DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ERSOY KONTACI    
Adı : ALİ ERSOY
Soyadı : KONTACI
E-posta : kontaci@law.ankara.edu.tr
Tel : 03125955167
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Anayasa Hukuku Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ali-ersoy-kontaci
Kişisel Akademik Bilgiler
Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından "Yılın Genç Sosyal Bilimcisi" yarışmasında ödüllendirilen "Avrupa Birliği Yolunda Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye'ye Olası Etkileri" başlıklı teziyle "Bilim Uzmanı", 2010 yılında ise "Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü" başlıklı teziyle "Hukuk Doktoru" unvanını aldı.

Doktora çalışmaları sırasında araştırmacı olarak, sonrasında ise misafir öğretim üyesi olarak yurtdışında çeşitli üniversite (Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisitie - Utrecht/Nederland ve Freie Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft - Berlin/Deuschland) enstitülerde (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht - Heidelberg/Deuschland) bulundu. Yurt içinde ve dışında çeşitli bilimsel toplantılara katıldı ve dersler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kontacı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu, Ankara Ünivesitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Merkez Kurulu, Ankara Üniversitesi Çevre Komisyonu ve Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmekte olup; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü'nde dersler vermektedir.

Görüşme Gün ve Saati: Pazartesi - 13.30-15.30