ARŞ.GÖR. KORAY TEKİN    
Adı : KORAY
Soyadı : TEKİN
E-posta : ktekin@ankara.edu.tr, tekin.koray@hotmail.com
Tel : 0312 317 03 15 4407
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

A. Eğitim

1. DOKTORA TEZİ

 

ANKARA TEKESİ SPERMASI DONDURULMASINDA POLİVİNİL ALKOLÜN SPERMATOZOA CANLILIĞI VE FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ. Tez Danısmanı:(ALI DASKIN) Ankara 2017.

 

2. YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

TEKİN K İki farklı sulandırıcı ile dondurulan Norduz tekesi spermasının Motilite, VAP, VCL, VSL parametleri üzerinden degerlendirilmesi. Tez Danısmanı:(ALI DASKIN) Ankara 2011

 

3. LİSANS

 

Ankara Universitesi, Veterner Fakültesi, 2003-2008.

 

B. SCI Makaleler

 

1. YURDAKÖK DIKMEN BEGÜM, TEKIN KORAY, DASKIN ALI, FILAZI AYHAN (2015). Effects of PCB 28, 30 and 118 on Bovine Spermatozoa in Vitro. Reproduction and domestic animals, 50, 47-7.

2. AKÇAY ERGÜN, KULAKSIZ RECAI, ÇEBİ ŞEN ÇİĞDEM, DASKIN ALI, TEKIN KORAY (2012). The Effect of different dilution rate on post-thaw quality of ram semen frozen in two different egg-yolk free extenders. Slovenian Veterinary Research, 49, 97-102.,

3. ÇEBI SEN ÇIGDEM, TEKIN KORAY, AKÇAY ERGÜN (2015). Effect of Egg Yolk and Removal of Seminal Fluid on Semen Cryopreservation in Norduz Goat. Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, 4(2), 64-67.

4. SONAT ALİ, TEKIN KORAY, AKÇAY ERGUN (2014). G6G/Ovysnch Protokolü ile Senkronize Edilen Ineklerde B-Karoten Enjeksiyonun Döl verimi Üzerine Etkisi. Veteriner hekimler dernegi (Kontrol No:1362955)

5. OLGAÇ KEMAL TUNA, TEKIN KORAY, INANÇ MUHAMMED ENES, TIRPAN MEHMET BORGA, DASKIN ALI, AKÇAY ERGÜN (2014). Ala Geyiklerde (Dama dama dama) baslıca Androlojik degerlendirmeler. Veteriner Hekimler Dernegi

6. UYSAL ONGUN, ÇEBI SEN ÇIGDEM, TIRPAN MEHMET BORGA, TEKIN KORAY, INANÇ MUHAMMED ENES (2014). Saf Hat Horoz Spermalarında in vitro ve in vivo Dölveriminin Degerlendirilmesi.

7. MUSTAFA AVCI, M. BORGA TIRPAN, KORAY TEKİN, ERGUN AKÇAY (2016) The influence of insemination time, age and semen dose on fertility of mares inseminated with frozen semen. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 359-363, 2016

8. KORAY TEKİN, ALİ DAŞKIN (2016). Effect of different extenders on motility and some sperm kinematics parameters in Norduz goat semen. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 40(4): 490-495: 61-62

9. K. TEKİN, A. DAŞKIN (2016). The Reproductive Parameters Affecting Fertility In Cattle Livestock Enterprises. Kocatepe Vet J (2016) 9(1): 43-50

10. Begum YURDAKOK DIKMEN, Koray TEKIN, Mehmet Borga TIRPAN, Ali DASKIN, Ayhan FILAZI In vitro toxicity of some pesticides on goat and dog spermatozoa. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, January 2016

11. INANÇ MUHAMMED ENES, TEKIN KORAY, OZEN DOGUKAN, OLGAÇ KEMAL TUNA, Calogero Stelletta, TIRPAN MEHMET BORGA, DASKIN ALI, Ongun UYSAL. (2017). 7-dehidrokolesterol ve Kolesterol İle Doyurulmuş Siklodekstrinlerin Kısa Süreli Saklama Süresince Boğa Spermasının Motilitesine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

12. Muhammed Enes İNANÇ, Koray TEKİN, Kemal Tuna OLĞAÇ, Mehmet Borga TIRPAN, Havva ALEMDAR, Beste ÇİL, Ufuk KAYA, Calogero STELLETTA, Ali DAŞKIN.Effects of region and invidualism traits on sperm freezeability of Angora Goats. Vet Hekim Der Derg 88(1): 31-39,2017.

13. Vulvar thermal pattern following synchronization of estrus is linked to fertility after timed artificial insemination in goat. Calogero Stelletta, Koray Tekin, Mehmet Borga Tirpan, Havva Alemdar, Beste Cil, Fatma Oztutar Stelletta, Kemal Tuna Olgac, Muhammed Enes Inanc, Ali Daskin. Theriogenology 103 (2017) 137-142.

14. İNANÇ, M.E., TEKİN, K., OLĞAÇ, T., YILMAZ, B., CIL B, TAŞDEMİR, U., TUNCER, P.B., BÜYÜKLEBLEBİCİ, S., DURMAZ, E., UYSAL, O (2018). Effect of cholesterol loaded cyclodextrin on semen cryopreservation of Aksaray Malakli shepherd dogs of different ages. Animal Reproduction Science,193:191-200.

 15. M. B. Tirpan, K. Tekin., B. Cil, H. Alemdar, M. E. Inanc, K. T. Olgac, C. Stelletta, A. Daskin. The effects of different PMSG doses on estrus behavior and pregnancy rate in Angora goats. ANIMAL.  ANIMAL-17-31123.

16. Stelletta, C., Tekin, K., Çil, B., Oztutar Stelletta, F., Daskin, A. (2018), ‘Ultrasonografical monitoring as diagnostic tool for reproductive management in female buffaloes (Bubalus bubbles)’, Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19641

17. Inanc, M.E., Çil, B., Tekin, K., Alemdar, H., Daskin, A. (2018), ‘The combination of casa kinetic parameters florescent staining as a fertility tool in cryopreserved bull semen’, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences DOI:10.3 906/vet-1801-83.

18.İnanç ME, Tekin K, Akkurt MY, Olgac KT, Yılmaz B, Çil B, Kızılaslan M, Taşdemir U, Tuncer PB, Büyükleblebici S, Uysal O, Çınar Kul B. Genomewide association of male reproductive traits in Aksaray Malakli dogs. Reprod Domest Anim. 2018 Aug 7.doi:10.1111/rda.13302. C. Sözlü Bildiriler

 

1. Kulaksiz R, Çebi Ç, Tekin, K, Akçay E. The effect of different extenders on the motility and morphology of ram sperm frozen or stored at 4 °C. 6 Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası katılımlı) 18-22 Mayıs Belek Antalya 2011

2. TEKİN, K., TIRPAN, M.B., İNANÇ, M.E, OLĞAÇ, K.T., AKÇAY, E. (2013). Ala Geyiklerde (Dama Dama) bazı androlojik ve spermatolojik parametreler. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama kongresi. 1-4 Temmuz 2013. Kars.

3. Tekin, K, Daşkın A, Alemdar H, Stelletta C, Pizzi, F3, Testicular Ultrasonographic Monitoring and Sperm Freezability In Angora Bucks. 12th International Conference on Goats “ICG 2016", September 25-30th, 2016, Antalya, Turkey.

4. Tekin K, Alemdar H, Stelletta C, DASKIN A. Effect of estrus behavioral pattern on pregnancy rates in synchronized Angora goats. 12th International Conference on Goats “ICG 2016", September 25-30th, 2016, Antalya, Turkey.

5. K. Tekin, C. Stelletta, B. Cil, M. Tırpan, K. Olğaç, H. Alemdar and A. Daşkın. Trans-Rectal Semen Collection and Artificial Insemination in Angora Goat. VetSuisse University Bern, 21st Annual ESDAR Conference 2017

6. Stelletta, Calogero; Tekin, Koray; Vencato, Juri; Gollin, Giulia; Tirpan, Borga; Bertoli, Giancarlo; Cestaro, Lucillo; Daskin, Ali; Romagnoli, Stefano DEVELOPMENT AND APPLICATION OF SPERM ADHESION TEST AT OVIDUCTAL CELLS IN CATTLE. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017. 

7. Koray Tekin, Beste Çil. Preservation of Male Fertility in Cancer Patients. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals 6-8 April, Ankara/Turkey.

8. Koray Tekin, Ömer Onur Parıldar, İlktan Baştan, Derya Şahin, Ali Daşkın, Calogero Stelletta. Sexual deactivity on spermatological parameters in Angora Goat.  İnternational Erdemli Symposium 19-21 April, Mersin/Turkey.

9. Tekin K., Daskin A. Effect of polyvinyl alcohol on Angora buck spermatozoa survival and function following Cryopreservation. 2018, 10th to 13th July CRYO2018: Scientific Challenges of Cryobiology. Madrid/Spain.

 

D. Poster Sunumları

 

1. Tırpan MB, Bayraktar E, Selehipour N, Çebi Ç, Tekin K, Akçay E, Uysal O, Daşkın A, Tekin N: Yumurta sarısı katılarak bekletilen Tris sulandırıcısı ile dondurulan Ankara tekesi spermasının Casa yöntemi ile değerlendirilmesi 6 Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası katılımlı) 18-22 Mayıs Belek Antalya, 2011.

2. Çebi Ç, Tekin K, Tırpan MB, Daşkın A, Akçay E, Uysal O, Tekin N: Dondurulmuş teke sperması üzerine seminal plazmanın uzaklaştırılmasının ve yumurta sarısı ilavesinin etkisi 6 Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası katılımlı) 18-22 Mayıs Belek Antalya 2011.

3. Evaluation of In Vitro and In Vivo Fertility in Semen in Pure Lines of Cocks. Ongun UYSAL, Zuhal DEMİR, Çiğdem ÇEBİ, Sahnur ERDOĞAN DEMİRTAŞ, Mehmet Borga TIRPAN, Muhammet TUNCA, Koray TEKİN, Serdar KAMANLI, Muhammed Enes İNANÇ 6. International Balkan Animal Conference; 10/2013.

4.Computer-assisted sperm analysis in deslorelin implanted Turkish Kangal dogs. Halit Kanca, Koray Tekin, Borga Tırpan, Seçkin Salar, İdil Baştan. 17th Annual Conference of the European-Society-of-Domestic- Animal-Reproduction (ESDAR), Univ Bologna, Bologna, Italy; 09/2013

5. K. TEKİN, M.B. TIRPAN, M.E. İNANÇ, K.T. OLĞAÇ, E, AKÇAY, Ala geyiklerde (Dama dama) bazı androlojik ve Spermatolojik parameter, 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası katılımlı) 1-4 Temmuz Kars 2013

6. Ö. Küçükaslan, N, Yerlikaya, K. Tekin. Prof. Dr. Afif Sevinç: Hayatı ve Çalışmaları, 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası katılımlı) 1-4 Temmuz Kars 2013

7. Koray TEKİN, Muhammed Enes İNANÇ, Kemal TUNA OLĞAÇ, Mustafa Yenal AKKURT, Mehmet Cevat TEMİZKAN, Ufuk KAYA, Pürhan Barbaros TUNCER, Umut TAŞDEMİR, Serhat BÜYÜKLEBLEBİCİ, Bengi ÇINAR KUL, Emre DURMAZ, Ongun UYSAL, Okan ERTUĞRUL. Effect of Age on Semen Freezability of Aksaray Malakli Shepherd Dog Breed (Turkish Mastiff). 5.International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2014; 07/2014

8.Muhammed Enes Inanc, Koray TEKİN, Kemal TUNA OLĞAÇ, Doğukan ÖZEN, Ongun UYSAL. Cholesterol and 7-Dehydrocholesterol Loaded Cyclodextrin Effect on Motility of Simmental Bull Semen Stored At +4C 5. International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 2014; 07/2014

9. Effect of Different Glycerol Levels on Cryopreservation of Bull Semen Loaded with Cholesterol or 7- Dehydrocholesterol Muhammed Enes Inanc, Kemal Tuna OLĞAÇ, Koray TEKİN, Doğukan Özen, Ongun UYSAL. 5.International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine; 07/2014

10. Tekin K, Yurdakok B, Daşkın A, Filazi A: Effects of polychlorinated biphenyls 28, 30 and 118 on bovine spermatozoa in vitro. Reprod Dom Anim 50, 41-47 (2015) ISSN 0936-6768, 2015

11. INANC M.E., TEKIN K., DASKIN A. Relationship between CASA motility and kinetic parameters on bull fertility. Annual Meeting of Society for Cryobiology, 2015, The 52. 26-29 July 2015 Ostrava, Czech Republic,

12. DASKIN Ali, INANC Muhammed Enes, TEKIN Koray, OLGAC Kemal Tuna, TIRPAN Mehmet Borga, ALEMDAR Havva, CIL Beste, KAYA Ufuk. Effects of region and individualism on sperm freezability of Angora Goat. 32. World Veterinary Congress,13-17 September 2015, İstanbul, Turkey

13. Begum YURDAKOK DIKMEN, Koray TEKIN, Mehmet Borga TIRPAN, Ali DASKIN, Ayhan FILAZI. In vitro toxicity of some pesticides on goat and dog spermatozoa. 13th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, 19-22 July 2015, Nantes Events Centre, Nantes, France

14. Daskin A., Stelletta C., Pascale L. Oztutar F. Alemdar H. Turri F. Tirpan B. Vencato J. Tekin K. Pizzi F. (2015) Integrated andrological evaluation in Angora goat. Animal reproduction 09/2015; 12(3):792. Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE), Gent, Belgium.

15.Olgac K. T, Tekin K., Inanc M. E, Yilmaz B., Ozen D, Tuncer P.B., Tasdemir U., Buyukleblebici S., Uysal O. Effect of Cholesterol-Loaded Cyclodextrin on Semen Cryopreservation of Aksaray Malaklı shepherd dog. 3. International Congress Vetistanbul Group Hotel “Terme” Ilidža, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 17 - 20. May 2016.

16. INANC M. E., TEKIN K., OLGAC K.T., YILMAZ B., AKKURT Y., TEMIZKAN C., KAYA U., TASDEMIR U., TUNCER P.B., BUYUKLEBLEBICI S., KUL B., UYSAL O., ERTUGRUL O, TEKIN N. Spermatological Characteristics of Aksaray Malaklı Dog (Turkish Mastiff) 18. EVSSAR Congress, Hannover, Almanya, 2015.

17. K. Tekin, M.E İnanç, A, Daşkın. The relationship between casa motility and kinetic parameters on bull fertility. Conference Paper Cryobiology 71(3 September 2015). Conference: 32nd WORLD VETERINARY CONGRESS, İSTANBUL – 2015

19. EFFECTS OF REGION AND INDIVIDUALISM ON SPERM FREEZEABILITY OF ANGORA GOAT. DASKIN Ali, INANC Muhammed Enes, TEKIN Koray, OLGAC Kemal Tuna, TIRPAN Mehmet Borga, Alemdar Havva, CIL Beste, KAYA Ufuk. Conference: 32nd WORLD VETERINARY CONGRESS, İSTANBUL – 2015

20.TEKIN K, STELLETTA C, SAHİN D, BASTAN I, PARILDAR O.O, DASKIN A. Ultrasound Monitoring reproductive organs in Angora bucks. Proceedings of the 30th Annual Meeting of the Brazilian Embryo Technology Society (SBTE); FozdoIguaçu, PR, Brazil, August 25th to 27th, 2016, and 32nd Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE); Barcelona, Spain, September 9th and 10th, 2016.

21. STELLETTA C, STELLETTA F, CİL B, OLĞAÇ K.T, TEKIN K, DASKIN A. Thermographic study of synchronization protocols in Angora goat. Conference: 18TH International Congress on Animal Reproduction, Tours, France, 2016

22. Tekin K, Inanc M.E., Olgaç K.T, Yılmaz B, Özen D, Daskin A, Stelletta C, Uysal O. The Integration of Infrared Thermography Use for Reproductive Parameters in Malakli (Anatolian Mastiff) dog. Conference: 18TH International Congress on Animal Reproduction, June 2016, Tours, France

23. STELLETTA C, STELLETTA F, Tekin K, C Milani, S, Romagnoli (2016) Frequency of pathological conditions of reproductive tract diagnosed by ultrasound in buffalo cows (Bubalus bubalis). 18TH International Congress on Animal Reproduction June 2016, Tours, France

24.Tekin K, STELLETTA C, STELLETTA F, DASKIN A. Comparative morphological analysis and optimization of CASA parameters in bull, ram, buck, and dog. AAAA Congress, June 2016 DOI: 10.1016/j.anireprosci.2016.03.056 June 2016, Tours, France

25.Tekin K, DASKIN A. (2016). Effect of different extenders on motility and some sperm kinematics parameters in Norduz goat semen. 12th International Conference on Goats “ICG 2016", September 25-30th, 2016, Antalya, Turkey.

26. Tekin K., Olga KT., Tırpan, B., Cil B., Inanc M.E., Daskin A. Different length of progestagen treatments for TAI protocol in Angora goat. 18TH International Congress on Animal Reproduction June 2016, Tours, France

27. Tirpan B., Tekin K., Inanc M.E., Cil B., Alemdar H., Daskin A. Different doses of PMSG during TAI Protocol in Angora goat. 18TH International Congress on Animal Reproduction June 2016, Tours, France.

28. A. Daskin, K. Tekin, M.B. Tirpan, M.E. Inanc, B. Cil, H. Alemdar. The effect of different insemination techniques and cervical conformation index on fertility rates in Angora goat. 18TH International Congress on Animal Reproduction June 2016, Tours, France.

29. Havva ALEMDAR, Kemal Tuna OLĞAÇ, Koray TEKİN, Beste ÇİL, Mehmet Borga TIRPAN, Calogero STELLETTA, Ali DAŞKIN. THE USE OF THERMOGRAPHY IN DETERMINING THE MOST APPROPRIATE TIME FOR INSEMINATION DURING THE TRANSITION PERIOD IN ANGORA GOATS. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016

30.Muhammed Enes İNANÇ, Koray TEKİN, Kemal Tuna OLĞAÇ, Burak YILMAZ, Havva ALEMDAR, Şükrü GÜNGÖR, Umut TAŞDEMİR, Pürhan Barbaros TUNCER, Serhat BÜYÜKLEBLEBİCİ, Ongun UYSAL. AKSARAY MALAKLISI ÇOBAN KÖPEĞİNDE (TÜRK MASTİFİ) ANDROLOJİK DEĞERLENDİRMELER. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016

31. Beste ÇİL, Koray TEKİN, K. Tuna OLĞAÇ, Calogero STELLETTA. ULTRASONOGRAPHY IN ANDROLOGICAL EXAMINATION OF THE DOG. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016.

32. TEKIN Koray, Calogero Stelletta, Alemdar Havva, OLGAC Kemal Tuna, CIL Beste, TIRPAN Mehmet Borga, DASKIN Ali SEMEN COLLECTION BY TRANSRECTAL MASSAGE AND INSEMINATION CAMPAIGN IN ANGORA GOAT. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016 (En iyi Poster ödülü).

33. İlktan BAŞTAN, Derya ŞAHİN, Koray TEKİN, Calogero STELLETTA, Hüseyin KİNET, Ergun AKÇAY, Ali DAŞKIN. Treatment assisted autoimmune therapy of traumatic penis injury in a Bull. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016.

34. Derya ŞAHİN, İlktan BAŞTAN, Koray TEKİN, Calogero STELLETTA, Hüseyin KİNET, Ergun AKÇAY, Ali DAŞKIN. THE NUMBER OF FALSE MOUNTING EFFECT ON SPERM QUALITY AND FREEZEABILITY IN BULLS. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016.

35. YURDAKÖK DIKMEN BEGÜM, Calogero STELLETTA, TEKIN KORAY, ÖZGÜR KUZUKIRAN, DASKIN ALI, FILAZI AYHAN Effects of Phthalates on Bovine Primary Testicular and Epididymal Cells in Vitro. Conference: Society of Toxicology 56th Annual Meeting and ToxExpo., At Baltimore, 2017.

36. Derya Şahin, İlktan Baştan, Beste Cil, Koray Tekin, Calogero Stelletta, Muharrem Satılmış, Ali Daşkın Annual Control Chart of Bull Semen Freezability. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017. 

37. Stelletta, Calogero; Tekin, Koray; Vencato, Juri; Gollin, Giulia; Tirpan, Borga; Bertoli, Giancarlo; Cestaro, Lucille; Daskin, Ali; Romagnoli, Stefano DEVELOPMENT AND APPLICATION OF SPERM ADHESION TEST AT OVIDUCTAL CELLS IN CATTLE. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017. 

38. Beste Cil, Koray Tekin, Calogero Stelletta, Ali Daşkın. Reproductive Pixel Grey Intensity Score with Image-J and Freezability in Angora Bucks. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017. 

39. Koray Tekin, Beste Cil, Derya Şahin, İlktan Baştan, Calogero Stelletta, Ali Daşkın, Effects of polyvinyl alcohol on Freezability of Physiological Motion Characteristics with Pre-post Thaw of Angora Goat Semen. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017. 

40. Borga Tırpan, Koray Tekin, Calogero Stelletta, Ali Daşkın. Intracervical artificial insemination of Saanen goats in different breeding age with frozen-thawed semen. VetSuisse University Bern, 21st Annual ESDAR Conference 2017.

41. K. Tekin, C. Stelletta, B. Cil, M. Tırpan, K. Olğaç, H. Alemdar, and A. Daşkın. Trans-Rectal Semen Collection and Artificial Insemination in Angora Goat. VetSuisse University Bern, 21st Annual ESDAR Conference 2017.

42. Oztutar Stelletta F., Cil B., Tekin K., Romagnoli S, Daskin A., Akcay E., Stelletta C.Pathological Findings During Scrotal Ultrasonography in Alpacas (Vicugna pacos). 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, 05-09 Eylül, 2018 Samandağ, Hatay.

43. Kumsal Düzgün, Koray Tekin, Calogero Stelletta, Beste Çil, Mehmet Kürşat Şahin, Ongun Uysal. Post Mortem Sperm Collection from European Green Lizard (Lacerta viridis).9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, 05-09 Eylül, 2018 Samandağ, Hatay.

44. Çil B, Çalışıcı O, Korkmaz F, Tekin K, Kaya U, Kassens A, Grothmann H, Stelletta C, Akçay E, Wrenzycki C, Bajcsy AC.The effect of temperature of ovary-transportation medium on blastocysts rates of in vitro produced bovine embryos. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, 05-09 Eylül, 2018 Samandağ, Hatay.

45. Derya ŞAHİN, Koray TEKİN, Zeynep GÜLERYÜZLÜ, İlktan BAŞTAN, Seher YIRTICI, Fırat KORKMAZ, Kumsal DÜZGÜN, Calogero STELLETTA, Ergun AKÇAY. Surgical Intervention of Persistent Penile Frenulum in Bull.9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, 05-09 Eylül, 2018 Samandağ, Hatay.

46. Koray TEKİN, Kumsal DÜZGÜN, Calogero STELLETTA, Ali Daşkın Single, Transcervical Uterine Insemination in dogs with dry shipment semen. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, 05-09 Eylül, 2018 Samandağ, Hatay

47. Stelletta C.1,2*, Tekin K., Cil B., Oztutar Stelletta F., Daskin A.Comparative study of andrological ultrasonography in farm animals. İnternational Erdemli Symposium 19-21 April, Mersin/Turkey.

48. Stelletta C., Alberti S., Valentini S., Cil B., Tekin K., Romagnoli S., Arganaraz M., Vazzana I., Daskin A, Akcay E.Relationship Between Chilled Semen Quality/Fertility And Seminal Plasma Biochemical And Protein Profiles In Trotter Stallion. LXXII Congresso SISVet si svolgerà a Torino dal 20 al 22 Giugno 2018.

 

 

 

E. Projeler:

 

1. Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının İn Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması-1 TÜRKHAYGEN-1 2007-2012 TÜBİTAK BÜTÇE: 8.000.000 TL Araştırıcı-bursiyer

2. Ankara keçileri temelinde keçi işletmelerinde yönetim sisteminin yardımcı üreme teknikleri ile bütünleştirilmiş bir modelinin geliştirilmesi TUBITAK-CNR (İtalya) 2014-2016 Araştırıcı

3. Ankara Keçilerinde donmuş sperma ile laparoskopik, transservikal-intrauterin ve intraservikal tohumlama yöntemlerinin gebelik şansına etkileri. BAP Büt.e: 160.000 14A0239002, Araştırıcı

4. Aksaray Malaklısı Çoban Köpeği Irkında (Türk Mastifi) Androlojik ve Spermatolojik Özelliklerin SNP İle Genom Boyu Ilişkilendirilmesi. TÜBİTAK BÜTÇE: 360.000 TL Araştırıcı.

5. Approccio andrologico integrato in animali da reddito" (Integrated andiological approach in farm animals) DOR1700405/17 PADOVA University. Researcher, Budget: 2.200.00

6. Uso della tecnologia ecocolordoppler per l'ottimizzazione della valutazione andrologica degli animali da reddito. PADOVA Ricerca Scientifica DOR Anno: 2016 - prot. DOR1689297.

7. Sviluppo di un sistema ecografico di valutazione dell'apparato riproduttivo negli animali da reddito. PADOVA Ricerca Scientifica DOR Anno: 2018 - prot. DOR1830012.

 

F. DANIŞMANLIKLAR

 

1. Comparative morphological analysis and optimization of CASA parameters in bull, ram, buck, and dog. Student Master thesis, Emma Toffanin, Padova University, Danışman

 

2. Integrated andrological evaluation in Angora goat. Student Master thesis, Luca PASCALE, Padova University, Danışman

 

G. Verdiği Seminerler:

 

1. Keçilerde reprodüftif biyoteknolojiler, Y. Lisans Semineri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, 2010

2. Sığırcılık İşletmelerinde Dölverimini etkileyen reprodüktif parametreler, Doktora Semineri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, 2013

3. Keçi in vitro embriyo üretiminde güncel yaklaşımlar, Doktora Semineri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, 2013

4. Sığırlarda yardımcı üreme teknikleri, AVBAT Eğitim semineri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 25-27 Mayıs 2010

5. Reproductive Biotechnologies in farm Animals, IVSA Eğitim semineri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Haziran, 2013

6. Fertilization, IVSA eğitim semineri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2014

 

 

J. Kurslar:

 

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası: Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 26 Aralık 2011/06 Ocak 2012, Ankara 

Küçük Ruminantlarda Laporoskopik İntrauterin Suni Tohumlama Workshop (1-4 Temmuz 2013, Kars 

İngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi, Tübitak 14 Mart 2014, Ankara 

Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama Kursu 24-28 Mart 2014, Ankara  

Çiftlik hayvanlarında embriyo üretimi ve Klonlama (2011, Tubitak-MAM/Gebze)

Embryo transfer in interspecies (Alpaca to Lama), 2015, Padova Italy

The Spesificity of estrus cycle in mare and determination of the ovulation time (Dr. Agata Zagrajczuk)

IMV satellite meeting on “Spermatology” ICAR, 2016, Tours, France.

Micromanipulation. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017.   

Selection and treatment of animals for embryo production managed. The 33rd AETE meeting Bath (UK) 8-9 September 2017. H. Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 

1. Reprodüksiyon Suni Tohumlama ve Bilim Dernegi, Genel Sekreter, 

2. Ankara Veteriner Hekimler Odası, Üye, 2010/..

3. Veteriner Hekimler Derneği, Yönetim (Yedek), 2010/..

4. ESDAR, Üye, 2013/..

5. AETE, Üye, 2014/..

6. AAAA, Üye, 2016

 

I. Üniversite Dısı Deneyim

 

1. 2013-2013 Uzman Genotek, Uzman veteriner hekim, (Ticari (Özel))

2. 2009-2011 TÜBİTAK/TÜRKHAYGEN-1  Araştırıcı-bursiyer

3. 2008-2009 Proje Koordinat.rü Pi2, Organizasyon, (Ticari (Özel))

4. 2008-2009 Veteriner Asistan PDSA (people dispansary for very Sick Animals, Veteriner asistan, (Sivil Toplum Kurulusu)

5. 2007-2007 Staj Hellenic Wild Life Hospital, Staj, (Sivil Toplum Kurulusu)

6. 2006-2006 Antalya Hayvan Hastanesi, Veteriner Ögrenci, (Ticari (Özel)

7. 2005-2005 Ümitköy Hayvan Hastanesi, Veteriner Ögrenci, (Ticari (Özel))

 

 

K. Ödüller

 

En iyi Sunum Ödülü & En iyi Genç Akademisyen Ödülü. 

 

VetSuisse University Bern, 21st Annual ESDAR Conference 2017.

 

En iyi Poster Ödülü


8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi 5-9 Ekim, Antalya 2016