PROF.DR. MELTEM KOLOĞLU    
Adı : MELTEM
Soyadı : KOLOĞLU
E-posta : mbkologlu@gmail.com, kologlu@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125956656
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk Cerrahisi
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Meltem Kologlu

Doğum Tarihi: 15 Temmuz 1968

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/Yüksek lisans

 Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Çocuk Cerrahisi

Hacettepe Üniversitesi

1999 (Nisan)

                                            

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Çocukluk çağı differansiye tiroid karsinomlarının cerrahi tedavisi:Retrospektif bir klinik araştırma

Danışman: Prof. Dr. F. Cahit Tanyel

Görevler:

Görev/ akademik Ünvanlar

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD

1993-1999

 Uzm.Dr.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD

1999-2001

Uzm.Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD

2001-2004 Nisan

Doçentlik

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD

27 Nisan 2004-

Profesörlük

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD

25.10.2011

 

Yurdışı görevlendirme

        1 Ocak 2010-1 Temmuz 2010 tarihlerinde 6 ay süreyle Division of Pediatric transplant, Thomas E starzl Institute, Hilmann Center for Pediatric Transplantation , Childrens hospital of Pittsburgh of UPMC de visiting physician olarak görevlendirme

 

Board sınavı

        Ekim 2008’de Avrupa  Çocuk cerrahisi board sınavında başarılı olarak  Ocak 2009’da European Board of Pediatric Surgery  sertifikası alma

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

1.KHANMAMMADOV FARID, (2016). Anorektal malformasyon ve hirschsprung hastalıgı nedeniyle tedavi edilen ve dıskı kontrol bozuklugu (fekal inkontinans) gelisen hastalarda uzun dönem biofeedbacktedavisinin etkinligi, Ankara Üniversitesi-Tıp Fakültesi-Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

2.BAHADIR GÖKHAN BERKTUG, (2009). Tek taraflı testis torsiyonu deneysel modelinde IGF-I, GH VE FGFgibi büyüme faktörlerinin uygulanmasının fertilite ve fekundite üzerine etkileri (Sıçanlarda deneyselçalısma), Ankara Üniversitesi-Tıp Fakültesi-Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

Araştırma Projelerinde  Yaptığı Görevler :

Kremaster kası fizyolojisi ve inguinal bölge hastalıklarının etiyolojisinde muhtemel rolü Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 97.02.101.001  Proje araştırıcısı, 1997
İntraabdominal basınç artışının renal pelvis basıncı üzerine etkisi ve üreterin rolü

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 00.01.101.013  Proje araştırıcısı, 2000

 

Gastroşiziste intrauterin tedavi barsak kasındaki hasarlanma üzerine ne kadar etkili Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2002.08.09.082  Proje araştırıcısı, 2002

 

Ögmentasyon Amacı İle Kolosistoplasti Ve Prefabrik Mesane Uygulanmasının Mesane Kontraktilitesine Etkileri.

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2002. 08. 09. 082 Proje araştırıcısı,

 

 

Özofagus anastomoz modelinde anastomoz iyileşmesinde lokal ve kontrollü salınan fibroblast büyüme faktörü uygulanımının etkileri

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2003 08 09 138 Proje araştırıcısı, 2003

 

Tek taraflı veya çift taraflı testiküler hasarlanmaya yol açan deneysel modellerde 

IGF-I,  GHveFGF gibi büyüme faktörlerinin fertilite vefekundite üzerine etkileri

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2003 08 09 137 Proje araştırıcısı, 2004

 

Anorektal malformasyon ve Hircshsprung hastalığı nedeniyle ameliyat edilen çocuklarda gözlenen dirençli fekal inkontinans ve/veya konstipasyon tedavisinde davranış düzenleme programının ve basınç biyofeed back yönteminin etkinliği Tubitak ,107S241 Proje yöneticisi 2008-2011

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

                                               Ankara Tabib Odası                           

                                               Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

                                               International pediatric endosurgery group

                                               European society of Pediatric endoscopic surgeons

                                               European Association of Pediatric Surgeons

                                               International Pediatric Transplantation  Association

                                               International liver transplantation Society

Ödüller :

Ulusal kanser kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 1999, Belek/Antalya Bildiri özeti ödülü

COVIDIEN BEST INNOVATION/NEW IDEA  ESPES 2011, London


 

YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Bingol-Kologlu M., Sara Y., Tanyel FC., Onur R., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A, “Contractility and electrophsiological  parameters of cremaster  muscles of  boys with  hernia or undescended testis,’’ J Pediatr Surg,  33,1490-1494 (1998)

 

A2. Bingol-Kologlu M., Tanyel FC., Müftüoğlu S., Renda N., Çakar N., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A., “ The preventive  effect of heparin on stricture formation after caustic esophageal burns,” J Pediatr Surg, 34,291-294 (1999)

 

A3. Ciftci AO., Tanyel FC., Bingol-Kologlu M., S. Sahin, N. Büyükpamukçu,” Fetal distress does not affect in utero defecation  but does impair the clearence of amniotic fluid,” J Pediatr Surg 34,246-250 (1999)

 

A4. Bingol-Koloğlu M., Demirci M., Tanyel FC., Büyükpamukçu N.,”Cremasteric reflexes of boys with descended, retractile, or undescended testes: An  electrophysiological evaluation,” J Pediatr Surg,  34,430-434 (1999)

 

A5. Bingol-Kologlu M., Sara Y., Ertunç M., Onur R.,  Büyükpamukçu N., Tanyel FC.,”Increased intra-abdominal pressure alters contractile properties of rabbit bladder,” BJU Internationa,l 85, 336-340 (2000)

 

A6. Bingol-Kologlu M., Tanyel FC.,  Öcal T., Karaağaoğlu E., Şenocak ME., Büyükpamukçu N.,” Intra-abdominal pressure: A parameter helpful for diagnosing and predicting a complicated course in children with appendicitis,” J Pediatr Surg, 35, 559-563 (2000)

 

A7. Bingol-Kologlu M.,  Şenocak ME., Talim B.,  Kale G., Öcal T., Büyükpamukçu N., “A comparative histopathologic evaluation of the effects of three different solutions used for whole bowel irrigation: An experimental study,” J Pediatr Surg,  35,564-568 (2000)

 

A8. Bingol-Kologlu M., Karnak I., Öcal T.,  Tanyel FC., “ Idiopathic perforation of the bile duct in an infant,” J Ped Gastroenterol Nutr, 31,83-85 (2000)

 

A9. Bingol-Kologlu M., Tanyel FC., Şenocak ME., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A,        “ Differentiated  thyroid carcinoma in childhood,” Eur J Pediatr Surg, 10, 347-352 (2000)

 

A10. Bingol-Kologlu M., Tanyel FC., Akçören Z., Topaloğlu H., Göğüş S., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A., “A comparative histopathologic and immunohistopathologic evaluation of cremaster muscles from boys with various inguinoscrotal pathologies,” Eur J Pediatr Surg, 11,110-115 ( 2001)

 

A11. Bingol-Kologlu M.,  Tanyel FC., Anlar Banu, Büyükpamukçu N., “ Cremasteric reflex and retraction of a testis,” J Pediatr Surg,  36, 863-867 (2001)

 
A12. Karnak İ., Bingol-Kologlu M., Karaağaoğlu E., Büyükpamukçu N., Tanyel FC., “Renal pelvic pressure responds with augmented increases to increments in intraabdominal pressure,” J Pediatr Surg, 36, 901-904, (2001)
 

A13. Karnak İ., Şenocak ME., Ciftci AO., Çağlar M., Bingol-Kologlu M., Tanyel FC., Büyükpamukçu N.,” Inflammatory myofibroblastic tumor in children: Diagnosis and treatment,” J Pediatr Surg,  36,908-912 (2001)

 

A14. Sarıoğlu A., Gedikoglu G.,  Bingol-Kologlu M., N. Büyükpamukçu, FC. Tanyel, “Capsaicin  in albino rats prevents contralateral testis from the damaging effects posed by ipsilateral testis that underwent torsion,” Eur Urol, 40, 496-72 ( 2001 )

 

A15. Bingol-Kologlu M., Karakoç L., Dağdeviren A., Büyükpamukçu N., Tanyel FC., “Changes in bladder of rabbits subjected to elevation of intraabdominal pressure,” J Pediatr Surg,  36,995-99, (2001)

 

A16. Sarioglu-Buke A, Erdem S, Gedikoglu G, Bingol-Kologlu M., Tanyel FC, “Capsaicin effectively prevents apoptosis in the contralateral testis after ipsilateral testicular torsion, ”BJU Int,  88, 787-99 (2001)

 

A17. Ciftci AO., Bingol-Kologlu M., Senocak ME., Tanyel FC., Buyukpamukcu M., Buyukpamukcu N.,” Testicular tumors in children,” J Pediatr Surg,  36,1796-1780 (2001)

 

A18. Bingol-Kologlu M., Ciftci AO., Senocak ME., Tanyel FC., Karnak I., Buyukpamukcu N., “Xanthogranulomatous pyelonephritis in children: diagnostic and therapeutic aspects,” Eur J Pediatr Surg, 12, 42-82 (2002)

 

A19. Ciftci AO., Bingol-Kologlu M., Senocak ME., Tanyel FC., Buyukpamukcu N., “Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children,” J Pediatr Surg,  38, 1170-1176 (2003)

 

A20. Bingol- Kologlu M., Lay Ergün E., Caner B, Büyükpamukçu N, Tanyel FC.,” Increased intra-abdominal pressure results in both obstructive and nonobstructive types of impairments of renal pelvic excretion” Int Urol Nephrol, 35,127-133, (2004)

A21. Güler F., Bingol-Kologlu M., Yagmurlu A., Güven C., Hasırcı N., Küçük O., Aytaç S.,Dindar H.,”The Effects Of Local Sustained Release Of Fibroblast growth factor on testicular blood flow and morphology in spermatic artery and vein ligated rats J Pediatr Surg, 39, 709-716, (2004 )

 

A22. Emir S., Ugur H., Kologlu M., Erekul S., Unal E., Tacyildiz N., Yavuz G., “Concurrent cystic mediastinal lymphangioma and paratesticular rhabdomyosarcoma” , Pediatr Blood Cancer, 43, 156-158, (2004)

 

A23. Denli O, Barlas M, Bingol-Kologlu M, Yagmurlu A, Ozdamar S, Hascicek C, Cedden F., “The effect on the intestines of continuous release of methylene blue from a drug delivery system: an experimental study in a chick embryo gastroschisis model.”Pediatr Surg Int 20, 609-613, (2004)

A24. Yagmurlu A., Aksu B., Bingol-Kologlu M., Renda N., Altinok G., Fitoz S., Gokcora IH., Dindar H., “A novel approach for preventing esophageal stricture formation: Sphingosylphosphorylcholine Enhanced Tissue RemodelingPed Surg Int  ,20:778-782, (2004)

 

A25. Karnak I., Bingol-Kologlu M., Büyükpamukçu N., Tanyel FC.;” The length and collapsibility of the ureter play roles in the augmented reflection of intraabdominal pressure into the renal pelvis,  J Pediatr Surg, 39:1558-1561, (2004)

 

A26. Çiftçi E., İnce E., Bingöller EB., Bingol-Kologlu M., Yağmurlu A., Dindar H., Doğru Ü.,”Invasive group A streptococcal infections in children: an emerging infectious disease in Turkey” Ann Trop Pediatr,  24:356-366, (2004)

 

A27. M. Bingol-Kologlu,Fedakar M, Yagmurlu A, Dındar H,Gokcora H An exceptional complication following appendectomy: Acute inguinal and scrotal suppuration. Int Urol Nephrol 38:663-665 ( 2006)

 

A28. M. Bingol-Kologlu,Fedakar M, Fitoz S, Yagmurlu A, Dındar H,Gokcora H:

 

Tracheo Bronchial Rupture Due To Blunt Chest Trauma:Report Of A Case. Surg Today 36:823-26 (2006)

 

A29. Erdeve O, Kologlu M, Saygili B, Atasay B, Arsan S. Primary cricopharyngeal achalasia in a newborn treated by balloon dilatation: A case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 71:165-168, (2007)

 

A30  Gollu G , Yildiz RV, Bingol-Kologlu M,  Yagmurlu A,

Senyucel MF, Aktug T, Gokcora IH Dindar, H: Ambiguous genitalia: an overview of 17 years’ experience. J Pediatr Surg 42:840-844, (2007)

 

A31.Vargun R, Aktug T,  Heper A,  Bingol-Kologlu M. Effects of intrauterine treatment on interstitial cells of Cajal in gastroschisis. J Pediatr Surg 42:783-787, (2007)

 

A32  Bilal Alper ,Rahsan Vargun, Meltem Bingol Kologlu, Suat Fitoz, Emine Suskan, Huseyin Dindar. Late Presentation Of A Traumatic Rupture Of Diaphragm With Gastric Volvulus In A Child: Report of a Case. Surg Today , 37:874-7, 2007

 

A33.  Meltem Bingol-Kologlu, Rahsan Vargun Yildiz, Bilal Alper, Aydin Yagmurlu,

Ergin Çiftci, , I.Haluk Gokcora, Erdal İnce, Murat Emiroğlu, Huseyin Dindar. Necrotizing Fasciitis in children,diagnostic and therapeutic aspects. J Pediatr Surg 42: 1892-1897, (2007)

 

A34.  Mine Fedakar Şenyücel, Meltem Bingol-Kologlu, Rahsan Vargun, Canan Akbay, F Nurşen Saraç, Nurten Renda, Nesrin Hasırcı, Gülnur Göllü, Hüseyin  Dindar. The Effects of Local and Sustained Release of Fgf on Wound healing in Esophageal Anastomosis. . J Pediatr Surg  43:279-282, (2008)

 

A.35. Hulya Ozkan Ulu, Nadir Ulu, Meltem Bingol-Kologlu, Rustu Onur, Tanju Aktug. Effects of augmentation cystoplasty on bladder contractility in rabbits J Pediatr Surg  43:1347-52,(2008)

 

A.36 Aytekin C, Yuksek M, Dogu F, Yagmurlu A, Yildiran A, Fitoz S, Kologlu M,Babacan E, Hershfield MS, Ikinciogullari A.An unconditioned bone marrow transplantation in a child with purine nucleoside phosphorylase deficiency and its unique complication.Pediatr Transplant. 12; 479-482,(2008)
 

A.37   Zarife Kuloğlu, Aydan Kansu, Fulya Demirçeken, Mehtap Bozkır, Nihal Kundakçı,Meltem Bingöl-Koloğlu, Nurten Girgin. Crohn’s disease of the vulva in a 10-year-old girl.  Turk J  Pediatr  50:197-199, ( 2008 )

 

A38. Zarife Kuloğlu, Gonca Ustündağ , Kırsaçlıoğlu CT, Aydan, M eltem Bingol-Kologlu, Rahşan Vargun ,Selçuk Hazinedaroğlu , Selim Karayalçın, Nurşen Girgin :Successful living-related liver transplantation in a child with familial yellow nail syndrome and fulminant hepatic failure: Report of a case.Pediatr Transplant. 12:906-909 (2008)

 

A.39 Temeltaş E, ,Vargün R, Fitoz S, Bingol-Kologlu M An unusual journey of retained fecalith. J Lap Adv Surg Tech 19: 165-6 ( 2009)

 

 
A.40. Engiz O, Ocal G, Siklar Z, Erdogan M, Kologlu M, Percinel S, Bilir P,
Berberoglu M. Early prophylactic thyroidectomy for RET mutation-positive MEN 2B. Pediatr Int. 51:590-3 (2009)
 

A.41. Bingol-Kologlu M, Berktuğ Bahadır G,   Vargün R, Ilkay H, Bagrıacik EU, Yolbakan S ,Guven C, Eredoğan T, Hasırcı N, Dindar H. Effects of Local and Sustained Release of FGF, IGF, and GH on Germ Cells in Unilateral Undescended Testis in Rats. Urology 75:223-8(2010)

 

A.42 Yaman A, Kendirli T, Odek C, Bektaş O, Kuloğlu Z, Koloğlu M, Ince E, Deda G. Valproic acid-induced acute pancreatitis and multiorgan failure in a child.Pediatr Emerg Care. 2013 May;29(5):659-61.

 

A.43.Çakmak M, Göllü G, Boybeyi Ö, Küçük G, Sertçelik M, Günal YD, Aslan MK, Soyer

T, Koçak OM, Çakmak A, Çetin Ş, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H, Kılıç BG.

Cognitive and behavioral characteristics of children with caustic ingestion. J Pediatr Surg. 2015 Apr;50(4):540-2.

A.44 Cakir U, Kahvecioglu D, Alan S, Yildiz D, Akduman H, Erdeve O, Bahadir GG, Kologlu M, Atasay B, Arsan S. Extra-lobar Pulmonary Sequestration Requiring Intrauterine Thoracentesis. APSP J Case Rep. 2015  Jan 1;6(1):3.

 

A.45 Ates U, Gollu G, Bingol-Kologlu M, Billur D, Kucuk G, Oruklu N, Bagrıacik U, Hasırcı N, Dindar H. The Effects of Local and Systemic Growth Hormone Treatment on Germ Cell Population and Fertility in an Experimental Unilateral Testicular Torsion and Orchiectomy Model. J Urol. 2015 Dec;194(6):1816-22.

 

A.46 Cakmak M, Boybeyi O, Gollu G, Kucuk G, Bingol-Kologlu M, Yagmurlu A, Aktug T,

Dindar H. Endoscopic balloon dilatation of benign esophageal strictures in childhood: a 15-year experience. Dis Esophagus. 2016 Mar 1:179-184.

 

A47 Ates U, Gollu G, Kucuk G, Billur D, Bingol-Kologlu M, Yılmaz Y, Ozkan-Ulu H, Bayram P, Bagriacik E, Dindar H. Increase in pro-apoptotic Bax expression and decrease in anti-apoptotic Bcl-2 expression in newborns with necrotizing enterocolitis.  Arch Argent Pediatr. 2016 Jun 1;114(3):243-7

 

 

A.48 Derinkuyu BE, Affrancheh MR, Sönmez D, Koloğlu MB, Fitoz S. Canal of Nuck Hernia in a Female Infant Containing Uterus, Bilateral Adnexa and Bowel. Balkan Med J. 2016 Sep;33(5):566-568.

 

A.49 Gollu G, Ates U, Can OS, Kendirli T, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H,  Bingol-Kologlu M. Percutaneous tracheostomy by Griggs technique under rigid bronchoscopic guidance is safe and feasible in children. J Pediatr Surg. 2016 Oct;51(10):1635-9.

 

A.50 Kucuk G, Gollu G, Ates U, Cakmak ZA, Kologlu M, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H, Cakmak AM. Evaluation of esophageal injuries secondary to ingestion of unlabeled  corrosive substances: pediatric case series. Arch Argent Pediatr. 2017 Apr 1;115(2):e85-e88.

 

A51 Ates U, Ergun E, Gollu G, Sozduyar S, Kologlu M, Cakmak M, Dindar H, Yagmurlu A. Pilonidal sinus disease surgery in children: the first study to compare crystallized phenol application to primary excision and closure. J Pediatr Surg. 2017 May 16.

 

A52 Ateş U, Küçük G, Çınar K, Bahadır B, Bektaş M, Göllü G, Bingöl Koloğlu M. Endoscopic drainage and cystoduodedonstomy in a child with pancreatic pseudocyst. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Nov;23(6):521-524.

 

A.53 Gollu G, Kucuk G, Ates U, Turedi B, Khanmammadov F, Yagmurlu A, Dindar H, Bingol- Kologlu M. Laparoscopic management of urachal remnants in children.  J. Exp. Clin. Med. 2017; 34(2): 89-92

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Bingöl-Kologlu M., Sara Y., Tanyel FC.,  Onur R., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A., “Contractility and electrophsiological  parameters of cremaster  muscles of  boys with a hernia or undescended testis,” XV Annual  International  Congress of  Turkish Association of  Pediatric  Surgeons, July, 1997, İstanbul,  Turkey.   

                                                                                            

B2. Bingöl-Kologlu M. , Demirci M., Tanyel FC., Büyükpamukçu N, “Cremasteric reflexes of boys with descended, retractile, or undescended testes: An  electrophysiological evaluation,” XV Annual  International  Congress of  Turkish Association of  Pediatric  Surgeons, July, 1997, İstanbul,  Turkey

 

B3. Bingöl-Kologlu M., Tanyel FC., Müftüoğlu S., Renda N. Çakar N., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A, “ The preventive  effect of heparin on stricture formation after caustic esophageal burns,” 45th  Annual  International  Congress of  British  Association  of Pediatric Surgeons,  Bristol, England, July 21-24, 1998

 

B4. Ciftci AO., Tanyel FC., Bingöl-Kologlu M., Sahin S., Büyükpamukçu N.,” Fetal distress does not affect in utero defecation  but does impair the clearence of amniotic fluid,”  45th  Annual  International  Congress of  British  Association  of Pediatric Surgeons,  Bristol, England, July 21-24, 1998

 

B5. Bingöl-Kologlu M., Tanyel FC., Akçören Z., Topaloğlu H., Göğüş S., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A, “ A comparative histopathologic and immunohistopathologic evaluation of cremaster muscles from boys with various inguinoscrotal pathologies,” 45th  Annual  International  Congress of British  Association  of Pediatric Surgeons,  Bristol, England, July 21-24, 1998

 

B6. Bingöl- Kologlu M. ,  Tanyel FC.,  Şenocak ME., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A, “Surgical  treatment of  differentiated  thyroid  carcinoma in  children,”

International  Congress of Pediatric  Surgery and Paediatrics , Cape Town,  South Africa, February, 1998

 

B7. Bingöl- Kologlu M.  , Ciftci AO., Şenocak ME.  ,  Tanyel FC., Büyükpamukçu N,  “Testicular tumours in children,” IV European Congress of Pediatric Surgery, Budapest, Hungary, May  3-5, 2001

 

B8. Yagmurlu A., Sakallioglu AE. , Barlas M., Bingöl-Kologlu M., Vargün R., Dindar H., Gökçora IH., “ A comparison of anti-reflux procedures for gastroesophagial reflux in childhood,” The Pediatric Thorax, An Interdisciplinary Symposium, 10-12 April, 2002, Çesme, Izmir, Turkey

 

B9. Bingöl-Kologlu M., Yagmurlu A., Fitoz S., Dindar H., Gokçora IH, “ Right main bronchial rupture following blunt chest trauma,” The Pediatric Thorax, An Interdisciplinary Symposium, 10-12 April, 2002, Çesme, Izmir, Turkey

 

B10. Bingöl-Kologlu M.,  Fitoz S., Sak S., Atalay S., Dindar H., Gokçora IH.” Thymic lymphangioma associated with true thymic hyperplasia in a child,” The Pediatric Thorax, An Interdisciplinary Symposium, 10-12 April, 2002, Çesme, Izmir, Turkey

 

B11. Aksu B., Yagmurlu A., Bingöl-Kologlu M.,  Altinok G., Fitoz S., Dindar H., Gökçora IH.” Sphingosylphosphorylcholine Improves Healing Following Caustic Esophageal  burns,”  4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons,5-8 June, 2002 Cesme, Izmir, Turkey

 

B12. Bingöl-Kologlu M., Yagmurlu A., Vargun R., Dindar H., Ince E., Emiroğlu M., Gökcora IH., “Necrotising Faciitis in Children: Diagnostic and Therapeutic Aspects,”  4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons,5-8 June, 2002, Cesme, Izmir

 

B13. Yağmurlu A., Bingöl-Kologlu M., Vargün R., Özkan H., Barlas M., Gökçora H., Aktuğ T.,  Dindar H., “Management of Childhood Appendicitis: Laparoscopic Versus Open Approach,” 50th Anniversary congress of British  Association  of Pediatric Surgeons,  July 15-18, 2003 Estoril, Portugal

 

B14. Güler F., Bingöl-Kologlu M., Yagmurlu A., Güven C., Hasırcı N., Küçük O., Aytaç S.,Dindar H.,”The Effects Of Local Sustained Release Of Fibroblast growth factor on testicular blood flow and morphology in spermatic artery and vein ligated rats,” 35th Annual meeting of Canadian association of Pediatric Surgeons,   September, 18-21, 2003, Ontario, Canada

 

B15. Yağmurlu A., Vargün R., Bingöl-Kologlu M., Aktuğ T., Ekim M., Dindar H., “Extraperitoneal laparaskopic renal biopsy in children” IPEG’s 13th Annual Congress for endosurgery in children, May 5-8 2004, Maui, Hawai, USA

 

B16. Yağmurlu A., Aktuğ T., Bingöl-Kologlu M., Vargün R., Özkan H.“Diagnostic laparascopyfor evaluation of contralateral patent processus vaginalis” IPEG’s 13th Annual Congress for endosurgery in children, May 5-8 2004, Maui, Hawai, USA

 

B17. İnce E., Çiftçi E. Bingol-Kologlu M. Comba N., Dalgıc N., Oncel S., Dogru Ü.” Streptoccocal toxic shock syndrome together with multifocal osteomyelitis and myocarditis” 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4  May 2004, Prague, Czech Republic

 

B18. 4.Vargün R, Bingöl-Kologlu M, Yagmurlu A, Ciftci E, Gökcora IH, Ince E, Emiroglu M, Dindar H: Necrotising fasciitis in children. 34th International Meeting Of Pediatric Surgery Obergurgl March 20-23, 2005

 

 

B19.Vargün R, Ozkan-Ulu H, Bingöl-Kologlu M, Barlas M, Gökcora IH, Dindar H: Anti-reflux procedures under three months age babies. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children. Cesme Izmir, Turkey April 15-16, 2005

 

 

B20.Vargün R, Bingöl-Kologlu M, Yagmurlu A, Gökcora IH, Dindar H:Traumatic diaphragmatic rupture: A diagnosis of suspicion. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment Of Caustic Esophageal Burns In Children. Cesme Izmir, Turkey April 15-16, 2005

 

B21.Özkan Ulu H, Göllü G, Fedakar M, Bingöl-Koloğlu M, Dindar H, Yağmurlu A: Ligation of stump in laparoscopic appendectomy: Single or double.  IPEG’s 14th Annual Congress For Endosurgery In Children. Venice Lido, Italy  June 1-4, 2005

 

B22. G. Göllü, R. Vargün Yıldız, A. Yağmurlu, M Bingöl-Koloğlu, T Aktuğ, H Gökçora, H Dindar. Ambiguous genitale: An overview of 27 years experience .First World Congress on Hypospadias and İntersex Disorders, 17-19 November 2005,  İstanbul

 

B23  B Bahadır, R Vargun Yıldız, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, T Aktuğ, H Gökçora, H Dindar: Tubularization or mobilization. First World Congress on Hypospadias and İntersex Disorders, 17-19 November 2005,  İstanbul

 

B24 Gulnur Gollu , Rahsan Vargun Yildiz, Meltem Bingol-Kologlu, Aydin Yagmurlu,

Mine Fedakar Senyucel, Tanju Aktug, I.Haluk Gokcora, Huseyin Dindar: Ambiguous genitalia: an overview of 17 years’ experience, 38th Annual meeting of Canadian association of Pediatric Surgeons,   September, 7-13, 2006, Calgary, Canada

 

B25 Rahsan Vargun, Tanju Aktug, Aylin Heper, Meltem Bingol-Kologlu

Effects of intrauterine treatment on interstitial cells of Cajal in gastroschisis 38th Annual meeting of Canadian association of Pediatric Surgeons,   September, 7-13, 2006, Calgary, Canada

 

B26 Mine Fedakar Şenyücel, Meltem Bingol-Kologlu, Rahsan Vargun, Canan Akbay, F Nurşen Saraç, Nurten Renda, Nesrin Hasırcı, Gülnur Göllü, Hüseyin  Dindar. The Effects of Local and Sustained Release of Fgf on Wound healing in Esophageal Anastomosis. 54th  Annual  International  Congress of  British  Association  of Pediatric Surgeons,  Edinburg, England, July 17-20, 2007

 

B.27 Hulya Ozkan Ulu, Nadir Ulu, Meltem Bingol-Kologlu, Rustu Onur, Tanju Aktug: Effects of augmentation cystoplasty on bladder contractility in rabbits. II World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, Buenos Aires, Argentina 7-11 September 2007

 

B. 28.Rahşan Vargün Yıldız , Berktug Bahadır, Meltem Bingol-Kologlu, Hande İlkay, E. Umit Bagrıacik, Sultan Yolbakan, Cengiz Güven, Nesrin Hasırcı, Hüseyin Dindar

The Effects of Local and Sustained Release of Fibroblast Growth Factor, Insulin Like Growth Factor and Growth Hormone on germ cell population in an experimental unilateral undescended testis. Model. II World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, Buenos Aires, Argentina 7-11 September 2007,

 

B.29. Rahsan Vargün Yıldız, Esra Temeltas, Bilal Alper  Berktug Bahadır, Gülnur Göllü Meltem Bingöl Kologlu, Aydın Yagmurlu A less invasive alternative to open biopsies 16th IPEG’S annual congress for endosurgery in children Buenos Aires, Argentina, September 6-9, 2007

 

B.30 Esra Temeltas, Berktug Bahadır, Rahsan Vargün Yıldız, Meltem Bingöl Kologlu, Aydın Yagmurlu, Hüseyin Dindar Laparoscopic Management Of Adnexal Pathology In Children: A Gold Standart. 16th IPEG’S annual congress for endosurgery in children Buenos Aires, Argentina, September 6-9, 2007

 

B31.Göllü G, Bingöl-Koloğlu M, Bahadır B, Vargun R, Dindar H, Yagmurlu A: Is there a need of open surgical experience for laparoscopic appendectomy training? 17th IPEG’S annual congress for endosurgery in children Cannes, France June 12-15, 2008

 

B32.Temeltaş E, Vargun R, Fitoz S, Bingöl-Koloğlu M: An unusual journey of a retained fecalith. 17th IPEG’S annual congress for endosurgery in children Cannes France June 12-15 2008

 

B.33. Göllü G, Bingöl-Koloğlu M, Bahadır B, Vargun R, Dindar H, Yagmurlu A: Is there a need of open surgical experience for laparoscopic appendectomy training? 9th EUPSA June 18-21, 2008 İstanbul

 

B:34 Ilke Mungan Akin, Emel Okulu, Begum Atasay, Meltem Kologlu, Aydin Yagmurlu, Saadet Arsan, Huseyin Dindar, Tomris Turmen. Perforated NEC Cases: Experience from a Tertiary NICU in Turkey. Pediatric Academic Societies 2009 Meeting, May 2-5 2009, Baltimore, Maryland,USA

 

B35.Ayhan Yaman, MD, Coskun Kose, MD, Ufuk Ates, MD, Esra Temeltas, Meltem Bingol-Kologlu, MD, Huseyin Dindar, MD, Aydin Yagmurlu, MD. Laparoscopıc Surgery Significantly Reduces Postoperatıve Bowel Obstructıon And Development Of Intraabdomınal Abscess Followıng Complicated Appendicitis Compared Wıth Open Surgery, In Chıldren)IPEGS 19th annual congress for endosurgery in children  June 8-12, 2010,Waikoloa, Hawaii, USA

 

 

B36. Coskun Kose, MD, Esra Temeltas, MD, Ufuk Ates, MD, Huseyin Dindar, MD, Meltem Bingol-Kologlu, MD.Balloon Dilatatıon Is An Mınımal Invasıve And Effectıve Mode Of Treatment In Chıldren Wıth Congenıtal Crıcopharyngeal Achalasıa. IPEGS 19th annual congress for endosurgery in children  June 8-12, 2010,Waikoloa, Hawaii, USA

 

 

B37. Ufuk Ates, , Esra Temeltas, Berktug Bahadir, Huseyin Dindar, Meltem Bingol-Kologlu Tw o port laparoscopic placement of peritoneal dialysis catheter with an easy technique of abdominal wall fixation IPEGS 19th annual congress for endosurgery in children  June 8-12, 2010

Waikoloa, Hawaii, USA

B38. 3- Ufuk Ates, MD, Esra Temeltas, MD, Huseyin Dindar, MD, Meltem Bingol-Kologlu, MD, Aydin Yagmurlu, MD. Laparoscopy is a gold standart in diagnosis and management of Meckel’s diverticulum. IPEGS 19th annual congress for endosurgery in children  June 8-12, 2010

Waikoloa, Hawaii, USA

 

B39.Ufuk Ates MD, Coskun Kose MD, Ayhan Yaman MD, Esra Temeltas MD, Huseyin Dindar MD, Meltem Bingol- Kologlu MD,Laparoscopy in suspected abdominal tuberculosis is an useful and early diagnostic method. 2010 IPEGMeeting  IPEGS 19th annual congress for endosurgery in children  June 8-12, 2010,Waikoloa, Hawaii, USA

 

 

B40. Gonul Kucuk, Halise Babayigit Akpinar, Ufuk Ates, Berktug Bahadir, Meltem Bingol-Kologlu, Aydin Yagmurlu.Thoracoscopıc Aortopexy In The Treatment Of Tracheomalacıa (Vıdeo Presentatıon)  Annual Scientific Meeting of Brıtısh Assocıatıon Of Paediatric Endoscopıc Surgeons 15-17november2010, Berne, Switzerland

 

 

B41 Endoscopic drainage and cystoduodenostomy procedure in a patient with a pancreatic pseudocyst4- 12th Annual Meeting of the British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons and 1st ‘Inaugural’ Meeting of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons october 2011 London, UK

 

B42   Meltem Kologlu Endoscopic treatment of a windsock duedonal web, video presentation  Advanced endoscopicNeonatal surgey  IPEGS 21th annual congress for endosurgery in children  March 6-10, 2012, San Diego, CA, USA

B43- Ates U, Kucuk G, Gollu G, Bingol-Kologlu M, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H. Minimal invasive management of childhood ıntussusception dramatically reduces the requirement of open surgical reduction, EUPSA- BAPS Joint Congress 13 th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress, 13–16 June 2012, Rome, Italy

B44- Ates U, Kucuk G, Gollu G, Turedi B, Bahadir B, Bingol- Kologlu M, Dindar H. Laparoscopic gastroduodenostomy and gastrojejunostoy for gastric outlet obstruction follwing caustic substance ingestion, ESPES 2nd Annual Scientific Meeting, 20–21 September 2012, Naples, Italy

B45- Gollu G, Ergun E, Kucuk G, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H. Is looking for a contralateral occult hernia with laparoscopy reasonable in children?, IPEG’s 22nd Annual Congress for Endosurgery in Children, 17-22 June 2013, Beijing, China

B46- Gollu G, Kucuk G, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H, Cakmak M.Minimal invasive surgery in children under one year old, IPEG’s 22nd Annual Congress for Endosurgery in Children, 17-22 June 2013, Beijing, China

B47 Turedi B, Kucuk G, Gollu G, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H. Foreign body extraction with optical forceps during rijid broncoscopy,IPEG’s 22nd Annual Congress for Endosurgery in Children, 17-22 June 2013, Beijing, China

B48- Akpınar H, Gollu G, Kucuk G, Khanmammadov F, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H. Early experience with thoracoscopic repair of congenital diaphragmatic hernia in children, IPEG’s 22nd Annual Congress for Endosurgery in Children, 17-22 June 2013 Beijing, China

B49 Kucuk G, Gollu G, Ergun E, Khanmammadov F, Bingol- Kologlu M. Thoracoscopic excision of an extralobar pulmonary sequestration presented with prenatal pleural effusion in a newborn. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B50- Ates U, Gollu G, Kucuk G, Billur D, Ozkan- Ulu H, Yılmaz Y, Bagriacık U, Hasgur S, Erdemir E, Bingol- Kologlu M, Dindar H. Increased expression of apoptotic Bax and decreased expression of anti-apoptotic Bcl-2A1 genes in the intestine of newborns with necrotizing enterocolitis. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B51-Cakmak M, Boybeyi O, Gollu G, Kucuk G, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H. Endoscopic balloon dilatation of benign esophageal strictures in childhood: a 15-year experience. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B52-Turedi B, Gollu G, Kucuk G, Tuzlalı H, Yagmurlu A, Bingol- Kologlu M. Calcified catheter “Cast”: a rare complication of indwelling central venous catheters in children. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B53- Turedi B, Ergun E, Khanmammadov F, Kucuk G, Gollu G, Sanlıdilek U, Bingol- Kologlu M. Endovasculer management of a renal artery dissection after blunt abdominal trauma. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B54- Gollu G, Kucuk G, Ergun E, Demir N, Bingol- Kologlu M, Dindar H, Yagmurlu A. Upper esophagus dilatation in children with cricopharengeal bar. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B55- Gollu G, Khanmammmadov F, Turedi B, Kucuk G, Yagmurlu A, Dindar H, Bingol- Kologlu M. Laparoscopic management of urachal remnants in children. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B56- Khanmammadov F, Gollu G, Ergun E, Aldemir- Kocabas B, Durdu MS, Balci D, Bingol- Kologlu M. Treatment of alveolar echinococcosis in a patient with hyperimmunglobulin E syndrome with extended left hepatectomy, inferior vena cava reconstruction and diaphragmatic resection by using extracorporeal venovenous bypass. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B57- Ates U, Gollu G, Kucuk G, Bingol- Kologlu M, Billur D, Bagriacık U, Hasirci N, Dindar H. The effect of local and systemic growth hormone on germ cell morphology and fertility in unilateral experimental testis tortion model: an experimental study in rats. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B58- Turedi B, Kucuk G, Gollu G, Fitoz S, Balci D, Adakli Aksoy B, Tacyıldız N, Bingol- Kologlu M. Co-occurence of Abernethy malformation and hepatocellular carcinoma in a young child. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B59- Kucuk G, Gollu G, Taştekin NY, Bingol- Kologlu M, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Yagmurlu A. Laparoscopic Nissen fundoplication in children under one year old. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B60- Gollu G, Kucuk G, Yıldirim Guclu C, Alanoglu Z, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H. Percutaneus tracheostomy in children: early results. EUPSA 2014 15th European Congress of Paediatric Surgery, 18-22 June 2014, Dublin, Ireland

B61- Kucuk G, Gollu G, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H. Determination of percutaneous endoscopic gastrostomy complication rates in children. IPEG’s 23rd Annual Congress for Endosurgery in Children, BAPS 61st Annual Meeeting, 22-26 July 2014, Edinburgh, Scotland

B62- Gollu G, Kucuk G, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Dindar H. Endoscopic diaphragmatic hernia repair by using mesh fixed with titanium spiral tacks. IPEG’s 23rd Annual Congress for Endosurgery in Children, BAPS 61st Annual Meeeting, 22-26 July 2014, Edinburgh, Scotland

B63- Ergun E, Gollu G, Khanmammadov F, Kucuk G, Kendirli T, Bingol- Kologlu M. Early dislodgement of laparoscopic gastrostomy in a patient who required non- invasive mask ventilation during early postoperative period. IPEG’s 23rd Annual Congress for Endosurgery in Children, BAPS 61st Annual Meeeting, 22-26 July 2014, Edinburgh, Scotland

B64 Gollu G, Kucuk G, Ergun E, Yildirim- Guclu C, Bingöl- Kologlu M. Percutaneus tracheostomy in children. 4th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 1-3 October 2014, Bratislava, Slovak Republic

B65 Ergun E, Gollu G, Cakmak M, Yagmurlu A, Dindar H, Bingol Kologlu M. Thoracoscopic cystostomy of pulmonary hydatid cyst in children is it reasonable?.IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B66Ergun E, Gollu G, Mammadov F, Kucuk G, Bingol Kologlu M, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H, Cakmak M. Ten- year analysis of a pediatric surgery institute: one of the pioneers of minimally invasive surgery in a country. IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B67Ergun E, Gollu G, Kucuk G, Yagmurlu A, Cakmak M, Dindar H, Bingol- Kologlu M. Laparoscopic treatment of hepatic and splenic hydatid disease in children. IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B68Mammadov F, Gollu G, Kucuk G, Khanmammadov F, Tastekin NY, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Bingol- Kologlu M. Laparoscopic management of childhood intussusception. IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B69Ergun E, Turedi B, Tastekin NY, Kucuk G, Gollu G, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Bingol- Kologlu M. Endoscopic management of foreign bodies in upper gastrointestinal tract in children. IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B70 Khanmammadov F, Gollu G, Kucuk G, Yaman A, Odek C, Kendirli T, Bingol- Kologlu M. Retroperitoneal perforation of duodenum after laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy tube plecement in two neurologically impared infants an unusual late complication. IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B71Tastekin NY, Kucuk G, Gollu G, Ergun E, Yildiz S, Fitoz S, Bingol- Kologlu M. Thoracoscopic excision of an intramural esophageal bronchogenic cyst. IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, 14-18 April 2015, Nashville, Tennessee, USA

B72Ergun E, Gollu G, Kucuk G, Yagmurlu A, Cakmak M, Dindar H, Kologlu M. Laparoscopic treatment of hepatic and splenic hydatid disease in children. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B73Turedi B, Ergun E, Tastekin NY, Gollu G, Kologlu M, Yagmurlu A. Fertility preservation before allogenic haematopoietic stem cell transplantation. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B74 Mammadov FF, Telli O, Gollu G, Ergun E, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Kologlu M. Long- term results and complication rates using modified Clavien classification system of nonpalpable testis. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B75Khanmammadov F, Turedi B, Mammadov F, Gollu G, Genc S, Fitoz S, Kologlu M. Thoracoscopic management of pulmonary sequestration. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B76Ergun E, Turedi B, Tastekin NY, Gollu G, Yagmurlu A, Dindar H, Kologlu M. VATS Apical plurectomy and chemical pleurodesis for spontaneus pneumothorax in children. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B77 Ergun E, Gollu G, Cakmak M, Yagmurlu A, Dindar H, Kologlu M. Thoracoscopic cystostomy of pulmonary hydatid cyst in children: Is it reasonable?. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B78 Khanmmammadov F, Ergun E, Gollu G, Dindar H, Kologlu M. Laparoscopy assisted excision of complicated Meckel’s diverticulum with perforation. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B79Khanmammadov F, Gollu G, Kucuk G, Yaman A, Odek C, Kendirli T, Kologlu M. Retroperitoneal perforation of duodenum after laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy tube placement in two neurologically impared infants, an unusual late complication. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B80Ergun E, Turedi B, Tastekin NY, Kucuk G, Gollu G, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Kologlu M. Endoscopic management of foreign bodies in upper gastrointestinal tract in children. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B81Tastekin NY, Turedi B, Mammadov F, Gollu G, Yildiz E, Fitoz S, Kologlu M. Minimally invasive exposure fort he gastric duplication cysts. 5th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 23-25 September 2015, Bucharest, Romania

B82Ergun E, Gollu G, Ates U, Tastekin NY, Dindar H, Yagmurlu A, Kologlu M, Cakmak M. Application of loop suture holding trick during transabdominal wall closure of Morgagni hernia repair. An easier and quick approach. IPEG's 25th Annual Congress for Endosurgery in children, 24-28 May 2016, Fukuoka, Japan

B83Ateş U, Gollu G, Ergun E, Turedi B, Mammadov F, Bingol- Kologlu M, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H, Cakmak M. Conversion to open surgery, choise or complication?. 6th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 28-30 September 2016, Madrid, Spain

B84Gollu G, Ates U, Tastekin NY, Ergun E, Bahadır K, Dindar H, Yagmurlu A, Bingol- Kologlu M, Cakmak M. Experience with loop suture holding technique during transabdominal wall closure of Morgagni hernia repair. An easier and quicker approach. 6th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 28-30 September 2016, Madrid, Spain

B85Gollu G, Ates U, Bahadir K, Ergun E, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Bingol-Kologlu M. Transinguinal laparoscopic exploration for identification of contralateral inguinal hernias in pediatric patients. IPEG’s 26th Annual Congress for Endosurgery in Children,19-22 July 2017,London, UK

B86Gollu G, Ates U, Ergun E, Selvi Can O, Kendirli T, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Bingol-Kologlu M. Percutaneous tracheostomy by Griggs technique under rigid bronchoscopic guidance is safe and feasible in children. IPEG’s 26th Annual Congress for Endosurgery in Children,19-22 July 2017,London, UK

B87Khanmammadov F, Ates U, Gollu G, Cakmak M, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H, Bingol-Kologlu M. The Effectıveness of The Long Term Bıofeedback Therapy In The Patıents Who Treated From Anorectal Malformatıon And Hırschsprung Dısease And Developed Fecal Incontınance. IPEG’s 26th Annual Congress for Endosurgery in Children,19-22 July 2017,London, UK

B88 Gurbanov A, Ates U, Gollu Bahadır G, Tastekin NY, Fitöz S, Yuksel S, Bingol –Kologlu M. The association of cervical bronchogenic cyst with extralobar pulmonary sequestration in an infant: previously unreported entity. 7th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. September 27-29 2017, Wroclaw, Poland 

B89.Ates U, Gollu G, Bahadir K, Ergun E, Yagmurlu A, Aktug T, Dindar H, Bingol- Kologlu M. Minimally Invasive Approach to Gastrointestinal Tract Duplication Cysts in Children. 7th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. 27-29 September 2017, Wroclaw, Poland 

 B90 Ates U, Gurbanov A, Gollu G, Tastekin NY, Sozduyar S, Ergun E, Yagmurlu A, Cakmak M, Aktug T, Dindar H, Bingol Kologlu M. The experience with trocar site primary gastrostomy in children. 7th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. 27-29 September  2017, Wroclaw, Poland 

B91 Tastekin NY, Gollu G, Ergun E, Bahadir K, Bingol-Kologlu M, Aktug T, Dindar H, Yagmurlu A. Thoracoscopic lobectomy and segmentectomy of thorax pathologies in children. 7th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. 27-29  September 2017, Wroclaw, Poland 

B92 Balci, D., Kirimker, E. O., Keskin, O., Ustuner, E., Yilmaz, A. A., Karadag, S.,Kologlu, M. B. (2017, September). Livİng donor lİver transplantatıon usıng alpps procedure: case report. In transplant İnternatıonal (vol. 30, pp. 544-545). 111 rıver st, hoboken 07030-5774, nj usa: wıley.

 

B93 Halil Özdemir, Adem Karbuz Bilge Aldemir Kocabaş Aysun Yahşi,Tuğba Erat Meltem Bingöl-Koloğlu, Suat Fitöz,Ercan Tutar,Ergin Çiftçi, Erdal İnce Clinical characteristics of childhood hydatid disease: a single tertiary centre experience from Turkey. Europediatrics 2017

 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1 Dindar H., M. Koloğlu, Vargün R, “Göbek anomalileri”, Klinik Çocuk formu dergisi, Pediatrik cerrahi özel sayısı, 2002

C2.Barlas M., Yağmurlu A., Bingöl-Kologlu M., Atasay B. “ Use of bovine pericardium for congenital absence of left diphragm. Journal of Ankara Medical School Vol :25, 99-102, (2003)

C3. Trunkus Arteriyozus Onarımı Sonrası Beklenmeyen Bir Mortalite Nedeni: Nekrotizan Enterokolit Uğursay KIZILTEPE, Zeynep B. EYİLETEN, Raif ÇAVOLLİ,Meltem KOLOĞLU, Adnan UYSALEL, Hakkı AKALIN Kalp Damar Cerrahisi Dergisi  (2003 ) Cilt: 4

C4. Rahşan Vargün, Gülnur Göllü, Meltem Bingöl Koloğlu, Aydın Yağmurlu, Tanju Aktuğ, Haluk Gökçora, Hüseyin Dindar:Transanal Endorektal Pull Through Ameliyatı Sonrası Geç Dönem Bulgularının ve Anal Manometri Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 59:37-40, 2006

 

C5. Rahşan Vargün, Aydın Yağmurlu, Meltem Bingöl-Koloğlu, Hülya Özkan, Haluk Gökçora, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar: Management of Childhood Appendicitis: Laparoscopic versus open approach Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 59:32-36, 2006

 

C6. Bilal Alper, Meltem Bingöl-Kologlu, Hülya Özkan Ulu, Aydın Yağmurlu, İsmail Haluk Gokçora. A severe form of Cantrell’s pentalogy with complete ectopia cordis Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007; 60.139-142

C7.  DALGIÇ, Nazan ; İNCE, Erdal; ÇİFTÇİ, Ergin; ÖNCEL, Selim; ARICI, Zehra Serap; KOLOĞLU, Meltem, Bingöl; DOĞRU, Ülker Infected mesenteric cyst: A case report. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2005,58(3):139-141

C8.Meltem Bingol-Koloğlu. Yenidoğan bebeklerde Hirschsprung hastalığı. Türkiye klinikleri J   pediatrik surg- Special topics 1(2):52-62, 2008

 C9.MeltemBingol-Koloğlu. Çocukluk travmalarında erken değerlendirme ve acil yaklaşım.Türkiye klinikleri J Pediatrik surg- Special topics 1:9-19, 2008

C10.Meltem Bingol-Koloğlu. Çocukluklarda karın  travmaları.Türkiye klinikleri J Pediatrik surg- Special topics 1(1):66-74-19, 2008

C11. VARGÜN, Rahşan; ALPER, Bilal; YÜKSEL, Selçuk; FİTÖZ, Suat; BİNGÖL-KOLOĞLU, Meltem Association of rectal and bladder "ears": Is it a transient variant of normal, or a pathological entity? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2008,61(3):168-70

C12.Meltem Bingol-Koloğlu Çocuklarda kasık ve genital yörenin yumuşak doku kitleleri. Türkiye klinikleri dergisi, Çocuk cerrahisi, Yenidoğan, bebek ve çocuklarda kasık,skrotalve labiyal yörelerin cerrahi yöntemler kullanılarak sağaltılabilecek sorunları özel sayısı 2: 1: 65-74 ,2009

C13 Meltem BİNGÖL KOLOĞLU Çocuklarda Görülen Böbrek TümörleriTurkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2011;4(1):42-52

C14 Meltem BİNGÖL KOLOĞLUÇocuklarda Karaciğer Tümörleri Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2011;4(1):90-102

 

C15 Meltem KOLOĞLU Çocuklarda kolestatik karaciğer hastalıklarıTurkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2015;5(3):20-37

 

C16 Ördek Ç, Kendirli T, Yaman A, Göllü Bahadır G, Koloğlu M. Postoperatif erken dönemde laparoskopik gastrostomi düşmesi: non-invaziv ventilasyonun nadir bir komplikasyonu. CAYD 2015;2(3):141-4.

C17- Taştekin NY, Ergün E, Türedi B, Mammadov F, Ateş U, Göllü G, Bingöl Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H. Plastrone apendisit tanısı almış çocuklarda laparoskopik interval apendektomi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2015;29(3):83-87.

 

 

C18 MELTEM KOLOGLU Feminizan genitoplasti. Türkiye klinikleri, 2015: 5(1), 14-18.

C19- Ergün E, Yıldız AE, Göllü G, Dere Günal Y, Küçük G, Bektaş M, Fitöz S, Bingöl Koloğlu M. A rare entity in children: gastric abscess. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi doi: 10.12956/tjpd.2016.224

C20.Meltem KOLOĞLU Hipospadias: Erken Dönem Komplikasyonları Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2017;7(2):316-20

 

C21- B Bahadır, Ateş U, Küçük G, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Cakmak M, Aktuğ T, Dindar H: Minimal invasive management of childhood intussusception dramatically reduces the requirement of open surgical reduction. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul edildi)

C22- B Bahadır, Türedi B, Küçük G, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H: Foreign body extraction with optical versus non-optical forceps during rigid bronchoscopy. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul edildi)

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Bingöl-Koloğlu M., Sara Y., Tanyel FC., Onur R.,  Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A., “Çocuklarda  kremaster kasının kontraktilitesi ve elektrofizyolojik  özellikleri,”

4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,  23-24 Ekim, 1997, İstanbul  
                                                                                    

D2. Bingöl-Koloğlu M., Demirci M., Tanyel FC., Büyükpamukçu N., “Kremaster refleksinin bir EMG çalışması ile değerlendirilmesi,” 4. Ulusal Çocuk Urolojisi Kongresi,  23-24 Ekim 1997, İstanbul

 

D3. Bingöl-Koloğlu M., FC Tanyel., Büyükpamukçu N., . Hiçsönmez A., “Normal çocuklarda kremaster refleksi,” 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,  23-24 Ekim, 1997, İstanbul

 

D4. Bingöl-Koloğlu M.,  Tanyel FC.,  Şenocak ME., Büyükpamukçu N., Hiçsönmez A.   “Çocukluk çağı differansiye tiroid karsinomlarının cerrahi tedavisi,” XIII. Ulusal kanser kongresi, 27 Nisan - 1 Mayıs, 1999 Belek / Antalya

 

D5. Aktuğ Tanju, Bingöl-Koloğlu M., Vargün R., Yılmaz-Demirel E., Gökçora H., “Just a deception: TS 5682 approval for hause hold chlorine bleaches manufactured in Turkey,” 19. Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek / Antalya

 

D6. Bingöl-Koloğlu M., Yagmurlu A., Barlas M., Çamli A., Aksu B., Dindar H., Aktug T.,  Gokçora IH,” Hirschsprung hastaliginda transanal endorektal pull-through deneyimimiz,” Transanal Endorektal Pull Through Workshopu, 4-5 Mart, 2002, Izmir

 

D7. Yağmurlu A., Bingöl-Koloğlu M., Vargün R, Özkan H., Barlas M., Gökçora H., Aktuğ T., Dindar H.,” Çocuklarda açık ve laparaskopik appendektomi deneyimlerimizin karşılaştırılması,”20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin

 

D8. Güler F., Bingöl-Koloğlu M., Küçük Ö., Aytaç S., Güven C., Hasırcı N., Yağmurlu A., Koparal H., Dindar H., “ Karın içi yerleşimli testiste testiküler arter ve ven bağlandıktan sonra sürekli lokal fibroblast büyüme faktörü uygulanmasının testis kanlanması üzerine etkileri,” 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin

 

D9.Özkan Ulu H., Vargün R., Yağmurlu A., Bingöl- Koloğlu M., Dindar H. : Peutz-Jegers sendromlu bir hastada laparaskopik yardımlı invajinasyon redüksiyonu ve laparaskopi yardımlı intestinal polip eksizyonu. XXI Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik araştırma kongresi, 16-18 Mayıs, 2003, Kayseri

 

D10.Fedakar M., Vargün R., Yağmurlu A., Bingöl- Koloğlu M., Dindar H. ,“ Kuşkulu genital yapıda laparaskopik cerrahi,“ XXI Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik araştırma kongresi, 16-18 Mayıs, 2003, Kayseri

 

D11.Demirçeken F, Kuloğlu Z, Çatık A, Kansu A, Girgin N, Kologlu M, Dindar H, İleri T. Dirençli asit geliştiren bir Budd-chiari sendromu olgusu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya

 

D12. Tekin D, İnce E, Tutar E, Naçar N, Sayılı A, Bingöler B, Kologlu M., Fallot tetrolojili olguda nekrozitan trakeobronşit.47. Milli Pediatri Kongresi

 

D13. Yagmurlu, T Aktuğ, M Bingöl-Kologlu, R Vargün, H Özkan. Tek taraflı inguinal hernili çocuklarda karşı taraftaki prosessus vaginalisin değerlendirilmesinde tanısal laparoskopi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Avrupa - Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı,8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

 

D14. R Vargün, A Yağmurlu, M Bingöl-Koloğlu, T Aktuğ, M Ekim, H Dindar Çocuklarda Ekstraperitoneal Laparoskopik Böbrek Biyopsisı:Renal Patoloji Tanısında Minimal İnvaziv Bir Alternatif XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Avrupa - Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı,8-10 Ekim 2003,Şanlıurfa

 

 

D15. B Alper, R Vargün, A Yağmurlu, M Bingöl-Koloğlu, H Dindar: Büyük dalaklarda laparaskopik splenektomi kontrendike mi? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Avrupa - Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı,8-10 Ekim 2003,Şanlıurfa

 

 

D16. Z Eryıldız, R Vargün, H Özkan Ulu, A Yağmurlu, M Bingöl-Koloğlu, H Dindar:Laparaskopik cerrahi deneyimimiz: XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Avrupa - Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı,8-10 Ekim 2003,Şanlıurfa

 

 

D17.R Vargün, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, E Çiftci, H Gökçora, E İnce, M Emiroğlu, H Dindar., Çocuklarda nekrozitan fasiyit. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa

 

D18. M Fedakar, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, H Dindar, İH Gokçora., Apendektomi sonrası nadir bir komplikasyon: akut inguinal ve skrotal süpürasyon. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa   

 

D19. G. Göllü, Sakallıoğlu E, Alper B, Aksu B, Yağmurlu A, Bingol-Koloğlu M, Barlas M, Gökçora H, Aktuğ T, Dindar H. Çocuklarda Koledok kisti. Ulusal Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi

 

D20.S. Öncel, N.Belet, N.Dalgıç, Zarife Kuloğlu, E. Çiftçi, E. İnce, A. Yağmurlu, M. Bingöl-Koloğlu, N. Girgin, Ü. Doğru. Tüberküloz peritonitli iki hasta. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs 2005, İstanbul

 

D21.Z. Kuloğlu, A. Kansu, F Demirçeken,M. Bingöl-Koloğlu, Nurten Girgin:Vulval Crohn Hastalığı.VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve beslenme kongresi, 5-7 Mayıs 2005, Ankara

 

D22.Rahşan Vargün, Gülnur Göllü, Meltem Bingöl Koloğlu, Aydın Yağmurlu, Tanju Aktuğ, Haluk Gökçora, Hüseyin Dindar:Transanal Endorektal Pull Through Ameliyatı Sonrası Geç Dönem Bulgularının ve Anal Manometri Sonuçlarının Değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Eylül 2005, Gaziantep

 

D23.  R Vargün, T Aktuğ, A Heper, M Bingöl-Koloğlu: Gastroşizisde intrauterin tedavi intertisiyel cajal hücre yoğunluğunu etkilermi ? XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Eylül 2005, Gaziantep

 

D24. Y Koç, Ü Koçak, B Alper, M Bingöl- Koloğlu, S Ersöz, H. Dindar: Canlı donörden karaciğer transplantasyonu yapılan bir olgunun hemşirelik bakım özellikleri açısından sunumu IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi21-22 Eylül 2005, Gaziantep

 

D25 Özkan-Ulu H, Ulu N, Bingöl-Koloğlu M, Onur R, Aktuğ T : VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 1-4 Ekim 2005, Marmaris
 

D26. Üstündağ G, Kuloğlu Z, Kansu A, Bingöl-Koloğlu M, Ensari A, Girgin N: İlaç Tedavisine Yanıt Vermeyen Hızlı İlerleyen Ağır Ülseratif Kolit Olgusu: 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme Kongresi 11-14 Nisan 2006, Çeşme/İzmir

 

D27. M Fedakar, R Vargün Yıldız,  G Göllü, A yağmurlu , M Bingol-Kologlu, T Aktuğ, H. Gökçora, H Dindar.Kuşkulu genitalya: 17 yıllık deneyim. Ulusal cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs  2006, Antalya

 

D28 M Fedakar Şenyüce, M Bingol-Kologlu, G Göllü, N Sayın, N Renda, N Hasırcı, C Güven, H Dindar:Özogafus Anastomoz Modelinde Anastomoz İyileşmesinde Lokal Ve Kontrollü Salınan FGF Uygulamasının Etkileri XXIV. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi 5-8 Kasım 2006, Adana

 

D29. Vargün R, Bahadır B, Kologlu M, Dindar H, Yağmurlu A: Çocukluk Çağı hematolojik hastalıklarında laparoskopik splenektomi. XXIV. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi 5-8 Kasım 2006, Adana

 

D30. Deniz Tekin, Meltem Kologlu, Esra Temeltaş, Rahşan Vargün Yıldız,  Emine Suskan. Sklerederma tanısı alan bir olguda zor entübasyon 3. Uludağ pediatri Kış kongresi ,2007

 

D31. R. Vargün Yıldız, B Bahadır, M Bingöl-Kologlu, EÜ Bağrıaçık, H İlkay, S Yolbakan,C Güven, N Hasırcı, H Dindar: Deneysel tek taraflı inmemiş testis modelinde lokal ve kontrollü salınan Fibroblast büyüme faktörü, İnsulin benzeri büyüme faktörü ve büyüme hormonunun germ hücre popülasyonuna etkileri  XXV. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2007, Ceşme

 

D32. E. Temeltaş, B. Bahadır, R. Vargün Yıldız, M Bingöl-Kologlu, A Yağmurlu, H Dindar:Çocukluk çağı adneksiyel patolojilerinde laparoskopik yaklaşım: Altın Standart XXV. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2007, Ceşme

 

D33. E Temeltaş, R. Vargün Yıldız, M Bingöl-Kologlu, Z Kuloğlu, C Kırsaçlaroğlu, Z Şıklar, S Haznedaroğlu, S Ersöz: Eşlik eden diyabet insipidusu bulunan ve komplike seyreden canlıdan Karaciğer nakli yapılan bir olgu ile ilgili deneyimlerimiz: Olgu sunumu

XXV. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2007, Ceşme

 

D34 Elif Ünal, Talia İleri,Meltem Bingöl Koloğlu, Sadık Ersöz, Ayşe Sayılı, Esra

Erden, Mehmet Ertem, Zümrüt Uysal Fanconi Anemili Hastada Hematopoetik Kök

Hücre Transplantasyonu Sonrası Inflamatuar Myofibroblastik Tümör Xxxııı.Ulusal Hematoloji Kongresi,16-19 Ekim 2007,Ankara

 

 

D35. Vargün Yıldız R, Bahadır B, Bingöl-Koloğlu M, Bağrıaçık EÜ, İlkay H, Yolbakan S, Güven C, Hasırcı N, Endoğan T, Dindar H: Deneysel tek taraflı inmemiş testis modelinde, lokal ve kontrollü salınan fibroblast büyüme faktörü, insülin benzeri büyüme faktörü ve büyüme hormonunun, germ hücre populasyonuna etkileri 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 29-31 Mayıs 2008 ODTÜ Ankara

 

D36.Şenyücel MF, Bingöl-Koloğlu M, Vargün Yıldız R, Akbay C, Saraç FN, Renda N, Hasırcı N, Göllü G, Dindar H: Özofagus anastomoz modelinde anastomoz iyileşmesinde lokal ve kontrollü salınan fibroblast büyüme faktörü uygulamasının etkileri 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 29-31 Mayıs 2008 ODTÜ Ankara

 

D:37 U Ateş, M. Bingöl-Koloğlu, H Ugur, S Fitöz, S Erenkul, G Yavuz, H Dindar.

Aynı Hastada Hem Overden Hem de Retroperitoneal Bölgeden Köken Alan İki Ayrı Primer İmmatür Teratomun Birlikteliği.  27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi   30eylül-3Ekim 2009, Malatya       

D:38 GB Bahadır, M Bingol-Kologlu, H İlkay, EÜ Bağrıaçık, S Yolbakan,  C Güven,T Endoğan,, N Hasırcı,H Dindar* Tek Tarafli Testis Torsiyonu Deneysel Modelinde Igf-I, Gh Ve Fgf Gibi Büyüme Faktörlerinin Uygulanmasinin Germ Hücre Morfolojisi, Populasyonu Ve Fekundite Üzerine Etkileri 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi   30eylül-3Ekim 2009, Malatya       

D:39 H Babayiğit Akpınar, U Ateş, G Küçük, B Bahadır, İ Mungan-Akın E Okulu, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu.Çocuklarda Trakeomalazi Tedavisinde Torakoskopik AortopeksiVideo sunumu.28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,22 - 25 Eylül 2010, ANTALYA

D:40 U Ateş, E Temeltaş, G Küçük, H Babayiğit Akpınar, B Bahadır, M Bingöl-Koloğlu, H Dindar. Çocuklarda Komplike Meckel Divertikülü Tanısı Ve Tedavisinde Laparoskopi Altın Standarttır.28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,22 - 25 Eylül 2010, ANTALYA

 

 

D:41. Köse ,U Ateş, E Temeltaş, G Küçük, B Bahadır, M Bingöl-Koloğlu, H Dindar

Perfore Apandisitli Çocuk Hastalarda Laparoskopik Cerrahi Ameliyat Sonrası Karın İçi Apse Ve Barsak Obstrüksiyonu Sıklıgını Açık Cerrahi İle Karşılaştırdığında Belirgin Olarak Azaltmaktadır. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,22 - 25 Eylül 2010, ANTALYA

 

D:42 C Köse, E Temeltaş, U Ateş, G Küçük, B Bahadır, H Dindar, M Bingöl-Koloğlu.

Konjenital Krikofaringeyal Akalazyada Balon Dilatasyonu Minimal İnvaziv Ve Etkili Bir Tedavi Yöntemidir. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,22 - 25 Eylül 2010, ANTALYA

 

 

D:43 U Ateş, C Köse, E Temeltaş, G Küçük, H Babayiğit Akpınar, B Bahadır, M Bingöl-Koloğlu, Hüseyin Dindar. Abdominal Tüberküloz Şüphesi Olan Hastalardalarda Laparoskopi Faydalı Ve Erken Tanısal Bir Yöntemdir. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,22 - 25 Eylül 2010, ANTALYA

 

 

 

D:44 U Ateş, G Küçük, G Göllü, B Bahadır, M Bingöl Koloğlu. Nüks Gastroözofageal Reflüde Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu. (video sunumu) 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

 

 

D:45 U Ateş, G Küçük, G Göllü, B Bahadır, M Bingöl Koloğlu, Ovarian Dermoid Kistli Bir Olguda Laparoskopik Yaklaşım(Video) 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

 

D:46 U Ateş, G Küçü], K Cinar, B Bahadır, M Bektaş, G Göllü, M Bingöl-Kologlu Pankreas Pseudokisti Olgusunda Endoskopik Kistoduodenostomi Yöntemi İle Drenaj (video sunumu) ? 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

 

 

D:47  H Akpınar, G Küçük, C Köse, U Ateş, G Göllü, M Bingol Kologlu, H Dindar, A Yagmurlu Laparoskopik Apendektomi Eğitiminde Açık Cerrahi Deneyime İhtiyaç Varmı? 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

 
 

D:48 U Ateş, G Küçük, G Göllü, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, T Aktuğ, H Dindar Çocukluk Çağı İnvajinasyonlarında Minimal İnvaziv Yaklaşım Açık Cerrahi Redüksiyon, Açık Cerrahi Redüksiyon Gereksinimini Önemli Ölçüde Azaltmaktadır29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

 

D:49 C Köse, G Göllü, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, T Aktuğ, H Dindar Beş Yıllık Hipospadiyas Klinik DeneyimiZ.29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi ve 2. Ulusal Çocuk Ürolojisi kongresi 16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

D51 Küçük G, Ateş U, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H: Çocuklarda urakus artıklarının laparoskopik eksizyonu; 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 5–7 Nisan 2012, Bursa

D51 Ateş U, Küçük G, Köse C, Göllü G, Bahadır B, Bingöl- Koloğlu M, Dindar H: Koroziv madde içimi sonrası gelişen mide çıkışı obstruksiyonlarında laparoskopik gastroduodenostomi ve gastrojejunostomi, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara

D52 Küçük G, Göllü G, Ateş U, Çakmak A, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Dindar H, Çakmak M: 3. Sayfa haberi: Ne içtiğini bilmeyen minik çocuk hastaneye kaldırıldı, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara 

D53 Akpınar H, Türedi B, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H: Rijid bronkoskopi ile yabancı cisim çıkartılmasında kullanılan optikal ve standart forsepslerin karşılaştırılması, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara 

D54 Akpınar H, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H: Beş yaş altı çocuklarda laparoskopik apendektomi güvenle yapılabilecek bir işlemdir, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara

D55 Göllü G, Ergün E, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H: Çocuklarda karşı taraf kasık fıtığı varlığının araştırılmasında tanısal transinguinal laparoskopik eksplorasyon, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara 

D56 Akpınar H, Göllü G, Khanmammadov F, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H: Konjenital diyafragma hernili ve evenatrasyonlu çocuklarda torakoskopik onarım deneyimimiz, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara 

D57 Türedi B, Göllü G, Khanmammaodov F, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Dindar H: Çocuklarda koledok kisti deneyimi, 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara 

D58 Küçük G, Göllü G, Khanmammadov F, Bingöl- Koloğlu M Yağmurlu A: Laparoskopik bilateral üreteroneosistostomi, IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23- 25 Mayıs 2013, Konya

D59 Türedi B, Ergün E, F Khanmemmedov, Küçük G, Göllü G, Şanlıdilek U, Bingöl- Koloğlu M: Travmaya ikincil renal arter yaralanmasında anjiografik yaklaşım, IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23- 25 Mayıs 2013, Konya

D60- Ateş U, Göllü G, Küçük G, Bingöl-Koloğlu M, Billur D, Bağrıaçık Ü, Hasırcı N, Dindar H. Tek taraflı deneysel testis torsiyonu modelinde lokal ve sistemik büyüme hormonu uygulamasının germ hücre morfolojisi ve fertilite üzerine etkileri(Sıçanlarda deneysel çalışma). 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D61- Göllü G, Küçük G, Yıldırım Güçlü Ç, Alanoğlu Z, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H. Çocuklarda perkütan trakeostomi erken dönem sonuçlar. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D62-  Khanmammadov F, Göllü G, Ergün E, Aldemir- Kocabaş B, Durdu S, Balcı D, Bingöl- Koloğlu M. Hiperimmunglobulin E sendromu olan bir hastada alveolar ekinokokkozisin veno-venöz bypass eşliğinde diafragma eksizyonu ile birlikte yapılan radikal karaciğer rezeksiyonu ile sağaltımı. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D63- Ergün E, Göllü G, Khanmammadov F, Küçük G, Bingöl- Koloğlu M. Noninvaziv ventilasyona bağlı gelişen gastrostomi komplikasyonu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D64- Göllü G, Küçük G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H. Endoskopik diyafragma hernisi onarımında yamayı tutturmada titanyum spiral çivi kullanımı. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D65- Türedi B, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M. Ender bir port kateter komplikasyonu: Cast sendromu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D66- Küçük G, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M. İnfantta mediastinal gastrik duplikasyon kistinin torakoskopik olarak çıkarılması. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D67- Küçük G, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H. Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi işlemi sonrası komplikasyon oranları. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D68- Türedi B, Küçük G, Göllü G, Taştekin Y, Bingöl- Koloğlu M. Üretradan endoskopik olarak iğne çıkarılması. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D69- Ergün E, Göllü G, Mammadov F, Küçük G, Bingöl- Koloğlu M. Prematür bir bebekte Littre fıtığı. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D70- Ergün E, Küçük G, Göllü G, Mammadov F, Bingöl- Koloğlu M. Ekstrofiya kloaka ve hindgut duplikasyon birlikteliği. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

D71- Göllü G, Küçük G, Ergün E, Demir N, Bingöl- Koloğlu M, Dindar H, Yağmurlu A. Çocuklarda krikofarengeal barda üst özofagus dilatasyonu. 2. Yutma Bozuklukları Kongresi, 5-7 Aralık 2013, Ankara

D72 Çakmak M, Göllü G, Boybeyi Ö, Sertçelik M, Günal YD, Aslan MK, Soyer T, Koçak OM, Çakmak A, Çetin Ş, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H, Kılıç BG. Koroziv madde içmiş çocukların bilişsel ve davranışsal karakteristikleri. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D73- Göllü G, Ergün E, Küçük G, Bingöl- Koloğlu M, Aktuğ T, Dindar H, Yağmurlu A. Çocukluk çağındanda tiroid patolojilerinde cerrahi tedavi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D74- Türedi B, Göllü G, Küçük G, Tuzlalı H, Mammadov F, Bingöl- Koloğlu M, Dindar H. Apendisit etkeni olarak Enterobius vermicularis. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D75- Taştekin NY, Küçük G, Göllü G, Ergün E, Yıldız S, Fitöz S, Bingöl- Koloğlu M. Özofagusta intramural yerleşimli bronkojenik kiste torakoskopik yaklaşım. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D76 Küçük G, Göllü G, Ergün E, Khanmammadov F, Bingöl- Koloğlu M. Yenidoğanda plevral efüzyonla ortaya çıkan ekstralober pulmoner sekestrasyonun torakoskopik eksizyonu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D77- Göllü G, Küçük G, Ergün E, Yıldırım Güçlü Ç, Bingöl- Koloğlu M. Çocuklarda perkütan trakeostomi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D79- Türedi B, Küçük G, Göllü G, Fitöz S, Balcı D, Adaklı Aksoy B, Taçyıldız N, Bingöl- Koloğlu M. Hepatoselüler karsinom ve Aberneth malformasyonunun çocuktaki birlikteliği. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

D80- Taştekin NY, Göllü G, Türedi B, Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Dindar H, Çakmak M. Over kisti ve torsiyonu sağaltımında laparoskopik yaklaşım altın standarttır. 6. Pediatrik Üroloji Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Diyarbakır

D81- Türedi B, Göllü G, Ergün E, Genç S, Fitöz S, Koloğlu M, Çakmak M. Ultrasonografide kanlanmanın varlığının gösterilmesi over torsiyonunu dışlamaz. 6. Pediatrik Üroloji Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Diyarbakır

D82- Türedi B, Ateş U, Mammadov F, Göllü G, Yıldız AE, Katlan DC, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A. Biliyer atrezinin eşlik etmediği prenatal tanılı izole safra kesesi agenezisi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D83- Ergün E, Türedi B, Taştekin NY, Göllü G, Yağmurlu A, Dindar H, Bingöl- Koloğlu M. Çocuklarda spontan pnömotoraksta VATS(Video assisted thoracoscopic surgery) ile apikal plörektomi ve kimyasal plöredezis. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D84- Khanmammadov F, Türedi B, Mammadov F, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M. Pulmoner sekestrasyonun torakoskopik sağaltımı. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D85- Mammadov F, Telli O, Göllü G, Ergün E, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H, Bingöl- Koloğlu M. Ele gelmeyen testislerde modifiye Clavien Skalasını kullanarak komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D86- Türedi B, Ergün E, Taştekin NY, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A. Allojenik hematopoetik kök hücre nakli öncesi fertilite prezervasyonu. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D87- Taştekin NY, Ergün E, Türedi B, Mammadov F, Ateş U, Göllü G, Bingöl- Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H. Laparoskopik interval apendektomi çocuklarda güvenilir bir yöntem midir?. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D88Ergün E, Türedi B, Taştekin NY, Küçük G, Göllü G, Yağmurlu A, Çakmak M, Aktuğ T, Dindar H, Bingöl- Koloğlu M. Çocuklarda üst gastrointestinal sistem yabancı cisimlerine endoskopik yaklaşım. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

D89- Ergün E, Göllü G, Çakmak M, Yağmurlu A, Dindar H, Bingöl- Koloğlu M. Çocuklarda akciğer kist hidatiğinde torakoskopik kistostomi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Kasım 2015, Antalya

 

D90- Ergün E, Göllü G, Küçük G, Yağmurlu A, Çakmak M, Dindar H, Bingöl- Koloğlu M. Çocuklarda karaciğer ve dalak kist hidatiğinde laparoskopik yaklaşım. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi

D91Türedi B, Göllü G, Ateş U, Köse K, Öner Ö, Bingöl Koloğlu M, Yağmurlu A, Aktuğ T, Dindar H, Çakmak AM. Doğumsal anomali nedeni ile ameliyat edilen çocukların nörogelişimsel izlemi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

D92 Göllü G, Ateş U, Bahadır K, Ergün E, Yağmurlu A, Çakmak AM, Aktuğ T, Dindar H, Bingöl Koloğlu M. Çocuklarda karşı taraf kasık fıtığı varlığının araştırılmasında tanısal transinguinal laparoskopik eksplorasyon. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

D93Ateş U, Khanmammadov F, Göllü G, Bahadır K, Ergün E, Yağmurlu A, Aktuğ T, Dindar H, Bingöl Koloğlu M. Çocuklarda gastrointestinal duplikasyonlara minimal invaziv yaklaşım. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

D94- Mammadov F, Ateş U, Göllü G, Bahadır K, Gurbanov A, Bingöl Koloğlu M. Uzun aralıklı özofagus atrezisine geç torakoskopik yaklaşım. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

D95. Ateş U, Özbiçer C, Göllü G, Taştekin NY, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak M, Dindar H, Aktuğ T. İnmemiş testisde orşidopeksi sonrası atrofi gelişmesinin değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 25-28 Mayıs 2017, Antalya

 

7.7. Diğer yayınlar

 

Meltem Kologlu: Laparoscopik periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi, Çocuklarda endoskopik Cerrahi atlası, İntertıp, 2015

 

 

 

 

8.Projeler :

 

1. Anorektal malformasyon ve Hircshsprung hastalıgı nedeniyle ameliyat edilen çocuklarda gözlenen

dirençli fekal inkontinans ve veya konstipasyon tedavisinde davranıs düzenleme programının ve

basınç biyofeed back yönteminin etkinligi Tubitak 107S241 Proje yöneticisi 2008 2011, TÜBITAK

PROJESI, Yönetici, 2008-2011 (ULUSAL)

2.Tek taraflı veya çift taraflı testiküler hasarlanmaya yol açan deneysel modellerde IGF I GHveFGF

gibi büyüme faktörlerinin fertilite vefekundite üzerine etkileri Ankara Üniversitesi Arastırma Fonu

Projesi 2003 08 09 137 Proje arastırıcısı 2004, BAP, Arastırmacı, 2004-2006 (ULUSAL)

 

3.Özofagus anastomoz modelinde anastomoz iyilesmesinde lokal ve kontrollü salınan fibroblast

 büyüme faktörü uygulanımının etkileri Ankara Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi 2003 08 09 138Proje arastırıcısı 2003, BAP, Arastırmacı, 2003-2005 (ULUSAL)

 

4.Ögmentasyon Amacı Ile Kolosistoplasti Ve Prefabrik Mesane Uygulanmasının Mesane

Kontraktilitesine Etkileri Ankara Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi 2002 08 09 082 Proje

arastırıcısı , BAP, Arastırmacı, 2002-2004 (ULUSAL)

 

5.Gastrosiziste intrauterin tedavi barsak kasındaki hasarlanma üzerine ne kadar etkili Ankara

 Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi 2002 08 09 082, BAP, Arastırmacı, 2002-2003 (ULUSAL)

 

6.Intraabdominal basınç artısının renal pelvis basıncı üzerine etkisi ve üreterin rolüHacettepe

Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi 00 01 101 013 Proje arastırıcısı 2000, BAP, Arastırmacı, 2000-

2001 (ULUSAL)

 

7.Kremaster kası fizyolojisi ve inguinal bölge hastalıklarının etiyolojisinde muhtemel rolü Hacettepe

Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi 97 02 101 001 Proje arastırıcısı 1997, BAP, Arastırmacı, 1997-

1998 (ULUSAL)

 

9.         İdari Görevler

 

Çocuk Özürlü kurulu Başkanlığı

 

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

                                   Ankara Tabib Odası               

                                   Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

                                   International pediatric endosurgery group

                                   European society of Pediatric endoscopic surgeons

                                   European Association of Pediatric Surgeons

                                   International Pediatric Transplantation  Association

                                   International liver transplantation Society

 

 

 

11.       Ödüller

                        Ulusal kanser kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 1999, Belek/Antalya Bildiri özeti ödülü

                        COVIDIEN BEST INNOVATION/NEW IDEA  ESPES 2011, London

 

12.       Son iki yıldaki lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Dersin /Seminerin Adı

Düzeyi

 

Dönemi

Öğrenci Sayısı

Çocuklarda hepatobiliyer cerrahi

 

Araştırma Görevlisi

 

 

Güz ve İlkbahar

8

               Cerrahi yenidoğan

Araştırma Görevlisi

 

 

Güz ve İlkbahar

8

Çocuklarda gastrointestinal cerrahi

Araştırma Görevlisi

 

 

Güz ve İlkbahar

8

Çocuklarda solid organ nakli

Araştırma Görevlisi

 

 

Güz ve İlkbahar

8

Gastroözofageal Reflüde Tanı Yöntemleri ,Mide Boşalma Zamanı.Empedans

Araştırma Görevlisi

 

Güz ve İlkbahar

8

Güvenli Laparoskopik Kolesistektomi Prensipleri

Araştırma Görevlisi

Güz ve İlkbahar

8

                 Malrotasyon

Araştırma Görevlisi

 

8

Biliyer Sistem Sorunları (Biliyer Atrezi, Kolelitiazis, Kolesistit)

 

 

 

80

Çocuklarda Hipertrofik Pilor Stenozu Ve İntestinal Obstrüksiyon

 

 

5

80

Yabancı Cisim Yutma-Aspirasyonu, Koroziv Madde Maruziyeti

 

 

5

80

Çocuklarda Anorektal Malformasyonlar Ve Hirschsprung Hastalığı

 

 

5

80