(Akd. Söz) YAB. UYRUKLU KLEVİS KOLASİ    
Adı : KLEVİS
Soyadı : KOLASİ
E-posta : kolasi@ankara.edu.tr
Tel : (312) 595 1366
Ünvan : (Akd. Söz) YAB. UYRUKLU
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : Uluslararası İlişkiler
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitimi

 • Doktora - Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (2016)
 • Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (2011)
 • Lisans - Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği (2008)
Akademik Profili
İlgi Alanı:
Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel Realizm, Sosyal Teori, Sosyal Bilimler Felsefesi, Milliyetçilik Teorileri, ABD Dış Politikası
Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. (2020), "Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik", Uluslararası İlişkiler, 17(65).
 2. (2018), "Uluslararası İliskilerde Sosyal Ontoloji Kavrayısının Meta-Teorik Eleştirisi", Uluslararası İlişkiler, 15(59), 3-18.
 3. (2018), "Savaşın Değişen Niteliği ve Jus ad bellum ve Jus in bello’ya Etkisi", İnsan Hakları Yıllığı, 35, 1-29.
 4. (2018), "Uluslararası İlişkiler Teorisinde Bilimsel Realizm ve Yapı Kavramı", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(4), 931-958.
 5. (2016), Çınar Özen ile, "ABD’nin Almanya Politikası ve Yapısal Belirleyenler: Savaş Sonrası Güç Asimetrisi ve Hegemonik Düzen İnşası", Ankara Avrupa Çalısmaları Dergisi, 15(2), 125-160.
 6. (2013), "Soğuk Savaş’ın Barışçıl Olarak Sona Ermesi ve Uluslararası İlişkiler Teorileri", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 149-179.
 7. (2013), Jonilda Rrapaj ile, "The Curious Case of Albanian Nationalism: the Crooked Line from a Scattered Array of Clans to a Nation-State", The Turkish Yearbook of International Relations, 44, 185-228.
Kitaplar/Kitap Bölümleri
 1. (2016), Uluslararası Politikanın Yapısal Teorisi, Ankara, Siyasal Kitabevi.
 2. (2019), "Emancipation", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_197-1
 3. (2019), "Offshore Balancing", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_568-1
 4. (2019), "Neoliberalism", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_88-1
 5. (2014), "Elestirel Teori ve Güvenlik: Kimin için Güvenlik", Çıtak, E. et al. (der.) Uluslararası İliskilerde Güvenlik: Teorik Degerlendirmeler, İstanbul, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.