PROF.DR. AHMET ŞEREF KORKMAZ    
Adı : AHMET ŞEREF
Soyadı : KORKMAZ
E-posta : korkmaz@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 14 41
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ahmet Şeref KORKMAZ

 

Derece

 Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Su Ürünleri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1985

Y. Lisans

 Su Ürünleri A.B.D.

Ankara Universitesi

1987

Doktora

 Su Ürünleri A.B.D.

Ankara Universitesi

1996

Doçentlik

 Su Ürünleri A.B.D.

Ankara Universitesi

2011

 

Yüksek Lisans Tezi

Mogan Gölü Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Populasyonunda Hastalanma ve Ölüm Oranlarının Tespiti

Danışman: Prof.Dr.Doğan ATAY

 

Doktora Tezi

Şuğul Deresi’ndeki Balık Populasyonlarının Dinamiğinin İncelenmesi

Danışman: Prof.Dr.Doğan ATAY

 

Görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Ankara  Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü

1986-1996

Dr.Ar.Gör.  

 Ankara  Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü

1996-1999

Yrd.Doç.Dr.

 Ankara  Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü

1999-2011

Doç.Dr.

 Ankara  Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Müh.Böl.

2011-

 

ESERLER

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

A1.  YAVUZCAN YILDIZ, H., A. Ş. KORKMAZ and Ö. ZENCIR, 2003. The Infection of Tench (Tinca tinca) With Ligula intestinalis Plerocercoids in Lake Beysehir (Turkey). Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 23(5): 223-227.

 

A2.  KORKMAZ, A. Ş. ve M. KIRKAĞAÇ, 2008. Tatlı Suda Beton Havuzlarda ve Denizde Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Et Verimi, Vücut Kompozisyonu ve Enerji Kapsamı. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 14(4): 409-413.

 

A3.  KORKMAZ, A. S. and O. ZENCIR, 2009. Annual Dynamics of Tapeworm, Ligula intestinalis Parasitism in Tench (Tinca tinca) from Beysehir Lake, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(9): 1790-1793.

 

A4.  KORKMAZ, A. S. and O. ZENCIR, 2009. Fish Community Structure in Suveri Stream, Central Anatolia, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(11): 3205-3210.

 

A5. TOPÇU, A., Ö. ZENCİR, Ö. FAKIOĞLU and A. Ş. KORKMAZ, 2010. Seasonal variations of some physico-chemical parameters in a lentic system: Kirmir Creek and tributaries, Turkey. J. of Food, Agriculture and Environment 8(2): 895-898.

 

A6.  KORKMAZ, A. S. and G. ÇAKIROĞULLARI, 2011. Effects of Partial Replacement of Fish Meal by Dried Baker’s Yeast (Saccharomyces cerevisiae) on Growth Performance, Feed Utilization and Digestibility in Koi Carp (Cyprinus Carpio L., 1758) Fingerlings. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(3): 346-351.

 

A7. ZENCİR, Ö., Ö. FAKIOĞLU, N. DEMİR and A. S. KORKMAZ, 2011. Seasonal Variatation of Phytoplankton Composition in a Medium-Size: The Kirmir and Its Tributaries, Ankara, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(6): 728-736.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 

B1. KORKMAZ, A. Ş., M. ÖLMEZ and D. ATAY, 1998. Observations On Some Quantitative  Parameters of Fish Populations of The Hatila Brook, The Çoruh River, Eastern Turkey. FISHECO’98: Proceedings of the First International Symposium Fisheries and Ecology, September 2-4, 1998, Trabzon, p. 27-33. (Sözlü Bildiri)

 

B2.  ÖLMEZ, M., A. Ş. KORKMAZ and D. ATAY, 1998. Age and Growth of the Brown Trout (Salmo trutta macrostigma Dümeril, 1858) Population Living In The Hatila Brook, The Çoruh River, Eastern Turkey. FISHECO’98: Proceedings of the First International Symposium Fisheries and Ecology, September 2-4, 1998, Trabzon, p. 469-474. (Poster Bildiri)

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

D1. KORKMAZ, S. ve A. Ş. KORKMAZ, 2002. Beytepe Göleti'ndeki Zooplanktonun Mevsimsel Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 8(4): 338-343.

D2.  KORKMAZ, A. Ş. ve M. KIRKAĞAÇ, 2003. Sakarya Nehri (Sakaryabaşı Bölgesi) Karayayın Balıklarının (Clarias lazera Cuv. et Val. 1840) Vücut Kompozisyonu ve Et Verimi Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. 8: 35-42.

D3.  KORKMAZ, A. Ş., 2003. Sakarya Nehri’ndeki Karayayın (Clarias lazera Cuv. et Val. 1840)'ın Üreme Dönemindeki Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon Faktörleri (Fulton-K, Ricker-a ve Oransal Kondüsyon-Kn) Değişimi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. 8: 52-61.

D4.  KÖKSAL, g., A. Ş. KORKMAZ ve M. KIRKAĞAÇ, 2003. Ankara-Dikilitaş Göleti Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Populasyonunun İncelenmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 9(1): 51-58.

D5.  ZENCİR, Ö. ve A. Ş. KORKMAZ, 2004. Beyşehir Gölü Kadife Balıklarının (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 10(4): 474-480.

 

D6.  KORKMAZ, A. Ş. 2005. Kadıncık Deresi’ndeki (Çamlıyayla-Mersin) Balık Yoğunluğu ve Biyoması. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 11(1): 91-97.

 

D7. KORKMAZ, A. Ş., Ö. ZENCİR ve T. COŞKUN, 2008. Türkiye’de Uygulanan Alabalık Yetiştirme Teknikleri. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg. 4(1-2): 58-64.

 

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

 

E1.  ATAY, D., A. Ş. KORKMAZ, S. PULATSÜ, H. YILDIZ ve F. RAD, 1995. Su Ürünleri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Ziraat Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Bildiriler Cilt II, s. 809-823.

 

E2. KORKMAZ, A. Ş. ve D. ATAY, 1997. Şuğul Deresi’ndeki Balık Populasyonlarının Dinamiğinin İncelenmesi: Büyüklük, Yoğunluk, Biyomas ve Üretim. IX. Ulusal Su Ürünleri Semp., 17-19 Eylül 1997, Egirdir/ISPARTA, Bildiriler Cilt I, s. 163-178.

 

E3. KORKMAZ, A. Ş. 1997. Küçük Akarsularda Toplam Balık Sayısının Tahmini: Örnekleme Metotları. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Egirdir/ISPARTA, Bildiriler Cilt I, s. 89-97.

 

E4. SEÇER, S., A. Ş. KORKMAZ ve S. BEKCAN, 1998. Brachionus plicatilis Yetiştiriciliğinde Farklı Su Sıcaklıkları ve Tuzluluk Oranlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, Bildiriler, s. 23-39.

 

E5.  ÖLMEZ, M., A. Ş. KORKMAZ and D. ATAY, 1998. Age  and  Growth  of  Barbel (Barbus capito capito Güldenstaedt, 1773)  Population  in  The Hatila Brook, The Çoruh River, Turkey. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, Bildiriler, s. 65-74.

 

E6.  ATAY, D., S. BEKCAN ve A. Ş. KORKMAZ, 1998. Deniz  Balıklarının Yavrularının Beslenmesinde Kullanılan Zooplanktonlardan  Brachionus  plicatilis  (Müller) Üzerine Değişik Besin Ortamlarının Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, Bildiriler, s.187-199.

 

E7. KORKMAZ, A. Ş., 1998. Markalama-Tekrar Yakalama Tekniğiyle Populasyon Büyüklüğünün Tahmini: Petersen Metodu. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, Bildiriler, s.303-322.

 

E8.  KORKMAZ, A. Ş., M. ÖLMEZ and D. ATAY, 1998. Density and Biomass of the Barbel (Barbus capio capito Güldenstaedt, 1773) in The Hatila Brook, Çoruh River, TURKEY. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, Bildiriler, s. 323-331.

 

E9.  KORKMAZ, A. Ş. ve D. ATAY, 1999. Şuğul Deresi’ndeki Sarıbalıkların (Capoeta capoeta umbla Heckel, 1843) Yaş ve Büyüme Özellikleri. X. Ulusal Su Ürünleri Semp., 22-24 Eylül 1999, Ç.Ü. Su Ürünleri Fak., Adana, Bildiriler Cilt II. s. 476-485.

 

E10. ATAY, D. ve A. Ş. KORKMAZ, 2000. Avrupa Birliği ve Türkiye Su Ürünleri Sektörleri Arasında İhracat ve İthalat Düzenlemeleri. Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 1998, Erzurum, s. 547-561.

 

E11. ATAY, D., M. ÖLMEZ ve A. Ş. KORKMAZ, 2000. Su Ürünleri Üretimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Ziraat Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, 2000, Milli Kütüphane-Ankara, Bildiriler Cilt II, s. 827-843.

 

E12. SEÇER, S., A. Ş. KORKMAZ, H. YAVUZCAN, H. H. ATAR ve S. PULATSÜ, 2005. Su Ürünleri Üretimi: Avcılık ve Politikalar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği, VI. Ziraat Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Milli Kütüphane-Ankara, Bildiriler Cilt .II, s. 773-790.

 

E13. GÜL, U., A. Ş. KORKMAZ,  S. A. ÇELİKER,  A. DEMİR ve D. DÖNMEZ, 2008. Balıkçıların Karadeniz ve Ege’de Sürdürülebilir Avcılık ve Balıkçılığın Geleceğine İlişkin Düşünceleri. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi “Gıda Politikası”,  25-27 Haziran 2008, Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bursa. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, s. 249-259.(Poster Bildiri)

 

E14. SEÇER, S., A. Ş. KORKMAZ, , C. DİNÇER, H. H. ATAR, F. S. SEÇER, ve E. KESKİN, 2010. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Milli Kütüphane-Ankara, Bildiriler Cilt II, s. 789-807.

 

E15. DÜZGÜNEŞ, E., S. SEÇER, N.KASAPOGLU, H. H. ATAR, H. ARPA, A. Ş. KORKMAZ,  N. ERDOĞAN SAGLAM ve A. ŞAHİN, 2010. Balıkçılık Sektöründe Türkiye-AB İlişkileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Milli Kütüphane-Ankara, Bildiriler Cilt II, s. 809-820.