ÖĞR. GÖR. ALİ KORAY ÖZGÜN    
Adı : ALİ KORAY
Soyadı : ÖZGÜN
E-posta : kozgun@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 357 3242 (6612)
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Ortez Protez
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Bilgisi                               

Doktora                Gazi Üniversitesi   

Fen Bilimleri Enstitüsü/ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

2019-Devam ediyor

                                  

Yüksek Lisans                 Bozok Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği (Yl) 2012    Kasım/2014         

Tez Adı: Atık Kızartma Yağı Ve Nötralize Atık Kızartma Yağından Üretilen Biyodizel Ve Karışımlarının Motor Performans Ve Egzoz Emisyonlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi  (2014) Tez Danışmanı:(Tanzer Eryılmaz)

 

Lisans         Cumhuriyet Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü/Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Da 2005 Mart/2010             

                                                                           

Görevler                                                                                         

 

Öğretim Görevlisi  Ankara Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Programları Bölümü) 2015   

Öğretim Görevlisi  Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Ortez Protez Bölümü  2019 

    

 

Projelerde Yaptığı Görevler:                                                                    

Lower Limb Prosthetics and upper Limb Prosthetics Training (2015) Lower Limb Orthotics, upper Limb Orthotics and Trunk Orthotics Training (2016-2017), Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı:ÖZGÜN ALİ KORAY,Danışman:ALSANCAK SERAP,Araştırmacı:GÜVEN ENVER,Araştırmacı:GÜNER SENEM,  sequa gGmbH, , 01/01/2015 - 25/12/2017 (ULUSLARARASI)

Atık Kızartma Yağı ve Nötralize Atık Kızartma Yağından Üretilen Biyodizel ve Karışımlarının Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarının Karşılaştırılması. (2013-2014), BAP ID:1667762, Araştırmacı: ÖZGÜN ALİ KORAY, Yürütücü: ERYILMAZ TANZER. 04/12/2013- 24/12/2014 (ULUSAL DESTEKLİ)
 

Eserler                                                                                  

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Özgün Ali Koray, Eryılmaz Tanzer (2018) A Comparative Study of Engine Performance and Exhaust Emissions of Biodiesel and Its Blends Produced from Waste Cooking Oil and Neutralized Waste Cooking Oil. International Journal of Automotive Engineering and Technologies. IJAET 7 (3) [2018] 88-97

Güner Senem,Alsancak Serap,Altınkaynak Haydar,Güven Enver,Özgün Ali Koray,Aytekin Gökhan (2018).  Effects Of Different Low-Density Insoles On Footactivation Time At Different Walking Speeds İn Youngfemales.  Phys Med Rehabil Int, 5(2) (Yayın No: 4225490)                                                        

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Güven Enver,Özgün Ali Koray,Güner Senem,Altınkaynak Haydar,Alsancak Serap (2017).  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Ayak Arkpatolojileri İle Ayakkabı Tercihleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 16(2), 43-49., Doi: 10.1501/Ashd_0000000129 (Kontrol No: 3771243)

 

Metni Basılmış Konferanslar ve Bildiriler: 

  • Güven E., Özgün A. K., Güner S., Alsancak S.: Comparison of foot plantar pressure measurement with footprint method. ISPO Eastern European Conference 2018, Abstract Book, Portoroz, s.119,2018.
  • Güven E., Özgün A. K., Alsancak S.: Determination of plantar pressure distribution and satisfaction in different sport shoes. ISPO Eastern European Conference 2018, Abstract Book, Portoroz, s.40,2018.


Kurs 

1.       Human-Study e.v., ISPO Cat II Single discipline prosthetics, Ankara, Kurs, 14.06.2015 -24.11.2017 (Uluslararası)