PROF.DR. NURAY KOLSARICI    
Adı : NURAY
Soyadı : KOLSARICI
E-posta : kolsari@eng.ankara.edu.tr
Tel : +90-312-2033300-3646
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

Derece

Üniversite

Tarih

Lisans

Ankara

1976

Doktora

Ankara

1981

 

Terfi Unvan ve Tarihleri

Unvan

Kurum

Tarih

Yrd. Doçent

Ank. Üni. Zir. Fak.

 

1987 - 1991

Doçent

Ank. Üni. Zir. Fak.

 

1991-1997

Profesör

Ank. Üni. Müh. Fak.

1997-

 

İdari Görevler

Görev

Kurum

Tarih

Fakülte Kurulu Üyeliği          

(Prof..temsilcisi)

Ank. Üni. Müh. Fak.

2007-2010

Fakülte Kurulu Üyeliği          

(Doçent temsilcisi)

Ank. Üni. Ziraat Fak.

1994-1997

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ank. Üni. Ziraat Fak.

1998-1999

 

Diğer İş Deneyimleri

Görev

Kurum

Tarih

Ziraat Yüksek Mühendisi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

1976-1978

 

Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

Gıda Teknolojisi Derneği

Bilimsel Tavukçuluk Derneği

The World’s Poultry Science Association

 

Uzmanlık Alanı

Et Bilimi ve Teknolojisi, Beslenme, Su Ürünleri Teknolojisi, Kanatlı Etler Teknolojisi


Verdiği Dersler

 

Dersin Adı / Kodu

Ders (Saat / Hafta)

Uygulama (Saat / Hafta)

Lisans / Lisansüstü

GDM 484 Et İşleme Teknolojisi

3

2

Lisans

GDM421 Su Ürünleri Teknolojisi

2

-

Lisans

GDM 413-414 Gıda Mühendisliği Tasarım Uygulamaları I-II

2

-

Lisans

GDM 411-412 Gıda Mühedisliği Laboratuar Uygulamaları I-II

-

4

Lisans

GDM388 Beslenme İlkeleri

2

-

Lisans

809534 Et Teknolojisinde Kalite Kontrol

2

2

Lisans Üstü

809535 Kanatlı Etleri Teknolojisi

2

2

Lisans Üstü

809607 Uzmanlık Alanı Dersi

8

-

Lisans Üstü

 

 

Diğer Görevler

Görev

Kurum

Tarih

İkinci Ürün Geliştirme Ulusal Öğrenci Yarışması Bilim Kurulu Üyesi

 

Gazi Osman Paşa Üniversitesi

2009

Program Yeterlilikleri ve Eğitim Programlarını Geliştirme komisyonu üyesi

Ankara Üniversitesi

2010-

I.Uluslar arası Beyaz Et Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi

2011

II. Et Ürünleri Çalıştayı “İşlenmiş kanatlı Eti Ürünleri” Bilim Kurulu Üyeliği

Celal Bayar Üniversitesi

2012

3. Et Ürünleri Çalıştayı “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon” Bilim Kurulu Üyeliği

Gazi Osman Paşa Üniversitesi

2014


  Aldığı Burslar ve Ödüller

 Ankara Üniversitesi, 1995-1996 Akademik Yılı Fen Bilimleri Dalı Teşvik Ödülü


Tez Danışmanlığı Yaptığı  Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Sayısı

 

Yüksek Lisans

Doktora

Tamamlanmış

                    23

                        8

Devam eden

                     3

                         1


Seçilmiş Yayınlar 

Haskaraca, G., Juneja, V.K., Muh-khopadhyay, S., Kolsarici, N. 2019. The effects of grapefruit seed extract on the thermal inactivation of Listeria monocytogenes in sosu-vide processed doner kebabs. Food Control, 95, 71-76.

Haskaraca, G., Kolsarici, N. 2019. An assessment of the microbial quality of doner kebab during cold storage: Effects of different packaging methods and microwave heating before consumption. Journal of Food Safety, 39, e12592.

Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2019. Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık. Bölüm adı: Sucuk. Editörler: Anlı, R.E. & Şanlıbaba P. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ISBN: 978-605-7846-35-8, sayfa 271-293.

Kolsarıcı, N., Demirok Soncu, E. 2019. Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık. Bölüm adı: Fermente Sosis. Editörler: Anlı, R.E. & Şanlıbaba P. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ISBN: 978-605-7846-35-8, sayfa 295-340.

Özsaraç, N., Kolsarici, N., Demirok Soncu, E., Haskaraca, G. 2019. Formation of heterocyclic aromatic amines in doner kebab cooked with different methods at varying degrees of doneness. Food Additives and Contaminants: Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 36(2), 225-235

Demiralp, Ş.Y., Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2017. Oleojeller ve emülsifiye et ürünlerinde kullanımı. Gıda. 42(5); 505-513.

Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Davarcıoğlu, E.S., Kolsarıcı, N. 2016. Donmuş depolanan tavuk burgerlerde yeşil çay ekstraktının lipolitik değişimler ve mikrobiyel inhibisyon üzerine etkisi. Gıda. 41(5); 329-336.

Demirok Soncu E., Haskaraca, G., Kolsarıcı, N. 2017. Presence of acrylamide and heterocyclic aromatic amines in breaded chicken meat products and dietary exposure of Turkish population from Ankara based on the food frequency questionnaire study. European Food Research and Technology, 244(3), 501-511.

Haskaraca G., Demirok Soncu E., Kolsarıcı N., Öz F., Juneja VK. 2017. Heterocyclic aromatic amines content in chicken burgers and chicken nuggets sold in fast food restaurants and effects of green tea extract and microwave thawing on their formation. Journal of Food Processing and Preservation, 41(6), 1-10.

Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2017. Microwave thawing and green tea extract efficiency for the formation of acrylamide throughout the production process of chicken burgers and chicken nuggets. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97, 1790-1797.

Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N., Çiçek, N., Salman Öztürk, G., Akoğlu, İ.T., Kaşko Arıcı, Y. 2015. The comparative effect of carrot and lemon fiber as a fat replacer on physico-chemical, textural, and organoleptic quality of low-fat beef hamburger. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 35(3), 370-381.

Demirok,S. E., kolsarıcı, N., Akoğlu, İ. T., bektaş, G. 2014. The effects of vacuum tumbling combined with sodium tripolyphosphate on lipolytic and okidative changes in beef döner. Gıda, 39(5): 259-266

Demirok, E., Kolsarıcı, N. 2014. Effect of gren tea extract and microwave pre-cooking on the formation of  acrylamide in fried chicken drumsticks and wings. Food Research International, doi: 10.1016/j.foodres.2014.04.003.

Haskaraca, G., Demirok, E., Kolsarıcı, N., Öz, F., Özsaraç, N. 2014. Effect of gren tea extract and microwave pre-cooking on the formation of heterocyclic aromatic amines in fried chicken meat products. Food Research International, doi: 10.1016/j.foodres.2014.04.001.

Karslıoğlu,B., Ensoy Ç. Ü., Kolsarıcı, N., Candogan, K., 2014. Lipolytic Changes in Fermented Sausages Produced with Turkey Meat:Effects of Starter Culture and Heat Treatment. Korean J. Food Sci.  An.Vol. 34, No. 1, pp. 40~48. DOI http://dx.do.org/10.5851/kosfa.2014.34.1.40.

Demirok E., Kolsarıcı N., Çelik S., Doğan Z., Hamdan S., Öztürk F. 2013. Proteolytic and sensory changes during marination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) flesh in pomegranate juice. Journal of Aquatic Food Products and Technology. DOI:10.1080/10498850.2012.752425

Demirok, E., Kolsarıcı, N., Akoğlu, İ. T. , Özden, E. 2011. The Effects of Tumbling and Sodium Tripolyphosphate on the Proteins of Döner. Meat Science, 89, 154-159.

Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Candoğan, K., Karslıoğlu, B. 2010. Changes in biochemical and microbiological characteristics of turkey sucuks as affected by processing and starter culture utilization. Journal of Muscle Foods, 21: 142-165.

Kolsarıcı, N., Demirok, E. Akoğlu, İ.T., Özden, E. 2010. The Effect Of Sodium Tripolyphosphate And Tumbling On Binding Properties And  Cooking Yield Of Döner. The First International Symposium On Tarditional Foods From Adriatic To Caucasus. P.81. Tekirdağ.

Kolsarıcı, N., Candoğan, K., Akoğlu, İ. T. 2010 Effect Of Frozen Storage On Alterations In Lipids Of Mechanically Deboned Chicken Meats. Gıda. 35 (6).

Demirok, E. N. Kolsarıcı. 2010, Et ve Et Ürünlerinde Konjuge Linoleik Asit ve Önemi, Gıda, 35 (1) 71-77.

Candoğan, K., Ensoy, Ü., Tağı, Ş., Kolsarıcı, N., Halkman, K. 2009. Quality characteristics of Turkish raw meat balls produced from turkey meat. Fleischwirtschaft Int.3 (60-63)

Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Karslıoğlu, B., Candoğan, K. 2007. Starter Culture And Processing Effects On Microbiological Characteristics Of Sucuk Produced With Turkey Meat. Proceedings of 5th International Congress On Food Technology, Vol:3, 285-295. 9-11 Mart, 2007. Selanik, Yunanistan..,

Ensoy, Ü., Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 2004. Quality characteristics of spent layer surimi during frozen storage. European Food Research and  Technology, 219(1):14-19

Candoğan, K., Kolsarıcı, N. 2003. Storage stability of low-fat beef frankfurters formulated with carrageenan or carrageenan with pectin. Meat Science, 64:207-214.

Candoğan, K., Kolsarıcı, N.. 2003. The effects of carrageenan and pectin on some quality characteristics of low-fat beef frankfurters. Meat Science, 64:199-206.

Ayhan, K.,Kolsarıcı, N., Özkan, G. 1999. The Effects of a Starter Culture on the Formatıon of Biogenic Amines in Turkish Soudjoucks. Meat Science, 53,183-189.