 13-16 Ekim 1992, Bomova-lzmir.

4

Kodal, S., Olgun, M., Selenay, F. Yıldırım, E. Öztürk, A. Günay, A. ve Demir, K., 1995. Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri. Sayfa:407-422. 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya

5

Öneş, A., Demir, K., Çakmak B. ve Kendirli B., 1995. Sera koşullarında yetiştirilen ve damla sulama yöntemi ile sulanan Başsalatanın (Lactuca sativa L.) Sulama Zamanının Planlanması. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri. Sayfa: 207-218. 30 Mart-2 Nisan 1995, Kemer, Antalya.

6

Demir, K. ve Günay, A., 1996. Sarmısakta Farklı Dikim Şekillerinin Verim ve Baş Oluşumuna Etkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. Sayfa:64-68. 7-10 Mayis 1996, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa.

7

Demir, K. Yanmaz, R., Ozçoban, M. ve Kütük, C., 1996. Ispanakta Farklı Organik Gübrelerin Verimlilik ve Nitrat Birikimi Üzerine Etkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu.7-10 Mayis 1996, Sayfa 256-262. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.Şanlıurfa.

8

Demir, K.,Günay, K. ve Abak, K.,1996. Fide Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek Toprak Bloklar İçin Ortam Seçiminde Dikkate Alınacak Özellikler ve Bunların Değerlendirilmesi. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs 1996, Sayfa:24-29. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa.

9

Demir, İ. ve Demir, K. 1996. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Beş Değişik Fasulye Çeşidinde Çimlenme, Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs 1996, Sayfa:335-342. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Şanlıurfa.

10

Günay, A., ilbay, M.E., Demir, K., ve Barış, E., 1996. Kullanılmış Mantar Kompostunun Bazı Süs Bitkilerinin (Petunidia hybridia, Ageratum mexicanum, Tagetes erecta) Yetiştiriciliğinde Kullanılma Olanakları. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi. 5-7 Kasım 1996, Sayfa 240-248.  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.

11

Halloran, N., Kasım, U. ve Demir, K. 1996. Baş Salatanın Soğukta Muhafazasında Farklı Ambalaj Materyallerinin Kullanım Olanakları. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs 1996, Sayfa 302-308.Harran Üniversitesi, Ziraat  Fakültesi. Şanlıurfa.

12

Kodal, S., Çakmak, B. Kendirli, B. Demir, K., 1996. Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Su Bütçesi Yaklaşımına Göre Sulama Zamanının Planlanması Üzerine Bir Araştırma. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs 1996, Sayfa 193-200. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa

13

Ellialtıoğlu, Ş., Özcan, S. Demir, K. ve Tepe, Ş.,1998. Nanenin (Mentha sp.) Doku Kültürü ile Çoğaltılma Olanakları. III.Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu 1998. Sayfa: 13-18. Anadolu Üniversitesi ve Biyoteknoloji Derneği 23-24 Ekim 1998, Eskişehir.

14

Demir, İ, Güçlü, Ö., Demir, K. ve Özçoban, M., 1999. Biberde Termodormansiyi Kırmak Amacıyla Tohum Uygulamalarından Yararlanma Olanakları. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999. Sayfa:515-518. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü.

15

Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; K.Demir; M.U.Kasım. 1999.  Sulama suyu tuzluluğunun tınlı toprak profilinde tuzlulaşmaya etkisi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.223-231, A.Ü.Basımevi, 1999.

16

Yurtseven, E.; N.D.Halloran; K.Demir; C.Kütük; M.U.Kasım. 1999. Farklı gelişme dönemlerindeki tuzluluk koşullarının domateste vejetatif gelişme ve verime etkisi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.188-198, A.Ü.Basımevi, 1999.

17

Yurtseven, E., K. Demir, C. Kütük, A. Öztürk, M. Parlak. 1999. Turp (Raphanus sativus, L.)’ta tuzluluk ve Ca/Mg oranı uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 14-17 Eylül 1999 Ankara, ISBN 975-482-484-3, sayfa 354-358,  Ankara.Üniv. Basımevi, 1999.

18

Yanmaz,R.,Demir,K.ve Marasalı,B.,Bahçe Bitkileri ve Hedefleri. Cumhuriyetimizin 100.Yılına Tarımın Hedefleri Sempozyumu. 30 Nisan-01 Mayıs 2001. Diy.İşleri Konferans Salonu. Türk Ziraat Yük.Müh.Birliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı.

19

Yurtseven, E.; A. Ünlükara; K. Demir; G.D. Kesmez. 2001.  Sebze tarımında tuzlu suların kullanım olanakları. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 208-214, 2001.

20

Demir,K., Kütük,C.,Doğan,E. 2002. Agregat kültüründe hümik asit ilave edilmiş torf ve üzüm cibresi kullanımının besin maddesi alımına etkileri. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. Sayfa:351-356. 5-9 Ekim 2002, Cappadocia-Nevşehir.

21

Demir,K.,2004. Bitkisel Hormonlar. Dünya Gıda Günü Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği Sempozyumu. Sayfa: 159-164. 15-216 Ekim 2004.Ankara.

22

Halloran, N., K. Demir, N.T. Güneş, Ş. Çavuşoğlu, ve E. Doğan,. 2006. Muş Lalesi’nin (Tulipa sintenisii Baker) Soğukta Muhafazası. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ISBN 975-7989-24- X, Antakya, sayfa, 514-522.

23

Demir,K., Başak,H., Sebze Fidelerinde Büyüme Kontrolu Sağlayan Uygulamalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye III.Tohumculuk Kongresi. 25-28 Haziran 2008, Sayfa 207-212. Kapadokya.

24

Demir,K., Doğan,D.,Başak,H., Domates fidesi üretiminde yetiştirme ortamlarına katılan tavuk gübresinin fide gelişimi ve kalitesine etkileri.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye III.Tohumculuk Kongresi. 25-28 Haziran 2008, Sayfa 211-215. Kapadokya.

 ULUSLAR ARASI KONGRE, KONFERANS, SEMİNERLER

1

Koçak, M. And Demir, K., 1996. An Investigation on Effect of Automatically Heated and Lightened Seedbed on the Emergence Ratio, Root and Shoot Development of Bean Seed. Papers,Page:622-628.  International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy. 2-6/9/1996, Ankara

2

Demir, K., Güneş, A., İnal, A., Alpaslan, M., 1997. Effects of Humic Acids on the Yield and Mineral Nutrition on Cucumber (Cucumis sativus L.) Grown with Different Salinity Levels. Proceedings of Acta Horticulturae, 1st International ISHS Symposium on Cucurbits, Page:95-103. 20-23 May 1997, Adana-Turkey.

3

Yurtseven, E.; N.D. Halloran; C. Kütük; K. Demir. 2002. The effect of different types of salts at different development stages on the yield and mineral contents of tomato (Lycopersicon esculentum). International Symposium on Tecniques to Control Salination For Horticultural Productivity, November 7-10 2000, Antalya Turkey. Proc. Of The Int. Sym. On Techniques to Control Salination for Horticultural Prodoctivity ACTA Horticulturea, No.573, pp.415-421, 2002

4

Poyrazoğlu,E.S., Demir, K., Konar, N., Artık, N. 2009. Functional Drinks and Fruit Juices Containing Herbal Extracts. 3rd International Congress on Food and Nutrition. sub-event Eu Quality Low-Input Food Project Final Conference. Abstract Book. p 71.. 22-25 April 2009. Antalya Turkey.

5

Konar,A.,Poyrazoğlu,E.S., Demir, K., Konar, N., Artık, N. 2009. Using of Lycopene, A Tomato Carotenoid, As A Natural Colorant and Antioxidant at Functional Food Production.  3rd International Congress on Food and Nutrition. sub-event Eu Quality Low-Input Food Project Final Conference. Abstract Book. p 55. 22-25 April 2009. Antalya Turkey.

6

K.Demir, Okay,Y., Tuna Güneş,N., 2009.Physıologıcal Effects of Greenhouse, Greenhouse Effect and Temerature in Plant Profuction and Precautions To Be Taken. 1’International Cogress on Global Climate Changes and Agriculture. May, 28-30 2009,page:284-289. Namık Kemal University. Tekirdağ/Turkey.

7

Y.Okay, Demir,K.,Tuna Güneş,N., 2009.Global Climate Change Horticultural Production.  1’International Cogress on Global Climate Changes and Agriculture. May, 28-30 2009, page:277-283. Namık Kemal University. Tekirdağ/Turkey.

8

A.Baskent, K.Demir., 2010. The Effects of Different Aggregat on the Formation and Characteristicsof Tulip Bulbs at the Ring Culture. Poster. 28.İnternational Society for Horticultural Kongress”22-27 Ağustos 2010, Lisbon, Portekiz.

 KİTAP

1

N.Artık, Poyrazoğlu,E.S., Demir, K., Konar, N., 2010. Bitkiler, Fonksiyonel Özellik, Beslenme ve Sağlık İlişkileri. (Kitap) Ankara, 2010. ISBN: 978-605-89273-1-5. Ankara Üniversitesi Basımevi.Basım Tarihi, 24.06.2010. Beşevler/Ankara.

 MEDYA

1

Demir,K., 2008. Kargalıda Seracılık Konferansı Verildi. 13 Eylül Gazetesi. Yıl:7, Sayı: 1339. 31 Mart 2008. Gazete Haberi.

2

Demir,K., 2008. Kargalıda seracılık konferansı. Polatlı Postası. Yıl:52, Sayı: 15645. 31 Mart 2008. Gazete Haberi.

3

Beyaz TV Güvenli Gıda, Hormon, Tohum. Canlı sabah haber programı temmuz 2010.

4

Kanal7, Dr.Feridun Kunak Show. Gıda Güvenliği. 2013.